Lokalhistorie

Innhald (klikk på det du vil sjå på):

*
Årbok for Helgeland. Register 1970-2022
   
Emneregister
   
Forfatterregister
    
Geografisk register  (kommuner og Helgeland)
   
* Lokalhistorisk litteratur om Helgeland 1970-1993

* Lokal litteratur frå Helgeland 1994-2018

 

* Register for Far etter fedrane. Årbok for Vefsn, Grane og Hattfjelldal
  
Forfattarregister
  
Emneregister

* Mine dialektord frå Dønna

* Oversyn over tradisjonsstoff  frå Helgeland

* Oversyn over litteratur om stadnamn og språk

* Byggeskikk - aktuell litteratur (eit utval)

* Då Petter Dass var på Dolstad
   (Petitartikkel i Menighetsbladet for Vefsn prestegjeld, 2/89)

* "Eldstadutvikling på Helgeland på 1700- og 1800-talet"
  
Hovudoppgåve i historie. Universitetet i Trondheim, hausten 1987
    Innhaldsliste.

*
Svolvær på 1950-talet

 (Meir etter kvart...)


Årbok for Helgeland. Register

Emneregister   Forfatterregister   Geografisk register

 

 

EMNEREGISTER

(1970-2015 ved Torbjørn Upstad, 2016- ved Per Smørvik)

 

Du kan søke i emneregisteret ved å bruke CTRL + F

 

Emner i registeret:

 

Anleggsarbeid                                                           Kirkehistorie                                                 

2. verdenskrig 1940-1945                                         Kommunikasjoner og samferdsel                                         

Arkeologi                                                                  Krigs- og militærhistorie                                                                  

Aviser og blader                                                        Kultur                                                

Biografi – flere enn en                                              Kunst                                     

Biografi – kvinner                                                     Litteratur, dikt/poesi, musikk, sanger/viser                                                  

Biografi – menn                                                        Lokalhistorisk litteratur                                                        

Bosetting                                                                   Mat- og drikketradisjoner                                                                                                                

Bygdehåndverk                                                         Museer, bygdesamlinger, -tun                                                                                                                                             

Bygninger                                                                  Natur

Dagliglivets mange sysler                                         Personlige minner og beretninger                                                                                                               

Etnologi, samfunnsforhold, sosialhistorie                 Politikk og offentlig forvaltning                                                                              

Fiske/Fiskerier, hval- og selfangst                                                                Registre                                                         

Folkelige tradisjoner                                                 Reiseberetninger                                                       

Folkeminne                                                               Rettsforhold og kriminalitet                                                             

Foreninger, lag, organisasjoner                                 Samer på Helgeland

Forskjellig                                                                 Sjø- /skipsfart

Fotografisamlinger                                                    Skolehistorie

Gårdshistorie                                                             Sport, idrett og friluftsliv

Handel                                                                       Språk

Helgeland – geografi                                                 Stedshistorie

Helgeland - historie                                                   Teknikk

Helseforhold                                                              Økonomiske forhold

Høytidsskikker                                                         

Industri/Næringsvirksomhet                                    

Jord- og skogbruk, innlandsfiske,                            

   jakt, fangst, dyrehold

Katastrofer og ulykker          

                                   

 

ANLEGGSARBEID (f. eks. jernbanebygging)

Endresen, Bjørne A.: Vise og historie. - 1982, s. 99 - 102, ill.

Jacobsen, Kjell: Nordlandsbanen 1862 - 1962: et kort oversyn. - 1979, s. 7 - 16, ill.

Kaalvik, Tor: Striden om Nordlandsbanen. - 1979, s. 16 - 36, ill.

(Red.): Arbeidsminner fra byggingen av Nordlandsbanen gjennom Helgeland. - 1979, s. 40 - 46

Øksendal, Kjell M. Då jernbanen kom til Vefsndalen. - 1979, s. 36 - 40, ill.

Åsvang, Arnt O.: En av de mange. - 1979, s. 46 - 50, ill.

 

ARKEOLOGI

Alsvik, Anne Stalsberg: Høyt prioriterte fortidsminner på Helgeland. - 1978, s. 72 - 87, ill, kart

Berglund, Birgitta: Stor-Fagervika i munningen av Ranen: sporet etter de første menneskene på Helgelandskysten. - 2006, s. 36 - 49, ill., kart, litt.

Berglund, Birgitta: Øyriket fra Vega til Tjøtta: godseierens og fiskerbondens landskap. - 2003, s. 8 - 18, ill., kart, litt.

Berglund, Birgitta og Solem, Thyra: Jordbruk i botnen av Vefsnfjorden – kontinuitet? Arkeologi og vegetasjonshistorie på Myrmoen i Drevja fra ca. 2000 f.Kr. - 2018, s. 56 - 79, ill., tab., kart, litt.

Beverfjord, Aud: Runefunn fra Helgeland. - 1986, s. 102 - 109, ill., litt.

Binns, Kari: Støren - Sør-Helgelands tidligste spor etter fast bosetning funnet på Tilrem i Brønnøy? - 1988, s. 116 - 126, ill., kart, litt.

Grimsby, Bjørn: Et middelalderbeslag i Dolstad kirke. - 1977, s. 53 - 57, ill.

Hvidsten, Astri: Veibygging på Mindland fra 1896 til 1952. - 2016,

Jacobsen, Kjell: Norges eldste ski funnet i Vefsn. - 1994, s. 14 - 17, ill., kart, litt.

Johansen, Arne B.: Bildene i Trovikhåle. - 1988, s. 29 - 32, ill.

Johansen, Arne B.: Dyregravene på Tromoen i Grane. - 1993, s. 25 - 34, ill., kart

Jaastad, Birger: Helleristningar på Helgeland. - 1979, s. 102 - 103, ill.

Løvmo, Hans: Drevjaskia – ei trugeski? 2017, s. 92 - 97, ill., litt.

Meland, Gunnar: Gammelt ankerfunn fra Nesna. - 1977, s. 67 - 70, ill.

Moe, Odd: Vikingtidsgarden på Mo i Brønnøy. - 1999, s. 78 - 83, ill., kart, litt.

Nesje, Rolv: Steinøksa frå Bjerka: en kort sluttmelding. - 1971/1972, s. 189 - 190

Nesje, Rolv: Tankar omkring eit øksefunn. - 1970, s. 131 - 138, ill.., litt.

Nicolaisen, Kjell: Børjeneset - 7000 års bosetning. - 2001, s. 123 - 127, ill. litt.

Pettersen, Kristian: En steinaldermeny. - 1983, s. 97 - 100, ill

Pettersen, Kristian: Hulemalingene i Skåren-Monsen. - 1980, s. 164 - 171, ill., litt.

Pettersen, Kristian: Steinalderen på Vega. - 1985, s. 32 - 34, ill, litt.

Pettersen, Kristian: Utgravingene på Åsmyra i Vevelstad. - 1981, s. 7 - 11, ill

(Red.): Fornminner på Tro. - 1982, s. 84 - 90, ill.

Roland, Hilde: Menneskenes landskap: om boplasser på Træna i yngre steinalder. - 1995, s. 41 - 48, ill, kart

Selnes, Olaf M. Gylseth: Sølvpenningene på Havnøy. - 2007, s. 71 - 79, ill.

Simonsen, Povl.: "Skogveien" i Rødøy - Nord-Helgelands eldste boplass. - 1998/99, s. 98 - 99, litt.

Sognnes, Kalle: Kvernsteinsdrifta i Monsholet. - 1980, s. 171 - 176, ill.

Storvik, Tor-Kristian: Hvorfor Træna?: erhverv og levesett i eldre steinalder på Helgeland. - 2008, s. 196 - 209, ill., kart, tab., litt.

Sønvoll, Simon: Gammel tingstad på Alsøy i Nesna? - 1980, s. 39 - 43, ill.

Sørhaug, Olaf Kjell: Sjørøverne som kom til Træna. - 1991, s. 99 - 101, ill., litt.

Torvund, Live Kydland: Bror og syster som sette spor – om Anna Jensen og Edvard J. Havnø fra Rødøy. - 2019, s. 37 - 50, ill., litt.

Ulrichsen, Lillian: Gustav Strømsvik - arkeolog og eventyrer. - 2002, s. 109 - 112, ill.

Ulvang, Oddvar M.: En smakebit av Eyvind Finnson Skaldespillers

liv og diktning. - 2006, s. 10 - 25, ill., kart, litt.

Vonheim, Herlaug: På fjell og gjengrodde stier. - 2002, s. 36 - 43, ill.

Wik, Birgitta: Fallosen på Valhaugen på Glein. - 1991, s. 84 - 89, ill. litt.

Wik, Birgitta: Kulstad - en gard med lange tradisjoner. - 1988, s. 75 - 80, ill.

Wik, Birgitta: Sandnes - en storgard i jernalderen : nye arkeologiske undersøkelser på Sandnes i Sandnessjøen. - 1987, s. 77 - 83, ill.

Utskarpen, John: Vikingsverdet i Utskarpen. - 1996, s. 106 - 112, ill., kart, litt.

Aagesen, Frida: Fornminner på Træna. - 1995, s. 91 - 95, ill.

 

AVISER og BLADER

Bastholm, Anne K.: Ei avis for arbeidsfolk. - 1989, s. 36 - 38, ill.

Brækken, Knut: Brønnøysunds Avis - en talerstol for Sør-Helgeland. - 1989, s. 46 - 49, ill.

Carlsen, Trond: Da "Raftsund" brændte : lokal båtbrann og "Titanic"s forlis i en lokalavis. - 1998/99, s. 130 - 133, ill., litt.

Greger, Elling: Fra Helgelands Blad 1908/09. - 1993, s. 79 - 81, ill.

Gullsvåg, Per Morten: Aviser på Helgeland. - 1989, s. 22 - 23, tab.

Hansen, Kåre: Nordlands Trompet : et illustrert tidsskrift forut for sin tid. - 1997, s. 42 - 56, ill., lit

Hansteen, Peder A.: Betydninger av å lese aviser. - 1989, s. 50 - 55, ill.

Jacobsen, Kjell: "Tina" og "Folkebladet" : de første avisene på Helgeland. - 1973, s. 69 - 85, ill.

Lillegaard, Leif B.: "Helgelands Blad" - en kort kavalkade. - 1989, s. 39 - 45, ill.

Møllersen, Hans: Illegale skrifter og aviser ble utgitt i Rana under krigen. - 1990, s. 82 - 84, litt.

(Red.): Avskrift av "Helgelands Tidende" for 17. jan. 1899 : Stortingets Sammentræden i Februar 1871 ved Stortingsmann Johan Augustinussen, Nesna. - 1981, s. 114 - 123

(Red.): Klipp fra Helgelands Blad fra begynnelsen av vårt århundre. - 1988, s. 81

Solbakken, Ola-Peter: Avishistorie for Rana. - 1989, s. 24 - 35, ill., litt

Sveli, Arvid: Fra lokalavisen "Helgelænderen". - 1996, s. 163 - 165

 

BIOGRAFI - FLERE ENN EN (f. eks. ektepar, familie, slekt, søsken)

Bakken, Randi: Tåvær-slekta. - 1996, s. 90 - 95, ill., tab.

Børresen, Hans: Familien Ole Olsen Tralrud. - 1992, s. 58 - 61, ill.

Børresen, Hans: Historiske notater om familien Ole Olsen Tralrud, Susendalen. - 1985, s. 138 - 140

Christiansen, Louise: En slektshistorie fra Tjøtta. - 1974, s. 127 - 134, ill.

Coldevin, Axel: Dønnesgodset og den siste godseieren på Dønna. - 1971/72, s. 100 - 116, ill.

Einarsen, Mary: Fundering omkring befolkningen på Gåsvær rundt

1700-tallet. - 1977, s. 52 - 63, kart, tab.

Einarsen, Mary: Øxningen - Øksningan. - 1978, s. 133 - 140, tab.

Einarsen, Mary: Ågskardet : litt historie rundt befolkningen på tre gårder i Meløy. - 1974, s. 112 - 122, ill., tab.

Grotnes, Ola: Ho Ane Pærstet og han Gabril. - 1981, s. 152 - 154

Hansteen, Peder A.: Saura i Nesna : borgerleie, jektefart, gjestgiveri, handel 1670 - 1853. - 1986, s. 19 - 27, il., tab., litt.

Hasselberg, Kåre: Rustung-slekt på på Helgeland. - 1999, s. 125 - 128, ill.

Heimstad, Lidvor: Besta og bestefar : barndomsminne frå Korgen. - 2002, s. 58 - 65, ill.

Hongset, Olav: "Livssed for kommende dage" : Hansine og Emil Wahl til minne. - 1974, s. 97 - 102, ill.

Jacobsen, Kari Sommerseth: Historien om Josefine Ryen og hennes familie fra Vega-øyene og hennes familie. - 2009, s. 41 - 58, ill., lit.

Jacobsen, Kjell: Njaarke-Neijla og "Rik-Jo Perso" - rettelser og tillegg. - 1989, s. 90 - 93, ill.

Jakobsen, Kurt: Litt om en familie Leth i Herøy og på Dønna. - 1980, s. 86 – 89

Jakobsen, Kurt: Skibbåtsvær i Herøy - bemerkninger til en familie Leth og bosettingen på 1700-tallet. - 1979, s. 114 – 117

Jakobsen, Kurt Rune: Peder Hansen Leth og borgerleiet på Herøyholmen. - 2021, s. 138 -144, kart, ill., litt.

Jenssen, Øyvind: Vassenget i indre Leirfjord. - 2021, s. 104 - 118, ill., litt.

Lauritzen, Merethe og Bråtveit, Ola: Stangen. - 2016,

Klausen, Ann Kristin: De første lærerinnene på Helgeland. - 2016,

Leirvik, Sveinung: Dei første av Melgaard-ætta i Bindal og Velfjord. - 1983, s. 81 - 85, ill., litt.

Leirvik, Sveinung: Fire søsken frå Rana. - 1985, s. 67 - 69, ill.

Lundestad, Halvard: Trollkattkjerringa på Moldremma i Vefsn. - 1981, s. 24 - 34

Johannesen, Ragnar L.: Kraftkaren Kristoffer Kristoffersen og kona hans. - 1971/72, s. 63 - 64

Olsen, Ståle: Bing - fra Trondheim til Helgeland. - 1994, s. 110 - 116, ill., litt.

Pedersen, L. U.: En håndverkerfamilie i Brønnøy. - 1971/72, s. 160 - 165

Pedersen, Lorentz U.: Omkring presterekken i Brønnøy fra reformasjonen til ca år 1700. - 1986, s. 28 - 34, litt.

Skavold, Harald: Den siste reinsamefamilien i Tjøtta. - 1970, s. 156 - 157

Steinmo, Kåre: Pål-slekta fra Steinmoen. - 1979, s. 117 - 120

Vaagland, Ole K.: Asta og Fridtjof M. Plathe - industri og samfunnsbyggere på Sør-Helgeland. - 2005, s. 18 - 23, ill.

 

BIOGRAFI - KVINNER

Alsaker, Knut: Ardis Kaspersen - et liv med poteten. - 2008, s. 115 - 118, ill.

Angel, Alf: Fiskerbondekona. - 1997, s. 73 - 75, ill.

Bang, Rune: "Legedynastiet" i Nord-Solvær : om Solværkjerringa og hennes familie. - 1998/99, s. 162 - 174, ill., litt.

Boldermo, Mary: Jakobia Andreasde. - 2001, s. 12 - 15, ill.

Bonsaksen, Sten Rino: Med evangeliet til Madagaskar : misjonæren og medmennesket Jorid Bøen. - 1996, s. 141 - 162, ill., kart

Brygfjell, Nils: Ellen Nilsdatter Brygfjell - skipper Ellen. - 1983, s. 101 - 103

Bådstø, Marie: Bestemorsminner. - 1985, s. 106 - 108

Christiansen, Sverre: Om Svarta Bjørn. - 1987, 35 - 40, ill.

Einarsen, Mary: Marithe Christensdatter fra Hølen. - 1976, s. 71 - 79, tab.

Enga, Einar: Mastermotøbba. - 1970, s. 128 - 131

Finnbakk, Torstein: Bodil Aakre - "Brønnøysundsregistrenes mor". - 2009, s. 59 - 62, ill., litt.

Forfang, Sven Erik: Gerda Karijord fra Brønnøy – fiskernes venn. - 2017, s. 22 - 26, ill., litt.

Grønbech, Dagrunn: Arna Meisfjord - kvinnesakskvinne og Helgelandspatriot. - 2012, s. 68 - 75, ill., litt.

Grønbech, Dagrunn: En kystkvinnes reise fra indre Oslofjord til Myken - ei øy i havet. - 2011, s. 37 - 51, ill., litt.

Grønbech, Dagrunn: Foregangskvinnen Fredrikke Tønder Olsen – har du vilje kjem du fram. - 2015, s. 151 - 159, ill., litt.

Grønbech, Dagrunn: Ingrid Edvardsen fra Storhaugskjæret i Herøy som ble kunstneren Ingrid Edwards i USA. - 2016, s. 31 – 42, ill., litt.

Halse, Kristian: Skuld frå Bjørnådalen : Astrid Langjord. - 1982, s. 150 - 157, ill.

Jacobsen, Kari Sommerseth: Historien om Josefine Ryen fra Vegaøyene og hennes familie. - 2009, s. 41 - 58, ill., litt.

Jacobsen, Kari Sommerseth: Min oldemor "Karl Jacobsens Enke". -

2006, s. 93 - 109, ill.

Jacobsen, Kari Sommerseth: Madame Maren Broch til Nord-Herøy gård. - 2017, s. 133 - 152, ill., litt.

Jacobsen, Kari Sommerseth: Elisabeth Lauritzdatter (1621-1701) – prestefrue i Vefsn. - 2022, s. 54 - 75, ill., litt.

Jøsevold, Martin: Karen Iversen og Anna Margrethe Falk - politiske pionerer på Hemnesberget. - 2013, s. 107 -109, ill.

Kaspersen, Ardis: Min barndoms Anna. - 1982, s. 107 - 110, ill.

Kielland, Hj.: Var foged Peter Jacobsen Falchs hustru en Benkestok?. - 1982, s. 40 - 45, tab.

Klausen, Ann Kristin: Petrine Walnum ved Prestsjyen. - 2000, s. 129 - 142, ill., litt.

Klausen, Ann Kristin: Barbara Baarsen – fotograf på Helgeland i 40 år. - 2018, s. 164 - 171, ill., litt.

Kolstad, Svein: Post-Nikoline. Fortelling om skolegang og hverdagsliv til en psykisk utviklingshemmet kvinne for vel

   100 år siden. - 2019, s. 25 – 36, ill., litt.

Lovund, Johannes: Fru Nathalie Finchenhagen Gidtske og godseiermiljøet på Tomma. - 2003, s. 28 - 41, ill., litt.

Myhre, Bjarne: Fruen til Forvik. - 2013, s. 23 - 29, ill.

Nordaas, Tor Martin Leines: Den gode Liv. - 2016,

Roland, Kåre: Jacobia Olsdatter Lyngset. - 1976, s. 68 - 71

Severinsen, Anne: Anna Andersen i Grubblia - gardbrukar og treskjerar. - 2012, s. 50 - 62, ill., litt.

Sigerstad, Ronald & Bjørnvik, Hans: Birgithe Jensen : dikterdronning fra Dønna. - 1992, s. 20 - 25, ill.

Stav, Ivar Erlend: Karen Larsen fra Stokkasjøen. Et liv i tjeneste for familien Hestmann. - 2019, s. 51 - 60, ill., litt.

Stormo, Anna Tomsvik: Dorthea Birgitte Jørgensdatter fra Neppelberg. - 2000, s. 153 - 156, ill.

Torvund, Live Kydland: Bror og syster som sette spor – om Anna Jensen og Edvard J. Havnø fra Rødøy. - 2019, s. 37 - 50, ill., litt.

Tåvær, Astrid: Fredrikke Tønder Olsen - høvedskvinne fra Helgeland. - 1997, s. 175 - 181, ill., litt.

Aanes, Sissel: Gammeljordmora i Korgen : Petra Svendsen 1888 -1977. - 2005, s. 161 - 169, ill.

 

BIOGRAFI - MENN

Allern, Tor-Helge: Dagbøkene til Torgeir Møkleby og Harald Simonsen etter deres tragiske død i Kobbebukten på Spitsbergen. - 2014, s. 177 - 190, ill., kart, litt.

Alstahaug, Leif: Anton Sjånes : en politiker-profil fra Rana rundt hundreårsskiftet. - 1983, s. 119 - 129, ill., litt.

Alstadhaug, Leif: Edvard Carioliussen - en mann å minnes på Nord-Helgeland. - 2001, s. 137 - 143, ill., litt.

Alstadhaug, Leif: Ole Bang - dikter og norsk kulturambassadør fra Ytteren i Rana. - 2008, s. 73 - 85, ill., litt.

Andersen, Are: Torbjørn Vikdal – erstatningslærer, fisker, landmåler og nybygger. - 2020, s. 31 - 49, ill.

Arnekleiv, Sigurd: Ivar Hjellvik : sokneprest og rektor. - 1970, s. 21 23, ill.

Aschim, Anders: Evangelisten frå Dønna : Anton Chr. Bang og det første nynorske juleevangeliet. - 2008, s. 27 - 32, ill., litt.

Bache, Anders: Otto Sverdrups ferd over Grønland og Polhavet. - 2014, s. 39 - 43, ill., litt.

Bang, Kåre: Johan Augustinussen : stortingsmann og bygdedikter. - 1977, s. 131 - 133, ill.

Bastesen, S. B.: Jekteskipperen i Løngvær og hans nærmeste etterslekt og etterlatenskaper. - 1977, s. 85 - 87, tab.

Bech, Asbjørn: Ludvig Schultz Knoph 1750 - 1842 : kjøpmann og propietær på Helgeland. - 2004, s. 76 - 90, ill., litt.

Berntsen, Gunnar: Leirfjordmaleren Ingvald Slettbech. - 1987, s. 48 - 52, ill.

Berntsen, Gunnar: Treskjæreren Paul Kollersen. - 1986, s. 7 - 11, ill.

Bjørnvik, Svein: Aksel Storvik, maler og fotograf fra Dønna. - 2007, s. 13 - 19, ill., litt.

Boldermo, Mary: Kress'n Lornsæ - min bestefar. - 2006, s. 61 - 69, ill., litt.

Breimo, Gunnar: Tilbakeblikk på et politisk liv. - 2014, s. 77 - 85, ill.

Brygfjell, Harald og Skorpen, Knut: To lite påaktede kongepokalvinnere. - 2015, s.145 - 148, ill.

Drøpping, Arne: Harald Drøpping - legen som viet sit liv til tjeneste i Herøy og Hemnes. - 1997, s. 109 - 113, ill.

Drøpping, Arne: Rikton Berg Eriksen. - 2008, s. 133 - 138, ill., litt.

Dybvik, Olav Håkon: Raseideologen Mikal Sylten – helgelendingen som blei landets fremste jødehatar. - 2014, s. 11 - 16, ill., litt.

Døsen, Hans R.: Den danske kunstmaleren Ernst Zeuthen på Helgeland. - 1988, s. 7 - 14, ill., tab., litt.

E. H.: Hilmar Tømmervik. - 1974, s. 7

Eidner, Odd J.: Mester Geble : adelsmann og kirkeleder fra Dønna.. - 1994, s. 87 - 92, ill.

Eidsaune, Thor Helge: Så ”trædde ieg Iver Ancher Heltzen frem for min Menighed Aar 1811” – Heltzen og Mo 1811-1814. - 2014, s. 131 -154, ill., litt.

Ellingsen, Terje: Mathias Bonsak Krogh og hans "testamente" : en kommentar til innskriften på hans gravsten. - 2004, s. 57 - 64, ill.

Elsvatn, Leif: Skul-Lars Olson – samen som ble lærer og klokker i Hattfjelldal. - 2013, s.69 -74, ill., litt.

Elsvatn, Leif og Skorpen, Knut: Kjell Jacobsen (1941-2019). - 2020, s.7 - 12, ill.

Endresen, Bjørne A.: Fra Hasselbomveien på Storforshei til litt om personen bak navnet. - 1982, s. 103 - 106, ill.

Engen, Trygve: Lærar Petter Dass, slik eg minnes han. - 1985, s. 81 - 85, ill.

Fagerheim, Aksel: Stor-Benjamin. - 1974, s. 39 - 42

Fagerheim, Eivind: Den første Madagaskarmisjonæren fra Helgeland – David Olaus Jakobsen. - 2015, s. 168 - 180, ill., litt.

Forfang, Sven Erik: Erlend Langset - skogens sønn og plantenes venn. - 2012, s. 112 - 118, ill.

Forfang, Sven Erik: Prester i Nesna 1900 – 1930. - 2014, s. 86 - 94, ill., litt.

Forfang, Sven Erik: Bjarne Myhre – skolemann og politiker. - 2016,

Forfang, Sven Erik: Per Karstensen – en folkets tjener fra Selfors. - 2019, s. 72 - 80, ill., litt.

Forsmo, Leif: Bjørnstein Nilsskog : ein kunstnar frå Drevja. - 2003, s. 113 - 124, ill.

Forsmo, Johan: Sverre Bratland - ein helgelending og hans dramatiske liv. - 2000, s. 143 - 152, ill.

Frisch, Nina Scott & Langset, Erlend: Maleren Aksel Sørensen. - 2000, s. 73 - 79, ill.

Gleinsvåg, Tore: Bautaer/skulpturer i Dønna. - 2006, s. 79 - 92, ill., litt.

Gleinsvåg, Tore: Fridtjof Leonard Hjortdahl – en gründer på Dønna. - 2015, s. 135 - 144, ill.

Grimsø, Tone Britt Korsvold: Fra gjetergutt til lagtingspresident : Andreas Andersen Grimsø. - 1992, s. 33 - 46

Grotnes, Ola: Båtbyggeren Jens Andersen Skonseng. - 1981, s. 176 - 181

Grotnes, Ola: Iver Ancher Heltzen, residerende kapellan til Mo 1811 - 1814, sokneprest til Ranen (Hemnes og Mo) 1814 - 1842. - 1980, s. 76 - 85, ill.

Halse, Kristian: David Monrad Johansen: vefsningen som gav det

nasjonale ny tonedrakt. - 2007, s. 132 - 145, ill. litt.

Halse, Kristian: Diktaren Andreas Haukland (1873 - 1933). - 2005, s. 116 - 131, ill., litt.

Halse, Kristian: Erling Lyftingsmo: gudbrandsdølen som vart beitekonsulent for heile Nord-Norge. - 2003, s. 59 - 71, ill.

Halse, Kristian: Far etter Johannes Einrems liv og kristendom i romanen "Gryteng-Guri". - 2006, s. 50 - 60, ill., litt.

Halse, Kristian: Kunstnaren Andreas Nilsskog (1897-1940). - 2013, s. 47- 54, ill.

Halse, Kristian: Misjonæren Johannes Einrem i "Nordlands Folkeblad". - 2011, s. 128 - 135, ill.

Halse, Kristian: Misjonæren og diktaren Johannes Einrem. - 2010, s. 130 - 142, ill.

Halse, Kristian: Norskdomspioner på Helgelandsbesøk: Petter Karl Eberg Pedersen (1852 - 82). - 1996, s. 7 - 13, ill.

Halvorson, Anna & Villmo, Molvin: Agronomen, smeden, bygningsmannen, emigranten, farmeren m.m. Nils Nilsen Valla. - 1993, s. 37 - 41, ill., litt.

Halaas, Kristin: Thorolf Holmboe - det moderne bildet av Nordland. - 2006, s. 132 - 143, ill., litt.

Hansen, Jørgen: Alstahaugpresten Andreas Dass. - 1981, s. 147 - 152, tab.

Hanssen, Roald: Tragisk skjebne. Mannen som bygde "Fagerheim" i Sandnessjøen. - 2018, s. 50 - 55, ill., litt.

Hansteen, Peder A.: Jektestyrmann i to generasjoner : Peder Olsen Riksen og Ole Pedersen Hines. - 1973, s. 35 - 38

Hansteen, Peder A.: Lorentz Jakobsen Valla : jektestyrmann, fiskeskipper og gårdbruker. - 1973, s. 26 - 31, ill.

Hansteen, Peder A.: Petter Dass’ tilknytning til Nesna. - 1977, s. 82 - 84

Hansteen, Peder A.: Tre landskjente notbaser fra Nesna. - 1981, s. 81 - 93, illl.

Haustreis, Valter: Bennet. - 1984, s. 37 - 39, ill., litt.

Haustreis, Valter: Kalk-Ola. - 1976, s. 43 - 46, ill.

Haustreis, Valter: Sølvkongen. - 1977, s. 109 - 112, litt.

Hegnes, Oskar: Distriktskirurg Johan Friedrich Winther. - 1976, s. 56 - 57

Heggtveit, H. G.: John Klæbo. - 1974, s. 14 - 28, ill., litt

Hjerzell, Per: Knut H. Larsen - Kunstner. - 2011, s. 66 - 79, ill.

Hofstad, Torgrim: Et åttiårsminne på Alstahaug. - 1988, s. 127 - 130

Hongset, Olav: Johannes Einrem: Vefsn-guten som vart misjonær og forfattar. - 1976, s. 57 - 64, ill.

Høvding, Einar: Einar Edvard Jensen Havnø 1869 - 1940. - 1985, s. 70 - 74, ill.

Jacobsen, Kjell: Axel Coldevin 1900 - 1992. - 1993, s. 7 - 20, ill.

Jacobsen, Kjell: John Ottesen. - 1975, s. 130 - 132, ill.

Jacobsen, Kjell: Mikal Jacobsen 1857 - 1942. - 1971/72, s. 18 - 25, ill.

Jacobsem, Kjell: Njaarke-Næjla: Nils Jonson, Vesterfjella 1795 - 1869. - 1987, s. 8 - 23, ill.

Jacobsen, Kjell: Minneord Arnt O. Åsvang. - 2004, s. 8 - 10, ill.

Jacobsen, Kjell: "Rik-Jo Persa": Jon Person, Vesterfjella, 1818 - 1887. - 1988, s. 59 - 68, ill.

Jakobsen, Rurt Rune: Herøyfjerdingen som ble rådmann og borgermester i Bergen. – 2020, s. 112 – 114, ill.

Jacobsen, Tor: Askeladden fra Sandnessjøen - Leif B. Lillegaard

   1918 - 1994. - 1994, s. 7 - 13, biblio., litt.

Jensen, Eivind Bråstad: Tromsø-seminarister fra Helgeland - Studenter fra Helgeland. - 2013, s128 - 135, ill.

Jensen, Eivind Bråstad: Ole Tobias Olsen – prest, politiker og nordlandspatriot. - 2015, s. 31 - 41, ill., litt

Jensen, Eivind Bråstad: Anton Christian Bang – tromsøseminaristen fra Dønna som ble biskop i Kristiania. - 2017, s. 191 - 201, ill.

Jenssen, Øyvind: Arne Langset fra Nesna: bonden, lærerskolemannen og politikeren. - 2004, s. 45 - 57, ill., litt.

Jenssen, Øyvind: Forfatteren Anders Forsland. - 1997, s. 153 - 159, ill., litt.

Jenssen, Øyvind: Forfatteren, læreren og helgelendingen Birger Jåstad (1904 - 1984). - 2005, s. 139 - 149, ill.

Jenssen, Øyvind: Lokalhistorikeren fra Handnesøya. - 1987, s. 91 - 92, ill.

Jenssen, Øyvind: Tomas i Refsneset: en grynder og pioner fra Nesna. - 2010, s. 17 - 23, ill., litt.

Jenssen, Øyvind: De kalte han ”Neppelbergpresten”. - 2017, s. 156 - 172, ill., litt.

Juvik, Lars Hanssen: Johan Hanssøn Heitmann: sjøkaptein, forfatter, kartograf og naturvitenskapsmann. - 1999, s. 147 - 154, ill., kart

Jøsevold, Martin: Erling Falk - den røde hemnesværing. - 2007, s. 58 - 70, ill.

Jøsevold, Martin: Nils Lagli. - 1994, s. 61 - 64, ill.

Karijord, Knut: Grønlands-misjonæren fra Nord-Herøy: et 250-

årsminne. - 1982, s. 60 - 67, ill., litt.

Klausen, Ann Kristin: Kobberslageren i Strandveien. - 2008, s. 33 - 39, ill., litt.

Klæbo, Anfinn Aas: Fra apprentive i handelsflåten til sjef for Sjøforsvaret: admiral Skule Storheill forteller spredte trekk om sine opplevelser i krig og fred. - 1995, s. 77 - 90, ill., tab.

Knutsen, Nils Magne: Julius Sandsvik - sterk realist fra helgeland. - 1997, s. 28 - 34, ill.

Knutsen, Nils Magne: Petter Dass (1647-1707). Protestdikter, entertainer, turistguide og (nesten) feminist. - 2021, s. 48 - 61, ill., litt.

Kristiansen, Inger Johanne & Kokkim, Ellen Cathrine Hasle: Leonard Bjørnvold: historien om husmannsgutten fra Bjørnvollen i Leirfjorden. - 2003, s. 125 - 130, ill.

Krogh, Hans B.: Kunstneren Even Ulving (1867 - 1952). - 2007, s. 97 - 110, ill., litt.

Krokaa, Petter Stephan: Min kjente ukjente tipptippoldefar. - 1994, s. 153 - 156, ill.

Lande, Peder: Jon Aalein. - 1984, s. 77 - 80, ill.

Lande, Peder: Eventyreren Johan Hansen Hammerli. - 1985, s. 76 - 80, ill.

Larsen, Helge O.: Torolf Fossland: Tomma-maleren som ble mer anerkjent i utlandet enn hjemme. - 2009, s. 92 - 104, ill., litt.

Laumann, Svein: Akvarellmaleren fra Helgeland: Hans Johan Fredrik Berg. - 1998/99. - s. 8 - 20, ill., litt.

Leirvik, Sveinung: Iver Olså: kjent båtbyggar i Åbygda, Bindal. - 1978, s. 151 - 153, ill.

Liland, Petter J.: Tale ved avduking av minnestein over Øyvind Finnsson Skaldespiller. - 1977, s. 5 - 10

Lillegaard, Bodil og Strøm, Hans Henrik: Johan Stang – distriktslege  i Alstahaug og lege ved Helgeland amtssykehus på Søvik 1867-1877. - 2021, s. 67 - 75, ill.

Lillegaard, Leif B.: Dølen på Nesna. - 1982, s. 157 - 160, ill.

Lillegaard, Leif B.: Høvdingen på Tjøtta. - 1980, s. 133 - 136, ill.

Lillegaard, Leif B.: Læraren. - 1981, s. 195 - 199, ill.

Ludvigsen, Alf: Lokalhistorikeren Kåre Hjartland. - 2022, s. 188 - 192, ill.

M. M.: Heimstaddiktaren Lars Jåstad (1871 - 1926). - 1971/72, s. 14 - 17, ill., litt.

Marsten, Sigurd: Ola Grotnes. - 1985, s. 129 - 131, ill.

Mikalsen, Grete: Johan J. Toft – fiskernes, kystbefolkningens og fiskerinæringens talsmann. - 2019, - s. 61 - 71, ill., litt.

Moe, Odd: Krigsseileren Johan Moe fra Brønnøy. - 2001, s. 28 - 37, ill., litt.

Monsen, Robert: Aksel Neppelberg - amerikafareren som kom tilbake til heimbygda. - 1991, s. 80 - 83, ill.

Mykletun, Sjur: Fra Helgeland til Ballybunion: Johan Heitmanns liv og skjebne - 1983, s. 8 - 21, ill., tab., litt.

Mørk-Eidem, Bjarne: Stortingsrepresentanter fra Helgeland 1815-2014. - 2014, s. 155 - 166, ill., litt.

Nordsjø, Olaf: Nils Hanssøn Tanche og arven etter han på Helgeland. - 2021, s. 82 - 95, ill., kart

Næss, Inga Elisabeth: "Almuesvellet er den høyeste lov". Sogneprest Christian A. Qvale (1772-1846).  - 2020, s. 125 - 134, ill., litt.

Næss, Inga Elisabeth: Den første Tønder i Norge. - 2021, s. 119 - 127, ill., litt.

Næss, Inga Elisabeth: Bjarne Ness – malernes mester. - 2022, s. 76 - 82, ill., litt.

Pettersen, Kristian: Edvard Havnø: helgelendingen som oppdaget det eldste Helgeland. - 1981, s. 157 - 159, ill.

Rabliås, Ole: "Hajn Grønvikmo" 1878 - 1954. - 2002, s. 17 - 23, ill.

(Red.): Til minne om den gamle skolelærer. - 1982, s. 47 - 50, ill.

Red.: Kristian Halse – æresmedlem. - 2017, s. 203, ill.

Red.: Øyvind Jenssen – æresmedlem. - 2018, s. 203, ill.

Reigstad, Bjørn: Med redningsskøyta i storm og kuling – Martin Skavold fra Tro på Helgeland (1865-1952). - 2022, s. 170 - 179, ill., tab., litt.

Rødli, Arne: Folkeminnesamleren Knut Strompdal. - 1970, s. 21 - 23, ill.

Sagmo, Reidar: Klokkemakeren i Drevvassbukta. - 1993, s. 105 - 106, ill.

Skavold, Harald: Bresel-Hans. - 1971/72, s. 39 - 40

Skavold, Harald: Øyvind Finnson Skaldespillar.- 1975, s. 134 - 135

Skei, Hans H.: Av godtfolk vera fødd - Jon Klæbos biografi. - 2012, s. 162 - 181, ill., litt.

Skuthe, Hjørdis & (Skuthe), Odd: Minner fra årene på Dønna 1947 - 1955. - 2002, s. 143 - 157, ill.

Slåttum, Berit: Kunstner og tusenkunstner Hans Nordeng 1918 - 1991. - 2004, s. 132 - 146, ill., litt.

Slåttum, Berit: Mitt eget språk – et liv med kunst i leire. Møte med Laila Baadstø. - 2015, s. 42 -52, ill., litt.

Smørvik, Arne Magnus: Anton Chr. Bang : en kort livsskisse. - 1993, s. 73 - 78, il.

Solbakk, Magnar: Møte med Dag Skogheim. - 2012, s. 89 - 104, ill., litt.

Solbakk, Magnar: På tur med Arvid Sveli. - 2010, s. 82 - 91, ill.

Solbakk, Magnar: Hvem eier Georg Sverdrup? - 2014, s. 167 - 176, ill., litt.

Solbakk, Magnar: Bjarne Mørk Eidem – 50 år som folkevalgt. - 2015, s. 74 - 89, ill.

Solbakken, Klaus: Anne Marie-kirken. - 2014, s. 28 - 38, ill., litt.

Solvang, Petter: Per Daversa. - 1989, s. 100 - 103, ill., litt.

Steinmo, Kåre: Splitter-Nils. - 1988, s. 93 - 94

Steinmo, Kåre: Torolf. - 1993, s. 93 - 94, ill.

Storheil, Jarle: Anders Jakobsen, Hemnes. - 1996, s. 51 - 52, ill.

Stormo, Anna Tomsvik: Far min - fisker og bonde. - 1999, s. 120 - 124, ill.

Sunnanå, Olav: Sigfred Riksen 90 år. - 1973, s. 32 - 35, ill.

Suul, Jon: Nasjonalparkenes far : Kristen Faye Krogh : et 100-års minne. - 2010, s. 155 - 171, ill., litt.

Svare, Bjarne: Vefsnpresten Ole Pedersen Broch og lagnaden hans. - 1973, s. 86 - 101

Svarttjønnli, Sverre: Oberstløyntnant Arne Pedersen til minne. - 1992, s. 130 - 132, ill.

Sveli, Arvid: Far og sønn Asla: skogpionerer på Helgeland. - 2003, s. 45 - 54, ill., litt.

Sveli, Arvid: Harald Strøm: skaparen av Velfjord Bygdemuseum og Velfjord Bygdebok. - 1975, s. 75 - 80, ill.

Sveli, Arvid: Martinus Olsen fra Sommersetåsen. - 1995, s. 53 - 56, ill.

Sveli, Arvid: Olav Opsjøn - et portrett. - 1999, s. 69 - 72, ill.

Svendsen, Wenche: Rosemaling i ”Gamle Vefsen” på midten av 1800-tallet. - 2014, s. 51 -60, ill.

Sylten, Håvard: Ravald Baardsen - om leilendingsbonden som ble godseier og om Terråkgodsets oppkomst. - 1994, s. 24 - 26, ill., litt.

Sørgård, Olav H.: Madagaskarmisjonæren David Jakobsen. - 1975, s. 156 - 158

Tandberg, Bjørn: Dampbåtpioner - på Røssåga og de nærliggende fjorder: Johan Christian Marstrand Johnsen (1826 - 1917). - 2011, s. 30 - 36, ill., kart, litt.

Tidemann, Rolf: Om billedhuggeren og kunstmaleren Birger Berthils fra Trælnes i Brønnøy (1891 - 1967). - 2005, s. 84 - 99, ill.

Tilrem, Ole-Jørn: Norges største kystjeger. - 1991, s. 76 - 79, ill.

Tysnes, Inge Ove: Han malte kysten vår. - 2002, s. 113 - 124, ill.

Tåvær, Astrid: Skule Storheill - en kriger fra Helgeland. - 2010, s. 46 - 53, ill., litt.

Ulrichsen, Lillian: Fiskerguttene fra Gåsvær som emigrerte til Amerika. - 2001, s. 44 - 46, ill.

Ulrichsen, Lillian: Gustav Strømsvik - arkeolog og eventyrer. - 2002, s. 109 - 112, ill.

Ulvang, Oddvar M.: En smakebit av Eyvind Finnson Skaldespillers liv og diktning. - 2006, s. 10 - 25, ill., kart, litt.

Ulvang, Oddvar: Et langt liv i Televerkets tjeneste. - 2015, s. 128 -134, ill.

Ulvang, Oddvar: Ragnvald Bakke – legendarisk overlege på Helgeland. - 2017, s. 13 - 21, ill., litt.

Vestvik, Jon: Overtro og bygdesagn: om en lite kjent samler av tradisjonsstoff fra Helgeland. - 1998/99, s. 38 - 43, ill., litt.

Vikan, Per: Lysmesteren i Herøy. - 2013, s. 118 - 127, ill.

Vonheim, Herlaug: Fortellingen om en husmann. - 1983, s. 52 - 55, ill., tab.

Vonheim, Herlaug: Han førte Helgeland inn i barnelitteraturen. - 2001, s. 63 - 68, ill.

Vonheim, Herlaug: Knut Strompdal. - 1998/99, s. 104 - 114, ill., litt.

Wagner, Adam: Geble Pederssøn. Norges første lutherske biskop. - 2018, s. 80 - 92, ill. litt.

Wollan, Johan: Den siste viking? . - 1999, s. 115 - 119, ill.

Zempel, Solveig: Introduksjon til O. E. Rølvaag : liv og verk. - 2000, s. 94 - 106, ill., litt.

Aakre, Bjørn Magne: Fra Corregidor til Nagasaki – og tilbake til fremtiden.

    Nr. 1666 Torvald Kibsgaard i japansk krigsfangenskap. 2020 t. – 2020, s.13 - 30, ill., litt.

 

 

BOSETTING (kontakt vha brevskriving, flytting, inn- og

utvandring til/i Norge og utlandet, migrasjon m.m.)

Andersen, Ingvar: Etterkrigstidens flyttestrøm. - 2017, s. 56 - 60, ill.

Inn i Bosetting før Arnekleiv, Sigurd: Litt om utvandring til Amerika frå Nesna

Arnekleiv, Sigurd: Litt om utvandring til Amerika frå Nesna og Dønna 1867 til 1961. - 1981, s. 100 - 105

Botn, Ståle: Den store landsflukten: utvandring fra Helgeland. - 2000, s. 111 - 119, ill., litt.

Christiansen, Louise: Anne og Maren Arntson reiser til Amerika. - 1975, s. 96 - 101

Gleinsvåg, Tore: En gammel plass – glemt for lenge siden. - 2018, s. 40 - 49, ill, tab., litt.

Grotnes, Elias: En utvandrers livshistorie. - 1975, s. 101 - 115

Gulliksen, Øyvind T.: Brev fra Rana til John Rufsvold, Buffalo, Sør-Dakota, 1934 - 1948. - 2008, s. 169 - 195, ill., litt.

Halvorsen, Anna & Villmo, Molvin: Agronomen, smeden, bygningsmannen, emigranten, farmeren, m.m. Nils Nilsen Valla. - 1993, s. 37 - 41, ill., litt.

Hansen, Ivar Roger: Ivar Aasens reise til Helgeland 1846. - 2013, s. 136 - 149, ill., litt.

Haustreis, Valter: Kalk-Ola. - 1976, s. 43 - 46, ill., litt.

Jacobsen, Kjell: Krutåga. - 1978, s. 87 - 106, ill., litt.

Jacobsen, Kjell: Fra Jamtland til Vefsn : innflytting på 1600- og 1700-tallet. - 1999, s. 26 - 40, ill., kart., litt.

Jacobsen, Kjell: Nyryddere og innflyttere i Grane ca. 1820 - 1865. - 1974, s. 134 - 160, ill., kart, litt.

Jenssen, Øyvind: Vassenget i indre Leirfjord. - 2021, s. 104 - 118, ill., litt.

Johansen, Rita: Et amerikansk "Sør-Helgeland". - 1994, s. 134 - 138, ill.

Kvanmo, Hanna: Å etablere seg i Rana på 50-tallet. - 1992, s. 7 - 12, ill.

Leland, Einar: Helgelendingar i USA. - 1995, s. 145 - 154, ill.

Løvmo, Hans: Stubbebryteren - enkel og symbolsterk 100-årsjubilant. - 2010, s. 110 - 129, ill., litt.

Monsen, Robert: Aksel Neppelberg : norsk-amerikaneren som kom tilbake til heimbygda. - 1991, s. 80 - 83, ill.

Nermark, Jarle: Landnåm i Amerika. - 1999, s. 73 - 77, ill., litt.

Rabliås, Ole: Då det var liv laga i utkantbygdene. - 2010, s. 40 - 45, ill.

(Red.): Historien om en utvandrer fra Meløy og de som fulgte etter. - 1981, s. 193 - 195

Smørvik, Per: Mikkjel Fønhus og Susendalen. - 1976, s. 90 - 95, ill.

Sæther, Ola: Whist-brødrene på Murmankysten : en beretning om utvandring fra Korgen. - 1994, s. 139 - 152, ill., litt., kart

Tjønnøy, Paul: Øyboerne flytter. - 1991, s. 69 - 75, ill.

Ulrichsen, Lillian: Fiskerguttene fra Gåsvær som emigrerte til Amerika. - 2001, s. 44 - 46

Villmo, Molvin.: Amerikabrev. - 1983, s. 110 - 112

Aanes, Sissel: Emigranter fra Korgen : et hundreårsminne. - 2004, s. 65 - 70, ill., litt.

 

BYGDEHÅNDVERK ( f. eks. brukskunst, båtbygging, husflid, snekring, treskjæring)

Andersen, Are: Båtbyggeren ”Petter Jenso”. - 2015, s. 104 - 105, ill.

Bang, Rune: De nordlandske regattaer i 1890-årene : et hundreårsminne : litt om båtbyggere og premierte fra Hemnes. - 1994, s. 34 - 44, ill., kart, litt.

Bjørvik, Oddvar: "Sov roligt". - 1979, s. 50 - 75, ill., litt.

Endresen, Bjørne A.: Sand brukt til maling i Rana. - 1980, s. 128 - 130, kart

Enga, Einar: Om håndverkere og en "fellmakar" på en fjellgård om lag 100 år siden. - 1971/72. - s. 72 – 77

Finnbakk, Torstein: Vikingskip fra Korgen gjennomførte 1920-tallets "Kon Tiki-ferd". - 2013, s. 14 - 22, ill., kart

Grotnes, Ola: Båtbyggeren Jens Andersen Skonseng. - 1981, s. 176 - 181

Gårdsvik, Mette & Klausen, Ann Kristin: Den røde topplua. - 2007, s. 160 - 171, ill., litt.

Halsen, Svein: Tindved : den første innvandrer på Helgeland. - 1993, s. 95 - 96, ill., litt.

Hansteen, Peder A.: Korndyrking og kvernbruk i Nesna før og nå. - 1977, s. 71 - 81, ill., tab.

Holmslet, John Bang: Redskaper og verktøy i ei gardssmie og om hvordan de ble brukt : etter slik jeg husker det fra omlag år 1900. - 1973, s. 155 - 158, ill.

Holmslet, John B.: Gårdssmia sine minner. - 1976, s. 86 - 90, ill.

Jacobsen, Kari Sommerseth: Nye funn omkring originalbroderiet til nordlandsbunaden. - 2018, s. 7 - 23, ill., litt.

Kjerringnes, Johan: Ski-produksjon i Røssvassbygdene. - 2007, s. 80 - 90, ill., litt.

Klausen, Ann Kristin: Båtryene på Helgeland. - 2011, s. 111 - 122, ill., litt.

Klausen, Ann Kristin: Feøya - egg- og dunvær på Helgelandskysten. - 1999, s. 129 - 146, ill., litt.

Klausen, Ann Kristin: Fra gammel bygdenæring til profesjonell industri - historien om Nesna-lobben. - 1998/99, s. 85 - 95, ill., litt.

Klausen, Ann Kristin: Kobberslageren i Strandveien. - 2008, s. 33 - 39, ill., litt.

Langjord, Astrid: Nordlandsbunaden. - 1985, s. 134 - 137

Leirvik, Sveinung: Iver Olså - kjent båtbyggjar i Åbygda, Bindal. - 1978, s. 151 - 153, ill.

Lillegaard, Leif B.: Kvernstein mol i mørke netter. - 1980, s. 138 - 149, ill.

Løvmo, Hans: Snøtruger – forløper for snøskuteren. - 2020, s. 59 - 64, ill., litt.

Mathisen, Tor & Sømnaboken: Båtbygging i Sømna. - 1992, s. 65 - 66

Ness, Karin Johanne: Nordlandsbunaden for kvinner. - 2009, s. 18 - 23, ill.

Pedersen, L. U.: En håndverkerfamilie i Brønnøy. - 1971/72, s. 160 - 165

Pettersen, Åsmund: Utferdene med "Dragene" fra Helgeland i 1926 og 1929 : "episoder" eller lokalhistorisk interesse?. - 1985, s. 24 - 31, ill.

Præsteng, Frithjof: Båtbygging, båthandel i Rana. - 1986, s. 77 - 81, ill.

Ravatn, Torbjørn: Husflidsarbeid i Røsvasstraktene. - 1971/72, s. 95 - 99, ill.

Reinåmo, Kari: Gamle bruksting fra garden Reinåmo i Korgen. - 1977, s. 149 - 155, ill.

Sagmo, Reidar: Klokkemakeren i Drevvassbukta. - 1993, s. 105 - 106, ill.

Severinsen, Anna: Anna Andersen i Grubblia - gardbrukar og treskjerar. - 2012, s. 50 - 62, ill., litt.

Sognnes, Kalle: Kvernsteinsdrifta i Monsholet. - 1980, s.171 - 176, ill.

Solbakk, Magnar: Livets steiner – 10 spørsmål og ”svar” om Kvernsteinproduksjon i Brønnøy.- 2017, s. 98 - 125, ill., litt.

- 1975, s. 80 - 82

Suul, Jon: Gammelmodig treskjærerarbeid frå Helgeland/Salten. - 2019, s. 131 - 134, ill., litt.

Svendsen, Wenche: Folkekunst i Vefsn på 1700- og 1800-tallet. - 2007, s. 111 - 119, ill.

Sylten, Håvard: Båtbygging i Bindal. - 1992, s. 62 - 64, ill.

Vestvik, Jon: Tjærebrenning på Helgelandskysten?. - 1999, s. 84 - 88, ill., litt.

Vonheim, Herlaug: Båtbyggertradisjoner i Velfjord. - 1992, s. 67 - 69, ill.

Øksendal, Kjell: Elvebåten. - 2001, s. 92 - 97, ill.

Åsvang, Arnt O.: Båtbyggertradisjoner i Vevelstad. - 1992, s. 70 - 72, ill.

 

BYGNINGER (arkitektur, bruk, inventar, vern, av lokalhistorisk interesse)

Andersen, Are: Ishus ved Fustvatnet. - 2018, s. 161 - 163, ill., litt.

Bang, Kåre: Helgelendingenes deltakelse i Junkerfelttoget mot Nystaden og Nasa Sølvverk i 1659 altertavle. - 1982, s. 36 - 39, ill., litt.

Bang, Rune: Lurøy kirke – kommunens tusenårssted. - 2013, s. 30 - 38, ill.

Bangstad, Arnulf: Komnesstuen på Vassås : det hviler et blått lys over den. - 1981, s. 35 - 37, ill.

Bech, Einar: Det gamle folkebadet på Hemnes. - 2006, s. 26 - 30, ill., litt.

Berntsen, Gunnar: Leirfjord bygdesamlinger. - 1987, s. 68 - 76, ill.

Bjørnbeth, Lill Bruvik: Betraktninger i anledning en 100-årsdag. - 1982, s. 7 - 18, ill.

Bjørvik, Oddvar: Rana museum : en presentasjon. - 1983, s. 22 - 26, ill.

Brændås, Kate Nærum: Nordlandslåna - en verneoppgave. - 1988, s. 33 - 48, ill., litt.

Christie, Håkon: To romanske helgelandskirker : Alstahaug og Herøy. - 1973, s. 5 - 22, illl.

Coldevin, Axel: En alterduk. - 1980, s. 23 - 26, ill.

Coldevin, Axel: Problemer omkring Dønnes kirkes historie. - 1975, s. 5 - 22, ill. , tab.

Ekroll, Øystein: Brønnøy kyrkje - ei "ny" mellomalderkyrkje?. - 2000, s. 157 - 165, ill.

Enga, Einar: Byggeskikk fram til 1900. - 1971/72, s. 67 - 72

Fagervik, Oskar: "Oladalshytta" i Vefsn - et krigsminne. - 2005, s. 24 - 30, ill.

Gleinsvåg, Tore: Dønna under hakekorset : Heia Kystfort, Nordøyvågen. - 2009, s. 170 - 185, ill., litt.

Grimsby, Bjørn: Den samiske kåte. - 1974, s. 30 - 34, ill., litt.

Grimsby, Bjørn: Om bumerker i Vefsn. - 1970, s. 38 - 45, ill., litt.

Grotnes, Ola: Nordranen bygdemagasin. - 1973, s. 56 - 68, ill., tab.

Grotnes, Ola: Samekapellet i Vilasund. - 1980, s. 28 - 32, ill.

Gullsvåg, Per Morten: Vega kirke. - 2010, s. 177 - 183, ill., litt.

Hansen, Kåre: Alstahaug prestegård 1737. - 2000, s. 36 - 62, ill.

Heldal, Tom: Fra kirkebygging til marmorjakt : bygningsstein på sørlige helgeland. - 2000, s. 8 - 17, ill., litt.

Jacobsen, Kjell: Glimt fra Vefsn Bygdesamling. - 1970, s. 100 - 103, ill.

Jacobsen, Kjell: Hemnes bygdetun. - 1976, s. 158 - 159, ill.

Jacobsen, Kjell: Hotellet i Mosjøen : Fru Haugans Hotel 1794 - 1885 - 1994. - 1994, s. 65 - 81, ill.

Jenssen, Øyvind: Film om Velfjord bygdemuseum. - 1986, s. 130 - 132, ill.

Jonsen, Jon: Burets plass på Helgelandskysten. - 2013, s.65 - 68, ill., litt.

Klausen, Ann Kristin: Kiosken som kom og forsvant. - 2015, s. 7 - 24, ill.

Langerud, Henning: Gjenstander fra Helgeland i Nordiska Museet i Stockholm. - 1999, s. 155 - 166, ill.

Langset, Arne: Nesna kyrkje. - 1971/72. - s. 5 - 10, ill.

Mikkelborg, Peder: Støtt kystfort. - 1990, s, 101

Nielsen, Lars: Brønnøy kirke 100 år. - 1970 , s. 5 - 14, ill.

Nygård, Svein: Skålvær handelssted. - 1983, s. 43 - 47, ill.

Næss, Inga E.: I en gammel landhandel på Nes : "Karl Olsen-

butikken" på Vega. - 2001, s. 69 - 76, ill.

Ravatn, Torbjørn: Finnburet på Fagerbakken i Hattfjelldal. - 1976, s. 46 - 47, ill.

Skorpen, Peder A.: Hustad kapell. - 1973, s. 22 - 25, ill.

Smørvik, Per: Branntakstprotokollane som lokalhistorisk kjelde. - 1992, s. 96 - 100, ill.

Smørvik, Per: "... en grundmuret Skorsteen af Graasten med Ildsted og Bagerovn" : om gruer og bakeromnar på 1700- og 1800-talet. - 2004, s. 34 - 44, ill., litt.

Smørvik, Per: Helgeland - ein del av "røgovnens rige"?. - 1998/99, s. 64 - 68, ill., litt.

Smørvik, Per: Omnar og omnsrør av esje. - 1988, s. 55 - 58, ill.

Smørvik, Per: Gunnar Jahns byggeskikk-prosjekt. - 2016,

Smørvik, Per: Ei bureisingshistorie. Del 1: Hus på flyttefot. - 2020, s.74 - 79, ill., litt.

Smørvik, Per: Lisetra  i Grane, Unikt seteranlegg i vakkert landskap. - 2022, s. 132 -143, ill., litt.

Solheim, Paul: Herøy bygdesamling. - 1973, s. 185 - 192, ill.

Solheim, Paul: Herøy kjerke. - 1970, s. 15 - 17, ill.

Stendahl, Erling: Gammel altertavle. - 1984, s. 115, ill.

Sveli, Arvid: Velfjord bygdemuseum. - 1974, s. 50 - 58, ill.

Sørhaug, Olaf Kjell: Træna kirke. - 1974, s. 7 - 14, ill.

Vonheim, Herlaug.: Velfjord kirke. - 1982, s. 20 - 27, ill.

Øvergård, Erna Hennie: Det gamle naustet i Lånan. - 2016,

Øksendal, Kjell: Vefsn bygdesamling. - 1979, s. 160 - 170, ill.

Øyen, August: Kirkestedet Vassås i Bindal. - 1984, s. 7 - 15, ill, tab.

Aasen, Simon: Dønnes gamle kirke. - 1971/72, s. 11 - 14, ill.

 

DAGLIGLIVETS MANGE SYSLER (f. eks. barnelek, huslige gjøremål, tidsfordriv m.m.)

Bjørvik, Oddvar: "Ein vart sterk til å kok kledan". - 1976, s. 25 - 37, ill.

Hansteen, Peder A.: Bruk av tobakk. - 1974, s. 85 - 92

Larsen, Sverre Mogård: Å leike med skjell : en leikeaktivitet som forsvinner? . - 1997, s. 114 - 119, ill., litt.

Løvmo, Hans: Sopelimen - et magisk skogprodukt. - 2011, s. 59 - 63, ill., litt.

 

ETNOLOGI, SAMFUNNSFORHOLD, SOSIALHISTORIE

Brox, Ottar: Kokfisk - 33 år etter. - 1998/99. - s. 60 - 63, ill.

Brønmo, Mette Siri: Et møte mellom bindalingene og den "moderne" industrien 1930 - 1960. - 1997, s. 92 - 108, ill.

Coldevin, Aksel: Tjøtta - Dønnes - Mindnes : et stykke nordnorsk sosialhistorie. - 1981, s. 168 - 176, litt.

Lindahl, Ingvar: Litt om brynestein på Helgeland. - 2014, s. 7 - 10, ill.

Gleinsvåg, Tore: Onnearbeid på en kystgård. - 2016, s. 60 – 78, ill.

Grotnes, Ola: Nordranens bygdemagasin. - 1973, s. 56 - 68, ill., tab.

Grønbech, Dagrunn: Kystkvinnen og levebrødet – arbeidsmangfold og gjenvinning. - 2014, s. 109 - 117, ill., litt.

Grønbech, Dagrunn: Hverdagsliv på Heimlandet i første halvdel av 1900-tallet. Ei øy i Flæsen på Helgelendskysten og stedet der fembøringen Opreisningen kom fra. - 2017, s. 173 - 190, ill., litt.

Grønbech, Dagrunn: Religiøs forståelse i fiskerbondens verden. - 2019, s. 96 - 107, ill., litt.

Hansen, Kåre: "... Drukkenskab, Fylderie og Uskikkeligheder ..." : om bakgrunnen for noen av de første gjestgiveriene på Helgeland. -1998/99. - s. 69 - 84, ill., kart, litt.

Hansen, Kåre: Litt om fattigvesenets arbeid for hundre år siden, med utgangspunkt i et møte i Tjøtta Fattigkommisjon 12.9.1891. - 1992, s. 73 - 88, ill., tab., litt.

Hansen, Kåre: Husmenn i Tjøtta. - 1988, s. 95 - 112, tab.

Hansteen, Peder A.: Hva folketellingen i Nesna 1891 forteller om sosiale forhold. - 1987, s. 41 – 44

Holand, Kirsti: ”Jordbruget og det hele Landstell er overdraget Fruentimmerne”. Fra en studie basert på Vegas befolkning i perioden 1765 – 1865. - 2016

Holmslet, John Bang: Harde tider. - 1973, s. 151 - 154

Jacobsen, Kjell: Lensmannens 5-årsberetning. - 1977, s. 39 - 53, ill., tab.

Jacobsen, Kjell: Om vefsningenes Bergens-gjeld. - 1983, s. 35 - 42, ill.

Kolstad, Svein: Post-Nikoline. Fortelling om skolegang og hverdagsliv til en psykisk utviklingshemmet kvinne for vel 100 år siden. - 2019, s. 25 – 36, ill., litt.

Lorås, Jostein: Statleg styring og småbrukarkår på Helgeland. - 1998/99. - s. 115 - 129, ill., litt.

Moe, Odd: Den gang rekruttene fra Vefsn og Rana hadde den største gjennomsnittshøyde. - 1988, s. 113 - 115

Nikolaisen, Berit: Fra en oppvekst på husmannsplassen Rørøyøya i Vega. - 1997, s. 65 - 71, ill.

Roland, Hilde: Menneskenes landskap : om boplassene på Træna i yngre steinalder. - 1995, s. 41 - 48, ill., kart

Slottemo, Hilde Gunn: Støv, skitt og sot - et arbeidshistorisk blikk på kjønn og kulturelle grenser. - 2009, s. 159 - 169, ill.

Slottemo, Hilde Gunn: Støv, skitt og sot : et arbeidshistorisk blikk på kjønn og kulturelle grenser. - Del 2. - 2010, s., 143 - 148, ill., litt.

Slåtterøy, Ottar: Glimt fra en husmannstilværelse. - 1996, s. 120 - 136, ill., kart, litt.

Smørvik, Per: Husmannskontrakt frå Dønnes. - 1974, s. 58 - 63, litt.

Smørvik, Per: Husmannsliv på Dønnes kring hundreårsskiftet. - 1970, s. 107 - 110

Strøm, Harald: Fattigforsorg, omgangslegd. - 1984, s. 45 - 46

Svare, Bjarne: Amtmann Hagerup om ekstraskatten og tilhøva på Helgeland for 200 år sidan. – 1973, s. 102 - 110

Sønvoll, Simon: Farfars regnskaper. - 1975, s. 58 - 73, ill., tab.

 

FISKE/FISKERIER, HVAL- og SELFANGST (også emner knyttet til fiske/fiskerier)

Andersen, Are: Laksen viktig for bosetting. Ishus ved Fustvatnet .- 2018, s. 151 - 160, ill., litt.

Andersen, Ingvar: En fryktelig dag. - 2012, s. 19 - 24, ill., kart, litt.

Drevvatne, Tore: Størjeeventyret på Helgelandskysten. - 2002, s. 175 - 185, ill., litt.

Eidem, Bjarne Mørk: Om å gå på land. - 2015, s.149 - 150, ill.

Espeland, Wigdis Jorunn: Nordlandsfarten - eit møte mellom hardingar og nordlendingar. - 2009, s. 137 - 148, ill., litt.

Folgerø, Andreas: Sandnessjøen omkring hundreårsskiftet. - 1980, s. 89 - 92, ill.

Grotnes, Ola: Av Johs. Jacobsen Tverbekks dagboknotater vedrørende storsildfisket i Åsvær og Lovund. - 1979, s. 96 -101, tab

Grønvik, Johan: "Det hender vel ofte ...". - 1988, s. 15 - 28, ill.

Hansteen, Peder A.: Den store brennevinsdagen 25. mars. - 1984, s. 67 - 69

Hansteen, Peder A.: Det gamle heimefisket. - 1971/72, s. 47 - 50
Hansteen, Peder A.: Gamle fiskegrunner Handnesøya rundt. - 1971/72, s. 51 - 60, kart

Hansteen, Peder A.: Tre landskjente notbaser fra Nesna. - 1981, s. 81 - 93, ill.

Hermansen, Agnes: Lofotfolket kjem heim. - 1977, s. 144 - 148, mus.tr.

Johansen, Einar D.: Helsevesen og drikkevannsforhold i fiskeværene på Helgeland rundt 1870. - 2008, s.210 - 216, ill.

Johansen, Einar D.: "Vi jobbet på "Krabben"" : om krabbefisket på Helgeland og krabbefabrikken på Seløy de første tiår etter krigen. - 2009,

s. 123 - 130, ill.

Klæbo, Jon: Ho mor fær Lofotfolket sitt heim. - 1997, s. 72

Ludvigsen, Alf: Kongetorsk. - 1988, s. 69 - 70, ill.

Mikalsen, Grete: Johan J. Toft – fiskernes, kystbefolkningens og fiskerinæringens talsmann. - 2019, - s. 61 - 71, ill., litt.

Monsen, Robert: Ranværinger på kveitefiske i Åsvær for om lag 290 år sia. - 1994, s. 53 - 56, ill., kart, litt.

Næss, Inga E.: Nils Grøtland frå Vega. - 1992, s. 106 -113, ill.

(Red.): Lofotbrev fra året 1893. - 2001, s. 38 - 43, ill.

Reigstad, Bjørn: Med redningsskøyta i storm og kuling – Martin Skavold fra Tro på Helgeland (1865-1952). - 2022, s. 170 - 179, ill., tab., litt.

Severinsen, Anne: Kokke i Lofoten - to kvinner fortel frå tida rundt 1930. - 2005, s. 150 - 160, ill., litt.

Skorpen, Peder A.: Min første tur på vinterfiske. - 1970, s. 88 - 91

Smørvik, Per: "Vi baged Mat-Kisterne strax efter Juul" : om lofotkosten gjennom tidene. - 1996, s. 58 - 62, ill.

Smørvik, Per: "Norddønna" – to båter, to forlis. - 2019, s. 154 . 164, ill., litt.

Solheim, Paul: Litt om fiske i Sandsundvær og Skibbåtsvær. - 1984, s. 89 - 95, ill.

Steinmo, Kåre: Lofotferder i 1890-åra. - 1981, s. 46 - 51, ill.

Strøm, Hans Henrik: Helgelendinger på skjebnesvanger Ishavsfangst. - 2022, s. 105 - 111, ill., kart, litt.

Svenning, Olav: Slik lofotfiskerne opplevde 9. april. - 1990, s. 38 - 39, ill.

Toppen, Inger Pedersen: Fiskemedene i Brennstein. - 2008, s. 15 - 26, ill., litt.

(Ukjent forf.): Noget om fiskerierne og folkets næring og brug i Helgelands fogderie i Nordlands ampt. - 1976, s. 5 - 19, ill.

Vestheim, Ole: Andøversken fra Innerholmen. - 1981, s. 14 - 16
Vestheim, Ole: Om fiskens gang i havet. - 1981, s. 20 - 22

Wollan, Johan: Minner fra min første Lofot-tur i 1940. - 1996, s. 29 - 34, ill.

Ørnes, Edvard: Hvalfangst i Sydishavet 1928-1929 : Edvard Ørnes skriver dagbok. - 1982, s. 50 - 60

Ørnes, Edvard: På hvalfangst i Antarktis sesongene 1929/30 : dagbok for Edvard Ørnes. - 1981, s. 132 - 146

 

FOLKELIGE TRADISJONER (f. eks. folkemusikk, "sosiale sammenkomster"; f. eks. bryllup)

Hongset, Aksel: Et bondebryllup i Bindalen omkring 1870. - 1992, s. 31 - 32, ill.

Larsen, Ove: Polstradisjonen i Drevja-bygda. - 1987, s. 28 - 34, ill., mus.tr.

Larsen, Ove: "Vi har ikkje beire instrument enn fiolinen" - om folk og

musikk i Drevja-bygda. - 1997, s. 186 - 199, ill., litt.

Rabliås, Ole: Folkemusikk på Helgeland. - 1986, s. 12 - 18, ill., mus.tr.

Stangen, Kari-Ann Dragland: "Særskilte tanker om giftermål". - 1997, s. 135 - 139, ill., litt.

 

FOLKEMINNE (sagn, regler, eventyr, rim, historier og annet

tradisjonsstoff)

Andersen, Are: Gandet industritomt i Holandsvika. - 2016.

Bang, Kåre: Diverse segner og fortellinger. - 1979, s. 149 - 159

Bang, Kåre: Om udyr på Helgeland. - 1984, s. 96 - 102, ill.

Bang, Kåre: Segner om Petter Dass. - 1973, s. 174 - 178

Berg, Kåre: Noen fortellinger om ulv i Nordland. - 1981, s. 58 - 60

Eilertsen, Arne: Det var en gang .... - 1985, s. 118 - 121

Enga, Einar: Bergsnovgubben. - 1973, s. 158 - 159

Enga, Einar: Draugen. - 1974, s. 102 - 103

Enga, Einar: Fegdlys. - 1973, s. 159 - 161

Enga, Einar: Huldra og draugen. - 1975, s. 133 - 134

Enga, Einar: Synske folk. - 1971/72, s. 43 - 47

Gleinsvåg, Tore: Vardehaugen på Glein. - 2009, s. 31 - 32, ill.

Grotnes, Ola: Sølvmora på Nasa og i Mofjellet. - 1981, s. 154 - 156

Grotnes, Ola: Å gjær julspel. - 1970, s. 138 – 141

Hansen, Ivar Roger: Ivar Aasens reise til Helgeland 1846. - 2013, s. 136 - 149, ill., litt.

Hansteen, Peder A.: Tradisjon frå Handnesøya. - 1984, s. 81 - 86

Ingulfsen, Ingulf: Spåkona Sibylla som spådde Mosjøens undergang. - 1973, s. 163 - 164

Ingulfsen, Ingulf: Tre mann så spøkelse på Sundøya. - 1973, s. 161 - 163

Jacobsen, Kjell: Røsdalsmordet : sagn og historie. - 1982, s. 135 - 149, ill., kart

Jenssen, Øyvind: Sømnesvisa - et hundreårsminne fra Leirfjord. - 1986, s. 110 - 113, mus.tr.

Johansen, Einar D.: Ueren og det "helllige" uershodet. - 2005, s. 170 - 173, ill., litt.

Johansen, Odd: Sagnet om "Sølv-Jo". - 1976, s. 155 - 156

Kappfjell, Nils O.: En liten historie skrevet på sørsamisk og oversatt til norsk. - 1984, s. 124

Klæbo, Jon: Ei rispe frå Nordland. - 2012, s. 159 - 161, ill.

Laksholm, Anne: Om skrømt og overtro i gamle dager på Vega. - 1980, s. 150 - 153

Ludvigsen, Alf: Fugler i tradisjon. - 1987, s. 53 - 60, ill.

Ludvigsen, Alf: Skatten i Børgefjellet. - 1985, s. 45 - 47, ill.

Lund, Andr.: Tosen i Bindalen : sagnet om dødningebenet, fortalt af Andr. Lund i "Ørebladet". - 1979, s. 134 - 139, ill.

Løvmo, Hans: Sopelimen - et magisk skogprodukt. - 2011, s. 59 - 65, ill., litt.

M., Sv.: Skrømt og anna rart frå gamle dagar. - 1993, s. 114 - 115, ill.

Mogård-Larsen, Sverre: "Småjentan dainse nakjen" : om hvordan en uskyldig bånsull kan ha tradisjoner langt tilbake i hedensk tid. - 1998/99, s. 186 - 191, ill., mus.tr, litt.

Myklebostad, Johan: Sagnet om Hårek på Tjøttas finneskatt : nedtegnet av Johan Myklebostad i 1940-åra. - 1977, s. 121 - 125, ill.

Myrvang, Anfinn: Om sagn og sagnet om Svartisen. - 1994, s. 27 - 33, ill., litt.

Nordsjø, Olav: Skattegraving og avispolemikk på 1880-tallet. - 2020, s. 90 - 103, ill.

Nordås, Trygve: Ei bygdesoge frå Vefsn . fritt etterfortalt av Trygve Nordås. - 1973, s. 168 - 171

Nordås, Trygve: Ho Kjersti-Marja og Kjersti-Marjeflåget : sagn frå Austerbygda i Vefsn fortalt av Peder Kristiansen Nordås. - 1975, s. 73 - 75, ill.

Nordaas, Trygve: "Traalfiinn" frå Vesterfjella : bygdesoge frå Vefsn. - 1971/72, s. 186 - 188

Ravatn, Torbjørn: Samiske eventyr frå Hattfjelldal. - 1983, s. 108 - 109

(Red.): Samen og saivoene : samisk eventyr fra Hattfjelldal. - 1997, s. 26 - 27, ill.

Risø, H. Olsen: Røverne i Revsdalen : folkesagn fra Lurøy. - 1976, s. 106 - 109

Rønning, Einar: Sagn fra Sjona. - 1970, s. 144

Skei, Hans H.: Av godt folk vera fødd - Jon Klæbos biografi. - 2012, s. 162 - 181, ill., litt.

Solbakken, Per & Brygfjell, Harald: Et sagn fra Finneid i Hemnes. - 1993, s. 21 - 24, ill.

Sæterstad, Steinar: Segner fra Røsvatnet. - 1991, s. 93 - 95

Tømmervik, Nilmar: Sankt-Olavsskotet i Reinesfjellet. - 2008, s. 63 - 65, ill.

Vestvik, Jon: Overtro og bygdesagn : om en lite kjent samler av tradisjonsstoff fra Helgeland. - 1998/99, s. 38 - 43, ill., litt.

Viik, Birgitta: Fallosen på Valhaugen på Glein. - 1991, s. 84 - 89, ill., litt.

Villmo, Loyd: Forteller bygdehumoren noe om den eldre bygdekulturen?. - 1993, s. 101 - 104, ill.

Vonheim, herlaug: Knut Strompdal. - 1998/99, s. 104 - 114, ill., litt.

Westheim, Ole: Troll i berg : en historie om draugen. - 1974, s. 28 - 30

Øksendal, Kjell M.: Heming Unge. - 1993, s. 82 - 84, ill.

Aasen, Alf V.: Sagnet om Tora Gro. - 2007, s. 172 - 173, ill.

 

FORENINGER, LAG, ORGANISASJONER

Alterhaug, Leif: Mo Venstreforening : en partifødsel. - 1984, s. 104 - 114, ill., litt.

Arnekleiv, Sigurd: Lokalhistorie : foredrag ved Helgeland Historielags 11-års jubileum. - 1985, s. 125 - 128

Fagervik, Oskar: Vefsn Skyttersamlag 1907-2007. - 2011, s. 80 - 86, ill., litt.

Gabrielsen, Kjell: 1991 - historisk år for Redningsselskapet og 5. distrikt av NSSR. - 1991, s. 19 - 31, ill., tab., kart

Gjerstad, Roger & Berntsen, Knut: Båsmo 1. mai 1897 : en

beretning om det første 1. maitoget i Nord-Norge. - 1986, s. 55 - 59

Hauge, Knut: Veteran i Turistforeningen : fra "Fjell og Vidde" 1972. - 1992, s. 51 - 53, ill.

Jacobsen, Kjell: Bondevennene i Vefsn og Hattfjelldal. - 1975, s. 138 - 149, ill.

Jacobsen, Kjell: De første abeiderforeningene i Mosjøen og Vefsn. - 1976, s. 128 - 153, ill, litt.

Jensen, Eivind Bråstad: Den Nordlandske Forening i Christiania. - 2019, s. 135 - 136, ill., litt.

Jøsevold, Martin: Erling Falk - den røde hemnesværing. - 2007, s. 58 - 70, ill.

Kvitle, Trygve: Ungdomslagsarbeidet i Sømna. - 1976, s. 48 - 52

Mathisen, Tor: "Bondevennene" i Velfjord og Vik. - 1984, s. 51 - 53, ill., litt.

Mikalsen, Grete: Johan J. Toft – fiskernes, kystbefolkningens og fiskerinæringens talsmann. - 2019, - s. 61 - 71, ill., litt.

Myhre, Bjarne: Helgeland Historielag 40 år. - 2011, s. 143 - 155, ill.

Salmelid, Tobias: Historien til Norsk Luthersk Misjonssamband på Helgeland. - 1991, s. 32 - 37, ill., tab.

Smørvik, Per: "Helgelendingen" - også ein del av lagshistoria : Helgeland Historielag 40 år. - 2010, s. 24 - 39, ill., litt.

Svarstad, Ellen og Ulvang, Oddvar: Meisfjord Idrettslag. - 2021, ill.

Torvund, Live Kydland: Bror og syster som sette spor – om Anna Jensen og Edvard J. Havnø fra Rødøy. - 2019, s. 37 - 50, ill., litt.

Ulvang, Oddvar: Helgeland Historielag 50 år. - 2020, s. 135 - 224, ill., litt.

Vonheim, H.: Fra Velfjord Historielags arkiv. - 1977, s. 112 - 119

Åsvang, Arnt O.: Helgeland Historielag 25 år : betraktninger om stiftelsen av Helgeland Historielag og bakgrunnen for ideen. - 1995, s. 7 - 15, ill.

 

FORSKJELLIG (det som ikke kan plasseres i de øvrige emneordsgrupper direkte, eller artikler med så mange emner at de ikke passer inn i emneordsgruppene, eller er uklare i innholdet)

Arnekleiv, Sigurd: Brev frå Johan Augustinussen til Anton Christian Bang. - 1978, s. 129 - 132

Bastesen, S. B.: Fra Skibbåtsvær i 1880- og 1890-åra. - 1976, s. 116 - 120

Bremstein, Kristian: Gamle brev om redningsdåd og Bergens-tur. - 2004, s. 95 - 103, ill.

Coldevin, Anny: Det va' engang en lokal. - 1985, s. 109 - 113, ill.

Coldevin, Axel: To prakttepper fra Tjøtta og deres uoppklarte historie. - 1976, s. 64 - 67

Einmo, Harald: Brev fra jekteskipper og handelsmann Hans Lund, Leland, til jektestyrmann Nicolai Kibsgaard f. t. Bergen. - 1988, s. 71 - 74, ill.

Hansen, Ivar Roger: Fra Bryllupsdikt til Fiskervisa. - 1997, s. 120 - 134, ill.

Hasven, Hans P.: Møte med de svarte hestene. - 1975, s. 135 – 138

Holand, Kirsti: Det gamle samfunnet og døden. - 2014, s. 118 - 125, ill., tab.

Jenssen, Øyvind: Arne Langset fra Nesna : bonden, lærerskolemannen og politikeren. - 2004, s. 45 - 57, ill., litt.

Jenssen, Øyvind: Tomas i Refsneset : en grynder og pioner fra Nesna. - 2010, s. 17 - 23, ill., litt.

Juvik, Lars Hansen: Johan Hanssøn Heitmann : sjøkaptein, forfatter, kartograf og naturvitenskapsmann. - 1999, s. 147 - 154, ill., kart

Jåstad, Birger: Opptegnelsesbog af de vigtigste forhold jenem været fra 1891 for Anders G. Sommerseth og Oline Sommerseth. - 1977, s. 88 - 90

Lommerud, Kristiane: Minder fra Herø Prestegaard i Nordland. - 2001, s. 161 - 172, ill.

Ludvigsen, Alf: Skjellgraving. - 2020, s. 80 - 89, ill., litt.

Ravatn, Torbjørn: Fra det gamle Hattfjelldal. - 1984, s. 120 - 123

(Red.): Avskrift av "Helgelands Tidende" for 17. jan. 1899 : Stortingets sammentredelse i februar 1871 ved stortingsmann Johan Augustinussen. - 1981, s. 114 - 123

(Red.): Lofotbrev fra året 1893. - 2001, s. 38 - 43, ill.

Rønning, Einar: Notater fra Sjona. - 1971/72, s. 179 - 181

Skorpen, Peder A.: Ungdomstunet på Herøy sommeren 1912. - 1971/72, s. 60 -63

Smedseng Norveig: Hvordan havnet edle franske tepper på Tjøttagodset?. - 1970, s. 76 – 78

Steinrud, Åse Floa: Bremstein 1956: Forsamlingshus på flyttefot. - 2015, s.70 - 73, ill., litt.

Vonheim, H.: Gammalt frå Velfjord : då Lars Hermansen Aspås og Sivert Nielsen kapprima. - 1977, s. 119 - 121

Warstad, Ingvald: Et pust fra fortiden. - 1983, s. 93 - 96, ill.

Westheim, Ole: En tildragelse på en holme. - 1976, s. 153 - 155

 

FOTOGRAFISAMLINGER (private fotosamlinger av lokalhistorisk interesse)

Bergsnev, Irene: Fredsåret 1945 på Helgeland i bilder - et 50- årsminne. - 1995, s. 57 - 76, ill.

Bosness, Liv B.: Gamle bilder. - 1982, s. 91 96, ill. /Sandnessjøen/

Klausen, Ann Kristin: Barbara Baarsen – fotograf på Helgeland i 40 år. - 2018, s. 164 - 171, ill., litt.

(Red.): Fra Hemnesberget 1922-23. - 1984, s. 103, ill.

(Red.): Sandnessjøen i gamle dager. - 1984, s. 61 - 63, ill.

 

GÅRDSHISTORIE

Bang, Kåre: Fra et gårdsregnskap. - 1980, s. 131 - 132, tab.

Bjørkan, Aasmund: Trekk fra Offersøys historie. - 1979, s. 104 - 111, tab.

Bråtveit, Ola, se Lauritzen, Merethe og Bråtveit, Ola

Eilertsen, Arne: Fjellgården Bredik. - 1983, s. 27 - 30, ill.

Endresen, Bjørne A.: Sellanrå - nybrottsplasssen som er verdenskjent fra nobelprisromanen "Markens grøde". - 1981, s. 78 - 81, kart

Engen, Trygve: Soga om en gamal gard. - 1981, s. 159 - 168

Gleinsvåg, Tore: En gammel plass – glemt for lenge siden. - 2018, s. 40 - 49, ill, tab., litt.

Hansen, Kåre: Alstahaug prestegård 1737 - 2000, s. 36 - 62, ill.

Hansen, Kåre: Eierforhold på Bærøy fra 1700-tallet til år 1900. - 1981, s. 52 - 58, ill., tab.

Hansteen, Peder A.: En gammel gård i Nesna : utdrag av gårds- og ættebok for Handstein gnr. 8 og Hagen gnr. 9 i Nesna : tildelt Norges Bondelags diplom for gardshistorie og for ættegransking i 1961. - 1970, s. 46 - 54, ill., tab.

Hansteen, Peder A.: Saura i Nesna : borgerleie, jektefart, gjestgiveri, handel 1670-1853. - 1986, s. 19 - 27, ill., tab., litt.

Jakobsen, Kurt: Om en jordegave til Herøy kirke etter reformasjonen. - 1978, s. 125 - 129, tab.

Jakobsen, Kurt: Skibbåtsvær i Herøy : bemerkninger til en familie Leth og bosettingen på 1700-tallet. - 1979, s. 114 – 117

Lauritzen, Merethe og Bråtveit, Ola: Stangen. - 2016,

Klausen, Ann Kristin: De første lærerinnene på Helgeland. - 2016,

Jacobsen, Kari Sommerseth: Madame Maren Broch til Nord-Herøy gård. - 2017, s. 133 - 152, ill., litt.

Jenssen, Øyvind: G.nr. 84 Randalen - en gård som ble borte. - 2000, s. 80 - 87, ill., litt., kart

Jenssen, Øyvind: Vassenget i indre Leirfjord. - 2021, s. 104 - 118, ill., litt.

Knapstad, Fritz: Bureising. - 2013, s. 102 - 106, ill., litt.

Liland, Petter J.: Stadnamn og gardshistorie. - 1970, s. 65 - 75, ill., tab.

Moe, Odd: Skjøte på gårdsbruk i Brønnøy tinglag år 1911. - 2000, s. 63 - 66, ill., litt.

Moe, Odd: Vikingtidsgarden på Mo i Brønnøy. - 1999, s. 78 - 83, ill., kart, litt.

Rabliås, Ole: Linvika - ein fjellgard ved Røssvatnet. - 2008, s. 10 - 14, ill.

Småli, Arnfinn: Hinderåga - nedlagt gård med dramatisk historie. - 2011, s. 87 - 97, ill., litt.

Solheim, Paul: Prestegarden på Sør-Herøy : nokre gløtt inn i gamal tid. - 1982, s. 171 - 178

Sørvoll, Simon: Et arveskifte fra 1840-åra : hva fantes av løsøre på en gård i øydistriktet på Helgeland?. - 1984, s. 40 - 44

Wik, Birgitta: Kulstad - en gard med lange tradisjoner. - 1988, s. 75 - 80, ill.

Wik, Birgitta: Sandnes - en storgard i jernalderen : nye arkeologiske

undersøkelser i gardshaugen på Sandnes i Sandnessjøen. - 1987, s. 77 - 83, ill.

 

HANDEL (f. eks. Bergens-handel, lokal virksomhet, martnaer)

Bech, Asbjørn: Ludvig Schultz Knoph 1750-1842 : kjøpmann og propietær på Helgeland. - 2004, s. 76 - 90, ill., litt.

Bech-Hansen, Hanne: Bjørns-martna'n. - 1978, s. 106 - 125, ill., kart, litt.

Bodøgaard, Jan Oscar: Engelsk besøk på markedet på Bjørn i 1868. - 2019, s. 147 - 153, ill.

Botn, Ståle: Tanker om finnhandel og skatteoppkreving på sagatidens Helgeland. - 1994, s. 82 - 86, ill.

Brygfjell, Harald: Firmaet ”S.O. Eitran Korgen Assortert landhandel Etablert 1890. Handelen nedlagt 2011. - 2016, s. 7 – 21, ill.

Espeland, Wigdis Jorunn: Nordlandsfarten - eit møte mellom hardingar og nordlendingar. - 2009, s. 137 - 148, ill., litt.

Fossen, Anders Bjarne: Petter Dass’ Bergen. - 1997, s. 11 - 25, ill., litt.

Hansen, Jørgen: Priser fra handelsstedet Kvaløy. - 1975, s. 55 - 58, tab.

Hansen, Kåre: "... Drukkenskab, Fylderie og Uskikkeligheder ..." : om bakgrunnen for noen av de første gjestgiveriene på Helgeland. - 1998/99, s. 69 - 84, ill., kart, litt.

Hegnes, Liv: Tiendebyttet i Mosjøen. - 1977, s. 15 - 27, ill.

Jacobsen, Kari Sommerseth: Min oldemor "Karl Jacobsens Enke". - 2006, s. 93 - 109

Jakobsen, Kurt Rune: Peder Hansen Leth og borgerleiet på Herøyholmen. - 2021, s. 138 -144, kart, ill., litt.

Klausen, Ann Kristin: En bakerfamilie på Helgeland. - 2013, s. 7 - 13, ill.

Klausen, Ann Kristin: Kiosken som kom og forsvant. - 2015, s. 7 - 24, ill.

Klausen, Ann Kristin: Åsvær i Døsens tid og etterpå. - 2020, s. 65 - 73, ill., litt.

L. A.: Fra Bjørns-martnan. - 1977, s. 10 - 15, ill.

Løbeck, Gunnar: Handelsstedet Rørøy på 1800-tallet. - 1986, s. s. 88 - 90, ill., litt.

Nordaas, Trygve: Handelsmannen på Selsøyvik. - 1973, s. 171 - 172

Nygård, Svein: Skålvær handelsted. - 1983, s. 43 - 47, ill.

Næss, Inga E.: I en gammel landhandel på Nes : "Karl Olsen-butikken" på Vega. - 2001, s. 69 - 76, ill., litt.

Riksen, Sigfred: Borgerleiet Bardal. - 1986, s. 123 - 129, tab.

Riksen, Sigfred: Nordlandshandelen. - 1986, s. 116 - 122, tab.

Smørvik, Per: Han Johan Johanså fortel om russehandelen. - 1978, s. 142 - 144

Steinmo, Kåre: Bjørn og Bjørnsmartnan. - 1982, s. 72 - 73, ill.

 

HELGELAND - GEOGRAFI (f. eks. landbeskrivelser)

Aune, Kristian Kornelius: Alfeland. - 2011, s. 136 - 142, ill.

Hansen, Kåre: Helgelands Fogderie 1856 - 1860. - 1996, s. 35 - 50, ill., kart

Jacobsen, Kjell: Grensebefaringer i 1782 og 1805. - 1986, s. 96 - 101, ill., litt.

Jacobsen, Kurt: Albert Chr. Dass' brev om Helgeland. - 1979, s. 75 - 96

Jacobsen, Kurt: En kort beskrivelse over Helgeland Fogderie. - 1978, s. 5 - 58

Rabliås, Ole: Kvar vart det av Røssåga?. - 2004, s. 71 - 75, ill.

Ravatn, Torbjørn: Hatten : eit landemerke i Hattfjelldal. - 1983, s. 107 - 108, ill.

 

HELGELAND - HISTORIE (når artikkelinnholdet ikke faller direkte innunder emneordene, da kan de ha en referanse til historiske epoker i Helgelandshistorien, angitt med epoketidsangivelser. Inndelingene er basert på "Norske emneord, alfabetisk del" (tilpasset "Helgeland")

År 800 - 1050

Allern, Tor-Helge: Høvdingsetet på Sandnes og Håløygriket. - 2019, s. 199 - 130, ill., litt.

Andersen, Ingvar: Gyda og hennes menn. - 1992, s. 117 - 118, ill.

Botn, Ståle: Den store landsflukten : utvandring fra Helgeland. - 2000, s. 111 - 119, ill., litt.

År 1319 - 1536

Skorpen, Knut: Tiendpengeskatten på Helgeland 1521-22. - 2004, s. 11 - 33, ill., tab. litt.

År 1536 - 1660

Pedersen, L. U.: Torget i rikshistorisk sammenheng i reformasjonsårhundret. - 1970, s. 113 - 123

(Red.): Helgeland i Trondhjems reformats 1589. - 1993, s. 116 - 126, ill.

År 1660 – ca. 1900

Andersen, Ingvar: Hårek på Tjøtta og Grunnloven. - 1989, s. 17 - 19, ill.

Andresen, Espen: 1814 – politisk bakgrunn og lokal konsekvens. - 2014s. 126 - 130, ill.

Eidsaune, Thor Helge: Så ”trædde ieg Iver Ancher Heltzen frem for

min Menighed Aar 1811” – Heltzen og Mo 1811-1814. - 2014, s. 131 -154, ill., litt.

Forsgren, Ole P.: Året 1814 i Nordland : en kildehistorisk undersøkelse. - 1973, s. 110 - 123, tab.

Karstensen, Per: 1814 : det merkverdige år. - 1993, s. 54 - 56, ill., litt.

Løchen, Sølvi: Om godseiere og leilendinger på Helgelandskysten. To godsarkiver i Gunnerusbiblioteket. - 2018, s. 99 - 112, ill., tab., kart, litt.

Skorpen, Knut: Visa om hungersnøden i 1813. - 2013, s. 91 - 101, ill., mus.ut.

Solbakk, Magnar: Hvem eier Georg Sverdrup? - 2014, s. 167 - 176, ill., litt.

Steinmo, Kåre: 17. mai, 1814-1914-1989. - 1989, s. 20 - 21, ill.

Svare, Bjarne: Amtmann Hagerup og ekstraskatten og tilhøva på Helgeland for 200 år siden. - 1973, s. 102 - 110

Svare, Bjarne: Vefsn i matrikkelen frå 1723. - 1971/72, s. 165 - 170, tab.

Åra 1814 (grunnlovsåret) og 1905

Wika, H. O.: Gjorde nordlendingene svensker av seg i 1814?. - 1971/72, s. 127 - 143, ill.

År 1905 (selvstendighetsåret)

Jacobsen, Kjell: Helgeland 1905 : enighet og splittelse. - 2005, s. 174 - 185, ill., tab.

Jacobsen, Kjell: 1905 - rettelser og tilføyelser. - 2006, s. 182 - 183, ill.

Klausen, Ann Kristin: Nesna 1905 - et tidsbilde. - 2005, s. 71 - 83, ill., litt.

Skorpen, Knut: 7. juni 1905. - 2005, s. 8 - 11, ill., litt.

Smørvik, Per: Aksel Rørvik fortel frå 1905. - 1980, s. 10 - 12, ill.

Etter 1900

Ulriksen, Ulf: Fra nød til seier – arbeiderbevegelsen på Helgeland. Utviklingstrekk ved arbeiderbevegelsen i Rana og Vefsn som følge av historiske hendelser og politiske strategier. - 2014, s. 95 - 108, ill., litt.

 

HELSEFORHOLD (f. eks. leger, medisin, sykdom)

Andersen, Ruth A.: Kvikksølv, krepseøyne og koppevaksine. Forståelse av sykdom og medisinsk praksis på Helgeland i første halvdel av 1800-tallet.- 2018, s. 113 - 128, ill., litt.

Arnekleiv, Sigurd: Helsevesenet på Helgeland for 140 år sia. - 1976, s. 52 - 56

Bang, Kåre: Karantenen i Brønnøysund 1831 : en følge av koleraepidemien i Russland. - 1982, s. 110 - 114

Bang, Rune: "Legedynastiet" i Nord-Solvær : om solværkjerringa og hennes familie. - 1998/99, s. 162 - 174, ill., litt.

Bech, Einar: Det gamle folkebadet på Hemnes. - 2006, s. 26 - 30, ill., litt.

Bing, Brynhild Bådstø: En blindtarmbetennelse var dødsårsak. - 1994, s. 107 - 109, ill.

Drøpping, Arne: Harald Drøpping - legen som viet sitt liv til tjeneste i Herøy og Hemnes. - 1997, s. 109 - 113, ill.

Endresen, Bjørne A.: Kjerringråd. - 1981, s. 77 - 78

Fjellang, Torbjørn: Omreisende tannlege med trømaskin og kjøkkenstol. - 2001, s. 144 - 152, ill.

Hansteen, Peder A.: Kvakksalveri og årelating. - 1980, s. 68 - 75, tab.

Hansteen, Peder A.: Tenner og tannverk. - 1978, s. 145 - 150

Hegnes, Oskar: Distriktskirurg Johan Friedrich Winther. - 1976, s. 56 - 57

Johansen, Einar D.: Helsevesen og drikkevannsforhold i fiskeværene på Helgeland rundt 1870. - 2008, s. 210 -216, ill.

Lillegaard, Bodil og Strøm, Hans Henrik: Johan Stang – distriktslege  i Alstahaug og lege ved Helgeland amtssykehus på Søvik 1867-1877. - 2021, s. 67 - 75, ill.

Mortensen, Egil: Kvinder selv stod opp og stride ... : glimt fra kvinners innsats i omsorgsarbeidet på Vega. - 2003, s. 131 - 134, ill.

Mørch, B. H.: Tullingskjæret. - 1980, s. 137 - 138 /psykiatri/

(Red.): Medicinal-beretning for Helgeland aar 1836. - 1981, s. 106 - 112, tab.

Roland, Kåre: Sogneprest Heltzens plan for helsetjenesten i Nordland 1840. - 1977, s. 90 - 94

Smørvik, Per: Då spanskesjuka herja på Helgeland. Eit dystert hundreårsminne. - 2018, s. 129 - 137, ill., tab., litt.

Strøm, Hans Henrik: Sykehusenes historie på Ytre Helgeland. - 2012, s. 119 - 134, ill., kart, litt.

Strøm, Hans Henrik: Fra unioner og epidemier – til selvstendighet og folkehelse. Del 1: Sykehushistorie på Ytre Helgeland på 1800-tallet. - 2021, s. 145 - 161, ill., kart, tab., litt.

Ulvang, Oddvar: Ragnvald Bakke – legendarisk overlege på Helgeland. - 2017, s. 13 - 21, ill., litt.

Vonheim, Herlaug: Helligmaur. - 2003, s. 135 - 138, ill.

Winge, Gerhard J.: Nordlands Amtssykehus paa Helgeland. - 1993, s. 85 - 92, ill.

Aanes, Sissel: Gammeljordmora i Korgen : Petra Svendsen 1888-1977. - 2005, s. 161 - 169, ill.

 

HØYTIDSSKIKKER (f. eks. juleskikker, merkedager, nasjonaldagen)

Gjerstad, Roger & Berntsen, Knut: Båsmo 1. mai 1897 : en

beretning om det første 1. maitoget i Nord-Norge. - 1986, s. 55 - 59

Halse, Kristian: Frå prosession til tog : 17. mai-toget i Mosjøen fram til 1950. - 2002, s. 24 - 35, ill., litt.

Holmslet, John Bang: Juleskikker i den gamle tiden og i nyere tid. - 1971/72, s. 89 - 94

Lagli, Nils: Adventa og jula. - 2002, s. 137 - 142, ill.

Lagli, Nils: Førstedags jul. - 2003, s. 42 - 44, ill.

Lauvås, Olaug: 1. mai - 100 år i 1990. - 1990, s. 164 - 165, litt.

Monsen, Robert: Julefeiring hos emigranter i USA. - 1985, s. 115 – 117

Severinsen, Anne: Gammal juletrepynt. - 2015, s. 25 - 30, ill., litt.

(Red.): Eit høgtidsminne : 17. mai på Vega i 1914. - 1984, s. 54 - 5, ill.

(Red.): Juleskikker i Rana i 1840-åra. - 1976, s. 112 - 116, ill.

Severinsen, Anne: Jul i kåta. - 2010, s. 7 - 16, ill., litt.

Severinsen, Anne: "Så går vi rundt om en enerbærbusk" - om juletradisjoner på Ytre Helgeland. - 2006, s. 122 - 129, ill., litt.

Smørvik, Per: "Glædelig jul - God jol" : ein tekst om den mangfoldige jula. - 2011, s. 7 - 9, ill.

Solheim, Paul: Kjerkeferd. - 2003, s. 55 - 58, ill., kart

Øvergård, Erna Hennie: Juletreet i utværet : Lånan i 1950-årene. - 2006, s. 130 - 131, ill.

 

INDUSTRI/NÆRINGSVIRKSOMHET (f. eks. små produksjons-virksomheter, større industrianlegg/bedrifter, gruvedrift)

Andersen, Are: Gandet industritomt i Holandsvika. - 2016.

Andersen, Are: Ledende møbelfabrikk i landsdelen. - 2017, s. 69 - 78, ill.

Andersen, Are: Fiskeavfall og bein råstoff til gjødsel. - 2022, s. 162 - 169, ill.

Bergheim, Geir: Her synes det med tiden - være gjørlig at anlegge jernverk. - 1989, s. 66 - 77, ill.

Bonsaksen, Sten Rino: Meieridrift og omsetning av melk i Leirfjord. - 1993, s. 49 - 53, ill., kart

Brønmo, Mette Siri: Et møte mellom bindalingene og den "moderne" industrien 1930-1960. - 1997, s. 92 - 108, ill.

Carlsen, Trond: Klippfiskproduksjonen i Kvaløyhavn i Alstahaug. - 1997, s. 160 - 166, ill., litt.

Eidsaune, Thor Helge: Skjerpefeber og aksjespekulasjon - et møte med 1880-tallet. - 2010, s. 56 - 81, ill.

Endresen, Bjørne A.: Båsmo Gruve i Rana. - 1998/99, s. 147 - 153, ill., kart, litt.

Endresen, Bjørne A.: Fra Hasselbomveien på Storforshei til litt om personen bak navnet. - 1982, s. 103 - 106, ill.

Endresen, Bjørne A.: Hans Brendås forteller om Norges reneste svovelkisgruve i Rana 1910-19. - 1981, s. 73 - 77, ill.

Endresen, Bjørne A.: Petter Dass - en viktig bidragsyter til Ranas gruvehistorie. - 1995, s. 114 - 128, ill., kart, litt.

Evjen, Karl: Esje. - 1983, s. 68 - 71, ill.

Falch, Harald: Gruvedriften i Husvika. - 1992, s. 119 - 129, tab., litt.

Finnbakk, Torstein: Bodil Aakre - "Brønnøysundsregistrenes mor". - 2009, s. 59 - 62, ill., litt.

Holm, Edgar: Nord-Norges nest eldste fotografibedrift. - 1970, s. 124 - 128, ill.

Jacobsen, Kjell: Sølvgruvene i Svenningdal. - 1970, s. 24 - 38, ill., tab.

Jenssen, Øyvind: Lauvøy i Dønna. - 1986, s. 51 - 54, ill.

Johansen, Einar D.: "Vi jobbet på Krabben" : om krabbefisket på Helgeland og krabbefabrikken på Seløy de første ti år etter krigen. - 2009, s. 123 - 130, ill.

Karstensen, Richard & Kibsgaard, Ørnulf: Miljøpåvirkninger på jord- og skogbruk : aluminiumsverket i Mosjøen 1958-2008. - 2008, s. 157 - 168, ill., kart, litt.

Klausen, Ann Kristin: Fra gammel bygdenæring til profesjonell industri - historien om Nesna-lobben. -1998/99, s. 85 - 95, ill., litt.

Klausen, Ann Kristin: Hermetikkproduksjon på Helgeland. - 2022, s. 83 - 104, ill., litt.

Lauritzen, Anja: Særoppgave i historie 1980, "Sandnessjøen Slip". - 1980, s. 106 - 122, ill.

Martinsen, Andreas Eliassen: H. Martinsens Bilverksted. - 2011, s. 52 - 58, ill., tab., litt.

Myrvang, Anfinn: Rendalsvik i Meløy : gruvesamfunnet som ble borte. - 1997, s. 87 - 91, il.

Nilsen, Kirsti: Jernverket i 80-årene. - 1989, s. 78 - 89, ill.

Præsteng, Fridtjof: Båtbygging - båthandel i Rana. - 1986, s. 77 - 81, ill.

Rødli, Arne: Storsaga i Nepåsfallet. - 1971/72, s. 181 - 183

Severinsen, Anne: Norsk Koksverk A/S - et tilbakeblikk. - 1989, s. 56 - 65, ill., litt.

Slottemo, Hilde Gunn: Støv, skitt og sot - et arbeidshistorisk blikk på

kjønn og kulturelle grenser. - 2009, s. 159 - 169, ill.

Slottemo, Hilde Gunn: Støv, skitt og sot - et arbeidshistorisk blikk på kjønn og kulturelle grenser. - Del 2. - 2010, s. 143 - 148, ill., litt.

Sveli, Arvid: Sponplatefabrikken i Hattfjelldal 50 år. - 2007, s. 44 - 57, ill., litt.

Vaagland, Ole K.: Asta og Frithjof M. Mathe - industri- og samfunnsbyggere på Sør-Helgeland. - 2005, s. 18 - 23, ill.

Vestvik, Jon: "En snøhvit marmor av glimrende kvalitet...". - 2013, s. 75 - 82, ill.

(Ukjent forf.): Noget om fiskerierne og folkets næring og brug i Helgelands fogderie i Nordlands ampt. - 1976, s. 5 - 19, ill.

 

JORD- og SKOGBRUK, INNLANDSFISKE, DYREHOLD, JAKT, FANGST

Andresen, Espen: Skoggårdene i Drevja gjennom 100 år - skogen som ressurs i fire produksjonsregimer. - 2004, s. 104 - 113, ill., litt.

Angel, Alf: Fiskerbondekona. - 1997, s. 73 - 75, ill.

Bang, Kåre: Bjynnhistorier fra Leirfjord. - 1980, s. 46 - 50

Berglund, Birgitta: Øyriket fra Vega til Tjøtta : godseierens og fiskerbondens landskap. - 2003, s. 8 - 18, ill., kart, litt.

Buvik, Jan Gaute: Setre og seterdrift i Korgen. - 1996, s. 63 - 89, ill., kart, litt.

Børresen, Hans: Fra gamle dager i Hattfjelldal. - 1985, s. 100 - 105, ill.

Eriksen, Kolbjørn: Potet på Helgeland. - 2008, s. 106 - 114, ill., tab.

Eriksen, Kolbjørn: 2015 – Det internasjonale jordvernåret – også på Helgeland. – 2015, s. 185 – 190, ill., tab.

Forbergskog, Arnold: Tømmersleping i fjordene på Sør-Helgeland. - 2012, s. 25 - 29, ill.

Fretle, Gunnar: En fisketur til Helgåvatnet i 1911. - 1984, s. 64 - 66

Fridheim, Vidar: Vårt jordbruk i fortid og framtid. - 1970, s. 150 – 152

Gleinsvåg, Tore: Onnearbeid på en kystgård. - 2016, s. 60 – 78, ill.

Gleinsvåg, Tore: Sommerfjøsdrift. - 2020, s. 80 - 83, ill., litt.

Halse, Are: Nordlandshesten - en liten hest med lange tradisjoner. - 2012, s. 105 - 111, ill., litt.

Halse, Kristian: Erling Lyftingsmo : gudbrandsdølen som vart beitekonsulent for heile Nord-Norge. - 2003, s. 59 - 71, ill.

Halvorsen, Anna & Villmo, Molvin: Agronomen, smeden, bygningsmannen, emigranten, farmeren, m.m. Nils Nilsen Valla. - 1993, s. 37 - 41, ill., litt.

Hansteen, Peder A.: Korndyrking og kvernbruk i Nesna - før og nå. - 1977, s. 71 - 81, ill., tab.

Helgesen, Karl: Laksen (Salmon Salar). - 1976, s. 81 - 85

Jacobsen, Kjell: Innlandsfiske som attåtnæring i Vefsn-bygdene. - 1997, s. 140 - 152, ill., kart, litt.

Jacobsen, Kjell: Rovdyrjakt i Vefsn på 1700-tallet. - 1980, s. 50 - 63, ill., tab.

Jacobsen, Kjell: Rovdyrjakt i Vefsn på 1800-tallet : 1800-1846. - 1985, s. 35 - 44, ill., tab.

Jacobsen, Kjell: Rovdyrjakt i Vefsn, Grane og Hattfjelldal på 1800-tallet : 1851-1899. - 2000, s. 18 - 31, ill., tab.

Jakobsen, Kurt Rune: Verdsetting av husdyr på 1700-tallet. - 2009, s. 155 - 158, ill.

Jakobsen, Per Bardo: Reinflytting på Helgeland. - 2009, s. 118 - 122, ill.

Kibsgaard, Ørnulf: Elgens historie og Helgeland. - 2006, s. 144 - 156, ill., litt.

Kibsgaard, Ørnulf: Fredskogfelt på Helgeland – kunnskap, ressursoppbygging og mer bevissthet om skog. - 2020, s. 50 - 56, ill., tab., litt.

Kjerringnes, Johan: Overgang fra tradisjonelt til intensivt jordbruk i Nordland i tidsrommet 1945-1969. - 2001, s. 16 - 21, ill., litt.

Kjerringnes, Johan: Pioner-arbeidet som fekk vidtfemnande omfang : om kultivering av fisk i Hattfjelldalen. - 2002, s. 8 - 11, ill.

Knapstad, Fritz: Bureising. - 2013, s. 102 - 106, ill., litt.

Kristiansen, Inger Johanne & Kokkim, Ellen Cathrine Hasle: Leonard Bjørnvold : historien om husmannsgutten fra Bjørnvollen i Leirfjorden. - 2003, s. 125 - 130, ill.

Ludvigsen, Alf: Gårdsdrift i gammel tid på Helgeland. Minner fra en tid da gårdsdrift og levemåte gikk i ett. - 2021, s. 76 - 81, ill.

Lyftingsmo, Erling: Litt om samisk reindrift. - 1984, s. 73 - 76, ill.

Moe, Odd: Onnetider i jordbruket. - 2003, s. 19 - 27, ill.

Myrvang, Anfinn: - Vi merket at her var ufred i marken : bjørnehistorier fra Holandsfjord. - 2002, s. 66 - 73, ill., kart, litt.

Mørk-Eidem: Bjarne: Fra sommerfjøs til fellesfjøs – Eidemgrenda gjennom 70 år. - 2019, s. 90 - 95, ill.

Nordfjellmark, Aleksander Olsen: Bjørneskytteren Ol-Tomså, og vargen i "Remskaret". - 1982, s. 160 - 162

Næss, Inga E.: Med havet som matfat og jorda som spiskammer : jordbruk i Skjærværet. - 1999, s. 19 - 25, ill.

Næss, Inga Elisabeth: Ærfuglen og øyværingenes gull. - 2008, s. 40 - 48, ill.

(Red.): Slåttarbeid (utslått) i Hattfjelldal før i tida. - 1981, s. 61 - 66, ill.

Rødli, Arne: Lomsdalen i velfjord. - 1974, s. 42 - 47, ill.

S. A.: Falkefangst på Helgeland for 350 år sia. - 1975, s. 158 – 159

Smørvik, Per: Seterdrift på Helgeland. - 2007, s. 20 - 35, ill., tab., litt.

Smørvik, Per: Ei bureisingshistorie. Del 1: Hus på flyttefot. - 2020, s.74 - 79, ill., litt.

Smørvik, Per: Ei bureisingshistorie. Del 2: «– eng  og aker paa Vinvatnets bunn». - 2021, s. 162 - 175, ill., litt.

Smørvik, Per: Lisetra  i Grane, Unikt seteranlegg i vakkert landskap. - 2022, s. 132 -143, ill., litt.

Steinmo, Kåre: Bjørnejegere fra Kjerringhalsen. - 1973, s. 165 - 168

Straumfors, Per: Lovund og lundefuglen. - 1999, s. 12 - 18, ill.

Svare, Bjarne: Vefsn i matrikkelen frå 1723. - 1971/72, s. 165 - 170, tab.

Sveli, Arvid: Far og sønn Asla : skogpionerer på Helgeland. - 2003, s. 45 - 54, ill., litt.

Tilrem, Ole Jørn: Norges største kystjeger. - 1991, s. 76 - 79, ill.

Vonheim, Herlaug: Fortellingen om en husmann. - 1983, s. 52 - 55, ill., tab.

Øyen, Bernt-Håvard: Gamle tun- og hagetrær. - 2009, s. 83 - 91, ill., litt.

 

KATASTROFER og ULYKKER (f.eks. ras, branner, drukningsulykker, forlis)

Allern, Tor-Helge: Dagbøkene til Torgeir Møkleby og Harald Simonsen etter deres tragiske død i Kobbebukten på Spitsbergen. - 2014, s. 177 - 190, ill., kart, litt.

Andersen, Ingvar: En fryktelig dag. - 2012, s. 19 - 24, ill., litt.

Andreassen, Unni: Historien om bonde og storbåthøvedsmann Andreas Martinius Olsen fra Spildra i Meløy : en kirkeferd til Meløy 9. november 1884. - 1981, s. 37 - 39

Aurdal, Torgils: Petter Dass som sjelesørger for "Nordlands bebyggende Mænd". - 2007, s. 174 - 185, ill., litt.

Bech, Einar: Raset ved Kummerneset. - 2001, s. 116 - 122, ill., litt.

Breckan, Hans: Forliset i Vestfjorden : da 5 mann fra Meløy mistet livet. - 1974, s. 47 - 49

Breckan, Hans: Et forlis. - 1975, s. 155 – 156

Brygfjell, Dag: Sjøforstragedien i 1879. - 2016,

Bådstø, Marie: Stormdagen i Engevika. - 1986, s. 86 - 87, ill.

Carlsen, Trond: Da "Raftsund" brændte : lokal båtbrann og "Titanic"s forlis i en lokalavis. - 1998/99, s. 130 - 133, ill., litt.

Forsland, Anders & Vareide, Nils M.: Hjelp i nødens stund : om et forlis og ei pengebok. - 2001, s. 128 - 131, ill.

Forsmo, Johan: Minne frå tysklandsbrigaden. - 2005, s. 132 - 138, ill., kart, litt.

Hansen, Jørgen: Stormulykken i Lofoten 25. januar 1893. - 1974, s. 81 - 85

Hansteen, Peder A.: Et forlis i Vestfjorden 1817. - 1980, s. 99 - 101

Haugland, Paul og Haugland, Pål: Påsketur med fatale følger. Et 67 år gammelt og tungt minne. - 2022, s. 180 -187, ill., kart

Holm, Bjarne: Drukningsulykke på Bindalsfjorden (Kjella) 2. november 1922. - 1971/72, s. 40 -43

Holm, Bjarne: Drukningsulykker på Bindalsfjorden. - 1973, s. 146 - 149

Jacobsen, Elin-Paulin: Sandsundvær-ulykka 22. januar 1901. - 1975, s. 116 - 122, ill., kart

Jacobsen, Kjell: Snøskred i Øyfjellet i Vefsn. - 1996, s. 14 - 24, ill.

Lauritsen, Oddmar: Tragedien i Hinderåga, april 1891. - 1992, s. 26 - 28, ill.

Lauritzen, Merethe og Bråtveit, Ola: Eit dramatisk forlis. - 2021, s. 62 - 66, ill., litt.

Lund, K.: Sang om den store ulykka i Sandsundvær den 22. januar 1901. - 1976, s. 102 - 105

Mykletun, Sjur: En sørgesang av Jakob Jansa fra 1798. - 1984, s. 56 - 60, litt.

Nordøy, Knut: Andreas Lunds første tur til Lofoten. - 1975, s. 88 - 91

Olsen, Ole: En bergingsdåd for 100 år sidan. - 1970, s. 91 - 93, ill.

Olsen, Ragna: Brannen på Raudskjærholmen - et minne. - 2009, s. 63 - 66, ill., kart

Rabliås, Ole: Ulykker og folkediktning. - 2000, s. 67 - 72, ill., mus.tr.

Skorpen, Knut: Forliset på Maltsekken. - 2002, s. 12 - 16, ill., litt.

Smørvik, Per: "Norddønna" – to båter, to forlis. - 2019, s. 154 . 164, ill., litt.

Stornes, Gunvor: Leir-raset. - 1985, s. 114

Svare, Reidar: Dei fraus ihel på Fustvatnet. - 1984, s. 70 - 72, ill.

Svare, Reidar & Vikdal, Torbjørn: Ulykka i Vestfjella 1901. - 1974, s. 123 - 125, ill.

Sveli, Arvid: En ulykke på Torgfjorden for hundre år siden. - 2001, s. 77 - 80, ill.

Sveli, Arvid: Tragedien ved Juvatnet i 1879. - 2000, s. 107 - 110, ill.

Svendsen, Nils: "Belle Alliancen"s siste reise. - 1998/99, s. 98 - 101, ill., litt.

Svenning, Olav: En episode fra isen på Ranfjorden omkring år 1900. - 1981, s. 112 - 114

Sømhovd, Hans: En hård dag på Bindaldfjorden. - 1980, s. 32 - 34

Sørhaug, Olaf Kjell: Havet tar og tar. - 1976, s. 79 - 81

Tandberg, Bjørn: DS "Hemnes’" forlis, et syttifemårsminne. - 2009, s. 67 - 82, ill, kart, litt.

Vonheim, Herlaug: Minner fra storstormen i Lofoten 25. januar 1893. - 1999, s. 64 - 67, ill., litt.

 

KIRKEHISTORIE (kirkebygninger, kapeller, administrative områder, -handlinger, -historie, -inventar, -liv, misjonsvirksomhet, trosforestillinger).

Andreassen, Hilde: Den gang døden var naturlig. - 2008, s. 59 - 62, ill.

Ascheim, Anders: Evangelisten på Dønna : Anton Chr. Bang og det første nynorske juleevangeliet. - 2008, s. 27 - 32, ill., litt.

Aurdal, Torgils: Petter Dass som sjelesørger for "Nordlands bebyggende Mænd". - 2007, s. 174 - 185, ill., litt.

Bang, Kåre: Helgelendingenes deltakelse i Junkerfelttoget mot Nystaden og Nasa Sølvverk i 1659 altertavle. - 1982, s. 36 - 39, ill., litt.

Bang, Rune: Lurøy kirke – kommunens tusenårssted. - 2013, s. 30 - 38, ill.

Bang, Kåre: Nesna kirkevielse anno 1767. - 1979, s. 120 - 122

Bang, Kåre: Om søngere og begravelse før i tida : fortalt hovedsakelig av Nikolai Nordnes. - 1980, s. 43 – 45

Bang, Rune: Lurøy kirke – kommunens tusenårssted. - 2013, s. 30 - 38, ill.

Berglund, Birgitta: Nyfunne runebommer, Finnemisjonen og oppfatninger av runebommer. - 2005, s. 31 - 59, ill., kart, litt.

Bjørnbeth, Lill Bruvik: Betraktninger i anledning en 100-årsdag. - 1982, s. 7 - 18, ill.

Borch, Even: Velsigna forfall – Kyrkjeruinane på Tilrem. - 2015, s. 181 - 184, ill.

Brovoll, Asle: "Fattigkirkegården" på Søvik. - 1987, s. 61 - 67, ill.

Christiansen, Sverre: De gamle gravplater av klæberstein. - 1992, s. 114 - 116, ill.

Christie, Håkon: To romanske helgelandskirker : Alstahaug og Herøy. - 1973, s. 5 - 22, ill.

Coldevin, Axel: Problemer omkring Dønnes kirkes historie. - 1975, s. 5 - 22, ill., tab.

Eidner, Odd J.: Mester Geble : adelsmann og kirkeleder fra Dønna. - 1994, s. 87 - 92, ill.

Ekroll, Øystein: Brønnøy kyrkje - ei "ny" mellomalderkyrkje?. - 2000, s. 157 - 165, ill., litt.

Ellingsen, Terje: Mathias Bonsak Krogh og hans "testamente" : en kommentar til innskriften på hans gravsten. - 2004, s. 58 - 64, ill.

Fagerheim, Eivind: Den første Madagaskarmisjonæren fra Helgeland – David Olaus Jakobsen. - 2015, s. 168 - 180, ill., litt.

Forfang, Sven Erik: Prester i Nesna 1900 – 1930. - 2014, s. 86 - 94, ill., litt.

Forfang, Sven Erik: Gerda Karijord fra Brønnøy – fiskernes venn. - 2017, s. 22 - 26, ill., litt.

Gleinsvåg, Tore: Nordvik kirke, juni 1988. - 1992, s. 101 - 105, ill., litt.

Greger, Erling: Kirketukt på 1700-tallet. - 1991, s. 90 - 92, ill.

Grotnes, Ola: Iver Ancher Heltzen, residerende kapellan til Mo 1811-1814, sokneprest til Ranen (Hemnes og Mo) 1814-1842. - 1980, s. 76 - 85, ill.

Grotnes, Ola: Samekapellet i Vilasund. - 1980, s. 28 - 32, ill.

Grønbech, Dagrunn: Religiøs forståelse i fiskerbondens verden. - 2019, s. 96 - 107, ill., litt.

Gullsvåg, Per Morten: Vega kirke. - 2010, s. 177 - 183, il., litt.

Halse, Kristian: Misjonæren Johannes Einrem i "Nordlands Folkeblad". - 2011, s. 128 - 135, ill.

Halse, Kristian: Misjonæren og diktaren Johannes Einrem. - 2010, s. 130 - 142, ill.

Hansen, Jørgen: Alstahaugpresten Andreas Dass. - 1981, s. 147 - 152, tab.

Hansen, Kåre: Alstahaug prestegård 1737. - 2000, s. 36 - 62, ill.

Hansteen, Peder A.: Regnskap for Nesna og Hemnes kirker 1691-1699 ved Petter Dass. - 1991, s. 108 - 113, ill, tab.

Heldal, Tom: Fra kirkebygging til marmorjakt : bygningsstein på sørlige Helgeland. - 2000, s. 8 - 17, ill., litt.

Hongset, Olav: Johannes Einrem : Vefsn-guten som vart misjonær og forfattar. - 1976, s. 57 - 64, ill.

Jakobsen, Kurt: Om en jordegave til Herøy kirke etter reformasjonen. - 1978, s. 125 - 129, tab.

Jøsevold, Martin: "Tenk på ditt gamle rykte ...". - 2011, s. 123 - 127, ill.

Karijord, Knut: Grønlandsmisjonæren fra Nord-Herøy : et 250 årsminne. - 1982, s. 60 - 67, ill., litt.

Langset, Arne: Nesna kyrkje. - 1971/72, s. 5 - 10, ill.

Lillevik, Raymond: Baptister og frikirkefolk på Strandlandet : to bedehus tett i tett. - 2011, s. 98 - 110, ill.

Nielsen, Carl: Brønnøy kirke 100 år. - 1970, s. 5 - 14, il.

Nordsjø, Olav: Et klagebrev til biskop Gunnerus. - 2017, s. 126 – 132

Norsted, Terje: "Den åpne og lukkede dør" i Vevelstad kirke. - 1998/99, s. 31 - 37, ill., litt

Olsen, Johnny: Fra Leirfjord kirkes tidligere historie. - 1994, s. 117 - 133, ill., litt.

Olsen, Ove Magnus: Katolsk kapell i Sørsolvær. Klart minste kerkebygg på Helgeland. - 2017, s. 86 - 91, ill., litt.

Pedersen, Lorentz U.: Omkring presterekken i Brønnøy fra reformasjonen til ca. år 1700. - 1986, s. 28 - 34, litt.

(Red.): Helgeland i Trondhjems reformats 1589. - 1993, s. 116 - 126, ill.

Salmelid, Tobias: Historia til Norsk Luthersk Misjonssamband på Helgeland. - 1991, s. 32 - 37, ill., tab.

Simonsen, Torsten: Den trondhjemske reformats for Rødøy prestegjeld. - 1980, s. 93 - 98

Skavold, Harald: Salme av biskop Mathias Bonsak Krogh til hans egen begravelse. - 1974, s. 125 - 126, mus.tr.

Skorpen, Peder A.: Hæstad kapell. - 1973, s. 22 - 25, ill.

Skuthe, Hjørdis & Odd: Minner fra årene på Dønna 1947-1955. - 2002, s. 143 - 157, ill.

Solbakken, Klaus: Anne Marie-kirken. - 2014, s. 28 - 38, ill., litt.

Solheim, Paul: Herøy kjerke. - 1970, s. 15 - 17, ill.

Solheim, Paul: Prestegarden på Sør-Herøy : nokre gløtt inn i gamal tid. - 1982, s. 171 - 178

Stav, Else: Prestegårdsliv på Tjøtta : et tidsbilde fra 1920-30-årene. - 1992, s. 92 - 95, ill.

Steinmo, Kåre: Det står slik i kirkeboka. - 1983, s. 104 - 106

Stendahl, Erling: Gammel altertavle. - 1984, s. 115, ill.

Suul, John: De eldste stående trekirkene på Helgeland. - 2018, s. 93 - 98, ill., litt.

Svare, Bjarne: Vefsnpresten Ole Pedersen Broch og lagnaden hans. - 1973, s. 86 - 101

Sørgård, Olav H.: Madagaskarmisjonæren David Jakobsen. - 1975, s. 156 - 158

Sørhaug, Olaf Kjell: Træna kirke. - 1974, s. 7 - 14, ill.

Vestvik, Jon: En 300 år gammel bønnebok fra Tjøtta. - 2001, s. 110 - 115, ill., litt.

Vonheim, Herlaug: Velfjord kirke. - 1982, s. 20 - 27, ill.

Wagner, Adam: Geble Pederssøn. Norges første lutherske biskop. - 2018, s. 80 - 92, ill. litt.

Øyen, August: Kirkestedet Vassås i Bindal. - 1984, s. 7 - 15, ill., tab.

Aasen, Simon: Dønnes gamle kirke. - 1971/72, s. 11 - 14, ill.

 

KOMMUNIKASJONER og SAMFERDSEL (f. eks. brev, post, samferdselsmidler, veier, telekommunikasjon)

Andersen, Are: Populær rutebåt med mange klengenavn. - 2015, s. 90 - 103, ill., kart

Arnekleiv, Sigurd: Brev frå Johan Augustinussen til Anton Christian Bang. - 1978, s. 129 - 132

Bang, Kåre: Omkring vetene på Helgeland. - 1983, s. 75 - 80, ill.

Bech, Einar: Raset ved Kummerneset. - 2001, s. 116 - 122, ill., litt.

Brygfjell, Harald: Varig vernet bro i Korgen. - 1996, s. 96 - 105, ill., tab.

Coldevin, Anny: Det va engang en lokal. - 1985, s. 109 - 113, ill.

Edvardsen, Asbjørn: Post Festum. - 1983, s. 86 - 92, ill., tab.

Edvardsen, Asbjørn: Postalt perspektiv på Tjøtta. - 1981, s. 124 -

132, ill., litt.

Einmo, Harald: Brev fra jekteskipper og handelsmann Hans Lund, Leland til jektestyrmann Nicolai Kibsgaard f.t. Bergen. - 1988, s. 71 - 74, ill.

Finnbakk, Torstein: "Her er det landligge hver eneste dag og ingen forandring er sked og kommer ikke til at ske". - 2005, s. 12 - 17, ill.

Gulliksen, Øyvind T.: Brev fra Rana til John Rufsvold, Buffalo, Sør-Dakota, 1934-1948. - 2008, s. 169 - 195, ill., litt.

Hansteen, Peder A.: Postforordningen av 1694. - 1981, s. 97 - 99

Hansteen, Peder A.: Trekk av postvesenets utvikling i Nord-Norge. - 1975, s. 39 - 47, tab.

Helgesen, Karl: Om dampskipsekspeditører på Sør-Helgeland : noen glimt fra dampskipsekspeditørenes historie. - 1975, s. 92 – 96

Hvidsten, Astri: Veibygging på Mindland fra 1896 til 1952. - 2016,

Innset, Knut: "En Automobilvei fra Sunnan Jernbanestation til Mo i Rana" : historien om hvordan E6 gjennom Helgeland ble til. - 1997, s. 35 - 41, ill., tab. litt.

Innset, Knut: Fra Mo til riksgrensen : Blåvegen. - 2000, s. 120 - 128, ill., litt.

Innset, Knut: Fra Torghatten til Svenningdalen : vegbygging i mer enn hundre år. - 2001, s. 51 - 59, ill., kart

Innset, Knut: "Vegen Heimnæs-Korgen-Reinaamo" fra 1867 til i dag. - 1999, s. 102 - 109, ill., kart, litt.

Innset, Knut: Vegen til Hattfjelldal - og til Sverige : historien om Riksveg 73 Trofors-Riksgrensen. - 1998/99, s. 180 - 185, ill., tab., litt.

Innset, Knut: Vegstubbene som tilslutt ble til Kystriksvegen (Riksveg 17). - 2003, s. 155 - 164, ill., litt.

Jacobsen, Kjell: Nordlandsbanen 1862-1962 : et kort oversyn. - 1979, s. 7 - 16, ill.

Kappfjell, Nils Olav: Brev til en venn. - 1983, s. 31 - 34, ill.

Kaalvik, Tor: Striden om Nordlandsbanen. - 1979, s. 16 - 36, ill.

Moe, Odd: Den tysk-norske innsatsen for å holde Riksveg 50 over Saltfjellet åpen vinterstid 1940-1945. - 2004, s. 114 - 122, ill., kart, litt.

Mykletun, Sjur: Fra postbonde til dampskip : trekk av Helgelands posthistorie fra 1658 til 1866. - 1985, s. 8 - 23, ill., tab., litt.

Nordaas, Skjalg: Ferdsel til og frå fjellbygda i gamal tid. - 1971/72, s. 183 - 186

Ranheim, Snorre & Tandberg, Bjørn: Fraktefart i krigstid : litt om finske skip i norsk kystfart under krigen. - 2008, s. 139 - 153, ill., tab., litt.

(Red.): Et brev fra Saura i Nesna 1854. - 1986, s. 114 - 115

(Red.): Lofotbrev fra året 1893. - 2001, s. 38 - 43, ill.

Selnes, Olaf Martin Gylseth: Glimt fra 1800-tallets båtpost og forunderlige reiser på Helgeland. - 2019, s. 137 - 146, ill., litt.

Steinmo, Kåre: Det gikk en sti over fjellet. - 1995, s. 129 - 133, ill.

Storvik, Edvard Larsen: Lofotbrev fra en helgelending. - 2003, s. 67 - 71, ill.

Sylten, Håvard: Båtdraget på Kjelleidet i Bindal. - 2001, s. 47 - 50, ill., kart

Tandberg, Bjørn: Dampbåtpioner på Røssåga og de nærliggende fjorder : John Christian Marstrand Johansen (1826-1917). - 2011, s. 30 - 36, ill., kart, litt.

Ulvang, Oddvar: Et langt liv i Televerkets tjeneste. - 2015, s. 128 -134, ill.

Villmo, Molvin: Amerikabrev. - 1983, s. 110 - 112

Tønder, Peder: En vise om Det Helgelandske D/S gjennem 70 aar. - 1980, s. 102 - 105, ill.

Ulvang, Oddvar: Minner fra Stokka. Sandnessjøen lufthavn 50 år. - 2019, s. 165 - 195, ill., litt.

Øksendal, Kjell M.: Då jernbanen kom til Vefsndalen. - 1979, s. 36 - 40, ill.

 

KRIGS- og MILITÆRHISTORIE (unntatt 2. verdenskrig; kommer i påfølgende emneordsgruppe)

Bang, Kåre: Helgelendingenes deltakelse i Junkertoget mot Nystaden og Nasa Sølvverk i 1659 altertavle. - 1982, s. 36 - 39, ill., litt.

Fagervik, Oskar: Vefsn Skyttersamlag 1907-2007. - 2011, s. 80 - 86, ill., litt.

Klæbo, Anfinn Aas: Fra apprentive i handelsflåten til sjef for Sjøforsvaret : admiral Skule Storheill forteller spredte trekk om sine opplevelser i krig og fred. - 1995, s. 77 - 90, ill., tab.

Ljøkjell, Leif-Arne: Drevjamoen leir - 100 år. - 2012, s. 76 - 88, ill., kart, litt.

Skogheim, Arnljot: Minner fra tiden i fredsstyrkene i Midt-Østen. - 2007, s. 91 - 96, ill., kart, litt.

Svartkjønnli, Sverre: Det Frivillige Skyttervesen 100 år. - 1994, s., 93 - 104, ill., tab., litt.

Sørgård, Olav H.: Helgelendinger i sjøkrigstjeneste på Fredriksvern for 200 år siden. - 1971/72, s. 155 - 159, tab.

Sørgård, Olav H.: Korgværinger i krigen Danmark-Tyskland 1864. - 1974, s. 78 - 80, ill.

Ulvang, Oddvar: "Den kalde krigen og Helgeland". - 2018, s.138 - 150, ill., litt.

Wika, Herman: Spredte trekk om forsvaret i Helgeland. - 1971/72, s.

143 - 154, ill., tab.

Aakre, Bjørn Magne: Fra Corregidor til Nagasaki – og tilbake til fremtiden.

    Nr. 1666 Torvald Kibsgaard i japansk krigsfangenskap. 2020 t. – 2020, s.13 - 30, ill., litt.

 

2. VERDENSKRIG 1940 - 1945 (Helgeland og krigen)

Allern, Ole: Sandnessjøen sykehus 1940-1945. - 1987, s. 24 - 27, ill.

Andersen, Ingvar: Krigsfangenskap. - 1990, s. 85 - 100, ill.

Bang, Rune: Lurøy-affæren : illegalt motstandsarbeid i Lurøy. - 1990, s. 126 - 134, ill., kart, litt.

Barth-Heyerdahl, Einar: Slik ble vi okkupert : mai 1940 i Sandnessjøen. - 1990, s. 52 - 60

Bech, Eimar: Svenskbyen på Hemnes. - 2012, s. 36 - 44, ill., litt.

Berg-Hansen, Roar: Slaget ved Brønnøysund 27. oktober 1944. - 1981, s. 67 - 73, ill.

Bergsnev, Irene: Fredsåret 1945 på Helgeland i bilder - et 50- årsminne. - 1995, s. 57 - 76, ill.

Berntsen, Gunnar: Helgeland 1940-45 : krigens hverdag. - 1990, s. 61 - 68, ill.

Berntsen, Gunnar: Tyskerfestningene i Leirfjord. - 1988, s. 82 - 92, ill., litt.

Bosness, Liv: Det hendte i 1940. - 1985, s. 84 - 87, ill.

Bosness, Liv: Pengesaneringen i 1945. - 1996, s. 25 - 28, il.

Breckan, Hans: Heimkomen son. - 1995, s. 29 - 33, ill.

Breckan, Hans: Meløy i krig. - 1990, s. 102 - 107, ill.

Drøpping, Arne: Rikton Berg Eriksen. - 2008, s. 133 - 138, ill., litt.

Dybvik, Olav Håkon: Raseideologen Mikal Sylten – helgelendingen som blei landets fremste jødehatar. - 2014, s. 11 - 16, ill., litt.

Elsfjordstrand, Reidar: Elsfjord, 9. april våren 1940. - 1990, s. 12 - 15, ill.

Fagervik, Ludvig: Sandnes-brødrene og krigen. - 2015, s.160 - 167, ill.

Fagervik, Oskar: "Oladalshytta" i Vefsn - et krigsminne. - 2005, s. 24 - 30, ill.

Forfang, Sven Erik: Per Karstensen – en folkets tjener fra Selfors. - 2019, s. 72 - 80, ill., litt.

Forsmo, Johan: Sverre Bratland - ein helgelending og hans dramatiske liv. - 2000, s. 143 - 152, ill.

Gleinsvåg, Tore: Dønna under hakekorset : Heia kystfort, Nordøyvågen. - 2009, s. 170 - 185, ill., litt.

Gysler, Finn-Christian Mosgaard: Den norske 52de M.L. Flotilje : krigen 1940-45. - 1998/99, s. 175 - 179, ill.

Haga, Arnfinn: Julenisser i luften. - 2021, s. 27 - 37, ill.

Halland, Hans: "Main Lochsted, main Lochsted" - et minne fra fredsvåren. - 2008, s. 154 - 156, ill.

Halse, Sgrun: Ein gong eg var redd. - 2022, s. 7, ill.

Hermansen, Herman: Med Sorko-bataljonen etter landevegen, Mosjøen-Polarsirkelen 1940. - 1990, s. 16 - 27, ill., tab.

Hermansen, Karen Valla: Med IR 14 Sanitet, Mosjøen-Fauske. - 1990, s. 32 - 37, ill.

Johansen, Gudolf: Min krigsseilas. - 1989, s. 94 - 99, ill.

Jonassen, Ola J.: Da krigen kom til Brønnøysund. - 1990, s. 43 - 51, ill.

Juvik, Lars Hansen: Fangeleiren på Dunderland – et kulturminne. - 2022, s. 36 - 40, ill.

Karstensen, Per: "Nyordningen" i kommunene under okkupasjonen. -1995, s. 16 - 23, ill.

Kibsgaard, Torvald: Vår ære og vår makt. - 1990, s. 144 - 147, ill.

Kibsgaard, Ørnulf: Minnemedalje til en britisk soldat for innsats i andre verdenskrig. - 2017, s. 27 - 33

Krasulja, Peter: Represalier i fangeleiren i Korgen : 39 fanger skutt en julidag i 1942. - 2001, s. 153 - 160, ill., tab.

Laksholm, Anne: Krigslitteraturen : bøker om 2. verdenskrig. - 1990, s. 148 - 160

Laksholm, Liv: Motstandskamp og våpensmugling på Helgeland 1940-45 : våpentransporten på Helgeland 1942-44 : illegalt oppdrag i Visten 1942-44. - 1990, s. 78 - 81

Lingås, Lars Gunnar: Forsømt av velferdsstaten. - 1991, s. 46 - 57, tab.

Mentzoni, Steinbjørn: Operasjon "Leader". - 1980, s. 16 - 23, ill.

Mentzoni, Steinbjørn: Slik helgelendingene opplevde 9. april 1940. - 1980, s. 153 - 160, ill.

Mikkelborg, Peder: Støtt kystfort. - 1990, s. 101

Moe, Johan: Fra krigsåret ombord i "S/S Ole Bull", august 1944. - 1990, s. 138 - 143

Moe, Odd: Den tysk-norske innsatsen for å holde Riksveg 50 over Saltfjellet åpen vinterstid 1940-1945. - 2004, s. 114 - 122, ill., litt.

Moe, Odd: Krigsseileren Johan Moe fra Brønnøy. - 2001, s. 28 - 37, ill., litt.

Myhre, Bjarne: Fruen til Forvik. - 2013, s. 23 - 29, ill.

Møllersen, Hans: Illegale skrifter og aviser ble utgitt i Rana under krigen. - 1990, s. 82 - 84, ill.

Nome, Helge: Senderen på Renga. - 1990, s. 108 - 125, ill., litt.

Nygaard, Lars: Den lange marsjen. - 2009, s. 24 - 30, ill., kart

Oreschkin, Julian: Rigel : et krigsdrama i skipsleia. - 1987, s. 118 - 128, ill.

Pedersen, Lorentz U.: Russerfangene i Brønnøysund. - 1995, s. 106 - 113, ill.

Ranheim, Snorre & Tandberg, Bjørn: Fraktefart i krigstid : litt om finske skip i norsk kystfart under krigen. - 2008, s. 139 - 153, ill., tab., litt.

(Red.): NOU 1979:47 : Rapport fra den militære undersøkelseskommisjonen av 1946. - 1990, s. 69 - 74

Rønning, Halvdan & Bosness, Liv: Et minne fra krigen 1940 : "bombingen" av Sandnessjøen kino. - 2002, s. 20 - 23, ill.

Selnes, Ragnar: En fange vender tilbake. - 2016

Sjåvik, Erling: Eit krigsminne. - 1994, s. 57 - 60, ill.

Skogheim, Dag: Det tyske angrepet mot Alsten 31. mai 1940 - aksjon "Biene". - 1997, s. 57 - 64, ill., kart, litt.

Skogheim, Dag: Helgeland og krigen 1940 : virkelighet og påstander. - 1990, s. 7 - 11, ill.

Skogheim, Dag: Over berg og daler mot Polarsirkelen. - 1991, s. 58 - 68, ill.

Skogheim, Dag: Over Saltfjellet med restenes rest. - 1992, s. 13 - 19, ill.

Solbakk, Magnar: Sjøbergmarsjen x 30. - 2013, s. 83 - 90, ill., litt.

Smørvik, Per: Då krigen kom til Dønna : samtale med Håkon Johansen (1913-1997). - 2012, s. 63 - 67, ill.

Solbakk, Magnar: Huleboplass mot idrettsplass! – Telegram til Quisling. - 2022, s. 112 - 131, ill., litt.

Soleim, Marianne Neerland: Sovjetiske krigsfanger og sivile tvangsarbeidere på Helgeland 1941-1945. - 2010, s. 92 - 109, ill., litt.

Steinmo, Kåre: A.T.-leiren på Steinmoen, 1944. - 1990, s. 135 - 137, ill.

Stormo, Anna Tomsvik: En annen slags vårdag : Tomsvik på Tomma, mai 1940. - 1997, s. 84 - 86, ill.

Svarttjønli, Sverre: Dampskipet "Nord-Norge" kapret av tyskerne i maidagene 1940. - 1990, s. 40 - 42, ill.

Svarttjønli, Sverre: Det tyske overfallet på Norge. - 1990, s. 28 - 31, ill., litt.

Svarttjønli, Sverre: Dystert krigsminne . Gestapos store razzia i august-september 1944 i Drevvatn-Elsfjord som førte til en større arrestasjonsbølge. - 1985, s. 88 - 94, ill.

Svarttjønli, Sverre: Helgelandsfiskeren som ble med i "Shetlandsgjengen". - 1987, s. 45 - 47, ill.

Svarttjønli, Sverre: Møte med en krigsveteran fra Narvik-fronten 1940. - 1986, s. 82 - 85, ill.

Svarttjønli, Sverre: Oberstløyntnant Arne Pedersen til minne. - 1992, s. 130 - 132, ill.

Svenning, Olav: Slik Lofotfiskerne opplevde 9. april. - 1990, s. 38 - 39, ill.

Thorheim, Eiliv: Krigsgraver. - 1995, s. 24 - 28, ill.

Trapetskyn, Igor: Krigsfange på Helgeland ved Bjørn Grimsby. - 1985, s. 95 - 99, ill.

Tåvær, Astrid: Skule Storheill - en kriger fra Helgeland. - 2010, s. 46 - 55, ill., litt.

Ulvang, Oddvar: Aksel Larsen. Rodde til Shetland i 1949 – til Helgeland som SOE-agent

i 1942. - 2021, s. 7 – 26, ill., litt.

Ulvang, Oddvar: Dro på hvalfangst i 1939 – så kom krigen. Del 1: Nortraship. - 2022, s. 8-35, kart, ill., litt.

Øksendal, Kjell M.: Dei fall i Stavassdalen 1944 : Olaf Kaspersen, Johan Lynghaug, Birger Sjøberg. - 1994, s. 18 - 23, ill.

Øyen, Ørjar: Då far for til Falstad. - 2001, s. 22 - 25, ill.

Aakre, Bjørn Magne: Fra Corregidor til Nagasaki – og tilbake til fremtiden.

    Nr. 1666 Torvald Kibsgaard i japansk krigsfangenskap. 2020 t. – 2020, s.13 - 30, ill., litt.

Åsvang, Arnt O.: Trekk fra etterretningsvirksomheten 1940-45. - 1990, s. 75 - 77

 

KULTUR (f. eks. kulturelle aktiviteter, kulturmøte)

Alstadhaug, Leif: Ole Bang - dikter og norsk kulturambassadør fra Ytteren i Rana. - 2008, s. 73 - 85, ill., litt.

Espeland, Wigdis Jorunn: Nordlandsfarten - eit møte mellom hardingar og nordlendingar. - 2009, s. 137 - 148, ill., litt.

Løbeck, Gunnar: Gløtt inn i ein kulturheim. - 1984, s. 87 - 88, ill.

Rabliås, Ole: På leiting etter gamal bygdekultur i Røssvassgrendene. - 2007, s. 146 - 150, ill., kart

Severinsen, Anne: H.M. Kongens Fortjenestemedalje for lokalhistorisk arbeid. - 2009, s. 12 - 17, ill.

 

KUNST (f. eks. bildende kunst, brukskunst, kunstnere)

Amdam, Torill Signe Vang: Samiske tegninger fra Vefsn. - 2020, 57 - 58, ill.

Berntsen, Gunnar: Historiske portretter på Alstahaug. - 1999, s. 8 - 11, ill.

Berntsen, Gunnar: Leirfjordmaleren Ingvald Slettbach. - 1987, s. 48 - 52, ill.

Berntsen, Gunnar: Treskjæreren Paul Køllersen. - 1986, s. 7 - 11, ill.

Bjørnvik, Svein: Aksel Storvik, maler og fotograf fra Dønna. - 2007, s. 13 - 19, ill., litt.

Dunfjeld, Maja: Sølv, tinn og perletradisjon i sørsamisk draktskikk. - 2014, s. 21 - 27, ill.

Døsen, Hans R.: Den danske kunstmaleren Emil Zeuthen på Helgeland. - 1988, s. 7 - 14, ill., tab., litt.

Forsmo, Johan: Bjørnstein Nilsskog : ein kunstnar frå Drevja. - 2003, s. 113 - 124, ill.

Frisch, Nina Scott & Langset, Erlend: Maleren Aksel Sørensen. - 2000, s. 73 - 79, ill.

Gleinsvåg, Tore: Bautaer/skulpturer i Dønna. - 2006, s. 79 - 92, ill., litt.

Grønbech, Dagrunn: Ingrid Edvardsen fra Storhaugskjæret i Herøy som ble kunstneren Ingrid Edwards i USA. - 2016, s. 31 – 42, ill., litt.

Halaas, Kristin: Thorolf Holmboe - det moderne bildet av Nordland. - 2006, s. 132 - 143, ill., litt.

Halse, Kristian: Kunstnaren Andreas Nilsskog (1897-1940). - 2013, s. 47- 54, ill.

Hansen, Ivar Roger: Petter Dass-portrettet i Melhus kirke - myte og mysterium. - 2008, s. 86 - 105, ill., litt.

Hansen, Kåre: Maleriet av Petter Dass i Melhus kirke?. - 2002, s. 82 - 108, ill., litt.

Hjerzell, Per: Knut H. Larsen - kunstner. - 2011, s. 66 - 79, ill.

Jacobsen, Kari Sommerseth: Historien om et maleri fra Skålvær. - 2016,

Klausen, Ann Kristin: Miniatyrbildet av Marianne Krogh. - 2001, s. 8 - 11, ill., litt.

Krogh, Hans B.: Kunstneren Even Ulving (1863-1952). - 2007, s. 97 - 110, ill., litt.

Larsen, Helge O.: Torolf Fossland : Tomma-maleren som ble mer anerkjent i utlandet enn hjemme. -2009, s. 92 - 104, ill, litt.

Laumann, Svein: Akvarellmaleren fra Helgeland : Hans Johan Fredrik Berg. - 1998/99, s. 8 - 20, ill., litt.

Næss, Inga Elisabeth: Bjarne Ness – malernes mester. - 2022, s. 76 - 82, ill., litt.

Rosø, Anne Mette B.: Torolf Fosslands bilder ved Høgskolen i Nesna. - 2009, s. 105 - 110, ill., litt.

Slåttum, Berit: Kunstner og tusenkunstner Hans Nordeng 1918-1991. - 2004, s. 132 - 146, ill., litt.

Svendsen, Wenche: Folkekunst i Vefsn på 1700- og 1800-tallet. - 2007, s. 111 - 119, ill.

Svendsen, Wenche: Rosemaling i ”Gamle Vefsen” på midten av 1800-tallet. - 2014, s. 51 -60, ill.

Tidemann, Rolf: Om billedhuggeren og kunstmaleren Birger Berthils fra Trælnes i Brønnøy (1891-1967). - 2005, s. 84 - 99, ill.

Tysnes, Inge Ove: Han malte kysten vår. - 2002, s. 113 - 124, ill.

Vikan, Per: Lysmesteren i Herøy. - 2013, s. 118 - 127, ill.

 

LITTERATUR, DIKT/POESI, MUSIKK, SANGER/VISER.

Alstadhaug, Leif: Ole Bang - dikter og norsk kulturambassadør fra Ytteren i Rana. - 2008, s. 73 - 85, ill., litt.

Andersen, Ingvar: Emelius i Kvalholmen – liv og diktning. - 2018, s. 27 - 38, ill., mus.tr.

Arnekleiv, Sigurd: Stortingsmann Johan Augustinussen, professor

Johan Storm og Åsvær-visa. - 1977, s. 134 - 144, ill., mus.tr.

Aurdal, Torgils: Petter Dass som sjelesørger for "Nordlands bebyggende Mænd". - 2007, s. 174 - 185, ill., litt.

Brønnø, Ole Andersen: Helgeland. - 1971/72, s. 65

Bye, Erik: Hildringstimen. - 1998/99, s. 102 - 103, ill.

E. H.: Leirfjorddiktarar. - 1982, s. 19

Einmo, Harald: Visedikting i Leirfjord. - 1974, s. 104 - 106

Einmo, Harald: Viser og visediktarar i Leirfjord. - 1971/72, s. 176 - 178

Einmo, Harald: Viser og visediktarar i Leirfjord. - 1973, s. 182 - 185

Einmo, Harald: Viser og visediktarar i Leirfjord. - 1980, s. 27 - 28

Endresen, Bjørne A.: Petter Dass - en viktig bidragsyter til Ranas gruvehistorie. - 1995, s. 114 - 128, ill., kart, litt.

Endresen, Bjørne A.: Vise og historie. - 1982, s. 99 - 102, ill.

Falch, Harald: Ved en gammel bok : tanker omkring slektenes gang. - 1989, s. 104 - 105, litt.

Forfang, Sven Erik: Petter Dass - fortsatt aktuell. - 2001, s. 81 - 91, ill.

Grotnes, Ole: Små glimt fra dagligliv ved hundreårsskiftet i Rana for 75 år siden. - 1980, s. 35 - 39

Gulliksen, Øyvind T.: Ole E. Rølvaag og immigrantens religiøse identitet. - 2006, s. 157 - 167, ill., litt.

Halse, Kristian: Til Bjørnsmarknaden 7. juli 2002. - 2004, s. 91 - 94, ill.

Halse, Kristian: David Monrad Johansen : vefsningen som gav det nasjonale ny tonedrakt. - 2007, s. 132 - 145, ill., litt.

Halse, Kristian: Diktaren Andreas Haukland (1873-1933). - 2005, s. 116 - 131, ill., litt.

Halse, Kristian: Far etter Johannes Einrems liv og kristendom i romanen "Gryteng-Guri". - 2006, s. 50 - 60, ill., litt.

Halse, Kristian: Astrid Langjord og rådgjevaren Olav Gullvåg. - 2016, 22 – 30, ill.

Hansen, Ivar Roger: Fra Bryllupsdikt til Fiskervise. - 1997, s. 120 - 134, ill.

Hansen, Ivar Roger: Prolog til Petter Dass-dagene 1987 : "Herr Petters trompet". - 1987, s. 93 - 97

Hansteen, Peder A.: Seks folketoner fra Nesna til tekster av Petter Dass. - 1976, s. 126 - 128, mus.tr.

Hermansen, Agnes: Lofotfolket kjem heim. - 1977, s. 144 - 148, mus.tr.

Holm, Bjarne: Torghatten. - 1970, s. 112, mus.tr.

Hongset, Olav: Johannes Einrem : Vefsn-guten som vart misjonær og forfattar. - 1976, s. 57 - 64, ill.

Hongset, Olav: To folketoner frå Vega. - 1971/72, s. 171 - 175, mus.tr.

Jacobsen, Tor: Askeladden fra Sandnessjøen - Leif B. Lillegaard (1918-1994). - 1994, s. 7 - 13, ill, bibl.

Jakobsen, Kurt: Anders Chr. Dass' brev om Helgeland. - 1979, s. 75 - 96

Jenssen, Øyvind: Forfatteren Anders Forsland. - 1997, s. 153 - 159, ill., litt.

Jenssen, Øyvind: Forfatteren, læreren og helgelendingen Birger Jåstad (1904-1984). - 2005, s. 139 - 149, ill.

Jenssen, Øyvind: Sømnesvisa - et hundreårsminne fra Leirfjord. - 1986, s. 110 - 113, mus.tr.

Jøsevold, Martin: Positivmusikken på Helgeland. 2017, s. 61 - 68, ill.

Jåstad, Birger: Tjøttaspelet : ein tanke berre. - 1980, s. 161 - 164

Kibsgaard, Haakon M.: Herre Gud! Dit dyre navn og ære : en tekst - mange melodier. - 2006, s. 70 - 78, ill., mus.tr., litt.

Kjelen, Hallvard: "Viking Fredlaus" av Birger Jåstad. Eit politisk sogespel frå Helgeland. - 2019, s. 108 - 118, ill., litt.

Klæbo, Jon: Ho mor fær Lofotfolket sit heim. - 1997, s. 72

Knutsen, Nils Magne: Julius Sundsvik - sterk realist fra Helgeland. - 1997, s. 28 - 34, ill.

Knutsen, Nils Magne: Petter Dass (1647-1707). Protestdikter, entertainer, turistguide og (nesten) feminist. - 2021, s. 48 - 61, ill., litt.

Larsen, Sverre Mogård: Tre barnesanger fra Vik i Helgeland. - 1980, s. 124 - 126, mus.tr.

Lund, K.: Sang om den store ulykka i Sandsundvær den 22. januar 1901. - 1976, s. 102 - 105

Mogård-Larsen, Sverre: "Småjentan dainse nakjen" : om hvordan en uskyldig bånsull kan ha tradisjoner langt tilbake i hedensk tid. - 1998/99, s. 186 - 191, ill., mus.tr., litt.

Mykletun, Sjur: En sørgesang av Jacob Jensen fra 1798. - 1984, s. 56 - 60, ill.

Mykletun, Sjur: Tarald Olsen Gaupen som salmedikter. - 1984, s. 33 - 36, ill., litt.

Nordaas, Tor Martin Leines: Fram til 100. - 2018, s. 188 - 200, ill.

(Red.): Arnulf Bangstads "Gjengrodde stier" og Erling Stendahls "Til Alstenøy". - 1983, s. 103

(Red.): Erling Stendahl : "Roald Amundsen" og "Petter Dass". - 1983, s. 62

(Red.): Finnvisa. - 1975, s. 91 - 92, mus.tr.

(Red.): Helgeland. - 1983, s. 7, mus.tr.

Reines, Henrik Danielsen: Sang om Sundsvær-ulykka. - 1975, s. 122 - 124

Sigerstad, Ronald & Bjørnvik, Hans: Birgithe Jensen : dikterdronnning fra Dønna. - 1992, s. 20 - 25, ill.

Skavold, Harald: Ein ukjend melodi til fedrelandssalmen. - 1971/72, s. 190 - 191, mus.tr.

Skavold, Harald: Petter Dass. - 1971/72, s. 66 - 67

Skavold, Harald: Salme av biskop Mathias Bonsach Krogh til hans egen begravelse. - 1974, s. 125 - 126, mus.tr.

Skavold, Harald: Tolvtallsvisa. - 1970, s. 104 - 106, mus.tr.

Skorpen, Knut: Visa om hungersnøden i 1813. - 2013, s. 91 - 101, ill., mus.ut.

Smørvik, Per: "Nordlands Trompet" som historisk kjelde. - 1997, s. 76 - 83, ill., litt.

Smørvik, Per: Jul på Helgeland – det lokale juleheftet. - 2015, s. 53 - 60, ill.

Solbakk, Magnar: Møter med Dag Skogheim. - 2012, s. 89 - 104, ill., litt.

Solbakk, Magnar: På tur med Arvid Sveli. - 2010, s. 82 - 91, ill.

Stendahl, Erling: Ennå en stund. - 1985, s. 64

Stendahl, Erling: "Mitt hjem" og "Adventsstrand". - 1984, s. 116

Stendahl, Erling: Paterdekt. - 1985, s. 149 - 150

Stendahl, Erling: Storm-kantate. - 1985, s. 7

Svare, Reidar: Eit dikt etter prestefrua i Vefsn : Elisabeth Larsdotter. - 1973, s. 178 - 181

Svare, Reidar: Finnvisa : opplysninger om ei nidvise frå Vefsn. - 1970, s. 94 - 99

Torvund, Live K.: Ein skeiv roman frå Helgeland. - 2022, s. 41 - 53, ill., litt.

Tømmervik, Nilmar: Helgeland. - 1974, s. 5 - 6

Tønder, Peder: En vise om Det Helgelandske D/S Selskap gjennem 70 aar. - 1980, s. 102 - 105, ill.

Ulvang, Oddvar M.: Beret - hovudperson i Ole E. Rølvaag innvandrertrilogi?. - 2002, s. 125 - 136, ill., litt.

Ulvang, Oddvar M.: En smakebit av Eyvind Finnson Skaldespillers liv og diktning. - 2006, s. 10 - 25, ill., kart, litt.

Vestvik, Jon: En 300 år gammel bønnebok fra Tjøtta. - 2001, s. 110 - 115, ill., litt.

Vonheim, Herlaug: Aksel Tårn-viså fra 1500-tallet. - 1998/99, s. 154 - 155, mus.tr.

Vonheim, H.: En skjemtevise fra Velfjord. - 1978, s. 168 - 169, mus.tr.

Vonheim, H.: En huldreslått fra Velfjord. - 1978, s. 169 - 171, mus.tr.

Vonheim, Herlaug: Han førte Helgeland inn i barnelitteraturen. - 2001, s. 63 - 68, ill.

Vonheim, Herlaug: Kat-Ola-visa. - 1976, s. 95 - 102, mus.tr.

Wågan, Sigrid: Eventyr-kjempån'. - 1980, s. 7 - 9, ill.

Yttervoll, Paul: Heming Unge (Heming Aslakssons saga). - 1978, s. 58 - 72

Zempel, Solveig: Introduksjon til O. E. Rølvaags liv og verk. - 2000, s. 94 - 106, ill., litt.

 

LOKALHISTORISK LITTERATUR (oversikt over bøker om Helgelands historie)

Jacobsen, Kjell: Lokalhistorie fra Helgeland 1976. - 1977, s. 156 - 160

Jacobsen, Kjell: Lokalhistorie fra Helgeland 1977. - 1978, s. 171 - 177

Jacobsen, Kjell: Lokalhistorie fra Helgeland 1978. - 1979, s. 185 - 188

Jacobsen, Kjell: Lokalhistorie fra Helgeland 1979. - 1980, s. 182 - 186

(Red.): Lokalhistorie fra Helgeland 1983. - 1984, s. 131

(Red.): Lokalhistorie fra Helgeland 1984. - 1985, s. 156

(Red.): Lokalhistorie fra Helgeland 1987. - 1988, s. 134

Døsen, Hans R.: Bøker vedr. Helgeland utkommet i 1992. - 1993, s. 127 - 128

Døsen, Hans R.: Bøker som angår Helgeland utkommet i 1993. - 1994, s. 157 - 158

Døsen, Hans R.: Bøker utkommet i 1994 som angår Helgeland. - 1995, s. 155 - 158

Døsen, Hans R.: Bøker utkommet i 1995 som angår Helgeland. - 1996, s. 166 - 169

(Red.) & Karstensen, Per Trygve: Lokal litteratur år 2000. - 2001, s. 180 - 181

(Red.): Lokal litteratur 2001. - 2002, s. 190 - 191

(Red.): Lokal litteratur år 2002. - 2003, s. 189 - 190

(Red.): Lokal litteratur år 2003. - 2004, s. 189 - 190

(Red.): Lokal litteratur 2004. - 2005, s. 189 - 190

(Red.): Lokal litteratur 2005. - 2006, s. 190 - 191

(Red.): Lokal litteratur 2006. - 2007, s. 187 - 188

(Red.): Lokal litteratur 2007. - 2008, s. 220 - 221

(Red.): Lokal litteratur 2008. - 2009, s. 190 - 191

(Red.): Lokal litteratur 2009. - 2010, s. 184 - 185

(Red.): Lokal litteratur 2010. - 2011, s. 182 - 183, ill.

(Red.): Lokal litteratur 2011. - 2012, s. 182 - 183, ill.

(Red.): Lokal litteratur 2012. - 2013, s. 193

(Red.): Lokal litteratur 2013. - 2014, s. 192

(Red.): Lokal litteratur 2015. – 2015, s. 191

(Red.): Lokal litteratur 2015. Registrert ved Rana Bibliotek. - 2016, s. 190

(Red.): Lokal litteratur 2019. Et utvalg – Registrert ved Rana bibliotek. - 2020, s. 228

(Red.): Lokal litteratur 2020. Et utvalg – Registrert ved Rana bibliotek. - 2021, s. 191

 

MAT- og DRIKKETRADISJONER (bruk, mattyper, tilberedning)

Alsaker, Knut: Ardis Kaspersen - et liv med poteten. - 2008, s. 115 - 118, ill.

Bjørnå, Elias: Rengakaka, en matrett med lange tradisjoner. - 2007, s. 10 - 12, ill.

Buvik, Jan Gaute: Setre og seterdrift i Korgen. - 1996, s. 63 - 89, ill, kart, litt.

Bugler, Eli: Hjemmebrenning i Grane kommune: et avkriminalisert lovbrudd. - 1994, s. 45 - 49, ill., litt.

Einrem, Petra: Tradisjonar med lefse og gomme. – 2018, s. 24 -26, ill.

Fløtten, Karin, Olga-Marie Monssen,og Randi Kampestuen:Matminner fra oppveksten på

   Helgeland 1950 - 1960. - 2013, s. 55-64, ill.

Gleinsvåg, Tore: Kosthold i ei kystbygd på 1940- og 1950-tallet. - 2017, s. 47 - 55, ill.

Hansteen, Peder A.: Flatbrødbaking. - 1971/72, s. 79 - 89

Holmslet, John Bang: Kvardagsmat før i tida. - 1971/72, s. 77 – 79

Klausen, Ann Kristin: En bakerfamilie på Helgeland. - 2013, s. 7 - 13, ill.

Møllersen, Trond Ørjan: På sporet av kamkaka. - 2019, s. 7 - 18, ill., litt.

Petersen, Åsmund: Kamkaka - når og hvor ble den bakt for første gang?. - 2005, s. 111 - 115, ill.

Severinsen, Anne: Blanklefse, kvitlefse eller gnekkalefs' - ei lefse med mange navn. - 2008, s. 66 - 72, ill.

Sjånes, Ingberta: Kosthold og annet i gamle dager. - 1978, s. 140 - 142

Smørvik, Per: "Vi baged Mat-Kisterne strax efter Juul" : om Lofotkosten gjennom tidene. - 1996, s. 58 - 62, ill.

Vonheim, Herlaug: Fra Velfjord Historielags arkiver. - 1981, s. 183 - 192 /matoppskrifter/

 

MUSEER, BYGDESAMLINGER, BYGDETUN

Berntsen, Gunnar: Leirfjord bygdesamlinger. - 1987, s. 68 - 76, ill.

Bjørvik, Oddvar: Rana museum : en presentasjon. - 1983, s. 22 - 26, ill.

Jacobsen, Kjell: Glimt fra Vefsn bygdesamling. - 1970, s. 100 - 103, ill.

Jacobsen, Kjell: Hemnes bygdetun. - 1976, s. 158 - 159, ill.

Langerud, Henning: Gjenstander fra Helgeland i Nordiska Museet i Stockholm. - 1999, s. 155 - 166, ill.

Solheim, Paul: Herøy bygdesamling. - 1973, s. 185 - 192, ill.

Sveli, Arvid: Velfjord bygdemuseum. - 1974, s. 50 - 58, ill.

Øksendal, Kjell: Vefsn bygdesamling. - 1979, s. 160 - 170, ill.

 

NATUR (astronomi, biologi, botanikk, geologi, meterologi, miljø-/naturproblemer, -vern, zoologi)

Allern, Tor-Helge: Dagbøkene til Torgeir Møkleby og Harald Simonsen etter deres tragiske død i Kobbebukten på Spitsbergen. - 2014, s. 177 - 190, ill., kart, litt.

Andersen, Are: Værobservatører i 140 år. - 2013, s. 110 - 117, ill.

Faulkner, Trevor: Undersøkelser av kalksteinsgrotter på Hlgeland. - 2000, s. 166 - 181, ill., kart

Gjevik, Bjørn: Vær, vind og sjø : fra Petter Dass til moderne forskning. - 2011, s. 10 - 18, ill., litt.

Gustavsson, Magne & Bargel, Terje & Gjelle, Svein: Geologien på Helgeland. - 1999, s. 47 - 63, ill.

Halse, Are: Nordlandshesten - en liten hest med lange tradisjoner. - 2012, s. 105 - 111, ill., litt.

Halsen, Svein: Tindved : den første innvandrer på Helgeland. - 1993, s. 95 - 96, ill., litt.

Heldal, Tom: Fra kirkebygging til marmorjakt : bygningsstein på sørlige Helgeland. - 2000, s. 8 - 17, ill., litt.

Hjelmseth, Wenche: Grottene - Ranadistriktets vakre "underverden". - 1983, s. 63 - 67, ill., litt.

Husby, Olaf: Total solformørkelse i Sandnessjøen 21.8.1914. - 2003, s. 139 - 154, ill., litt.

Johansen, Einar D.: Ueren og det "hellige" uershodet. - 2005, s. 170 - 173, ill., litt.

Karstensen, Richard & Kibsgaard, Ørnulf: Miljøpåvirkninger på jord- og skogbruket : aluminiumsverket i Mosjøen 1958-2008. - 2008, s. 157 - 168, ill., kart, litt.

Kibsgaard, Ørnulf: Elgens historie på Helgeland. - 2006, s. 144 - 156, ill., litt.

Kibsgaard, Ørnulf: Sitkagran : historien om et viktig framtidstre på Helgelandskysten. - 2001, s. 132 - 136, ill., tab., litt.

Kristoffersen, Trond: Blåfjellet : et rikt plantefelt på Helgeland. - 2011, s. 19 - 29, ill., tab., litt.

Kristoffersen, Trond: Orkidéer på Helgeland. – Del 1, 2014, s. 61 - 76, ill., tab., litt.

Kristoffersen, Trond: Orkidéer på Helgeland. Del 2. - 2016, s. 43 – 59, ill., litt.

Larsen, Sverre Mogård: Å leke med skjell : en leikeaktivitet som forsvinner?. - 1997, s. 114 - 119, ill, litt.

Liland, Petter J.: Kvann og sløke. - 1980, s. 63 – 67

Lindahl, Ingvar: Litt om brynestein på Helgeland. - 2014, s. 7 - 10, ill.

Moe, Odd: Bærsorter på 65 gr. nord. - 2006, s. 113 - 121, ill., litt.

Møller, Halvdan: Fugleliv oppunder Polarsirkelen. - 2003, s. 165 - 175, ill.

Ottesen, John: Om veirforholdene fra 1851 indtil den senere tid (1897). - 1975, s. 125 - 130, ill., tab.

Straumfors, Per: Lovund og lundefuglen. - 1999, s. 12 - 18, ill.

Suul, Jon: Nasjonalparkenes far - Kristen Faye Krogh - et 100-årsminne. - 2010, s. 155 - 171, ill., litt.

Svendsen, Godtfred & Svare, Reidar: Dialektnamn på fuglar i Vefsn. - 1975, s. 149 - 154, tab.

Thomsen, Elisabeth: Steinen på Esøya. - 1999, s. 89 - 91,ill., litt.

Torvund, Live Kydland: Bror og syster som sette spor – om Anna Jensen og Edvard J. Havnø fra Rødøy. - 2019, s. 37 - 50, ill., litt.

Øksendal, Kjell: Plantenamn frå Vefsn. - 1977, s. 94 - 102, ill.

Øyen, Bernt-Håvard: Furuskogene på Helgelandskysten. - 2002, s. 74 - 81, ill., litt.

Øyen, Bernt-Håvard: Gamle tun- og hagetrær. - 2009, s. 83 - 91, ill., litt.

Aakervik, Karl W.: Eit merkeleg fenomen. - 2001, s. 26 - 27, ill.

 

PERSONLIGE MINNER OG BERETNINGER (artikkelforfatterens personlige minner/hva han/hun husker om det omtalte emne og beretter om dette, eller hva den person som forteller i artikkelen husker/minnes til artikkelforfatteren. Typiske kjennetegn er bruk av ordene "eg", "jeg", "min", "minne", "vi")

Allern, Ole: Sandnessjøen sykehus 1940 - 1945. - 1987, s. 24 - 27, ill., litt.

Alstadhaug, Leif: Edvard Carioliussen - en mann å minnes på Nord-Helgeland. - 2001, s. 137 - 143, ill., litt.

Andersen, Are: Gravfølge med hest og slede over fjellet. - 2014, s. 17 - 20, ill.

Andersen, Ingvar: Krigsfangenskap. - 1990, s. 85 - 100, ill.

Andreassen, Hilde: Den gangen døden var naturlig. - 2008, s. 59 - 62, ill.

Angel, Alf: Fiskerbondekona. - 1997, s. 73 - 75, ill.

Antonsen, Margit: Forvarsel eller førevikje og andre "overnaturlige hendelser". - 1984, s. 117 - 119

Austad, Alvhilde: Minner fra et langt liv. - 1999, s. 97 - 101, ill.

Bang, Kåre: Om søngere og begravelse før i tida : fortalt hovedsakelig av Nikolai Nordnes. - 1980, s. 43 - 45

Bangstad, Arnulf: For 70 år siden : fra Træna til Rana for å kjøpe ved. - 1983, s. 72 - 74, ill.

Barth-Heyerdahl, Einar: Slik ble vi okkupert : mai 1940 i Sandnessjøen. - 1990, s. 52 - 60

Bech, Einar: Det gamle folkebadet på Hemnes. - 2006, s. 26 - 30, ill., litt.

Berglund, Birgitta: Ivar Aasen og Sjur Sexes antikvariske reisevirksomhet på Helgeland i 1846. - 1995, s. 96 - 105, ill., litt.

Boldermo, Mary: Kress'n Lornsæ - min bestefar. - 2006, s. 61 - 69, ill., litt.

Bosness, Liv: Husmorskolen på Søvik - Alstahaug for 50 år siden. - 1990, s. 161 - 163, ill.

Breckan, Hans: Et forlis. - 1975, s. 155 - 156

Breckan, Hans: Heimkomen son. - 1995, s. 29 - 33, ill.

Breimo, Gunnar: Tilbakeblikk på et politisk liv. - 2014, s. 77 - 85, ill.

Børresen, Hans: Fra gamle dager i Hattfjelldal. - 1985, s. 100 - 105, ill.

Bådstø, Marie: Bestefarsminner. - 1987, s. 89 - 90, ill.

Bådstø, Marie: Bestemorsminner. - 1985, s. 106 - 108

Christiansen, Louise: En slektshistorie fra Tjøtta. - 1974, s. 127 - 134

Christiansen, Snorre: Om Svarta Bjørn. - 1987, s. 35 - 40, ill.

Christiansen, Sverre: De gamle gravplater av klæberstein. - 1992, s. 114 - 116, ill.

Drøpping, Arne: Harald Drøpping - legen som viet sitt liv til tjeneste i Herøy og Hemnes. - 1997, s. 109 - 113, ill.

Eilertsen, Arthur: Minner fra barndommen. - 1985, s. 48 - 57, ill.

Einarsen, Mary: Fundering omkring befolkningen på Gåsvær rundt 1700-tallet. - 1977, s. 52 - 63, kart, tab.

Einarsen, Mary: Johanna Andersdatter fra Sør-Gåsvær. - 1977, s. 63 - 67, tab.

Einarsen, Mary: Marithe Christensdatter fra Hølen. - 1976, s. 71 - 79, tab.

Ellingsen, Terje: Mathias Bonsak Krogh og hans "testamente" : en kommentar til innskriften på hans gravsten. - 2004, s. 58 - 64, ill.

Endresen, Bjørne A.: Hans Brendås forteller om Norges reneste svovelkisgruve i Rana 1910 -19. - 1981, s. 73 - 77, ill.

Endresen, Bjørne A.: Kjerringråd. - 1981, s. 77 - 78

Enga, Einar: Fegdlys. - 1973, s. 159 - 161

Enga, Einar: Fra Bardal. - 1970, s. 144 - 146

Enga, Einar: Huldra og draugen. - 1975, s. 133 - 134

Engen, Trygve: Lærer Petter Dass slik eg minnest han. - 1985, s. 81 - 83, ill.

Fjellang, Torbjørn: Omreisende tannlege med trømaskin og kjøkkenstol. - 2001, s. 144 - 152, ill.

Flostrand, Wilmar: Storbrakan. - 1983, s. 113 - 118, ill.

Forbergskog, Arnold: Tømmersleping i fjordene på Sør-Helgeland. - 2012, s. 25 - 29, ill.

Forsland, Anders & Vareide, Nils M.: Hjelp i nødens stund : om et forlis og ei pengebok. - 2001, s. 128 - 131, ill.

Forsmo, Johan: Minne frå Tysklandsbrigaden. - 2005, s. 132 - 138, ill., kart, litt.

Fredheim, Gunvald A.: Minner fra barndomstiden på Leland. - 2004, s. 123 - 131, ill.

Gleinsvåg, Tore: Nordvik kirke, juni 1988. - 1992, s. 101 - 105, ill.

Gleinsvåg, Tore: Oppvekst, arbeid og skolegang i Åsvær på 1930-tallet. - 2019, s. 81 - 89, ill.

Grimsby, Bjørn: Turer - observasjoner og refleksjoner. - 1999, s. 92 - 96, ill.

Grolid, Jorunn: Hverdagsliv i krisetider. - 1998/99. - 156 - 161, ill.

Grotnes, Elias: En utvandrers livshistorie. - 1975, s. 101 - 115

Grotnes, Ola: Ho Ane Pærstet og han Gabril. - 1981, s. 152 - 154

Grønvik, Johan: "Det hender vel ofte ...". - 1988, s. 15 - 28, ill.

Gudmundsen, Turid Elise: Barndomsminner fra Sandnessjøen. - 2022, s.144 - 161, ill.

Gysler, Finn-Christian Mosgaard: Den norske 52de M.L. Flotilje : krigen 1940-45. - 1998/99, s. 175 - 179, ill.

Hansen, Kåre: Eierforhold på Bærøy fra 1700-tallet til år 1900. - 1981, s. 52 - 58, ill., tab.

Hansteen, Peder A.: Bruk av tobakk. - 1974, s. 85 - 92

Hansteen, Peder A.: Utdrag fra en lærers dagbok. - 1986, s. 70 - 74

Hauge, Knut: Veteran i Turistforeningen : fra "Fjell & Vidde" 1972. - 1992, s. 51 - 53, ill.

Halland, Hans: "Main Lochsted, main Lochsted" - et minne fra fredsvåren. - 2008, s. 154 - 156, ill.

Heimstad, Lidvor: Besta og bestefar : barndomsminne frå Korgen. - 2002, s. 58 - 65, ill.

Helgesen, Karl: Laksen (Salmo Salar). - 1976, s. 81 - 85

Helmen, Aksel: Gjengangeren i Bårstua på Fru Haugans Hotel. - 1994, s. 105 - 106

Hermansen, Herman: med Sorko-bataljonen etter landevegen, Mosjøen-Polarsirkelen 1940. - 1990, s. 16 - 27, ill., tab, kart

Hermansen, Karen Valla: Med IR 14 Sanitet, Mosjøen-Fauske. - 1990, s. 32 - 37, ill.

Holmslett, John B.: Gamle minner. - 1977, s. 128 - 130

Holmslett, John B.: Gårdssmia sine minner. - 1976, s. 86 - 90, ill.

Holmslett, John Bang: Harde tider. - 1973, s. 151 - 154

Holmslet, John Bang: Redskaper og verktøy i ei gardsmie og om hvordan de ble brukt : eller slik jeg husker det fra

   omlag år 1900. - 1973, s. 155 - 158, ill.

Hongset, Aksel: Et bondebryllup i Bindalen omkring 1870. - 1992, s. 31 - 32, ill.

Hongset, Aksel: Frå siste samværet mitt med Hanø. - 1985, s. 75

Hvidsten, Astri: Stia - den raskeste skoleveien : noen barndomsminner fra Mindlandet. - 2009, s. 131 - 135, ill.

Hågensen, Johan: Fra armod til bedre tider. - 1986, s. 40 - 50, ill.

Ingulfsen, Ingulf: Tre mann så spøkelse på Sundsøya. - 1973, s. 161 - 163

Jacobsen, Kari Sommerseth: Min oldemor "Karl Jacobsens Enke". - 2006, s. 93 - 109, ill.

Jacobsen, Kjell: Minneord Arnt O. Åsvang. - 2004, s. 8 - 10, ill.

Jacobsen, Tor: Tor i Neset minnes Toraneset. - 2012, s. 7 - 18, ill.

Jakobsen, Per Bardo: Reinflytting på Helgeland. 2009, s. 118 - 122, ill.

Johansen, Arne B.: Bildene i Troillhåle. - 1988, s. 29 - 32, ill.

Johansen, Gudolf: Min krigsseilas. - 1989, s. 94 - 99, ill.

Johansen, Odd: Gamle ordtak etter ho bestemor. - 1979, s. 131 - 132

Jonassen, Ola J.: Da krigen kom til Brønnøysund. - 1990, s. 43 - 51, ill.

Jåstad, Birger: Hestane som dro i krig. - 1980, s. 13 - 16

Jåstad, Birger: Vind frå fjellet. - 1980, s. 12 - 13

Kappfjell, Nils Olav: Nå rolig, min gamle simle. - 1983, s. 51

Kibsgaard, Haakon M.: Herre Gud! Dit dyre navn og ære : en tekst - mange melodier. - 2006, s. 70 - 78, ill., mus.tr, litt.

Krasulja, Peter: Represalier i fangeleiren i Korgen : 39 fanger skutt en julidag i 1942. - 2001, s. 153 - 160, ill., tab.

Krokaa, Petter Stephan: Min kjente, ukjente tipp-tipp oldefar. - 1994, s. 153 - 156, ill.

Kvalø, Jann: Rusch-navnet og dets opprinnelse. - 1992, s. 55 - 57

Kvanmo, Hanna: Å etablere seg i Rana på 50-tallet. - 1992, s. 7 - 12, ill.

Lagli, Nils: Omgangsskole : en dag på skolen hos han Gunnar Berg. - 2001, s. 103 - 109, ill.

Larsen, Sverre Mogård: Træna. - 1975, s. 159, ill.

Lauritsen, Oddmar: Tragedien i Hinderåga, april 1891. - 1992, s. 26 - 28, ill.

Leland, Einar: Helgelendingar i USA. - 1995, s. 145 - 154, ill.

Lommerud, Kristiane: Minder fra Herø Prestegaard i Nordland. - 2001, s. 161 - 172, ill.

Ludvigsen, Alf: En nydelig vårtur innover Børgefjellet for mange år siden. - 2019, s. 19 - 24, ill.

Løbeck, Gunnar: Kobben. - 1985, s. 132 - 133

Moe, Johan: Fra krigsåret ombord i "S/J Ole Bull", august 1944. - 1990, s. 138 - 143

Moe, Odd: Bærsorter på 65 gr. nord. - 2006, s. 113 - 121, ill., litt.

Moe, Odd: Krigsseileren John Moe fra Brønnøy. - 2001, s. 28 - 37, ill., litt.

Moe, Odd: Onnetider i jordbruket. - 2003, s. 19 -27, ill.

Mogård-Larsen, Sverre: Skjelva Fyr - et nedlagt kystfyr på Helgelandskysten. - 2005, s. 60 - 70, ill., kart, litt.

Nikolaisen, Berit: Fra en oppvekst på husmannsplassen Rørøyøya i Vega. - 1997, s. 65 - 71, ill., litt.

Nordfjellmark, Aleksander Olsen: Bjørneskytteren Ol-Tomså og vargen i "Remskaret" : fortalt av Aleksander Olsen Nordfjellmark,

   bedre kjent under navnet "Aleksander Juvatn", Velfjord. - 1982, s. 160 - 162

Nordøy, Knut: Andreas Lunds første tur til Lofoten. - 1975, s. 88 - 91

Nordaas, Skjalg: Ferdsel til og frå fjellbygda i gamal tid. - 1971/72, s. 183 - 186

Nordaas, Tor Martin Leines: ”Mosjøen var mitt første møte med verden utenfor”. - 2017, s. 7 - 12, ill.

Nordås, Trygve: Handelsmannen på Selsøyvik. - 1973, s. 171 - 172

Nordås, Tryge: Ho Kersti-Anna og Kersti-Ane-vatnet : (fortalt av far min og delvis Dorthea Stigen). - 1977, s. 107 - 109

Nordås, Trygve: Ho Kjersti-Maja og Kjersti-Marjeflåget : sagn på Austerbygda i Vefsn fortalt av Peder Kristiansen Nordås. - 1975, s. 73 - 75, ill.

Nordås, Trygve: Skuleliv i fjellbygda kring hundreårsskiftet : Skjalg Nordaas fortel minne frå ei anna tid. - 1973, s. 150 - 151

Nordås, Trygve: Trollkjerringa på Moldrem : attfortalt av Trygve Nordås. - 1977, s. 105 - 107

Nordås, Trygve: "Traallfiinn" frå Vesterfjella : bygdesoge frå Vefsn. - 1971/72, s. 186 - 188

Nygaard, Lars: Den lange marsjen. - 2009, s. 24 - 30, ill., kart

Næss, Anne Kvaløy: Livet på Kirkøy og omegn i min barndom og oppvekst. - 1992, s. 89 - 91, ill.

Næss, Inga E.: Nils Grøtland frå Vega. - 1992, s. 106 - 113, ill.

Næss, Inga Elisabeth: Ærfuglen og øyværingenes gull. - 2008, s. 40 - 48, ill.

Olsen, Ragna: Brannen på Raudskjærholmen - et minne. - 2009, s. 63 - 66, ill., kart

Oreschkin, Julian: Rigel : et krigsdrama i skipsleia. - 1987, s. 118 - 128, ill.

Pedersen, Kathinka: Barndomsminner fra 1920-årene, Bindal. -1987, s. 84 - 88, ill.

Pedersen, Lorentz U.: Russefangene i Brønnøysund. - 1995, s. 106 - 113, ill.

Pettersen, Hans: Minner fra Storbrakan. - 1982, s. 120 - 126, ill.

Rabliås, Ole: Då det var liv laga i utkantbygdene. - 2010, s. 40 - 45, ill.

Rabliås, Ole: På leiting etter gamal bygdekultur i Røssvassgrendene. - 2007, s. 146 - 150, ill., kart.

(Red.): Arbeidsminner fra byggingen av Nordlandsbanen gjennom Helgeland. - 1979, s. 40 - 46

(Red.): Et brev fra Saura i Nesna 1854. - 1986, s. 114 - 115

(Red.): Minnesteinen over Øyvind Finnson Skaldespiller. - 1976, s. 157, ill.

Rosenberg, Emma: Til havs, i vest for Helgelands skjær ... .- 2006, s. 168 - 181, ill., kart

Rønning, Halvdan & Bosness, Liv: Et minne fra krigen 1940 : "bombingen" av Sandnessjøen kino. - 2002, s. 20 - 23, ill.

Severinsen, Anne: Blanklefse, kvitlefse eller gnekkalefs' : ei lefse med mange navn. - 2008, s. 66 - 72, ill.

Severinsen, Anne: Kokke i Lofoten - tre kvinner fortel frå tida rundt 1930. - 2005, s. 150 - 160, ill., litt.

Sjåvik, Erling: Eit krigsminne. - 1994, s. 57 - 60, ill.

Skavold, Harald: Høvedsmannen. - 1973, s. 39 - 41

Skogheim, Arnljot: Minner fra tiden i fredsstyrkene i Midt-Østen. - 2007, s. 91 - 96, ill., kart, litt.

Skorpen, Knut: Forliset på Maltsekken. - 2002, s. 12 - 16, ill., litt.

Skorpen, Peder A.: Min første tur på vinterfiske. - 1970, s. 88 - 91

Skuthe, Hjørdis & Odd: Minner fra årene på Dønna 1947-1955. - 2002, s. 143 - 157, ill.

Slåtterøy, Ottar: Glimt fra en husmannstilværelse. - 1996, s. 120 - 136, ill., kart, litt.

S. M.: Gamle minner. - 1970, s. 152 - 155

Smørvik, Per: Aksel Rørvik fortel frå 1905. - 1980, s. 10 - 12, ill.

Smørvik, Per: Etiopia-kanalen og andre namn : eit essay om barndom og stadnamn. - 2009, s. 33 - 40, ill., litt.

Smørvik, Per: Han Johan Johanså fortel om russehandelen. - 1978, s. 142 - 144

Smørvik, Per: Då krigen kom til Dønna : samtale med Håkon Johansen. - 2012, s. 63 - 67, ill.

Smørvik, Per: Ho mor og han Ola. - 1973, s. 42 – 43

Smørvik. Per.: På gjengrodde stier. - 2007, s. 151 - 159, ill.

Solbakken, Per & Brygfjell, Harald: Et sagn fra Finneid i Hemnes. - 1993, s. 21 - 24, ill.

Solheim, Paul: Nokre herøyfjæringar slik eg såg dei. - 1982, s. 67 - 71

Stav, Else: Prestegårdsliv på Tjøtta : et tidsbilde fra 1920-30-årene. - 1992, s. 92 - 95, ill.

Stav, Ivar Erlend: Prestegårdsliv på Tjøtta i sogneprest Hestmanns tid, 1916-1933 – belyst av bestemors brev.

    - 2017, s. 34 - 46, ill., litt.

Steinmo, Kåre: Bjørnejegere fra Kjerringhalsen. - 1973, s. 165 - 168

Steinmo, Kåre: Pål-slekten fra Steinmoen. - 1979, s. 117 - 120

Steinmo, Kåre: Sølvsmeden fra Steinmoen. - 1975, s. 80 - 82

Steinmo, Kåre: Torolf. - 1993, s. 93 - 94

Stendahl, Erling: Paterdekt. - 1985, s. 149 - 150

Stormo, Anna Tomsvik: En annen slags vårdag : Tomsvik på Tomma, mai 1940. - 1997, s. 84 - 86, ill.

Stormo, Anna Tomsvik: Far min - fisker og bonde. - 1999, s. 120 - 124, ill.

Stormo, Anna Tomsvik: Tippsteinen - mitt barndomsfjell. - 2009, s. 10 - 11, ill.

Storvik, Edvard Larsen: Lofotbrev fra en helgelending. - 2003, s. 67 - 71, ill.

Sveli, Arvid: En ulykke på Torgfjorden for hundre år siden. - 2001, s. 77 - 80, ill.

Sveli, Arvid: Martinus Olsen fra Sommersetåsen. - 1995, s. 53 - 56, ill.

Svenning, Olav: En episode fra isen på Ranfjorden omkring år 1900. - 1981, s. 112 - 114

Svenning, Olav: Gamle uttrykk fra Helgeland. - 1979, s. 132 - 134

Svenning, Olav: Slik lofotfiskerne opplevde 9. april. - 1990, s. 38 - 39, ill.

Sørvoll, Simon: Farfars regnskaper. - 1975, s. 58 - 73, ill., tab.

Sørvoll, Simon: Rekordseilas med fembøring. - 1985, s. 65 - 66

Sæterstad, Steinar: Segner fra Røsvatnet. - 1991, s. 93 - 95

Tandberg, Bjørn: DS "Hemnes"’ forlis, et syttifemårsminne. - 2009, s. 67 - 82, ill., kart, litt.

Tidemann, Rolf: Om billedhuggeren og kunstmaleren Birger Berthils fra Trælnes i Brønnøy, (1891-1967). - 2005, s. 84 - 99, ill.

Tjønnøy, Paul: "Malmsbua". - 1982, s. 127 - 135, ill.

Tjønnøy, Paul: Øyboerne flytter. - 1991, s. 69 - 75, ill.

Trapetskyn, Igor: Krigsfange på Helgeland ved Bjørn Grimsby. - 1985, s. 95 - 99, ill.

Ulrichsen, Lillian: Gåsvær - et samfunn langt til havs. - 2010, s. 149 - 154, ill., litt.

Ulvang, Oddvar: Minner fra Stokka. Sandnessjøen lufthavn 50 år. - 2019, s. 165 - 195, ill., litt.

Vestheim, Ole: En forunderlig seilas. - 1977, s. 126 - 127

Vestheim, Ole: Heimen på Helgelandsflesa. - 1973, s. 123 - 126

Vestheim, Ole: Om fiskens gang i havet. - 1981, s. 20 - 22

Vestheim, Ole: Om folk og liv på Helgeland. - 1981, s. 18 - 20

Villmo, Loyd: Forteller bygdehumoren noe om den eldre bygdekulturen?. - 1993, s. 101 - 104, ill.

Vonheim, Herlaug: På fjell og gjengrodde stier. - 2002, s. 36 - 43, ill.

Wollan, Johan: Den siste viking?. - 1999, s. 115 - 119, ill.

Wollan, Johan: Minner fra min første lofottur i 1940. - 1996, s. 29 - 34, ill.

Yttervoll, Paul: Sjona - et gammelt norrønt navn. - 1975, s. 47 - 50,

Ørnes, Edvard: Hvalfangst i Sydishavet 1928-1929 : Edvard Ørnes skriver dagbok. - 1982, s. 50 - 60

Ørnes, Edvard: På hvalfangst i Antarktis sesongene 1929/30 : dagbok for Edvard Ørnes. - 1981, s. 132 - 146

Øvergård, Erna Hennie: Juletreet i utværet : Lånan i 1950-årene. - 2006, s. 130 - 131, ill.

Øvergård, Erna Hennie: Våren ved storhavet. - 2012, s. 45 - 49, ill.

Øyen, Ørjar: Då far for til Falstad. - 2001, s. 22 - 25, ill.

Øyen, Ørjar: "Å få kongen i hål" : Brønnøymålet frå eit kjøkkenbord. - 2007, s. 36 - 43, ill.

Aagesen, Frida: Fornminner på Tomma. - 1995, s. 91 - 95, ill.

Aakervik, Karl W.: Eit merkeleg fenomen. - 2001, s. 26 - 27, ill.

Aardal, Elias M. M.: Minner fra Dønna. - 1976, s. 37 - 43, ill.

Aasegg, P. Sew: Han Petter på Korsnes og klokka hans. - 1992, s. 47 - 50, ill.

Åsen, Simon: Minner fra Bjørns-martnaen. - 1970, s. 147 - 149

Åsvang, Arnt O.: En av de mange. - 1979, s. 46 - 50, ill.

 

POLITIKK og OFF. FORVALTNING

Alstadhaug, Leif: Mo Venstreforening : en partifødsel. - 1984, s. 104 - 114, ill., litt.

Bang, Kåre: Johan Augustinussen : stortingsmann og bygdedikter. - 1977, s. 131 - 133, ill.

Bendigtsen, Anders: Lappeskatt og bygsel på Helgeland : lappeskatten i middelalderen og fram til 1900-tallet. - 1995, s. 134 - 144, ill., kart, litt.

Bosness, Liv B. & Blomsø, Per Broch: Tjøtta - målstriden i 1954 og kommunesammenslåingen i 1964. - 2000, s. 32 - 35, ill.

Botn, Ståle: Tanker om finnhandel og skatteoppkreving på sagatidens Helgeland. - 1994, s. 82 - 86, ill.

Breimo, Gunnar: Tilbakeblikk på et politisk liv. - 2014, s. 77 - 85, ill.

Dybvik, Olav Håkon: Raseideologen Mikal Sylten – helgelendingen som blei landets fremste jødehatar. - 2014, s. 11 - 16, ill., litt.

Forbergskog, Arnold: Velfjord - det politiske "anderledeslandet". - 2007, s. 120 - 131, ill., tab., litt.

Forfang, Sven Erik: Per Karstensen – en folkets tjener fra Selfors. - 2019, s. 72 - 80, ill., litt.

Grimsø, Tone Britt Korsvold: Fra gjetergutt til Lagtingspresident :

Andreas Andresen Grimsø. - 1992, s. 33 - 46, ill., tab.

Hansen, Kåre: Valg og valgdeltakelse på Helgeland sett i lys av stemmerettsjubileet i 2013. - 2013, s. 150 - 192, ill., tab., litt.

Jacobsen, Kjell: Bondevennene i Vefsn og Hattfjelldal. - 1975, s. 138 - 149, ill., litt.

Jøsevold, Martin: Karen Iversen og Anna Margrethe Falk - politiske pionerer på Hemnesberget. - 2013, s. 107 -109, ill.

Lorås, Jostein: Statlig styring og småbrukarkår på Helgeland. - 1998/99, s. 115 - 129, s., ill., litt.

Mørk-Eidem, Bjarne: Stortingsrepresentanter fra Helgeland 1815-2014. - 2014, s. 155 - 166, ill., litt.

Skorpen, Knut: Tiendpengeskatten på Helgeland 1521-22. - 2004, s. 11 - 33, ill., tab., litt.

Solbakk, Magnar: Bjarne Mørk Eidem – 50 år som folkevalgt. - 2015, s. 74 - 89, ill.

Ulriksen, Ulf: Fra nød til seier – arbeiderbevegelsen på Helgeland. Utviklingstrekk ved arbeiderbevegelsen i

   Rana og Vefsn som følge av historiske hendelser og politiske strategier. - 2014, s. 95 - 108, ill., litt.

 

REGISTRE (emne-, geografisk-, stedsregistre)

Andersen, Rolf & Smørvik, Per: Register for Årbok for Helgeland 1970-2004. - 2004, s. 147 - 185

Jacobsen, Kjell: Registre 1970-1976. - 1976, s. 168 - 180, tab.

(Red.): Emneregister. - 1984, s. 125 - 129

 

REISEBERETNINGER (bl.a. reisebrev, reiseinntrykk, turisme)

A. S.: Hans Nielsen Hauge i Nord-Noreg. - 1971/72, s. 25 - 32

Berglund, Birgitta: Ivar Aasen og Sjur Sexes antikvariske reisevirksomhet på Helgeland i 1846. - 1995, s. 96 - 105, ill., litt.

Bodøgaard, Jan Oscar: Engelsk besøk på markedet på Bjørn i 1868. - 2019, s. 147 - 153, ill.

Gjerøy, Olav Svenning: En reisebeskrivelse fra Helgeland 1844. - 1981, s. 94 - 97

Grimsby, Bjørn: Turer - observasjoner og refleksjoner. - 1999, s. 92 - 96, ill.

Hauge, Knut: Veteran i Turistforeningen : fra "Fjell og Vidde" 1972. - 1992, s. 51 - 53, ill.

Henriksen, Jarle E.: "Vikingferd" fra Helgeland i 1911. - 1998/99, s. 134 - 146, ill., litt.

Hongset, Aksel: Helgeland og helgelendingene : to menn og to vurderinger. - 1970, s. 110 - 112

Klausen, Ann Kristin: På tokt med "Mathilde". - 2009, s. 111 - 117, ill., litt.

Leirvik, Sveinung: Siste reisebrev fra Åsandøy. - 1986, s. 91 - 95, ill.

Løøw, Anders: En beskrivelse av samer år 1816 : Sven Nilsson på Tilrems marked. - 2006, s. 110 - 112, ill.

Munthe, Wilhelm: Tre engelskmenn langs Helgelandsleden i 1833 : av en utrykt reisedagbok. - 1993, s. 57 - 66, ill., kart

Myrvang, Anfinn: Turisttrafikken til tvilingbreene i Holandsfjord. - 1993, s. 42 - 48, ill., litt.

Stav, Ivar E.: Reisebrev fra ferden Forvik – Brekstad sommeren 1934.  – 2020, s. 104 – 111, ill.

Sørvoll, Simon: Rekordseilas med fembøring. - 1985, s. 65 – 66

Søvik, Guldborg og Lars R. Hole: I Otto Sverdrups kjølvann til Canada – 100 år etter. - 2014, s. 44 - 50, ill., kart, litt.

von Buch, Leopold: Reise gjennom Helgeland 1807. - 1976, s. 20 - 24

Åsvang, Arnt O.: Alfon Møller Hansen og hans planer om jordomseiling. - 1971/72, s. 33 - 39

 

RETTSFORHOLD og KRIMINALITET

Bugler, Eli: Hjemmebrenning i Grane kommune : et avkriminalisert lovbrudd. - 1994, s. 45 - 49, ill., litt.

Dybvik, Olav Håkon: To søsken og eit barn : ei rettssak fra 1716 og ei fortelling fra 1980. - 2011, s. 156 - 159, ill.

Grotnes, Ola: Båtbyggeren Jens Andersen Skonseng. - 1981, s. 176 - 181

Hansteen, Peder A.: Et dødsboskifte med komplikasjoner etter Lensmand Ole Jacobsen Strand i Nesna på sjøen

   omkommet, 1714-1787, 49 år gl. - 1985, s. 141 - 148

Hansteen, Peder A.: Glimt fra Justisprotokoll nr. 27 Helgeland Sorenskriveri. - 1979, s. 171 - 178

Hansteen, Peder A.: Kvakksalveri og årelating. - 1980, s. 68 - 75, tab.

Hansteen, Peder A.: Tyverisaken på Mehus i Nesna i 1803. - 1982, s. 74 - 81, litt.

Haustreis, Valter: "Sjengel". - 1975, s. 23 - 34, ill., litt.

Hutchinson, Alan: Sladder og stevning : rettens plass i samfunnet på 1700-tallet. - 1998/99, s. 192 - 202, ill., litt.

Jacobsen, Kjell: Allmenningene i Vefsn og Rana fjerdinger : Kong Fredrik 5.s skjøte til Petter Dass d.y. 3. mars 1750. - 1993, s. 97 - 100, ill.

Jacobsen, Kjell: For lov og rett på Helgeland : sorenskriverembetet 400 år 1591-1991. - 1991, s. 7 - 18, ill., tab., litt.

Jacobsen, Kjell: Røsdalsmordet : sagn og historie. - 1982, s. 135 - 149, ill., kart

Larsen, Sverre Mogård: Sjøforklaring fra 1909. - 1978, s. 153 - 157, ill., tab.

Lundestad, Halvard: Manndrap i Drevja. - 1979, s. 145 - 148

Nordsjø, Olav: "De hafde en botelle brændevin i mellem sig at gjøre hin anden til gode med" : rettssaken etter slagsmål på

   ei nordlandsjekt høsten 1720. - 1996, s. 113 - 119, ill.

Steinmo, Kåre: Fra de gamle tingbøkene. - 1984, s. 47 - 50

Steinmo, Kåre: Fra gamle rettssaker i Luktvassbygda. - 1974, s. 107 - 111, tab.

Steinmo, Kåre: Splitter-Nils. - 1988, s. 93 - 94

Sylten, Håvard: Tingboka i lokalhistorisk arbeid. - 1993, s. 67 - 72, ill.

Vestheim, Ole: En tildragelse på en holme. - 1981, s. 16 - 18

Vestvik, Jon: "... Drifternes henrivende Kraft ..." : om en incestsak fra Tjøtta for 200 år siden. - 1996, s. 53 - 57, litt.

Vonheim, Herlaug: Tjenestejenta på Flatmoen og hennes endeligt. - 1994, s. 50 - 52, ill.

Åsvang, Arnt O.: Det hendte i Melstein 1692. - 1973, s. 140 - 145

Åsvang, Arnt O.: Sjørøveri uten nåde : en ugjerning fra 1824 som ble oppklart og pådømt 16 år etter. - 1970, s. 79 - 87, ill.

 

SAMER PÅ HELGELAND (f. eks. historie, kultur, liv, personer)

Amdam, Torill Signe Vang: Samiske tegninger fra Vefsn. - 2020, 57 - 58, ill.

Bendigtsen, Anders: Lappeskatt og bygsel på Helgeland i middelalderen og fram til 1900-tallet. - 1995, s. 134 - 144, ill., kart, litt.

Berg, Berit A.: "Finnkona" - ei samisk øy på Helgelandskysten. - 1997, s. 167 - 174, ill., kart, litt.

Berglund, Birgitta: Nyfunne runebommer, Finnemisjonen og oppfatningen av runebommer. - 2005, s. 31 - 59, ill., kart, litt.

Botn, Ståle: Tanker om finnhandel og skatteoppkreving på sagatidens Helgeland. - 1994, s. 82 - 86, ill.

Dunfjeld, Maja: Sølv, tinn og perletradisjon i sørsamisk draktskikk. - 2014, s. 21 - 27, ill.

Eilertsen, Arne: Det var en gang ... . - 1985, s. 118 - 121

Elsvatn, Leif: Sameskolen for Midt-Norge 1951-2001. - 2003, s. 94 - 112, ill., litt.

Elsvatn, Leif: Samiske stedsnavn. - 2008, s. 49 - 58, ill., tab., litt.

Elsvatn, Leif: Skul-Lars Olson – samen som ble lærer og klokker i Hattfjelldal. - 2013, s.69 -74, ill., litt.

Elsvatn, Leif: Fastboende samer utelatt i bygdebøkene for Hemnes. - 2021, s. 96 - 103, ill., litt.

Grimsby, Bjørn: Den samiske kåte. - 1974, s. 30 - 39, ill., litt.

Grotnes, Ola: Ho Ane Pærstet og han Gabril. - 1981, s. 152 - 154

Grotnes, Ola: Samekapellet i Vilasund. - 1980, s. 28 - 32, ill.

Grotnes, Ola: Sølvmora på Nasa og i Mofjellet. - 1981, s. 154 - 156

Jacobsen, Anna: Norsk-samisk ordliste. - 1991, s. 102 - 103

Jacobsen, Kjell: Den gamle samemisjonens skoler i Vefsn og Hattfjelldal - 1720-åra-1869 : første del, til 1810. - 2002, s. 44 - 57, ill., litt.

Jacobsen, Kjell: Den gamle samemisjonens skoler i Vefsn og Hattfjelldalen : 1720-åra-1869 : andre del 1810-1869. - 2003, s. 82 - 93, ill., litt.

Jacobsen, Kjell: Njaarke-Næjle : Nils Jonson, Vesterfjella 1795-1869. - 1987, s. 8 - 23, ill.

Jacobsen, Kjell: Njaarke-Nejle og "Rik-Jo Perso" - rettelser og tillegg. - 1989, s. 90 - 93, ill.

Jacobsen, Per Bardo: Reinflytting på Helgeland. - 2009, s. 118 - 122, ill.

Kappfjell, Nils Olav: Brev til en venn. - 1983, s. 31 - 34, ill.

Kappfjell, Nils O.: En liten historie skrevet på sørsamisk og oversatt til norsk. - 1984, s. 124

Kappfjell, Nils Olav: Nå rolig, min gamle simle. - 1983, s. 51

Lande, Peder: Jon Aalein. - 1984, s. 77 - 80, ill.

Ludvigsen, Alf: Skatten i Børgefjellet. - 1985, s. 45 - 47, ill.

Lundestad, Halvard: Tomas Sjursson : mistenkt for trolldomskunst. - 1979, s. 139 - 144, litt.

Lyftingsmo, Erling: Litt om samisk reindrift. - 1984, s. 73 - 76, ill.

Løøw, Anders: En beskrivelse av samer år 1816 : Sven Nilson på Tilrems marked. - 2006, s. 110 - 112, ill.

Nordås, Trygve: Ho Kjersti-Marja og Kjersti-Marja-flåget : sagn på Austerbygda i Vefsn fortalt av Peder Kristiansen Nordås. - 1975, s. 73 - 75, ill.

Pettersen, Ove: Sameskolen i Vefsn 1728-1733 : undervisning, språk og bøker. - 2012, s. 135 - 158, ill., kart, litt.

Rabliås, Ola: "Hajn Grønvikmo" 1878-1954. - 2002, s. 17 - 23, ill.

Ravatn, Torbjørn: Samiske eventyr fra Hattfjelldal. - 1983, s. 107 - 108, ill.

Severinsen, Anne: Jul i kåta. - 2010, s. 7 - 16, ill., litt.

Skavold, Harald: Den siste reinsamefamilien i Tjøtta. - 1970, s. 150 - 157

Steinmo, Kåre: Splitter-Nils. - 1988, s. 93 - 94

Tømmervik, Signe Mari: Samene i Leirfjord-distriktet. - 1977, s. 27 - 31, ill., kart, litt.

Vonheim, Herlaug: Runebommer fra Velfjord. - 1988, s. 49 - 54, ill.

 

SJØ- /SKIPSFART

Bastesen, S. B.: Jekteskipperen i Løngvær og hans nærmeste etterslekt og etterlatenskaper. - 1977, s. 85 - 87, tab.

Bache, Anders: Otto Sverdrups ferd over Grønland og Polhavet. - 2014, s. 39 - 43, ill., litt.

Bodøgaard, Terje: Helgelandskysten leisystemer og båtbruk. - 2015, s. 61 - 69, ill., kart

Finnbakk, Torstein: Vikingskip fra Korgen gjennomførte 1920-tallets "Kon Tiki-ferd". - 2013, s. 14 - 22, ill., kart

Gabrielsen, Kjell: 1991 - historisk år for Redningsselskapet og 5. distrikt av NSSR. - 1991, s. 19 - 31, ill., tab., kart

Klausen, Ann Kristin: På tokt med "Mathilde". - 2009, s. 111 - 117, ill., litt.

Søvik, Guldborg og Lars R. Hole: I Otto Sverdrups kjølvann til Canada – 100 år etter. - 2014, s. 44 - 50, ill., kart, litt.

 

SKOLEHISTORIE (f. eks. lærere, skoleliv, skoler, skoletyper, undervisning)

Bosness, Liv: Husmorskolen på Søvik - Alstahaug for 50 år siden. - 1990, s. 161 - 163, ill.

Bosness, Liv B.: Skoleminner fra 1920-årene. - 2001, s. 60 - 62, ill.

Bremnes, Ola: Petter Dass og København. - 1998/99, s. 21 - 30, ill., litt.

Elsvatn, Leif: Sameskolen for Midt-Norge 1951-2001. - 2003, s. 94 - 112, ill., litt.

Elsvatn, Leif: Skul-Lars Olson – samen som ble lærer og klokker i Hattfjelldal. - 2013, s.69 -74, ill., litt.

Engen, Trygve: Lærer Petter Dass, slik eg minnest han. - 1985, s. 81 - 83, ill.

Fagerheim, Søren: Skuleminne. - 1982, s. 45 - 47, ill.

Forfang, Sven Erik: 100 år med lærerutdanning på Nesna. - 2018, 172 - 187, ill., litt.

Gleinsvåg, Tore: Snekkevik skole – Dønna. - 2021, s. 128 - 137, ill., litt.

Halse, Kristian: Den lange striden om Vefsn Folkehøgskole. - 2008, s. 119 - 132, ill., litt.

Halse, Kristian: Korleis den første folkehøgskolen i Nord-Noreg vart til. - 2012, s. 30 - 35, ill.

Hansen, Ivar Roger & Allern, Tor-Helge: Folkets vilje - folkets gavn : helgelendingenes bidrag til

   etableringen av Det Kongelige Fredriks Universitet. - 2011, s. 160 - 181, ill., litt.

Hansteen, Peder A.: Utdrag av en lærers dagbok. - 1986, s. 70 - 74

Haustreis, Valter: Frå ei gamal møtebok. - 1991, s. 96 - 98, ill.

Hoset, Mary Ann: Fra tavle og griffel til dataskjerm : om grunnskolens utvikling fram til i dag. - 1991, s. 38 - 45, ill., tab.

Hvidsten, Astri: Stia - den raskeste skoleveien : noen barndomsminner fra Mindlandet. - 2009, s. 131 - 136, ill.

Jacobsen, Kjell: Den gamle samemisjonens skoler i Vefsn og Hattfjelldalen - 1720-åra-1869 : første del, til 1810. - 2002, s. 44 - 57, ill., litt.

Jacobsen, Kjell: Den gamle samemisjonens skoler i Vefsn og Hattfjelldalen : 1720-åra-1869 : andre del, 1810-1869. - 2003, s. 82 - 93, ill., litt.

Jensen, Eivind Bråstad: Tromsø-seminarister fra Helgeland - Studenter fra Helgeland. - 2013, s128 – 135, ill.

Jenssen, Øyvind: Folkeskolens historie i Nesna. - 1987, s. 98 - 117, ill., litt.

Jenssen, Øyvind: Forfatteren, læreren og helgelendingn Birger Jåstad (1904-1984). - 2005, s. 139 - 149, ill.

Klausen, Ann Kristin: De første lærerinnene på Helgeland. - 2016,

Klausen, Ann Kristin: Oppstarten av Kristen videregående skole Nordland (KVN) på Nesna. - 2017, 79 - 85, ill., litt.

Kolstad, Svein: Post-Nikoline. Fortelling om skolegang og hverdagsliv til en psykisk utviklingshemmet kvinne for vel 100 år siden. - 2019, s. 25 – 36, ill., litt.

Lagli, Nils: Omgangsskola : en dag på skola hos han Gunnar Berg. - 2001, s. 103 - 109, ill.

Lillegaard, Leif B.: Læraren. - 1981, s. 195 - 199, ill.

Lovund, Johannes: Amtsskole - "for å skaffe bygderne en oplyst og selvhjulpen bondestand". - 1999, s. 110 - 114, ill., litt.

Luktvatn, Arne: Skoleforholdene i Elsfjord i gamle dager. - 1980, s. 126 - 128

Nordaas, Skjalg: Skoleliv i fjellbygda kring hundreårsskiftet : minner frå ei anna tid. - 1970, s. 55 - 57

Nordaas, Skjalg: Skuleliv i fjellbygda kring hundreårsskiftet: Skjalg Nordaas fortel minne frå ei anna tid. - 1973, s. 150 - 151

Pettersen, Ove: Sameskolen i Vefsn 1728-1733: undervisning, språk og bøker. - 2012, s. 135 - 158, ill., kart, litt.

(Red.): Til minne om den gamle skolelærer. - 1982, s. 47 - 50, ill.

Roland, Hilde: Skolen i Lurøy 1780-1900. - 1986, s. 60 - 64, ill., litt.

Skei, Hans H.: Av godt folk vera fødd - Jon Klæbos biografi. - 2012, s. 162 - 181, ill., litt.

Steinrud, Dagfinn: Ein skole veks fram ... også på Helgeland. - 1989, s. 7 - 16, ill., litt.

Tjønnøy, Paul: Øyenes skole. - 1985, s. 58 - 64, ill.

 

SPORT, IDRETT og FRILUFTSLIV

Bang, Rune: De nordlandske regattaer i 1890-årene : et hundreårsminne : litt om båtbyggere og premierte fra Hemnes. - 1994, s. 34 - 44, ill., kart, litt.

Brygfjell, Harald og Skorpen, Knut: To lite påaktede kongepokalvinnere. - 2015, s.145 - 148, ill.

Eidem, Bjarne Mørk: Fotball, fiske og Fritz. - 2016,

Fagervik, Oskar: Vefsn Skyttersamlag 1907-2007. - 2011, s. 80 - 86, ill., litt.

Kjerringnes, Johan: Skisporten på Helgeland. - 1995, s. 34 - 40, ill.

Ludvigsen, Alf: En nydelig vårtur innover Børgefjellet for mange år siden. - 2019, s. 19 - 24, ill.

Solbakk, Magnar: Sjøbergmarsjen x 30. - 2013, s. 83 - 90, ill., litt.

Solbakk, Magnar: Huleboplass mot idrettsplass! – Telegram til Quisling. - 2022, s. 112 - 131, ill., litt.

Svarttjønnli, Sverre: Det Frivillige Skyttervesen 100 år. - 1994, s. 93 - 104, ill., tab., litt.

 

SPRÅK (dialekter, dyre-/ plantenavn, navneskikker, personnavn, samisk språk, stedsnavn)

Ascheim, Anders: Evangelisten på Dønna : Anton Chr. Bang og det første nynorske juleevangeliet. - 2008, s. 27 - 32, ill., litt.

Bang, Kåre: Mer om Sjonanavnet. - 1981, s. 23 - 24

Bang, Kåre: Navnene Hikkelen og Hugla. - 1981, s. 12 - 13

Bosness, Liv B. & Blomsø, Per Broch: Tjøtta - målstriden i 1954 og kommunesammenslåingen i 1964. - 2000, s. 32 - 35, ill.

Dybvik, Olav Håkon: Terrengnamn frå Bindalen. - 1991, s. 104 - 107, ill., tab.

Elsvatn, Leif: Samiske stedsnavn. - 2008, s. 49 - 58, ill., tab., litt.

Fagerheim, Aksel: Ord og uttrykk fra Sør-Rana. - 1981, s. 93 - 94

Grimsby, Bjørn: Bjerka : noen ideer om navnet. - 1976, s. 120 - 126, ill.

Hansen, Ivar Roger: Ivar Aasens reise til Helgeland 1846. - 2013, s. 136 - 149, ill., litt.

Jacobsen, Anna: Norsk-samisk ordliste. - 1991, s. 102 – 103

Jensen, Eivind Bråstad: Tromsø-seminarister fra Helgeland - Studenter fra Helgeland. - 2013, s128 - 135, ill.

Jenssen, Øyvind: Nynorsken si skolehistorie på Helgeland. - 2020, s. 115 - 124, ill.

Johansen, Odd: Gamle ord og vendingar frå Meløy. - 1973, s. 172 - 174

Johansen, Odd: Gamle ordtak etter ho bestemor. - 1979, s. 131 - 132

Johansen, Odd: Ordtak etter bestemor. - 1977, s. 102 - 104

Johansen, Odd: Ordtak fra Meløy. - 1974, s. 76 - 77

Jåstad, Birger: Gamalt frå Leirfjord. - 1970, s. 141 - 143

Jåstad, Birger: To navnegåter i Leirfjord. - 1982, s. 97 - 98

Langjord, Aaslaug Remmen: Ordtøke og seiemåtar. - 1978, s. 158 - 163

Liland, Petter J.: Stadnamn og gardshistorie. - 1970, s. 65 - 75, ill., tab.

Lundestad, Halvard: Stadnamn og vekstliv. - 1979, s. 123 - 130

Lundestad, Halvard: Stadnamnet Grane. - 1978, s. 163 - 168, ill.

Mathiassen, Jorid: "Jeg døper deg på von til Sigrid eller Jon" : navneskikker på Helgeland i forrige århundre. - 1997, s. 182 - 185, litt.

Muri, Alv G. Nordal: Litt om stadsnamn, språk og logikk. - 1980, s. 177 - 181

Myrvang, Finn: Bragva og Kangva - to øynamn i Træna. - 1986, s. 75 - 76

Myrvang, Finn: Lovund og andre "lauv"-namn på Helgeland. - 1986, s. 35 - 39, ill., litt.

Sjåvik, Per: Dialektane på Helgeland. - 1998/99, s. 44 - 59, ill., kart, litt.

Skavold, Harald: Hålogaland-namnet og Flatøy-boka. - 1970, s. 78 - 79

Skavold, Harald: Myrkatt : dialektprøve frå Tjøtta. - 1970, s. 155

Smørvik, Per: Etiopia-kanalen og andre namn : eit essay om barndom og stadnamn. - 2009, s. 33 - 40, ill., litt.

Smørvik, Per: Innsamling av stadnamn. - 1993, s. 107 - 113, ill.

Smørvik, Per: Namn på åker og eng. - 1999, s. 41 - 46, ill., litt.

Smørvik, Per: Fødslar og namn, 1910-1914 – på helgelandskysten og i Gamlebyen, Oslo. - 2017, 153 - 155, tab., litt.

Steinmo, Per Kr.: Stedsnavn på Helgeland. - 2005, s. 100 - 110, ill.

Steinmo, Kåre: Om gamle talemåter. - 1982, s. 81 - 83

Stemshaug, Ola: Øynamnet Torga. - 2000, s. 88 - 93, ill., kart, litt.

Sunnanå, Olav: Kva stadnamn kan fortelja om Helgeland i eldre og nyare tid. - 1970, s. 58 - 65

Svendsen, Godtfred & Svare, Reidar: Dialektnamn på fuglar i Vefsn. - 1975, s. 149 - 159, tab.

Svenning, Olav: Gamle uttrykk fra Helgeland. - 1979, s. 132 - 134

Tjong, Inger Marie: Stedsnavn i Rødøy. - 1982, s. 162 - 171, ill., kart

Ulvang, Oddvar: ”Fra Amarius til Pardis”. Manns- og kvinnenamn i Alstahaug og Stamnes 1850 – 1900. - 2016,

Yttervoll, Paul: Sjona - et gammelt norrønt navn. - 1975, s. 47 - 50, ill.

Øksendal, Kjell: Plantenamn frå Vefsn. - 1977, s. 94 - 102, ill.

Øksendal, Kjell M.: Tull-skjur og ugangskråke. - 2009, s. 149 - 154, ill., tab.

Øyen, Ørjar: "Å få kongen i hål" - Brønnøymålet frå eit kjøkkenbord. - 2007, s. 36 - 43, ill.

 

STEDSHISTORIE (f. eks. byer, bygder, fiskevær, handelssteder, landområder/gods, tettsteder, øyer)

Andresen, Espen: Historiske blikk rundt Drevjamoen - etablering og konsekvens for lokalsamfunnet?. - 2003, s. 176 - 182, ill.

Bastesen, S. B.: Fiskeværet "Skibbåtsvær" i Herøy. - 1973, s. 133 - 138

Bech, Einar: Svenskbyen på Hemnes. - 2012, s. 36 - 44, ill., litt.

Berg, Bård A.: "Finnkona" - ei samisk øy på Helgelandskysten?. - 1997, s. 167 - 174, ill., kart, litt.

Bergland, Birgitta: Øyriket fra Vega til Tjøtta : godseierens og fiskerbondens landskap i 1500 år. - 2003, s. 8 - 18, ill., kart, litt.

Bjørken, Aasmund: Trekk fra Offersøys historie. - 1979, s. 104 - 111, tab.

Coldevin, Axel: Dønnesgodset og den siste godseieren på Dønnes. - 1971/72, s. 100 - 116, ill.

Coldevin, Axel: Dønnesgodset : skjøtene fra 1651 og 1675. - 1971/72, s. 117 - 126, ill.

Coldevin, Axel: Irgensgodset og Angellgodset på Helgeland. - 1973, s. 44 - 55, tab., komm.

Coldevin, Aksel: Tjøtta-Dønnes-Mindnes : et stykke nordnorsk sosialhistorie. - 1981, s. 168 - 176, litt.

Einarsen, Mary: Øxningen-Øksningan. - 1978, s. 133 - 140, tab.

Einarsen, Mary: Ågskardet : litt historikk rundt befolkningen på tre gårder i Meløy. - 1974, s. 112 - 122, ill., tab.

Flostrand, Wilmar: Storbrakan. - 1983, s. 113 - 118, ill.

Fossen, Anders Bjarne: Petter Dass' Bergen. - 1997, s. 11 - 25, ill., litt.

Grønbech, Dagrunn: Hverdagsliv på Heimlandet i første halvdel av 1900-tallet. Ei øy i Flæsen på Helgelendskysten og stedet

   der fembøringen Opreisningen kom fra. - 2017, s. 173 - 190, ill., litt.

Hansen, Kåre: Eierforhold på Bærøy fra 1700-tallet til år 1900. - 1981, s. 52 - 58, ill., tab.

Hansteen, Peder A.: Saura i Nesna : borgerleie, jektefart, gjestgiveri, handel 1670-1853. - 1986, s. 19 - 27, ill., tab., litt.

Hansteen, Peder A.: Strand i Nesna : borgerleie, gjestgiveri, handel og jektbruk. - 1983, s. 56 - 62, ill., litt.

Hansteen, Peder A.: Søholmen i Træna : et nedlagt fiskevær. - 1973, s. 126 - 132, ill.

Hilton, Karl Frode: Lovund i Lurøy : en av de første norske bygder nevnt i Snorres kongesagaer?. - 1996, s. 137 - 140, ill., litt.

Ingulfsen, Ingulf: Sund i Leirfjord. - 1976, s. 109 - 112, ill.

Jacobsen, Kjell: Krutåga. - 1978, s. 87 - 106, ill., litt.

Jakobsen, Kurt: Skibbåtsvær i Herøy - bemerkninger til en familie Leth og bosettingen på 1700-talet. - 1979, s. 114 - 117

Jåstad, Birger: Tjøttaspelet : ein tanke berre. - 1980, s. 161 - 164

Klausen, Ann Kristin: Feøya - egg- og dunvær på Helgelandskysten. - 1999, s. 129 - 146, ill., litt.

Klausen, Ann Kristin: Nesna 1905 - et tidsbilde. - 2005, s. 71 - 83, ill., litt.

Klausen, Ann Kristin: Åsvær i Døsens tid og etterpå. - 2020, s. 65 - 73, ill., litt.

Larsen, Sverre Mogård: Træna. - 1975, s. 159, ill.

Leirvik, Sveinung: Siste reisebrev fra Årsandøy. - 1986, s. 91 - 95, ill.

Ljøkjell, Leif-Arne: Drevjamoen leir - 100 år. - 2012, s. 76 - 88, ill., kart, litt.

Lovund, Johannes: Fra Nathalie Finckenhagen Gidtske og godseiermiljøet på Tomma. - 2003, ill., litt.

Løbeck, Gunnar: Handelsstedet Rørøy på 1800-tallet. - 1986, s. 88 - 90, ill., litt.

Mogård-Larsen, Sverre: Skjelva fyr - et nedlagt kystfyr på Helgelandskysten. - 2005, s. 60 - 70, ill., kart., litt.

Myrvang, Anfinn: Rendalsvik i Meløy : gruvesamfunnet som ble borte. - 1997, s. 87 - 91, ill.

Mørch, B. & H.: Tullingskjæret. - 1980, s. 137 – 138

Myhre, Bjarne: Fruen til Forvik. - 2013, s. 23 - 29, ill.

Myklebostad, Johan: Sagnet om Hårek på Tjøttas finneskatt : nedtegnet av Johan Myklebostad i 1940-åra. - 1977, s. 121 - 125, ill.

Nilsen, Dag: Bysamfunnet Mosjøen : den første fase i byråkratiseringen av bygningsvesenet i et nord-norsk tettsted. - 1984, s. 16 - 32, ill., litt.

Nilsen, Øystein: Ertenbrakan. - 1992, s. 29 - 30, ill.

Nygård, Svein: Skålvær handelssted. - 1983, s. 43 - 47, ill.

Pettersen, Hans: Minner fra Storbrakan. - 1982, s. 120 - 126, ill.

Rabliås, Ole: Bygda som vart folketom. - 2006, s. 31 - 35, ill.

Riksen, Sigfred: Borgerleiet Bardal. - 1986, s. 123 - 129, tab.

Rishilm, Toril: Bremstein fyr. Dramatisk jordmorferd gjennom ureint farvann. - 2021,

s. 38 - 47, ill., kart, litt.

Severinsen, Anne: Sanderøya - ei lita øy med ei lang historie. - 2002, s. 158 - 174, ill., kart, litt.

Sjånes, Ingberta: Gjerøyværet. - 1979, s. 112 - 114

Solheim, Paul: Herøy. - 1974, s. 92 - 96, ill.

Storvik, Tor Kristian: Hvorfor Træna? : erhverv og levesett i eldre steinalder på Helgeland. - 2008, s. 196 - 209, ill., kart, tab., litt.

Sørhaug, Olaf Kjell: Haksholmen - en fraflyttet holme. - 1975, s. 34 - 39, ill.

Sørhaug, Olaf Kjell: Trænstaven. - 1973, s. 138 - 140, ill.

Ulrichsen, Lillian: Gåsvær - et samfunn langt til havs. - 2010, s. 149 - 154, ill.

Vestheim, Ole: Om folk og liv på Helgeland. - 1981, s. 18 - 20

Øvergård, Erna Hennie: Våren ved storhavet. - 2012, s. 45 - 49, ill.

Åsvang, Arnt O.: Borgerleiet Aspviken i Tjøtta. - 1975, s. 50 - 55, litt.

 

TEKNIKK (hjelpemidler, kjøretøy, maskiner, oppfinnelser)

Hegge, Anders: Grende- og gårdskraftverk på Sør-Helgeland. – 2015, s. 106 – 127, ill., tab.

Kjerringsnes, Johan: Skismøringens og skiprepareringens utvikling på treski sett i historisk lys. - 2010, s. 172 - 176, ill.

Luktvatn, Arne: Den første bilen på Helgeland. - 1982, s. 115 - 119, ill., litt.

Løvmo, Hans: Stubbebryteren - enkel og symbolsterk 100-årsjubilant. - 2010, s. 110 - 129, ill., litt.

Løvmo, Hans: Snøtruger – forløper for snøskuteren. - 2020, s. 59 - 64, ill., litt.

 

ØKONOMISKE FORHOLD (f. eks. penger, hverdags-, privatøkonomi)

Bang, Kåre: Fra en høvedsmanns dagbok. - 1981, s. 40 - 46, tab.

Coldevin, Axel: Gamle pengeverdier. - 1983, s. 48 - 51

Jacobsen, Kjell: Om vefsningenes Bergens-gjeld. - 1983, s. 35 - 42, ill.

Jakobsen, Kurt Rune: Verdsetting av husdyr på 1700-tallet. - 2009, s. 155 - 158, ill.

(Red.): To obligationer. - 1980, s. 122 - 124, ill.

 Til toppen

Forfatterregister
(Ved Per Smørvik)

Du kan søke i forfatterregisteret ved å bruke Ctrl + F

 

•A. L.: Fra Bjørnmartnan [v/ Kjell Jacobsen]. 1977

•Allern, Ole: Sandnessjøen sykehus 1940 – 1945. 1987

•Allern, Tor-Helge, se Hansen, Ivar Roger og Tor-Helge Allern. 2011

•Allern, Tor-Helge: Dagbøkene til Torgeir Møkleby og Harald Simonsen etter deres tragiske død i Kobbebukten på Spitsbergen. 2014

•Allern, Tor-Helge: Høvdingsetet på Sandnes og Håløygriket. 2019

•Alsaker, Knut: Ardis Kaspersen – et liv med poteten. 2008

•Alstadhaug, Leif: Anton Sjaanes, En politikerprofil fra Rana rundt hundreårskiftet. 1983

•Alstadhaug, Leif: Mo Venstreforening. En partifødsel. 1984

•Alstadhaug, Leif: Edvard Caroliussen – en mann å minnes på Nord-Helgeland. 2001

•Alstadhaug, Leif: Ole Bang – Dikter og norsk kulturambassadør fra Ytteren i Rana. 2008

•Alsvik, Anne Stalsberg: Høyt prioriterte fortidsminner på Helgeland. 1978

•Amdam, Torill Signe Vang: Samiske tegninger fra Vefsn. 2020

•Andersen, Are: Værobservatører i 140 år. 2013

•Andersen, Are: Gravfølge med hest og slede over fjellet. 2014

•Andersen, Are: Populær rutebåt med mange klengenavn. 2015

•Andersen, Are: Båtbyggeren ”Petter Jenso”. 2015

•Andersen, Are: Ledende møbelfabrikk i landsdelen. 2017

•Andersen, Are: Gandet industritomt i Holandsvika ? 2016

•Andersen, Are: Ishus ved Fustvatnet. 2018

•Andersen, Are: Laksen viktig for bosetting. Ishus ved Fustvatnet. 2018

•Andersen, Are: Torbjørn Vikdal – erstatningslærer, fisker, landmåler og nybygger. 2020

•Andersen, Are: Fiskeavfall og bein – råstoff til gjødsel. 2022
•Andersen, Ingvar: Hårek på Tjøtta og Grunnloven. 1989

•Andersen, Ingvar: Krigsfangenskap [Siste del: “Riegel”-katastrofen]. 1990

•Andersen, Ingvar: En fryktelig dag. 2012

•Andersen, Ingvar: Gyda og hennes menn. 1992

•Andersen, Ingvar: Etterkrigstidens flyttestrøm. 2017

•Andersen, Ingvar: Emelius i Kvalholmen – liv og diktning. 2018

•Andersen, Rolf og Smørvik, Per: Register for Årbok for Helgeland 1970 – 2004. 2004

•Andersen, Ruth A.: Kvikksølv, krepseøyne og koppevaksine. Forståelse av sykdom og medisinsk praksis på Helgeland i første halvdel av 1800-tallet. 2018

•Andreassen, Hilde: Den gang døden var naturlig. 2008

•Andreassen, Unni: Historien om bonde og storbåthøvedsmann Andreas Martinus Olsen fra Spildra i Meløy. 1981

•Andresen, Espen: Historiske blikk rundt Drevjamoen. – Etablering og konsekvens for lokalsamfunnet? 2003

•Andresen, Espen: Skoggårdene i Drevja gjennom 100 år. – Skogen som ressurs i fire produksjonsregimer. 2004

•Andresen, Espen: 1814 – politisk bakgrunn og lokal konsekvens. 2014

•Angel, Alf: Fiskerbondekona. 1997

•Antonsen, Margit: Forvarsel eller førevikje og andre “overnaturlige hendelser”. 1984

•Arnekleiv, Sigurd: Ivar Hjellvik. Sokneprest og rektor. 1970

•Arnekleiv, Sigurd: Vefsn lærarskule 1863-1868. 1974

•Arnekleiv, Sigurd: Falkefangst på Helgeland for 350 år sia. 1975

•Arnekleiv, Sigurd: Helsevesenet på Helgeland for 140 år sia. 1976

•Arnekleiv, Sigurd: Stortingsmann Johan Augustinussen, professor Johan Storm og Åsvær-visa. 1977

•Arnekleiv, Sigurd: Brev frå stortingsmann Johan Augustinussen til Anton Christian Bang. 1978

•Arnekleiv, Sigurd: Litt om utvandringa til Amerika frå Nesna og Dønna 1867 – 1961. 1981

•Arnekleiv, Sigurd: Lokalhistorie. 1985

•Aschim, Anders: Evangelisten frå Dønna. Anton Christian Bang og det første nynorske juleevangeliet. 2008

•Augustinussen, Johan: Astøingsvise. 1977

•Augustinussen, Johan: Åsværvise fra 1876. 1977

•Augustinussen, Johan: Avskrift av “Helgelands Tidende” for 17. jan 1899. Stortingets sammentræden i februar 1871. 1981

•Aune, Kristian Kornelius: Alfeland. 2011

•Aurdal, Torgils: Petter Dass som sjelesørger for ”Nordlands bebyggende Mænd”. 2007

•Austad, Alvhilde: Minner fra et langt liv. 1999

•Bakken, Randi: Tåvær-slekta. 1996

•Bache, Anders: Otto Sverdrups ferd over Grønland og Polhavet. 2014

•Bang, Kåre: Segner om Petter Dass. 1973

•Bang, Kåre: Johan Augustinussen. Stortingsmann og bygdedikter. 1977

•Bang, Kåre: Diverse segner og fortellinger. 1979

•Bang, Kåre: Nesna kirkevielse anno 1767. 1979

•Bang, Kåre: Bjynnhistorier fra Leirfjord. 1980

•Bang, Kåre: Fra et gårdsregnskap. 1980

•Bang, Kåre: Om søngere og begravelse før i tida. 1980

•Bang, Kåre: Fra en høvedsmanns dagbok. 1981

•Bang, Kåre: Mer om Sjonanavnet. 1981

•Bang, Kåre: Navnene Hikkelen og Hugla. 1981

•Bang, Kåre: Noen fortellinger om ulv i Nordland. 1981

•Bang, Kåre: Helgelendingenes deltagelse i Junkerfelttoget mot Nystaden og Nasa sølvverk i 1659. Altertavle. 1982

•Bang, Kåre: Karantenen i Brønnøysund 1831. En følge av koleraepidemien i Russland. 1982

•Bang, Kåre: Omkring vetene på Helgeland. 1983

•Bang, Kåre: Om udyr på Helgeland. 1984

•Bang, Rune: Lurøy-affæren. Illegalt motstandsarbeid i Lurøy. 1990

•Bang, Rune: De nordlandske regattaer i 1890-årene. Et hundreårsminne. Litt om båtbyggere og premierte fra Hemnes. 1994

•Bang, Rune: “Legedynastiet” i Nord-Solvær. Om Solværkjerringa og hennes familie. 1998/99

•Bang, Rune: Lurøy kirke – kommunens tusenårssted. 2013

•Bangstad, Arnulf: Kommunestuen på Vassås. 1981

•Bangstad, Arnulf: Helgeland [dikt]. 1983

•Bangstad, Arnulf: Gjengrodde stier [dikt]. 1983

•Bangstad, Arnulf: For 70 år siden: Fra Træna til Rana for å kjøpe ved. 1983

•Bargel, Terje H., se Gustavson, Magne, Bargel, Terje H. og Gjelle, Svein

•Barth-Heyerdahl, Einar: Slik ble vi okkupert. Mai 1940 i Sandnessjøen. 1990

•Bastesen, S. B.: Fiskeværet Skibbåtsvær i Herøy. 1973

•Bastesen, S. B.: Fra Skibbåtsvær i 1880- og 1890-åra. 1976

•Bastesen S. B.: Jekteskipperen i Løngvær og hans nærmeste etterslekt og etterlatenskaper. 1977

•Bastholm, Anne K.: Ei avis for arbeidsfolk [Helgeland Arbeiderblad]. 1989

•Bech, Einar: Raset ved Kummerneset. 2001

•Bech, Einar: Det gamle folkebadet på Hemnes. 2006

•Bech, Einar: Svenskbyen på Hemnes. 2012

•Bech, Asbjørn: Ludvig Schultz Knoph 1750 – 1842. Kjøpmann og propietær på Helgeland. 2004

•Bech-Hansen, Hanne: Bjørns-martna’n. 1978

•Bendigtsen, Anders: Lappeskatt og bygsel på Helgeland. 1995

•Berg, Bård A.: “Finnkona” – ei samisk øy på Helgelandskysten. 1997

•Berg-Hansen, Roar: Slaget ved Brønnøysund – 27. oktober 1944. 1981

•Bergheim, Geir: Her synes det med tiden – være gjørlig at anlegge jernverk. 1989

•Berglund, Birgitta: Ivar Aasens og Sjur Sexes antikvariske reisevirksomhet på Helgeland i 1846. 1995

•Berglund, Birgitta: Øyriket fra Vega til Tjøtta. Godseieren og fiskerbondens landskap i 1500 år. 2003

•Berglund, Birgitta: Nyfunne runebommer, Finnemisjonen og oppfatninger av runebommer. 2005

•Berglund, Birgitta: Stor-Fagervika i munningen av Ranen – på sporet etter de første menneskene på Helgelandskysten. 2006

•Berglund, Birgitta og Solem, Thyra: Jordbruk i botnen av Vefsnfjorden – kontinuitet? Arkeologi og vegetasjonshistorie på Myrmoen i Drevja fra ca. 2000 f.Kr. 2018

•Birgitta Berglund, se også Wik, Birgitta

•Bergsnev, Irene: Fredsåret 1945 på Helgeland i bilder – ett 50-årsminne. 1995

•Berntsen, Gunnar: Treskjæreren Paul Køllersen. 1986

•Berntsen, Gunnar: Leirfjord Bygdesamlinger. 1987

•Berntsen, Gunnar: Leirfjordmaleren Ingvald Sletbach. 1987

•Berntsen, Gunnar: Tyskerfestningene i Leirfjord. 1988

•Berntsen, Gunnar: Helgeland 1940-45: Krigens hverdag. 1990

•Berntsen, Gunnar: Historiske portretter på Alstahaug. 1999

•Berntsen, Knut., se Gjerstad, Roger og Berntsen, Knut

•Berntsen, Knut: Båsmo 1. mai 1897. En beretning om det første 1.maitoget i Nord-Norge. 1986

•Beverfjord, Aud: Runefunn fra Helgeland. 1986

•Bing, Brynhild Bådstø: Da blindtarmbetennelse var dødsårsak. 1994

•Binns, Kari Støren: Sør-Helgelands tidligste spor etter fast bosetning funnet på Tilrem i Brønnøy. 1988

•Bjørkan, Aasmund: Trekk fra Offersøys historie. 1979

•Bjørnbeth, Lill Buvik: Betraktninger i anledning en 100-årsdag. 1982

•Bjørnvik, Hans, se Sigerstad, Ronald/Bjørnvik, Hans

•Bjørnvik, Svein: Aksel Storvik, maler og fotograf på Dønna. 2007

•Bjørnå, Elias: Rengakaka, en matrett med lange tradisjoner. 2007

•Bjørvik, Oddvar: “En var sterk til å kok kledan”. 1976

•Bjørvik, Oddvar: “Sov roligt”. 1979

•Bjørvik, Oddvar: Rana museum. 1983

•Blomsø, Per Broch, se Bosness, Liv og Blomsø, Per Broch

•Bodøgaard, Jan Oscar: Engelsk besøk på markedet på Bjørn i 1868. 2019

•Bodøgaard, Terje: Helgelandskysten leisystemer og båtbruk. 2015

•Boldermo, Mary: Jakobia Andreasde. 2001

•Boldermo, Mary: Kress’n Lornsæ – min bestefar. 2006

•Bonsaksen, Sten Rino: Meieridrift og omsetning av melk i Leirfjord. 1993

•Bonsaksen, Sten Rino: Med evangeliet til Madagaskar. Misjonæren og medmennesket Jorid Bøen. 1996

•Borch, Even: Velsigna forfall – Kyrkjeruinane på Tilrem. 2015

•Bosness, Liv: Gamle bilder. 1982

•Bosness, Liv: Det hendte i 1940. 1985

•Bosness, Liv: Husmorskolen på Søvik – Alstahaug for 50 år siden. 1990

•Bosness, Liv: Pengesaneringen i 1945. 1996

•Bosness, Liv: Skoleminner fra 1920-årene. 2001

•Bosness, Liv og Blomsø, Per Broch Tjøtta. Målstriden i 1954 og kommunesarnrnenslåingen i 1964. 2000

•Bosness, Liv, se også Rønning, Halvdan og Bosness, Liv

•Botn, Ståle: Tanker om finnhandel og skatteoppkreving på sagatidens Helgeland. 1994

•Botn, Ståle: Den store landsflukten. Utvandring fra Helgeland. 2000

•Breckan, Hans: Forliset i Vestfjorden. Da 5 mann fra Melø mistet livet. 1974

•Breckan, Hans: Et forlis. 1975

•Breckan, Hans: Meløy i krig. 1990

•Breckan, Hans: Heimkomen son. 1995

•Breimo, Gunnar: Tilbakeblikk på et politisk liv. 2014

•Bremnes, Ola: Petter Dass og København. 1998/99

•Bremstein, Kristian: Gamle brev om redningsdåd og Bergens-tur. 2004

•Brovoll, Asle: “Fattigkirkegården” på Søvik. 1987

•Brox, Ottar: Kokfisk – 33 år etter. 1999/99

•Brygfjell, Dag: Sjøforstragedien i 1879. 2016

•Brygfjell, Harald: Varig vernet bro i Korgen. 1996

•Brygfjell, Harald: Firmaet ”S.O. Eitran Korgen Assortert landhandel Etablert 1890. Handelen nedlagt 2011. 2016

•Brygfjell, Harald og Skorpen, Knut: To lite påaktede kongepokalvinnere. 2015

•Brygfjell, Harald:, se også Solbakken, Harald, ved Brygfjell, Harald

•Brygfjell, Nils: Ellen Nilsdatter Brygfjell. – Skipper Ellen. 1983

•Brygfjell, Nils: Drukningsulykken på Gressvatnet i Hemnes. 1995

•Brækkan, Knut: Brønnøysunds avis – en talerstol for Sør-Helgeland. 1989

•Brændås, Kate Nærum: Nordlandslåna – en verneoppgave. 1988

•Brønnmo, Mette Siri: Et møte mellom bindalingene og den “moderne” industrien 1930 – 1960. 1997

•Brønnø, Ole Andersen: Helgeland [dikt]. 1971/72

•Bråtveit, Ola, se Lauritzen, Merethe og Bråtveit, Ola. 2016 og 2021

•Buch, Leopold von: Reise gjennom Helgeland 1807. 1976

•Bugler, Eli: Hjemmebrenning i Grane kommune – et avkriminalisert lovbrudd. 1994

•Buvik, Jan Gaute: Setre og seterdrift i Korgen. 1996

•Bye, Erik: Hildringstimen. 1998/99

•Børresen, Hans: Fra gamle dager i Hattfjelldal. 1985

•Børresen, Hans: Historiske notater om familien Ole Olsen Tralrud, Susendalen. 1985

•Børresen, Hans: Familien Ole Olsen Tralrud. 1992

•Bådstø, Marie: Bestemorminner. 1985

•Bådstø, Marie: Stormdagen i Engevika. 1986

•Bådstø, Marie: Bestefarsminner. 1987

•Båsmo, Kristian: Små glimt fra daglig liv i Rana, for 75 år siden (Ved hundreårsskiftet) v/Ola Grotnes. 1980

•Carlsen, Trond: Klippfiskproduksjonen i Kvaløyhavn i Alstahaug. 1997

•Carlsen, Trond: Da “Raftsund” brændte. Lokal båtbrann og “Titanics” forlis i en lokalavis. 1998/99

•Christiansen, Louise: En slektshistorie fra Tjøtta. 1974

•Christiansen, Louise: Anne og Maren Arntson reiser til Amerika. 1975

•Christiansen, Sverre: Om Svarta Bjørn. 1987

•Christiansen, Sverre: De gamle gravplater av klæberstein. 1992

•Christie, Håkon: To romanske Helgelands-kirker. Alstahaug og Herøy. 1973

•Coldevin, Anny: Det va’ en gang en lokal. 1985

•Coldevin, Axel: Dønnesgodset og den siste godseieren på Dønna. 1971/72

•Coldevin, Axel: Dønnesgodset. Skjøtene fra 1651 og 1675. 1971/72

•Coldevin, Axel: Irgensgodset og Angellgodset på Helgeland. 1973

•Coldevin, Axel: Problemer omkring Dønnes kirkes historie. 1975

•Coldevin, Axel: To prakttepper fra Tjøtta og deres uoppklarte historie. 1976

•Coldevin, Axel: En alterduk. 1980

•Coldevin, Axel: Tjøtta – Dønnes – Mindnes, et stykke nord-norsk sosialhistorie. 1981

•Lindahl, Ingvar: Litt om brynestein på Helgeland. – 2014, s. 7 – 10, ill.

•Coldevin, Axel: Gamle pengeverdier. 1983

•Dalen, Brynjar: Slåttarbeid i Hattfjelldal før i tida. 1981

•Drevvatne, Tore: Størje-eventyret på Helgelandskysten. 2002

•Drøpping, Arne: Harald Drøpping – legen som viet sitt liv til tjeneste i Herøy og Hemnes. 1997

•Drøpping, Arne: Rikton Berg Eriksen. 2008

•Dunfjeld, Maja: Sølv, tinn og perletradisjon i sørsamisk draktskikk. 2014

•Dybvik, Olav Håkon: Terrengnamn frå Bindalen. 1991

•Dybvik, Olav Håkon: To søsken og eit barn – ei rettsak frå 1716 og ei fortelling frå 1980. 2011

•Dybvik, Olav Håkon: Raseideologen Mikal Sylten – helgelendingen som blei landets fremste jødehatar. 2014

•Døsen, Hans R.: Den danske kunstmaleren Ernst Zeuthen på Helgeland. 1988

•Døsen, Hans R.: Lokalhistorie fra Helgeland 1987. 1988

•Døsen, Hans R.: Bøker vedr. Helgeland utkommet i 1992. 1993

•Døsen, Hans R.: Bøker vedr. Helgeland, utkommet 1993. 1994

•Døsen, Hans R.: Bøker utkommet i 1994 som angår Helgeland. 1995

•Døsen, Hans Rue: Bøker utkommet i 1995 som angår Helgeland. 1996

•Edvardsen, Asbjørn: Postalt perspektiv på Tjøtta. 1981

•Edvardsen, Asbjørn: Post festum. 1983

•Eidem, Bjarne Mørk: Om å gå på land. 2015

•Eidem, Bjarne Mørk: Fotball, fiske og Fritz. 2016

•Eidem, Bjarne Mørk, se også Mørk-Eidem, Bjarne

•Eidner, Odd J.: Mester Geble – adelsmann og kirkeleder fra Dønna. 1994

•Eidsaune, Thor Helge: Skjerpefeber og aksjespekulasjon – et gjensyn med 1880-tallet. 2010

•Eidsaune, Thor Helge: Så ”trædde ieg Iver Ancher Heltzen frem for min Menighed Aar 1811” – Heltzen og Mo 1811-1814. 2014

•Eilertsen, Arne: Fjellgården Bredik. 1983

•Eilertsen, Arne: Det var en gang… 1985

•Eilertsen, Arthur: Minner fra barndommen. 1985

•Einarsen, Mary: Ågskaret. Litt historikk rundt befolkningen på tre gårder i Meløy. 1974

•Einarsen, Mary: Marithe Christensdatter fra Hølen. 1976

•Einarsen, Mary: Fundering omkring befolkningen på Gåsvær rundt 1700-tallet. 1977

•Einarsen, Mary: Johanna Andersdatter fra Sør-Gaasvær. 1977

•Einarsen, Mary: Øxningen – Øksningan. 1978

•Einmo, Harald: Viser og visediktarar i Leirfjord. 1971/72

•Einmo, Harald: Visedikting i Leirfjord. 1974

•Einmo, Harald: Viser og visediktarar i Leirfjord. 1980

•Einmo, Harald: Brev fra jekteskipper og handelsmann Hans Lund, Leland til jektestyrmann Nicolai Kibsgaard f.t. Bergen. 1988

•Einrem, Petra: Tradisjonar med lefse og gomme. 2018

•Ekroll, Øystein: Brønnøy kyrkje – ei “ny” mellomalderkyrkje? 2000

•Ellingsen, Terje: Mathias Bonsach Krogh og hans “testamente”. En kommentar til innsknften på hans gravsten. 2004

•Ellingsen, Vigdis: Helgeland Historielag 15 år. 1985

•Elsfjordstrand, Reidar: Elsfjord 9. april, våren 1940. 1990

•Elsvatn, Leif: Sameskolen for Midt-Norge 1951 – 2001. 2003

•Elsvatn, Leif: Samiske stedsnavn. 2008

•Elsvatn, Leif: Skul-Lars Olson – samen som ble lærer og klokker i Hattfjelldal. 2013

•Elsvatn, Leif: Fastboende samer utelatt i bygdebøkene for Hemnes. 2021

•Elsvatn, Leif og Skorpen, Knut: Kjell Jacobsen (1941-2019). 2020

•Endresen, Bjørne A.: Sand brukt til maling i Rana. 1980

•Endresen, Bjørne A.: Hans Brendås forteller om Norges reneste svovelkisgruve i Rana (1910 – 19). 1981

•Endresen, Bjørne A.: Sellanrå – nybrottsplassen som er verdenskjent fra nobelprisromanen “Markens grøde”. 1981

•Endresen, Bjørne A.: Kjerringråd. 1981

•Endresen, Bjørne A.: Fra Hasselbomveien på Storforshei til litt om personen bak navnet. 1982

•Endresen, Bjørne A.: Vise og historie. 1982

•Endresen, Bjørne A.: Petter Dass – en viktig bidragsyter til Ranas gruvehistorie. 1995

•Endresen, Bjørne A.: Båsmo gruve i Rana. 1998/99

•Enga, Einar: Fra Bardal. 1970

•Enga, Einar: Mastermotøbba. 1970

•Enga, Einar: Om håndverkere og en “fellmakar” på en fjellgård for om lag 100 år siden. 1971/72

•Enga, Einar: Synske folk. 1971/72

•Enga, Einar: Byggeskikk fram til 1900. 1971/72

•Enga, Einar: Bergsnovgubben. 1973

•Enga, Einar: Fegdlys. 1973

•Enga, Einar: Draugen. 1974

•Enga, Einar: Huldra og draugen. 1975

•Engen, Trygve: Soga om ein gamal gard. 1981

•Engen, Trygve: Lærer Petter Dass, slik eg minnest han. 1985

•Eriksen, Kolbjørn: Potet på Helgeland. 2008

•Eriksen, Kolbjørn: 2015 – Det internasjonale jordvernåret – også på Helgeland. 2015

•Eriksen, Sigfred: Nordlandshandelen. 1986

•Eriksen,  Sigfred: Nordlandshandelen. 2009

•Espeland,  Wigdis Jorunn: Nordlandsfarten – eit møte mellom hardingar og nordlendingar. 2009

•Evjen, Karl: Esje. 1983

•Fagerheim, Aksel: Stor-Benjamin. 1974

•Fagerheim, Aksel: Ord og uttrykk fra Sør-Rana. 1981

•Fagerheim, Eivind: Den første Madagaskarmisjonæren fra Helgeland – David Olaus Jakobsen. 2015

•Fagerheim, Søren: Skuleminne. 1982

•Fagervik, Ludvig: Sandnes-brødrene og krigen. 2015

•Fagervik, Oskar: ”Oladalshytta” i Vefsn – et krigsminne. 2005

•Fagervik, Oskar: Vefsn Skyttersamlag 1907 – 2007. 2011

•Falch, Harald: Ved en gammel bok – tanker omkring slektenes gang. 1989

•Falch, Harald: Gruvedriften i Husvika. Del I. 1992

•Faulkner, Trevor: Undersøkelse av kalksteinsgrotter på Helgeland. 2000

•Finnbakk, Torstein: ”Her er det landligge hver eneste dag og ingen forandring er sked – og ikke kommer til at ske.” 2005

•Finnbakk, Torstein: ”Her er det landligge…

•Finnbakk, Torstein: Bodil Aakre – ”Brønnøysundregistrenes mor”. 2009

•Finnbakk, Torstein: Vikingskip fra Korgen gjennomførte 1920-tallets ”Kon Tiki-ferd”. 2013

•Fjellang, Torbjørn: Omreisende tannlege med trømaskin og kjøkkenstol. 2001

•Flakstad, Aud: Fornminner på Tro. 1982

•Flostrand, Wilmar: Storbrakan. 1983

•Fløtten, Karin, Olga-Marie Monssen og Randi Kampestuen: Matminner fra oppveksten på Helgeland 1950-1960. 2013

•Folgerø, Andreas: Sandnessjøen omkring århundreskiftet. 1980

•Forbergskog, Arnold: Velfjord – det politiske ”anderledeslandet”. 2007

•Forbergskog, Arnold: Tømmersleping i fjordene på Sør-Helgeland. 2012

•Forfang, Sven Erik: Petter Dass – fortsatt aktuell. 2001

•Forfang, Sven Erik: Høgskolen i Nesna – 85 år. 2003

•Forfang, Sven Erik: Erlend Langset – skogens sønn og plantenes venn. 2012

•Forfang, Sven Erik: Prester i Nesna 1900 – 1930. 2014

•Forfang, Sven Erik: Bjarne Myhre – skolemann og politiker. 2016

•Forfang, Sven Erik: Gerda Karijord fra Brønnøy – fiskernes venn. 2017

•Forfang, Sven Erik: 100 år med lærerutdanning på Nesna. 2018

•Forfang, Sven Erik: Per Karstensen – en folkets tjener fra Selfors. 2019

•Forsgren, Ole P.: Året 1814 i Nordland. 1973

•Forsland, Anders og Vareide, Nils M.: Hjelp i nødens stund. Om et forlis og ei pengebok. 2001

•Forsmo, Johan: Sverre Bratland – ein helgelending og hans dramatiske liv. 2000

•Forsmo, Johan: Bjørnstein Nilsskog. Ein kunstnar frå Drevja. 2003

•Forsmo, Johan: Minne fra Tysklandsbrigaden. 2005

•Fossen, Anders: Bjarne Petter Dass’ Bergen. 1997

•Frette, Gunnar: En fisketur til Helgåvatnet i 1911. 1984

•Fredheim, Gunvald A.: Minner fra barndomstiden på Leland. 2004

•Fridheim, Vidar: Vårt jordbruk – i fortid og framtid. 1970

•Frisch, Nina: Scott og Langset, Erlend Maleren Aksel Sørensen. 2000

•Gabrielsen, Kjell: 1991 – historisk år for Redningsselskapet og 5. distrikt av NSSR. 1991

•Georgenson, Ove (foto), se Hjerzell, Per/Ove Georgenson (foto). 2011

•Gjerstad, Roger og Gleinsvåg, Tore: Nordvik kirke, juni 1988. 1992

•Gjevik, Bjørn: Vær, vind og sjø – fra Petter Dass til moderne forskning. 2011

•Gleinsvåg, Tore: Bautaer / skulpturer i Dønna. 2006

•Gleinsvåg, Tore: Bautaer/skulpturer…

•Gleinsvåg, Tore: Dønna under hakekorset – Heia kystfort, Nordøyvågen. 2009

•Gleinsvåg, Tore: Vardehaugen på Glein. 2009

•Gleinsvåg, Tore: Fridtjof Leonard Hjortdahl – en gründer på Dønna. 2015

•Gleinsvåg, Tore: Onnearbeid på en kystgård. 2016

•Gleinsvåg, Tore: Kosthold i ei kystbygd på 1940- og 1950-tallet. 2017

•Gleinsvåg, Tore: En gammel plass – glemt for lenge siden. 2018

•Gleinsvåg, Tore: Oppvekst, arbeid og skolegang i Åsvær på 1930-tallet. 2019

•Gleinsvåg, Tore: Sommerfjøsdrift. 2020

•Gleinsvåg, Tore: Snekkevik skole – Dønna. 2021

•Greger, Elling: Kirketukt på 1700-tallet. 1991

•Greger, Elling: Fra Helgelands Blad 1908/1909. 1993

•Grimsby, Bjørn: Om bumerker i Vefsn. 1970

•Grimsby, Bjørn: Den samiske kåte. 1974

•Grimsby Bjørn: Bjerka. Noen ideer om navnet. 1976

•Grimsby, Bjørn: Et middelalderbeslag i Dolstad kirke. 1977

•Grimsby, Bjørn: Turer – Observasjoner og refleksjoner. 1999

•Grimsø, Tone Britt Korsvold: Fra gjetergutt til lagtingspresident. Andreas Andersen Grimsø. 1992

•Grolid, Jorunn: Hverdagsliv i krisetider. 1998/99

•Grotnes, Elinas: En utvandrers livshistorie. 1975

•Grotnes, Ola, se også Båsmo, Kristian

•Grotnes, Ola: Å gjær’ julspæl. 1970

•Grotnes, Ola: Nordranen bygdemagasin. 1973

•Grotnes, Ola: Av Johs. Jacobsen Tverbekli’s dagboknotater vedrørende storsildfisket i Åsvær og Lovunna. 1979

•Grotnes, Ola: Iver Ancher Heltzen, res. kap. til Mo 1811-1814, sogneprest til Ranen 1814 -1842. 1980

•Grotnes, Ola: Små glimt fra daglig liv i Rana for, 75 år siden av (ved århundreskiftet). Av Kristian Båsmo. 1980

•Grotnes, Ola: Samekapellet i Vilasund. 1980

•Grotnes, Ola: To obligationer. 1980

•Grotnes, Ola: Båtbyggeren Jens Andersen Skonseng. 1981

•Grotnes, Ola: Ho Ane Pærsdet og han Gabril. 1981

•Grotnes, Ola: Sølvmora på Nasa og i Mofjellet. 1981

•Grønbech, Dagrunn: En kystkvinnes reise fra indre Oslofjord til Myken – ei øy i havet. 2011

•Grønbech, Dagrunn: Kystkvinnen og levebrødet – arbeidsmangfold og gjenvinning. 2014

•Grønbech, Dagrunn: Arna Meisfjord – kvinnesakskvinne og helgelandspatriot. 2012

•Grønbech, Dagrunn: Foregangskvinnen Fredrikke Tønder Olsen – har du vilje kjem du fram. 2015

•Grønbech, Dagrunn: Ingrid Edvardsen fra Storhaugskjæret i Herøy som ble kunstneren Ingrid Edwards i USA. 2016

•Grønbech, Dagrun: Hverdagsliv på Heimlandet i første halvdel av 1900-tallet. Ei øy i Flæsen på Helgelandskysten og stedet der fembøringen Opreisningen kom fra. 2017

•Grønbech, Dagrunn: Religiøs forståelse i fiskerbondens verden. 2019

•Grønvik, Johan: “Det hender vel ofte”… 1988

•Gudmundsen, Turid Elise: Barndomsminner fra Sandnessjøen. 2022
•Gulliksen, Øyvind T.: Ole E. Rølvaag og immigrantens religiøse identitet. 2006

•Gulliksen, Øyvind T.: Brev fra Rana til John Rufsvold, Buffalo, Sør-Dakota 1934-1948. 2008

•Gullsvåg, Per Morten: Aviser på Helgeland. 1989

•Gullsvåg, Per Morten: Vega kirke. 2010

•Gustavson, Magne, Bargel, Terje H. og Gjelle, Svein: Geologien på Helgeland. 1999

•Gysler, Finn-Christian Mosgaard: Den norske 52de ML Flotilje – Krigen 1940-45. 1998/99

•Gårdvik, Mette og Klausen, Ann Kristin: Den røde topplua. 2007

•H. E. Nilmar Tømmervik. 1974

•Haga, Arnfinn: Julenisser i lufta. 2021

•Halland, Hans: ”Main Lochsted, main Lochsted” – et minne fra fredsvåren. 2008

•Halse, Are: Nordlandshesten – en liten hest med lange tradisjoner. 2012

•Halse, Kristian: Skuld frå Bjørnådalen. Astrid Langjord. 1982

•Halse, Kristian: Norskdomspioner på Helgelands besøk. Petter Karl Eberg

•Halse, Kristian: Til Bjørnsmarknaden 7. juli 2002 2004 Pedersen (1852 – 82). 1996

•Halse, Kristian: Fra prosession til tog. 17. mai-toget i Mosjøen fram til 1950. 2002

•Halse, Kristian: Erling Lyftingsmo. Gudbrandsdølen som vart beitekonsulent for heile Nord-Noreg. 2003

•Halse, Kristian: Diktaren Andreas Haukland (1873-1933). 2003

•Halse, Kristian: Far etter Johannes Einrems liv og kristendom i romanen “Gryteng-Guri”. 2006

•Halse, Kristian: David Monrad Johansen. Vefsningen som gav det nasjonale ny tonedrakt. 2007

•Halse, Kristian: Den lange striden om Vefsn Folkehøgskole. 2008

•Halse, Kristian: Misjonæren og diktaren Johannes Einrem. 2010

•Halse, Kristian: Misjonæren Johannes Einrem i ”Nordlands Folkeblad”. 2011

•Halse, Kristian: Korleis den første folkehøgskolen i Nord-Noreg vart til. 2012

•Halse, Kristian: Kunstnaren Andreas Nilsskog (1897-1940). 2013

•Halse, Kristian: Astrid Langjord og rådgjevaren Olav Gullvåg. 2016

•Halse, Sigrun: Ein gong eg var redd. 2022

•Halsen, Svein: Tindved – den første innvandrer på Helgeland. 1993

•Halvorson, Anna og Villmo, Molvin: Agronomen, smeden, bygningsmannen, emigranten, farmeren m.m. Nils Nilsen Valla. 1993

•Halaas, Kristin: Thorolf Holboe – det moderne bildet av Nordland. 2006

•Hansen, Ivar Roger: Prolog til Petter Dass-dagene 1987 “Herr Petters trompet”. 1987

•Hansen, Ivar Roger: Fra Bryllupsdikt til Fiskervise. 1997

•Hansen, Ivar Roger: Petter Dass-portrettet i Melhus kirke – myte og mysterium. 2008

•Hansen, Ivar Roger: Ivar Aasens reise til Helgeland 1846. 2013

•Hansen, Ivar Roger og Tor-Helge Allern: Folkets vilje – samfunnets gavn. Helgelendingenes bidrag til etableringen av Det kongelige Fredriks Universitet. 2011

•Hansen, Jørgen: Stormulykken i Lofoten 25. januar 1893. 1974

•Hansen, Jørgen: Priser fra handelsstedet Kvaløy. 1975

•Hansen, Jørgen: Alstahaugpresten Andreas Dass. 1981

•Hansen, Kåre: Eierforhold på Bærøy fra 1700-tallet til år 1900. 1981

•Hansen, Kåre: Husmenn i Tjøtta. 1988

•Hansen, Kåre: Litt om fattigvesenets arbeid for hundre år siden, med utgangspunkt i et møte i Tjøtta fattigkommisjon 12.9.1891. 1992

•Hansen, Kåre: Helgelands fogderi 1856 – 1860. 1996

•Hansen, Kåre: Nordlands Trompet – Et illustrert tidsskrift forut for sin tid. 1997

•Hansen, Kåre: “…Drukkenskap, Fylderie og Uskikkeligheder…”. Om bakgrunnen for noen av de første gjestgiveriene på Helgeland. 1998/99

•Hansen, Kåre: Alstahaug Prestegård 1737. Har Petter Dass bodd i dagens gamle prestegårdsbygning? 2000

•Hansen, Kåre: Maleriet av Petter Dass i Melhus kirke? 2002

•Hansen, Kåre: Valg og deltakelse på Helgeland sett i lys av stemmerettsjubileet i 2013. 2013

•Hanssen, Roald: Tragisk skjebne. Mannen som bygde "Fagerheim" i Sandnessjøen. 2018

•Hansteen, Peder A.: En gammel gård i Nesna. 1970

•Hansteen, Peder A.: Det gamle heimefisket. 1971/72

•Hansteen, Peder A.: Flatbrødbaking. 1971/72

•Hansteen, Peder A.: Gamle fiskegrunner Handnesøya rundt. 1971/72

•Hansteen, Peder A.: Lorents Jakobsen Valla. Jekteskipper, fiskeskipper og gårdbruker. 1973

•Hansteen, Peder A.: Jektestyrmenn i to generasjoner. 1973

•Hansteen, Peder A.: Søholmen i Træna. Et nedlagt fiskevær. 1973

•Hansteen, Peder A.: Bruk av tobakk. 1974

•Hansteen, Peder A.: Trekk av Postvesenets utvikling i Nord-Norge. 1975

•Hansteen, Peder A.: Seks folketoner fra Nesna til tekst av Petter Dass. 1976

•Hansteen, Peder A.: Korndyrking og kvernbruk i Nesna – før og nå. 1977

•Hansteen, Peder A.: Petter Dass’ tilknytning til Nesna. 1977

•Hansteen, Peder A.: Tenner og tannverk. 1978

•Hansteen, Peder A.: Glimt fra justisprotokoll nr. 27 Helgelands sorenskriveri. 1979

•Hansteen, Peder A.: Et forlis i Vestfjorden 1817. 1980

•Hansteen, Peder A.: Kvakksalveri og årelating. 1980

•Hansteen, Peder A.: Postforordningen av 1694. 1981

•Hansteen, Peder A.: Tre landskjente notbaser fra Nesna. 1981

•Hansteen, Peder A.: Tyverisaken i Nesna i 1803. 1982

•Hansteen, Peder A.: Strand i Nesna. Borgerleie – Gjestgiveri – Handel og jektbruk. 1983

•Hansteen, Peder A.: Den store brennevinsdagen 25. mars. 1984

•Hansteen, Peder A.: Tradisjon frå Handnesøya. 1984

•Hansteen, Peder A.: Et dødsboskifte med komplikasjoner. 1985

•Hansteen, Peder A.: Saura i Nesna. Borgerleie – Jektefart – Gjestgiveri – Handel 1670 – 1853. 1986

•Hansteen, Peder A.: Et brev fra Saura i Nesna 1854. 1986

•Hansteen, Peder A.: Utdrag fra en lærers dagbok. 1986

•Hansteen, Peder A.: Hva folketellingen i Nesna 1891 forteller om sosiale forhold. 1987

•Hansteen, Peder A.: Betydningen av å lese aviser. 1989

•Hansteen, Peder A.: Regnskap for Nesne og Hemnes kirker 1691-1699 ved Petter Dass. 1991

•Hasselberg, Kåre: Rustung-slekt på Helgeland. 1999

•Hasven, Hans P.: Møte med de svarte hestene. 1975

•Hauge, Knut: Veteran i Turistforeningen. Fra “Fjell og vidde” 1972. 1992

•Haugland, Ole og Haugland, Paul: Påsketur med fatale følger. Et 67 år
gammelt og tungt minne. 2022
•Haugland, Paul, se Haugland Ole og Haugland, Paul
•Hauglid, Albertine: Huldrevise fra Vega. 1977

•Haustreis, Valter: “Sjengel”. 1975

•Haustreis, Valter: Kalk-Ola. 1976

•Haustreis, Valter: Sølvkongen. 1977

•Haustreis, Valter: Bennet. 1984

•Haustreis, Valter: Frå ei gammal møtebok. 1991

•Hegge, Andeers: Grende- og gårdskraftverk på Sør-Helgeland 2015

•Heggtveit, H. G.: John Klæbo. 1974

•Hegnes, Liv: Tiendebyttet i Mosjøen. 1977

•Hegnes, Oskar: Distriktskirurg Johan Friedrich Winther. 1976

•Heimstad, Lidvor: Besta og bessfar. Barndomsminne frå Korgen. 2002

•Heldal, Odd: Fra kirkebygging til marmorjakt. Bygningsstein på sørlige Helgeland. 2000

•Helgesen, Karl: Om dampskipsekspeditører på Sør-Helgeland. 1975

•Helgesen, Karl: Laksen (Salmo Salar). 1976

•Helmen, Aksel: Gjengangeren i Bårdstua på Fru Haugans Hotel. 1994

•Henriksen, Jarle E.: “Vikingferd” fra Helgeland i 1911. 1998/99

•Hermansen, Agnes: Lofotfolket kjem heim [dikt]. 1977

•Hermansen, Herman: Med Sorkobataljonen etter landeveien. Mosjøen – Polarsirkelen 1940. 1990

•Hermansen, Karen Valla: Med IR 14 Sanitet, Mosjøen-Fauske. 1990

•Hilton, Karl Frode: Lovund i Lurøy. En av de første bygder nevnt i Snorres kongesagaer? 1996

•Hjelmseth, Wenche: Grottene – Ranadistriktets vakre “underverden”. 1983

•Hjerzell, Per/Ove Georgenson (foto): Knut H. Larsen – Kunstner. 2011

•Hofstad, Torgrim: Et åttiårsminne på Alstahaug. 1988

•Hole, Lars R., se Søvik, Guldborg og Lars R. Hole. 2014

•Holand, Kirsti: Det gamle samfunnet og døden. 2014

•Holand, Kirsti: ”Jordbruget og det hele Landstell er overdraget Fruentimmerne”. Fra en studie basert på Vegas befolkning i peerioden 1765 – 1865. 2016

•Holen, Edgar: Nord-Norges nest eldste fotografbedrift. 1970

•Holm, Bjarne: Torghatten [dikt]. 1970

•Holm, Bjarne: Drukningsulykke på Bindalsfjorden (Kjella) 2. november 1922. 1971/72

•Holm, Bjarne: Drukningsulykker på Bindalsfjorden. 1973

•Holm, Edgar: Nord-Norges nest eldste fotografbedrift. 1970

•Holmslet, John Bang: Juleskikker i den gamle tida og i nyere tid. 1971/72

•Holmslet, John Bang: Kvardagsmat før i tida. 1971/72

•Holmslet, John Bang: Redskaper og verktøy i ei gardssmie og om hvordan de blei brukt slik jeg husker det fra om lag år 1900. 1973

•Holmslet, John Bang: Harde tider. 1973

•Holmslet, John Bang: Gårdssmia sine minner. 1976

•Holmslett, John B.: Gamle minner. 1977

•Hongset, Aksel: Helgeland og helgelendingane. To menn og to vurderingar. 1970

•Hongset, Aksel: Fra siste samværet mitt med Havnø. 1985

•Hongset, Aksel: Et bondebryllup i Bindalen omkring 1870. 1992

•Hongset, Olav: To folketonar frå Vega. 1971/72

•Hongset, Olav: “Livssed for kommende dage”. Hansine og Emil Wahl til minne. 1974

•Hongset, Olav: Johannes Einrem. Vefsn-guten som vart misjonær og forfatter. 1976

•Horsberg, Aslaug: Eit høgtidsminne. 17. mai på Vega 1914. 1984

•Hoset, Mary Ann: Fra tavle til griffel til dataskjerm – om grunnskolens utvikling frem til i dag. 1991

•Husby, Olaf: Total solformørkelse i Sandnessjøen 21.8. 1914. 2003

•Hutchinson, Alan: Sladder og stevning. Rettens plass i samfunnet på 1700-tallet. 1998/99

•Hvidsten, Astrid: Stia – den raskeste skoleveien! Noen barndomsminner fra Mindlandet. 2009

•Hvidsten, Astri: Veibygging på Mindland fra 1896 til 1952. 2016

•Høvding, Einar: Edvard Jensen Havnø 1869-1940. 1985

•Hågensen, Johan: Fra armod til bedre tider. 1986

•Ingulfsen, Ingulf: Spåkona Sibylla som spådde Mosjøens undergang. 1973

•Ingulfsen, Ingulf: Tre mann så spøkelse på Sundøya. 1973

•Ingulfsen, Ingulf: Sund i Leirfjord. 1976

•Innset, Knut: “En Automobilvei fra Sunnan Jernbanestation til Mo i Ranen”. Historien om hvordan E6 gjennom Helgeland ble til. 1997

•Innset, Knut: Vegen til Hattfjelldal – og til Sverige. Historien om riksveg 73 Trofors – Riksgrensen. 1998/99

•Innset, Knut: “Veien Heimnæs-Korgen-Reinaamo”. Fra 1867 til i dag. 1999

•Innset, Knut: Fra Mo til riksgrensen. Blå vegen Veg nr IX – Riksveg 772 – Riksveg 72 – Europaveg 79 – Europaveg 12. 2000

•Innset, Knut: Fra Torghatten til Svenningdalen. Vegbygging i mer enn hundre år. 2001

•Innset, Knut: Vegstubbene som til slutt ble til kystriksvegen (Riksveg 17). 2003

•Jacobsen, Anna: Norsk-samisk ordliste. 1991

•Jacobsen, Kari Sommerseth: Min oldemor ”Karl Jacobsens Enke”. 2006

•Jacobsen, Kari Sommerseth: Historien om Josefine Ryan fra vegaøyene og hennes familie. 2009

•Jacobsen, Kari Sommerseth: Historien om et maleri fra Skålvær. 2016

•Jacobsen, Kari Sommerseth: Madame Maren Broch til Nord-Herøy gård. 2017

• Jacobsen, Kari Sommerseth: Nye funn omkring originalbroderiet til nordlandsbunaden. 2018

• Jacobsen, Kari Sommerseth: Elisabeth Laauritzdatter (1621-1701) – prestefrue
i Vefsn. 2022
•Jacobsen, Kjell: Glimt fra Vefsn bygdesamling. 1970

•Jacobsen, Kjell: Sølvgruvene i Svenningdal. 1970

•Jacobsen, Kjell: Mikal Jakobsen (1857 – 1942). 1971/72

•Jacobsen, Kjell: “Tina” og “Folkebladet”. De første avisene på Helgeland. 1973

•Jacobsen, Kjell: Nyryddere og innflyttere i Grane. 1974

•Jacobsen, Kjell: Bondevennene i Vefsn og Hattfjelldal. 1975

•Jacobsen, Kjell: John Ottesen. 1975

•Jacobsen, Kjell: De første arbeiderforeningene i Mosjøen og Vefsn. 1976

•Jacobsen, Kjell: Hemnes bygdetun. 1976

•Jacobsen, Kjell: Lokalhistorie fra Helgeland 1976. 1977

•Jacobsen, Kjell: Lensmannens 5-årsberetning. 1977

•Jacobsen, Kjell: Lokalhistorie fra Helgeland 1977. 1978

•Jacobsen, Kjell: Krutåga. 1978

•Jacobsen, Kjell: Lokalhistorie fra Helgeland 1978. 1979

•Jacobsen, Kjell: Nordlandsbanen 1862-1962. Et kort oversyn. 1979

•Jacobsen, Kjell: Lokalhistorie fra Helgeland 1979. 1980

•Jacobsen, Kjell: Rovdyrjakt i Vefsn på 1700-tallet. 1980

•Jacobsen, Kjell: Røsdalsmordet i sagn og historie. 1982

•Jacobsen, Kjell: Om vefsningenes Bergens-gjeld. 1983

•Jacobsen, Kjell: Rovdyrjakt i Vefsn på 1800-tallet. 1985

•Jacobsen, Kjell: Grensebefaringer i 1782 og 1805. 1986

•Jacobsen, Kjell: Njaarke-Næjla. Nils Jonson, Vesterfjella, 1795-1869. 1987

•Jacobsen, Kjell: “Rik-Jo-Perso”. Jon Person, Vesterfjella, 1818-1887. 1988

•Jacobsen, Kjell: Njaarke-Næjla og “Rik-Jo-Perso”. Rettelser og tillegg. 1989

•Jacobsen, Kjell: For lov og rett på Helgeland. Sorenskriverembetet 400 år 1591-1991. 1991

•Jacobsen, Kjell: Allmenningene i Vefsn og Rana fjerdinger. Kong Fredrik 5’s skjøte til Petter Dass d.y. 3. mars 1750. 1993

•Jacobsen, Kjell: Axel Coldevin 1900 – 1992. 1993

•Jacobsen, Kjell: Hotellet i Mosjøen. – Fru Haugans Hotel 1794 -1885 -1994. 1994

•Jacobsen, Kjell: Norges eldste ski funnet i Vefsn. 1994

•Jacobsen, Kjell: Snøskred i Øyfjellet i Vefsn. 1996

•Jacobsen, Kjell: Innlandsfisket som attåtnæring i Vefsn-bygdene. 1997

•Jacobsen, Kjell: Fra Jamtland til Vefsn. Innflytting på 1600- og 1700-tallet. 1999

•Jacobsen, Kjell: Rovdyrjakt i Vefsn, Grane og Hattfjelldal på 1800-tallet 1851 – 1899. 2000

•Jacobsen, Kjell: Den gamle samemisjonens skoler i Vefsn og Hattfjelldalen. 1720-åra – 1869. Første del, til 1810. 2002

•Jacobsen, Kjell: Den gamle samemisjonens skoler i Vefsn og Hattfjelldalen. 1720-åra – 1869. Andre del, 1810 – 1869. 2003

•Jacobsen, Kjell: Minneord Arnt 0. Åsvang. 2004

•Jacobsen, Kjell: Helgeland 1905. Enighet og splittelse. 2005

•Jacobsen, Kjell: 1905 – Rettelser og tilføyelse. 2006

•Jacobsen, Tor: Askeladden fra Sandnessjøen. Leif B. Lillegaard. 1918 – 1994. 1994

•Jacobsen, Tor: Tor i Neset minnes Toraneset. 2012

•Jakobsen, Elin-Paulin: Sandsundvær-ulykka, 22. jan. 1901. 1975

•Jakobsen, Kurt: En kort beskrivelse over Helgelands fogderie. 1978

•Jakobsen, Kurt: Om en jordegave til Herøy kirke etter reformasjonen. 1978

•Jakobsen, Kurt: Skibbåtsvær i Herøy – bemerkninger til en familie Leth og bosettingen på 1700-tallet. 1979

•Jakobsen, Kurt: Tosen i Bindalen. Sagnet om dødningebenet, fortalt af Andr. Lund i “Ørebladet”. 1979

•Jakobsen, Kurt: Anders Chr. Dass’ brev om Helgeland. 1979

•Jakobsen, Kurt: Litt om en familie Leth i Herøy og på Dønna. 1980

•Jakobsen, Rurt Rune: Verdsetting av husdyr på 1700-tallet. 2009

•Jakobsen, Rurt Rune: Herøyfjerdingen som ble rådmann og borgermester i Bergen. 2020

•Jakobsen, Rurt Rune: Peder Hansen Leth og borgerleiet Herøyholmen. 2021

•Jakobsen, Per Bardo: Reinflytting på Helgeland. 2009

•Jensen, Eivind Bråstad: Tromsø-seminarister fra Helgeland. Studenter fra Helgeland ved Norges første offentlige seminarium i Tromsø. 2013

•Jensen, Eivind Bråstad: Ole Tobias Olsen – prest, politiker og nordlandspatriot. 2015

•Jensen, Eivind Bråstad: Anton Christian Bang – tromsøseminaristen fra Dønna som ble biskop i Kristiania. 2017

•Jensen, Eivind Bråstad: Den Nordlandske Forening i Christiania. 2019

•Jenssen, Øyvind: Film om Velfjord bygdemuseum. 1986

•Jenssen, Øyvind: Lauvøy i Dønna. 1986

•Jenssen, Øyvind: Sømnesvisa – et hundreårsminne fra Leirfjord. 1986

•Jenssen, Øyvind: Folkeskolens historie i Nesna. 1987

•Jenssen, Øyvind: Lokalhistorikeren fra Handnesøya [Peder A. Hansteen]. 1987

•Jenssen, Øyvind: Takk til Sigurd Arnekleiv. 1987

•Jenssen, Øyvind: Forfatteren Anders Forsland. 1997

•Jenssen, Øyvind; G.nr. 84 Randalen – en gård som ble borte. 2000

•Jenssen, Øyvind: Arne Langset fra Nesna. Bonden, lærerskolemannen og politikeren. 2004

•Jenssen, Øyvind: Forfatteren , læreren og helgelendingen Birger Jåstad (1904-84). 2005

•Jenssen, Øyvind: Tomas i Refsneset – en gründer og pioner fra Nesna. 2010

•Jenssen, Øyvind: De kalte han “Neppelbergpresten”. 2017

Nynorsken si skolehistorie på Helgeland. 2020

•Jenssen, Øyvind: Vassenget i indre Leirfjord. 2021

•Johannesen, Ragnar L.: Kraftkaren Kristoffer Kristoffersen og kona hans. 1971/72

•Johansen, Arne B.: Bildene i Troillhåle. 1988

•Johansen, Arne B.: Dyregravene på Tromoan i Grane. 1993

•Johansen, Einar D.: Ueren og det ”hellige” uershodet. 2005

•Johansen, Einar D.: Helsevesen og drikkevannsforhold i fiskeværene på Helgeland rundt 1870. 2008

•Johansen, Einar D.: Vi jobbet på ”krabben”. Om krabbefiske på Helgeland og krabbefabrikken på Seløy de første tiår etter krigen. 2009

•Johansen, Gudolf: Min krigsseilas. 1989

•Johansen, Odd: Gamle ord og vendingar frå Meløy. 1973

•Johansen, Odd: Ordtak fra Meløy. 1974

•Johansen, Odd: Sagnet om “Sølv-Jo”. 1976

•Johansen, Odd: Ordtak etter bestemor. 1977

•Johansen, Odd: Gamle ordtak etter ho bestemor. 1979

•Johansen, Rita: Et amerikansk “Sør-Helgeland”. 1994

•Johansen, Ulrik: Til minne om den gamle skolelærer. 1982

•Jonassen, Ola J.: Da krigen kom til Brønnøysund. 1990

•Jonsen, Jon: Burets plass på Helgelandskysten. 2013

•Juvik, Lars Hansen: Johan Hanssøn Heitmann. Sjøkaptein, forfatter, kartograf og naturvitenskapsmann. 1999

•Juvik, Lars Hansen: Fangeleiren på Dunderland – et kulturminne. 2022
•Jøsevold, Martin: Nils Lagli. 1994

•Jøsevold, Martin: Erling Falk – den røde hemnesværing. 2007

•Jøsevold, Martin: ”Tenk på ditt gamle rykte…”. 2011

•Jøsevold, Martin: Karen Iversen og Anna Margrethe Falk – politiske pionerer på Hemnesberget. 2013

•Jøsevold, Martin: Positivmusikken på Helgeland. 2017

•Jåstad, Birger: Gamalt frå Leirfjord. 1970

•Jåstad, Birger: Optegnelses bog af de viktigste forhold jennem været fra 1891 for Anders G. Sommerseth og Oline Sommerseth. 1977

•Jåstad, Birger: Helleristningar på Helgeland. 1979

•Jåstad, Birger: Hestane som drog i krig. 1980

•Jåstad, Birger: Tjøttaspelet. Ein tanke berre. 1980

•Jåstad, Birger: Vind frå fjellet. 1980

•Jåstad, Birger: To namnegåter i Leirfjord. 1982

•Kampestuen, Randi, se Fløtten, Karin, Olga-Marie Monssen og Randi Kampestuen

•Kappfjell, Nils Olav: En liten historie. 1984

•Kappfjell, Nils Olav: Iænneh, mo boe’ries aldoe/Nå rolig, min gamle simle [dikt]. 1983

•Kappfjell, Nils Olav: Brev til en venn. 1983

•Kappfjell, Nils Olav: Rype-hoas rede. 1983

•Kappfjell, Nils Olav: Sæ’miei vuelie/Samenes melodi [dikt]. 1983

•Karijord, Knut: Grønlandsmisjonæren fra Nord-Herøy. 1982

•Karstensen, Per: 1814. Det merkverdige år. 1993

•Karstensen, Per: “Nyordningen” i kommunene under okkupasjonen. 1995

•Karstensen, Richard og Ørnulf Kibsgaard: Aluminiumsverket i Mosjøen 1958 – 2008. Miljøpåvirkninger på jord- og skogbruket. 2008

•Kaspersen, Ardis: Min barndoms Anna. 1982

•Kibsgaard, Haakon M.: Herre Gud! Dit dyre navn og ære – En tekst – mange melodier. 2006

•Kibsgaard, Torvald: Vår ære og vår makt. 1990

•Kibsgaard, Ørnulf: Sitkagran – Historien om et viktig fremtidstre på Helgelandskysten. 2001

•Kibsgaard, Ørnulf: Elgens historie og Helgeland. 2006

•Kibsgaard, Ørnulf: Minnemedalje til en britisk soldat for innsats i andre verdenskrig. 2017

•Kibsgaard, Ørnulf, se også Karstensen, Richard og Ørnulf Kibsgaard. 2008

•Kibsgaard, Ørnulf: Fredskogfelt på Helgeland – kunnskap, ressursoppbygging og mer bevissthet om skog. 2020

•Kielland, Hj.: Var foged Peter Jacobsen Falchs hustru en Benkestok? 1982

•Kjelen, Hallvard: "Viking Fredlaus" av Birger Jåstad. Eit politisk sogespel frå Helgeland. 2019

•Kjerringnes, Johan: Skisporten på Helgeland. 1995

•Kjerringnes, Johan: Overgang fra tradisjonelt til intensivt jordbruk i Nordland i tidsrommet 1945 – 1969. 2001

•Kjerringnes, Johan: Pioner-arbeidet som fekk vidtfemnande omfang. Om kultivering av fisk i Hattfjelldalen. 2002

•Kjerringnes, Johan: Ski-produksjon i Røssvassbygdene. 2007

•Kjerringnes, Johan: Skismøringens og skiprepareringens utvikling på treski sett i historisk lys. 2010

•Klausen, Ann Kristin: Fra gammel bygdenæring til profesjonell industri. Historien om Nesna-lobben. 1998/99

•Klausen, Ann Kristin Feøya – egg- og dunvær på Helgelandskysten. 1999

•Klausen, Ann Kristin Petrine Walnum ved Prestsjyen. 2000

•Klausen, Ann Kristin Miniatyrbildet av Marianne Krogh. 2001

•Klausen, Ann Kristin: Nesna 1905 – et tidsbilde. 2005

•Klausen, Ann Kristin, se også Gårdvik, Mette og Klausen, Ann Kristin

•Klausen, Ann Kristin: Kobberslageren i Strandveien. 2008

•Klausen, Ann Kristin: På tokt med ”Mathilde”. 2009

•Klausen, Ann Kristin: Båtryene på Helgeland. 2011

•Klausen, Ann Kristin: En bakerfamilie på Helgeland. 2013

•Klausen, Ann Kristin: Kiosken som kom og forsvant. 2015

•Klausen, Ann Kristin: De første lærerinnene på Helgeland. 2016

•Klausen, Ann Kristin: Oppstarten av Kristen videregående skole Nordland (KVN) på Nesna. 2017

•Klausen, Ann Kristin: Barbara Baarsen – fotograf på Helgeland i 40 år. 2018

Åsvær i Døsens tid og etterpå. 2020

•Klausen, Ann Kristin: Hermetikkproduksjon på Helgeland. 2022
•Klæboe, Annfinn Aas: Fra apprentive i Handelsflåten til sjef for Sjøforsvaret. 1995

•Klæboe, Jon: Ho mor fær lofotfolket sitt heim [dikt]. 1997

•Klæbo, Jon: Borte frå heimen (dikt). 2012

•Klæbo, Jon: Ei rispe frå Nordland. 2012

•Knapstad, Fritz: Bureising. 2013

•Knutsen, Nils Magne: Julius Sundsvik – sterk realist fra Helgeland. 1997

•Knutsen, Nils Magne: Petter Dass (1647-1707). Protestdikter, entertainer, turistguide

og (nesten) feminist. 2021
•Kokkim, Ellen Cathrine Hasle, se Kristiansen, Inger Johanne og Kokkim, Ellen Cathrine Hasle

•Kolstad, Svein: Post-Nikoline. Fortelling om skolegang og hverdagsliv til en psykisk utviklingshemmet kvinne for vel 100 år siden. 2019

•Krasulja, Petar: Represalier i fangeleiren i Korgen. 39 fanger skutt en junidag 1942. 2001

•Kristiansen, Inger Johanne og Kokkim, Ellen Cathrine Hasle: Leonard Bjørnvold. Historien om husmannsgutten fra Bjørnvollen i Leirfjorden. 2003

•Kristoffersen, Trond: Blåfjellet – et rikt plantefjell på Helgeland. 2011

•Kristoffersen, Trond: Orkidéer på Helgeland. 2014

•Kristoffersen, Trond: Orkidéer på Helgeland. Del 2. 2016

•Krogh, Hans B.: Kunstneren Even Ulving (1863-1952). 2007

•Krokaa, Petter: Stephan Min kjente ukjente tipptipp-oldefar. 1994

•Kvalø, Jann: Rusch-navnet og dets opprinnelse. 1992

•Kvanmo, Hanna: Å etablere seg i Rana på 50-tallet. 1992

•Kvitle, Trygve: Ungdomslagsarbeidet i Sømna. 1976

•Kaalvik, Tor: Striden om Nordlandsbanen. 1979

•Lagli, Nils: Omgangsskola. En dag på skola hos han Gunnar Berg. 2001

•Lagli, Nils: Adventa og jula. 2002

•Lagli, Nils: Førstedags jul. 2003

•Laksholm, Anne: Om skrømt og overtru i gamle dager på Vega. 1980

•Laksholm, Anne: Krigslitteraturen. Bøker om 2. verdenskrig. 1990

•Laksholm, Anne: Bidragsytere til Årbok for Helgeland 1970 – 1990. 1991

•Laksholm, Liv: Motstandskamp og våpensmugling på Helgeland 1940-45. Sammendrag av

•Lande, Peder: Jon Aalein. 1984

•Lande, Peder: Eventyreren Johan Hansen Hammerli. 1985

•Langjord, Astrid: Nordlandsbunaden. 1985

•Langset, Arne: Nesna kyrkje. 1971/72

•Langset, Erlend, se Frisch, Nina Scott og Langset, Erlend Larsen, Edvard, se Storvik, Edvard Larsen

•Larsen, Helge O.: Torolf Fossland – Tomma-maleren som ble mer anerkjent i utlandet enn hjemme. 2009

•Larsen, Ove: Polstradisjoner i Drevja-bygda. 1987

•Larsen, Ove: “Vi har ikkje beire instrument enn fiolinen”. Om folk og musikk i Drevjabygda. 1997

•Larsen, Sverre Mogård: Træna. 1975

•Larsen, Sverre Mogård: Sjøforklaring fra 1909. 1978

•Larsen, Sverre Mogård: Tre barnesanger fra Vik i Helgeland. 1980

•Larsen, Sverre Mogård: Å leike med skjell – en leikeaktivitet som forsvinner. 1997

•Larsen, Sverre Mogård: Skjelva fyr – et nedlagt fyr på helgelandskysten. 2005

•Larsen, Sverre Mogård, se også Mogård-Larsen, Sverre

•Laugerud, Henning: Gjenstander fra Helgeland i Nordiska Museet i Stockholm. 1999

•Laumann, Svein: Akvarellmaleren fra Helgeland – Hans Johan Fredrik Berg. 1998/99

•Lauritsen, Oddmar: Tragedien i Hinderåga – april 1891. 1992

•Lauritzen, Anja: Særoppgave i historie 1980: “Sandnessjøen Slip”. 1980

•Lauritzen, Merethe og Bråtveit, Ola: Stangen. 2016

•Lauritzen, Merethe og Bråtveit, Ola: Eit dramatisk forlis. 2021

•Lauvås, Olaug: 1. mai – 100 år i 1990. 1990

•Leirvik, Sveinung: Iver Olså. Kjent båtbygger i Åbygda, Bindal. 1978

•Leirvik, Sveinung: Dei første av Melgaard-ætta i Bindal og Velfjord. 1983

•Leirvik, Sveinung: Fire søsken frå Rana. 1985

•Leirvik, Sveinung: Siste reisebrev fra Årsandøy. 1986

•Leland, Einar: Helgelendingar i USA. 1995

•Liland, Petter J.: Stadnavn og gardshistorie [Tjøtta]. 1970

•Liland, Petter J.: Tale ved avduking av minnestein over Øyvind Skaldespiller. 1977

•Liland, Petter J.: Kvann og sløke. 1980

•Lindahl, Ingvar: Litt om brynestein på Helgeland. – 2014, s. 7 – 10, ill.

•Lillegaard, Bodil: Alstahaug husmorskole – 80 år. 1982

•Lillegaard, Bodil og Strøm, Hans Henrik: Johan Stang – distriktslege i Alstahaug og

lege ved Helgeland amtssykehus på Søvik i 1867-1877. 2021

•Lillegaard, Leif B.: Høvdingen på Tjøtta. 1980

•Lillegaard, Leif B.: Kvernstein mol i mørke netter. 1980

•Lillegaard, Leif B.: Læraren [Birger Jåstad]. 1981

•Lillegaard, Leif B.: Dølen på Nesna [Sigurd Arnekleiv]. 1982

•Lillegaard, Leif B.: “Helgelandsblae” – en kort kavalkade. 1989

•Lillevik, Raymond: Baptister og frikirkefolk på Strandlandet. To bedehus tett i tett. 2011

•Ljøkjell, Leif-Arne: Drevjamoen leir – 100 år. 2012

•Lingås, Lars Gunnar: Forsømt av velferdsstaten. 1991

•Lindahl, Ingvar: Litt om brynestein på Helgeland. 2014

•Lindahl, Ingvar: Litt om brynestein på Helgeland. 2014

•Lommerud, Kristiane: Minder fra Herø Prestegaard i Nordland. 2001

•Lorås, Jostein: Statlig styring og småbrukarkår på Helgeland. 1998/99

•Lovund, Johannes: Amstkole – “for at skaffe bygderne en oplyst og selvhjulpen bondestand”. 1999

•Lovund, Johannes: Fru Nathalie Finckhenhagen Gidtske og godseiermiljøet på Tomma. 2003

•Ludvigsen, Alf: Skatten i Børgefjellet. 1985

•Ludvigsen, Alf: Fugler i tradisjon. 1987

•Ludvigsen, Alf: Kongetorsk. 1988

•Ludvigsen, Alf: En nydelig vårtur innover Børgefjellet for mange år siden. 2019

•Ludvigsen, Alf: Gårdsdrift i gammel tid på Helgeland. Minner fra en tid da gårdsdrift og

levemåte gikk i ett. 2021

•Ludvigsen, Alf: Skjellgraving. 2020

•Ludvigsen, Alf: Lokalhistorikeren Kåre Hjartland. 2022
•Luktvatn, Arne: Skoleforholdene i Elsfjord i gamle dager. 1980

•Luktvatn, Arne: Den første bilen på Helgeland. 1982

•Lund, Andr.: Tosen i Bindal. Sagnet om dødningebenet, fortalt af Andr. Lund i “Ørebladet”. 1979

•Lund, K.: Sang om den store ulykken i Sandsundvær den 22.jan. 1901. 1976

•Lundestad, Halvard: Ordtøke og seiemåtar. Samla av Aaslaug R. Langjord. 1978

•Lundestad, Halvard: Stadnamnet Grane. 1978

•Lundestad, Halvard: Manndrap i Drevja. 1979

•Lundestad, Halvard: Stadnamn og vekstliv. 1979

•Lundestad, Halvard: Tomas Sjursson. Mistenkt for trolldomskunst. 1979

•Lundestad, Halvard: Trollkattkjerringa på Moldremma i Vefsn. 1981

•Lyftingsmo, Erling: Litt om samisk reindrift. 1984

•Løbeck, Gunnar: Gløtt inn i ein kulturheim. 1984

•Løbeck, Gunnar: Kobben. 1985

•Løbeck, Gunnar: Handelsstedet Rørøy på 1800-tallet. 1986

•Løchen, Sølvi: Om godseiere og leilendinger på Helgelandskysten. To godsarkiver i Gunnerusbiblioteket. 2018

•Løvmo, Hans: Stubbebryteren – enkel og symbolsterk 100-års jubilant. 2010

•Løvmo, Hans: Sopelimen – et magisk skogprodukt. 2011

•Løvmo, Hans: Drevjaskia – ei trugeski? 2017

•Løvmo, Hans: Snøtruger – forløper for snøskuteren. 2020

•Løøw, Anders: En beskrivelse av samer år 1816. Sven Nilsson på Tilrems marked. 2006

•M. M.: Heimstad-diktaren Lars Jåstad (1871 – 1926). 1971/72

•M. S.: Gamle minner. Gammel-Nils. 1970

•Mariussen, Arne: Visen om “Ester Olinda”, fra sangerrevyen “Ke du mein” – 1933. 1980

•Marsten, Sigurd: Ola Grotnes. 1985

•Martinsen, Andreas Eliassen: H. Martinsens Bilverksted. 2011

•Mathisen, Tor: “Bondevennene” i Velfjord og Vik. 1984

•Mathisen, Tor: Båtbygging i Sømna. 1992

•Mathiassen, Jorid: “Jeg døper deg på von til Sigrid eller Jon”. Navneskikker på Helgeland i forrige århundre. 1997

•Meland, Gunnar: Gammelt ankerfunn fra Nesna. 1976

•Mentzoni, Steinbjørn: Operasjon “Leader”. 1980

•Mentzoni, Steinbjørn: Slik helgelendingene opplevde 9.april 1940. 1980

•Mikalsen, Grete: Johan J. Toft – fiskernes, kystbefolkningens og fiskerinæringens talsmann. 2019

•Stav, Ivar Erlend: Karen Larsen fra Stokkasjøen. Et liv i tjeneste for familien Hestmann. - 2019, s. 51 - 60, ill., litt.

•Mikkelborg, Peder: Støtt kystfort. 1990

•Moe, Johan: Fra krigsåret ombord i S/S Ole Bull. August 1944. 1990

•Moe, Odd: Den gang rekruttene fra Vefsn og Rana hadde den største gjennomsnittlige høyde. 1988

•Moe, Odd: Vikingtidsgarden på Mo i Brønnøysund. 1999

•Moe, Odd: Skjøtepå gardsbruk i Brønnøy tinglag år 1911. 2000

•Moe, Odd: Krigsseileren Johan Moe fra Brønnøy. 2001

•Moe, Odd: Onnetider i jordbruket. 2003

•Moe, Odd: Den tysk/norske innsatsen for å holde Riksveg 50 over Saltfjellet oppe vinterstid 1940 – 1945. 2004

•Moe, Odd: Bærsorter på 65o nord. 2006

•Mogård-Larsen, Sverre: “Småjentan dainsa nakjen”. Om hvordan en uskyldig bånsull kan ha tradisjoner langt tilbake i hedensk tid. 1998/99

•Mogård-Larsen, Sverre, se også Larsen, Sverre Mogård

•Monsen, Robert: Julefeiring hos emigranter i USA. 1985

•Monsen, Robert: Aksel Neppelberg. Norsk-amerikaneren som kom tilbake til heimbygda. 1991

•Monsen, Robert: Ranværinger på kveitefiske i Åsvær for omlag 290 år sia. 1994

•Monssen, Olga-Marie, se Fløtten, Karin, Olga-Marie Monssen og Randi Kampestuen

•Mortensen, Egil: Kvinder selv stod opp og strede… Glimt fra kvinners innsats i omsorgsarbeidet på Vega. 2003

•Munthe, Wilhelm: Tre engelskmenn langs Helgelandsleden i 1833. 1993

•Muri, Alv G. Nordal: Litt om stadnamn, språk og logikk. 1980

•Myhre, Aud Halsen: Prolog ved avduking av bautaen over Øyvind Skaldespiller. 1980

•Myhre, Bjarne: Helgeland Historielag 40 år. 2011

•Myhre: Bjarne: Fruen til Forvik. 2013

•Myklebostad, Johan: Sagnet om Hårek på Tjøttas finneskatt. 1977

•Mykletun, Sjur: Fra Helgeland til Ballybunion. Johan Heitmanns liv og skjebne. 1983

•Mykletun, Sjur: En sørgesang av Jacob Jansa fra 1798. 1984

•Mykletun, Sjur: Tarald Olsen Gaupen som salmedikter. 1984

•Mykletun, Sjur: Fra postbonde til dampskip. Trekk av Helgeland posthistorie fra 1658 til 1866. 1985

•Myrvang, Anfinn: Rendalsvik i Meløy – Gruvesamfunnet som ble borte. 1997

•Myrvang, Anfinn: Turisttrafikken til tvillingbreene i Holandsfjord. 1993

•Myrvang, Anfinn: Om sagn og sagnet om Svartisen. 1994

•Myrvang, Anfinn: – Vi merket at her var ufred i marken. Bjørnehistorier fra Holandsfjord. 2002

•Myrvang, Finn: Bragva og Kongva – to øynamn i Træna. 1986

•Myrvang, Finn: Lovund og andre “lauv”-namn på Helgeland. 1986

•Møller, Halvdan: Fugleliv oppunder Polarsirkelen. 2003

•Møllersen, Hans: Illegale skrifter og avis ble utgitt i Rana under krigen. 1990

•Møllersen, Trond Ørjan: På sporet av kamkaka. 2019

•Mørch, B. og H.: Tullingskjæret. 1980

•Mørk-Eidem, Bjarne: Stortingsrepresentanter fra Helgeland 1815-2014. 2014

•Mørk-Eidem: Bjarne: Fra sommerfjøs til fellesfjøs – Eidemgrenda gjennom 70 år. 2019

•Mørk-Eidem: Bjarne, se også Eidem, Bjarne Mørk

•Nermark, Jarle: Landnåm i Amerika. 1999

•Nesje, Rolv: Tankar omkring eit øksefunn. 1970

•Nesje, Rolv: Steinøksa frå Bjerka. 1971/72

•Ness, Karin-Johanne: Nordlandsbunaden for kvinner. 2009

•Nicolaisen, Kjell: Børjeneset – 7000 års bosetning. 2001

•Nielsen, Carl: Brønnøy kirke 800 år. 1970

•Nikolaisen, Berit: Fra en oppvekst på husmannsplassen Rørøyøya i Vega. 1997

•Nilsen, Dag: Bysamfunnet Mosjøen. 1984

•Nilsen, Kirsti: Jernverket i 80-årene. 1989

•Nilsen, Torbjørn: Helgelandsbruden [dikt]. 1982

•Nilsen, Øystein: Ertenbrakan. 1992

•Nome, Helge: Senderen på Renga. 1990

•Nordfjellmark, A. Olsen: Bjørneskytteren Ol-Tomså, og vargen i Remskaret. 1982

•Nordsjø, Olav: De hafde en botelle brændevin imellom sig at giøre hinanden til gode med. 1996

•Nordsjø, Olav: Et klagebrev til biskop Gunnerus. 2017

•Nordsjø, Olav: Skattegraving og avispolemikk på 1880-tallet. 2020

•Nordsjø, Olav: Nils Hanssøn Tanche og arven etter han på Helgeland. 2021

•Nordøy, Knut: Andreas Lunds første tur til Lofoten. 1975

•Nordås, Skjalg: Skuleliv i heimbygda kring hundreårsskiftet. 1970

•Nordaas, Skjalg: Ferdsel til og frå fjellbygda i gamal tid. 1971/72

•Nordaas, Skjalg: Skuleliv i fjellbygda kring hundreårsskiftet. 1973

•Nordaas, Tor Martin Leines: Den gode Liv. 2016

•Nordaas, Tor Martin Leines: “Mosjøen var mitt første møte med verden utenfor”. 2017

•Nordaas, Tor Martin Leines: Fram til 100. 2018

•Nordås, Trygve: “Traallfiin” frå Vesterfjella. Bygdesoge frå Vefsn. 1971/72

•Nordås, Trygve: Ei bygdesoge frå Vefsn. 1973

•Nordås, Trygve: Handelsmannen på Selsøyvik. 1973

•Nordås, Trygve: Ho Kjersti-Marja og Kjersti-Marja-flåget. 1975

•Nordås, Trygve: Ho Kersti-Anne og Kersti-Anne-vatnet. 1977

•Nordås, Trygve: Trollkjerringa på Moldrem. 1977

•Norsted, Terje: “Den åpne og lukkede dør” i Vevelstad Kirke. 1998/99

•Nygaard, Lars: Den lange marsjen. 2009

•Nygård, Svein: Skålvær handelssted. 1983

•Nygård, Svein: Skålvær kirke. 1983

•Næss, Anne Qvale: Livet på Kirkøy og omegn i min barndom og oppvekst. 1992

•Næss, Inga E.: Nils Grøtland frå Vega. 1992

•Næss, Inga E.: Med havet som matfat – og jorda som spiskammers. Jordbruk i Skjærværet. 1999

•Næss, Inga E.: I en gammel landhandel på Nes. “Karl Olsen-butikken” på Vega. 2001

•Næss, Inga Elisabeth: Ærfuglen og øyværingenes gull. 2008

•Næss, Inga Elisabeth: "Almuesvellet er den høyeste lov". Sogneprest Christian A. Qvale (1772-1846). 2020

•Næss, Inga Elisabeth: Den første Tønder i Norge. Jakten på en familiehistorie. 2021

•Næss, Inga Elisabeth: Bjarne  Ness – malernes maler. 2022
•Olsen, Ole: En bergingsdåd for 100 år sidan. 1970

•Olsen, Ove Magnus: Katolsk kapell i Sørsolvær. Klart minste kerkebygg på Helgeland. 2017

•Olsen, Ståle Bing – fra Trondheim til Helgeland. 1994

•Olsen, Johnny: Fra Leirfjord kirkes tidlige historie. 1994

•Olsen, Ragna: Brannen på Raudskjærholmen – et minne. 2009

•Oreschkin, Julian: Rigel. Et krigsdrama i skipsleia. 1987

•Ottesen, John: Om Veirforholdene fra 1851 indtil den senere Tid (1897). Efterladte Optegnelser. 1975

•Pedersen, Kathinka: Barndomsminner fra 1920-årenes Bindal. 1987

•Pedersen, L. U.: Torget i rikshistorisk sammenheng i reformasjonsårhundret. 1970

•Pedersen, L. U.: En håndverkerfamilie i Brønnøy. 1971/72

•Pedersen, L. U.: Omkring presterekken i Brønnøy fra reformasjonen til ca. år 1700. 1985

•Pedersen, Lorentz U.: Russefangene i Brønnøysund. 1995

•Petersen, Asmund: Utferdene med “Dragene” fra Helgeland i 1926 og 1929. 1985

•Pettersen, Hans: Minner fra Storbraken. 1982

•Pettersen, Kristian: Hulemalingene i Skåren-Monsen. 1980

•Pettersen, Kristian: Edvard Havnø. Helgelendingen som oppdaget det eldste Helgeland. 1981

•Pettersen, Kristian: Utgravningene på Åsmyra i Vevelstad. 1981

•Pettersen, Kristian: En steinalder-meny. 1983

•Pettersen, Kristian: Utgravningene på Åsmyra i Vevelstad. II 1983

•Pettersen, Kristian: Steinalderen på Vega. 1985

•Pettersen, Ove: Sameskolen i Vefsn 1728-1733. Undervisning, språk og bøker. 2012

•Pettersen, Åsmund: Kamkaka – når og hvor ble den bakt for første gang? 2005

•Præsteng, Fridtjof: Båtbygging – Båthandel i Rana. 1986

•Rabliås, Ole: Folkemusikk på Helgeland. 1986

•Rabliås, Ole: Ulykker og folkediktning. 2000

•Rabliås, Ole: “Hajn Grønvikmo”. 1878 – 1954. 2002

•Rabliås, Ole: Kvar vart det av Røssåga? 2004

•Rabliås, Ole: Bygda som vart folketom. 2006

•Rabliås, Ole: På leiting etter gamal bygdekultur i Røssvassgrendene. 2007

•Rabliås, Ole: Linvika – ein fjellgard ved Røssvatnet. 2008

•Ole Rabliås: Då det var liv laga i utkantbygdene. 2010

•Ranheim, Sverre og Bjørn Tandberg: Fraktefart i krigstid – Litt om finske skip i norsk kystfart under krigen. 2008

•Ravatn, Torbjørn: Husflitsarbeid i Røsvasstraktene. 1971/72

•Ravatn, Torbjørn: Finnburet på Fagerbakken i Hattfjelldal. 1976

•Ravatn, Torbjørn: Hatten. – Eit landemerke i Hattfjelldal. 1983

•Ravatn, Torbjørn: Samiske eventyr frå Hattfjelldal. 1983

•Ravatn, Torbjørn: Fra det gamle Hattfjelldal. 1984

•Red.: Lokalhistorisk litteratur år. 2004

•Red.: Finnvisa. 1975

•Red.: Minnesteinen over Øyvind Finnson Skaldaspiller. 1976

•Red.: Medicinal-Bereetning for Helgeland Aar 1836. 1981

•Red.: Sandnessjøen i gamle dager [bilder]. 1984

•Red.: Fra Hemnesberget 1922 – 23 [bilder]. 1984

•Red.: Takk til Sigurd Arnekleiv. 1987

•Red.: Helgeland i Trondhjems reformats 1589. 1993

•Red.: Rettelse til årboka for 1992. 1993

•Red.: Samen og saivoene. Samisk eventyr fra Hattfjelldal. 1997

•Red.: Lokal litteratur 2000. Registrert ved Rana bibliotek. 2001

•Red.: Lokal litteratur 2001. Registrert ved Rana bibliotek. 2002

•Red.: Lokal litteratur 2002. Registrert ved Rana bibliotek. 2003

•Red.: Lokal litteratur 2003. Registrert ved Rana bibliotek. 2004

•Red.: Lokal litteratur 2004. Registrert ved Rana bibliotek. 2005

•Red.: Lokal litteratur 2005. Registrert ved Rana bibliotek. 2006

•Red.: Lokal litteratur 2006. Registrert ved Rana bibliotek. 2007

•Red.: Lokal litteratur 2007. Registrert ved Rana bibliotek. 2008

•Red.: Lokal litteratur 2008. Registrert ved Rana bibliotek. 2009

•Red.: Lokal litteratur 2009. Registrert ved Rana bibliotek. 2010

•Red.: Lokal litteratur 2010. Registrert ved Rana Bibliotek. 2011

•Red.: Lokal litteratur 2011. Registrert ved Rana Bibliotek. 2012

•Red.: Lokal litteratur 2013. Registrert ved Rana Bibliotek. 2014

•Red.: Lokal litteratur 2021. Registrert ved Rana Bibliotek. 2022
•Red.: Lokal litteratur 2014. Registrert ved Rana Bibliotek. 2014

•Red.: Lokal litteratur 2015. Registrert ved Rana Bibliotek. 2016

•Red.: Lokal litteratur 2016. Registrert ved Rana Bibliotek. 2017

•Red.: Lokal litteratur 2017. Registrert ved Rana Bibliotek. 2018

•Red.: Lokal litteratur 2018. Registrert ved Rana Bibliotek. 2019

•Red.: Lokal litteratur 2019. Registrert ved Rana Bibliotek. 2020

•Red.: Lokal litteratur 2020. Registrert ved Rana Bibliotek. 2021

•Red.: Lokal litteratur 2021. Registrert ved Rana Bibliotek. 2022
•Red.: Forfatterveiledning. 2012

•Red.: Forfatterveiledning. 2014

•Red.: Forfatterveiledning. 2015

•Red.: Forfatterveiledning. 2016

•Red.: Forfatterveiledning. 2019

•Red.: Forfatterveiledning. 2020

•Red.: Forfatterveiledning, 2022
•Red.: Kristian Halse – æresmedlem. 2017

•Red.: Ny kommisjonær. 2016

•Red.: Vedtekter for Helgeland Historielag. 2011

•Red.: Øyvind Jenssen- æresedlem. 2018

•Red.: Årsmelding Helgeland Historielag 2008-2009. 2009

•Red.: Årsmelding Helgeland Historielag 2009-2010. 2010

•Red.: Årsmelding Helgeland Historielag 2010-2011. 2011

•Red.: Årsmelding Helgeland Historielag 2011-2012. 2012

•Red.: Årsmelding Helgeland Historielag 2013-2014. 2014

•Red.: Årsmelding Helgeland Historielag 2014. 2015

•Red.: Årsmelding Helgeland Historielag 2015. 2016

•Red.: Årsmelding Helgeland Historielag 2016. 2017

•Red.: Årsmelding for Helgeland Historielag 2017. 2018

•Red.: Årsmelding for Helgeland Historielag 2018. - 2019

•Red.: Årsmelding for Helgeland Historielag 2019.  2020

•Red.: Årsmelding for Helgeland Historielag 2020. 2021
•Red.: Årsmelding for Helgeland Historielag 2021. 2022

•Reines, Henrik Danielsen: Sang om Sandsundvær-ulykka. 1975

•Reigstad, Bjørn: Med redningsskøyta i storm og kuling – Martin Skavold fra
Tro på Helgeland (1865-1952). 2022

•Reinåmo, Kari: Gamle bruksting fra gården Reinåmo i Korgen. 1977

•Riksen, Sigfred: Borgerleiet Bardal. 1986

•Riksen, Sigfred: Nordlandshandelen. 1986

•Risholm, Toril: Bremstein fyr. Dramatisk jordmorferd gjennom ureint farvann. 2021

•Risø, H. Olsen: Røverne i Revsdalen. Folkesagn fra Lurøy. 1976

•Roland, Hilde: Skolen i Lurøy 1780-1900. 1986

•Roland, Hilde: Menneskenes landskap. Om boplassen på Træna i yngre steinalder. 1995

•Roland, Kåre: Jacobia Olsdatter Lyngset. 1976

•Roland, Kåre: Sogneprest Heltzens plan for helsetjenesten i Nordland 1840. 1977

•Rosenberg, Emma: Tilhavs, i Vest for Helgelands Skjær… 2006

•Rosø, Anne Mette B.: Torolf Fosslands bilder ved Høgskolen i Nesna. 2009

•Rødli, Arne: Folkeminnesamleren Knut Strompdal. 1970

•Rødli, Arne: Storsaga i Nepåsfallet. 1971/72

•Rødli, Arne: Lomsdalen i Velfjord. 1974

•Rønning, Halvdan og Bosness, Liv: Et minne fra krigen 1940. “Bombingen” av Sandnessjøen Kino. 2002

•Rønning, Einar: Sagn fra Sjona. 1970

•Rønning, Einar: Notater fra Sjona. 1971/72

•S. A.: Hans Nielsen Hauge i Nord-Noreg. 1971/72

•Sagmo, Reidar: Klokkemakeren i Drevassbukta. 1993

•Salmelid, Tobias: Historien til Norsk Luthersk Misjonssamband på Helgeland. 1991

•Selnes, Olaf M. Gylseth: Sølvpenningene på Havnøy. 2007

•Selnes, Olaf Martin Gylseth: Glimt fra 1800-tallets båtpost og forunderlige reiser på Helgeland. 2019

•Selnes, Ragnar: En fange vender tilbake. 2016

•Severinsen, Anne: Norsk Koksverk A/S – et tilbakeblikk. 1989

•Severinsen, Anne: Sanderøya – ei lita øy med ei lang historie. 2002

•Severinsen, Anne: Kokke i Lofoten – tre kvinner fortel frå tida rundt 1930. 2005

•Severinsen, Anne: ”Så går vi rundt om en enerbærbusk” – om juletretradisjonar på Ytre Helgeland. 2006

•Severinsen, Anne: Blanklefse, kvitlefte eller gnekkalefs’ – ei lefse med mange namn og lange tradisjonar. 2008

•Severinsen, Anne: HM Kongens fortjenstmedalje for lokalhistorisk arbeid. 2009

•Severinsen, Anne: Jul i kåta. 2010

•Severinsen, Anne: Anna Andersen i Grubblia – gardbrukar og treskjerar. 2012

•Severinsen, Anne: Gammal juletrepynt. 2015

•Sigerstad, Ronald/ Bjørnvik, Hans: Birgitte Jensen, dikterdronning fra Dønna. 1992

•Simonsen, Povl: “Skogsveien” i Rødøy – Nord-Helgelands eldste boplass. 1998/99

•Simonsen, Torsten: Den Trondhjemske reformats for Rødøy prestegjeld. 1980

•Sjånes, Ingberta: Kosthold og annet i gamle dager. 1978

•Sjånes, Ingberta: Gjerøyværet. 1979

•Sjåvik, Erling: Eit krigsminne. 1994

•Sjåvik, Per: Dialektane på Helgeland. 1998/99

•Skavold, Harald: Hålogaland-namnet og Flatøy-boka. 1970

•Skavold, Harald: Den siste reinsamefamilien i Tjøtta. 1970

•Skavold, Harald: Myrkatto. Dialektprøve frå Tjøtta. 1970

•Skavold, Harald: Tolvtallsvisa. 1970

•Skavold, Harald: Vals frå Helgeland. 1970

•Skavold, Harald: Bresel-Hans (Tjøtta). 1971/72

•Skavold, Harald: Ein ukjend melodi til fedrelandssalmen. 1971/72

•Skavold, Harald: Petter Dass [dikt]. 1971/72

•Skavold, Harald: Høvedsmannen [Edvard Nilsen, Tjøtta]. 1973

•Skavold, Harald: Salme av biskop Mathias Bonsach Krogh til hans egen begravelse. 1974

•Skavold, Harald: Øyvind Finnson Skaldespillar. 1975

•Skei, Hans H.: Av godt folk vera fødd – Jon Klæbos biografi. 2012

•Skogheim, Dag: Helgeland og krigen 1940. Virkelighet og påstander. 1990

•Skogheim, Dag: Over berg og daler mot Polarsirkelen. 1991

•Skogheim, Dag: Over Saltfjellet med restenes rest. 1992

•Skogheim, Dag: Det tyske angrepet mot Alsten 31. mai 1940. – Aksjon “Biene”. 1997

•Skogheim, Arnljot: Minner fra tiden i fredsstyrkene i Midt-Østen. 2007

•Skorpen, Knut: Forliset på Maltsekken. 2002

•Skorpen, Knut: Tiendpengeskatten på Helgeland 1521 – 22. 2004

•Skorpen, Knut: 7. juni 1905. 2005

•Skorpen, Knut: Visa om hungersnøden 1813. 2013

•Skorpen, Knut, se også Brygfjell, Harald og Skorpen, Knut.: To lite påaktede kongepokalvinnere

•Skorpen, Knut, se også Elsvatn, Leif og Skorpen, Knut

•Skorpen, Peder A.: Min første tur på vinterfiske. 1970

•Skorpen, Peder A.: Ungdomsstevnet på Herøy sommeren 1917. 1971/72

•Skorpen, Peder A.: Hæstad kapell. 1973

•Skuthe, Hjørdis og Odd: Minner fra årene på Dønna 1947 – 1955. 2002

•Slottemo, Hilde Gunn: Støv, skitt og sot – et arbeidshistorisk blikk på kjønn og kulturelle grenser. Del 1. 2009

•Slottemo, Hilde Gunn: Støv, skitt og sot – et arbeidshistorisk blikk på kjønn og kulturelle grenser. Del II. 2010

•Slåtterøy, Ottar: Glimt fra en husmannstilværelse. 1996

•Slåttum, Berit: Kunstneren og tusenkunstneren Hans Nordeng 1918 – 1991. 2004

•Slåttum, Berit: Mitt eget språk – et liv med kunst i leire. Møte med Laila Baadstø. 2015

•Smedseng, Norveig: Hvordan havnet edle franske tepper på Tjøttagodset? 1970

•Smørvik, Arne: Magnus Anton Chr. Bang – En kort livsskisse. 1993

•Smørvik, Per: Husmannsliv på Dønnes kring hundreårsskiftet. 1970

•Smørvik, Per: Ho mor og han Olæ [Ole E. Rølvaag]. 1973

•Smørvik, Per: Husmannskontrakt frå Dønnes. 1974

•Smørvik, Per: “Håløygen” – elevavisa på Vefsn folkehøgskole. 1975

•Smørvik, Per: Mikkjel Fønhus og Susendalen. 1976

•Smørvik, Per: Han Johan Johanså fortel om russehandelen. 1978

•Smørvik, Per: Aksel Rørvik fortel frå 1905. 1980

•Smørvik, Per: Omnar og omnsrør av esje. 1988

•Smørvik, Per: Branntaksprotokollane som lokalhistorisk kjelde. 1992

•Smørvik, Per: Innsamling av stadnamn. 1993

•Smørvik, Per: “Vi baged Mad-Kisterne strax efter Juul”. Om lofotkosten gjennom tidene. 1996

•Smørvik, Per: “Nordlands Trompet” som historisk kjelde. 1997

•Smørvik, Per: Helgeland – ein del av “røgovnens rige”? 1998/99

•Smørvik, Per: Namn på åker og eng. 1999

•Smørvik, Per: “… en grundmuret Skorsteen af graasteen med Ildsted og Bagerovn”. Om gruer og bakaromnar på 1700- og 1800-talet. 2004

•Smørvik, Per: Seterdrift på Helgeland. 2007

•Smørvik, Per: Etiopia-kanalen og andre namn. Eit essay om stadnamn og barndom. 2009

•Smørvik, Per: ”Helgelendingen” – også ein del av lagshistoria. Helgeland Historielag 40 år. 2010

•Smørvik, Per: Glædelig jul – God jol”. Ein tekst om den mangfoldige jula. 2011

•Smørvik, Per: Då krigen kom til Dønna. Samtale med Håkon Johansen (1913-1997). 2012

•Smørvik, Per: Kjellarhuset. 2013

•Smørvik, Per: Jul på Helgeland – det lokale juleheftet. 2015

•Smørvik, Per: Gunnar Jahns byggeskikk-prosjekt. 2016

•Smørvik, Per: Fødslar og namn, 1910-1914 – på Helgelandskysten og i Gamlebyen, Oslo. 2017

•Smørvik, Per: Då spanskesjuka herja på Helgeland. Eit dystert hundreårsminne. 2018

•Smørvik, Per: "Norddønna" – to båter, to forlis. 2019

•Smørvik, Per: Ei bureisingshistorie. Del 1: Hus på flyttefot. 2020

•Smørvik, Per: Ei bureisingshistorie. Del 2: «- eng og aker paa Vinvatnets bunn». 2021

•Smørvik, Per: Lisetra i Grane. Unikt seteranlegg i vakkert landskap. 2022
•Smørvik, Per, se også Andersen, Rolf og Smørvik, Per

•Småli, Arnfinn: Hinderåga – nedlagt gård med dramatisk historie. 2011

•Sognnes, Kalle: Kvernsteinsdrifta i Monsholet. 1980

•Solbakk, Magnar: På tur med Arvid Sveli. 2010

•Solbakk, Magnar: Møter med Dag Skogheim. 2012

•Solbakk, Magnar: Sjøbergmarsjen x 30. 2013

•Solbakk, Magnar: Hvem eier Georg Sverdrup? 2014

•Solbakk, Magnar: Bjarne Mørk Eidem – 50 år som folkevalgt. 2015

•Solbakk, Magnar: Livets steiner – 10 spørsmål og “svar” om Kvernsteinproduksjon i Brønnøy. 2017

•Solbakk, Magnar: Huleboplass mot idrettsplass! – Telegram til Quisling. 2022
•Solbakken, Klaus: Anne Marie-kirken. 2014

•Solbakken, Ola: Avishistorien for Rana. 1989

•Solbakken, Per ved Brygfjell, Harald Et sagn fra Finneid i Hemnes. 1993

•Soleim, Marianne Neerland: Sovjetiske krigsfanger og sivile tvangsarbeidere på Helgeland 1941-1945. 2010

•Solem, Thyra, se Berglung, Birgitta og Solem, Thyra

•Solheim, Paul: Herøy kjerke. 1970

•Solheim, Paul: Herøy bygdesamling. 1973

•Solheim, Paul: Herøy. 1974

•Solheim, Paul: Nokre herøyfjæringar slik eg såg dei. 1982

•Solheim, Paul: Prestegarden på Sør-Herøy. 1982

•Solheim, Paul: Litt om fiske i Sandsundvær og Skibbåtsvær. 1984

•Solheim, Paul: Kjerkeferd. 2003

•Solvang, Petter: Per Davesa. 1989

•Stangen, Kari Ann Dragland: “Særskilte tanker om giftermål”. 1997

•Stav, Else: Prestegårdsliv på Tjøtta. Et tidsbilde fra 1920 – 30-årene. 1992

•Stav, Ivar Erlend: Prestegårdsliv på Tjøtta i sogneprest Hestmanns tid, 1916 – 1933 – belyst av bestemors brev

•Stav, Ivar Erlend: Karen Larsen fra Stokkasjøen. Et liv i tjeneste for familien Hestmann. 2019

•Stav, Ivar E.: Reisebrev fra ferden Forvik – Brekstad sommeren 1934. 2020

•Steinmo, Kåre: Bjørnejegere fra Kjerringhalsen. 1973

•Steinmo, Kåre: Fra gamle rettssaker i Luktvassbygda. 1974

•Steinmo, Kåre: Sølvsmeden på Steinmoen. 1975

•Steinmo, Kåre: Pål-slekten fra Steinmoen. 1979

•Steinmo, Kåre: Lofot-ferder i 1890-åra. 1981

•Steinmo, Kåre: Bjørn og Bjørnsmartnan. 1982

•Steinmo, Kåre: Om gamle talemåter. 1982

•Steinmo, Kåre: Det står slik i Kirkeboka. 1983

•Steinmo, Kåre: Fra de gamle tingbøkene. 1984

•Steinmo, Kåre: Splitter-Nils. 1988

•Steinmo, Kåre: 17. mai, 1814 – 1914 -1989. 1989

•Steinmo, Kåre: A.T.-leiren på Steinmoen, 1944. 1990

•Steinmo, Kåre: Torolf. 1993

•Steinmo, Kåre: Det gikk en sti over fjellet. 1995

•Steinmo, Per Kr.: Stedsnavn på Helgeland. 2005

•Steinrud, Dagfinn: Ein skole veks fram… også på Helgeland. 1989

•Steinrud, Åse Floa: Bremstein 1956: Forsamlingshus på flyttefot. 2015

•Stemshaug, Ola: Øynamnet Torga. 2000

•Stendahl, Erling: Petter Dass [dikt]. 1983

•Stendahl, Erling: Roald Amundsen [dikt]. 1983

•Stendahl, Erling: Til Alstenøy. 1983

•Stendahl, Erling: Adventstrand [dikt]. 1984

•Stendahl, Erling: Gammel altertavle. 1984

•Stendahl, Erling: Mitt hjem [dikt]. 1984

•Stendahl, Erling: Ennå en stund [dikt]. 1985

•Stendahl, Erling: Paterdekt. 1985

•Stendahl, Erling: Storm-kantate [dikt]. 1985

•Storheil, Jarle: Anders Jakobsen, Hamnes. 1996

•Stormo, Anna Tomsvik: En annen slags vårdag. Tomsvik på Tomma, mai 1940. 1997

•Stormo, Anna Tomsvik: Far min – fisker og bonde. 1999

•Stormo, Anna Tomsvik: Dorthea Birgitte Jørgensdatter fra Neppelberg. 2000

•Stormo, Anna Tomsvik: Tippsteinen – mitt barndomsfjell. 2009

•Stornes, Gunvor: Leir-raset. 1985

•Storvik, Edvard Larsen: Lofotbrev fra året 1893. 2001

•Storvik, Edvard Larsen: Lofotbrev fra en helgelending. 2003

•Storvik, Tor- Kristian: Hvorfor Træna? – erverv og levesett i eldre steinalder på Helgeland. 2008

•Straumfors, Per: Lovund og lundefuglen. 1999

•Strøm, Hans Henrik: Sykehusenes historie på Ytre Helgeland. 2012

•Strøm, Hans Henrik: Fra unioner og epidemier – til selvstendighet og folkehelse.

Del 1. Sykehushistorie på Ytre Helgeland på 1800-tallet. 2021

•Strøm, Hans Henrik: Helgelendinger på skjebnesvanger Ishavsfangst. 2022
•Strøm, Hans Henrik, se også Lillegaard, Bodil og Strøm, Hans Henrik

•Strøm, Harald: Fattigforsorg. Omgangslegd. 1984

•Sunnanå, Olav: Kva stadnamn kan fortelja om Helgeland i eldre og nyare tid. 1970

•Sunnanå, Olav: Sigfred Riksen 90 år. 1973

•Suul, Jon: Nasjonalparkenes far – Kristen Faye Krogh. – Et 100-årsminne. 2010

•Suul, Jon: De eldste stående trekirkene på Helgeland. 2018

•Suul, Jon: Gammelmodig treskjærerarbeid frå Helgeland/Salten. 2019

•Sv. M.: Skrømt og anna rart frå gamle dagar. 1993

•Svare, Bjarne: Vefsn i matrikkelen frå 1723. 1971/72

•Svare, Bjarne: Amtmann Hagerup om ekstraskatten og tilhøva på Helgeland for 200 år sidan. 1973

•Svare, Bjarne: Eit dikt etter prestefrua i Vefsn, Elisabeth Larsdotter. 1973

•Svare, Bjarne: Vefsnpresten Ole Pedersen Broch og lagnaden hans. 1973

•Svare, Reidar: Finnvisa. Opplysningar om ei nidvise frå Vefsn. 1970

•Svare, Reidar/Vikdal, Torbjørn: Ulykka i Vistfjella 1901. 1974

•Svare, Reidar: se også Svendsen, G./Svare, R.

•Svare, Reidar: Dei fraus ihel på Fustvatnet. 1984

•Svare, Reidar, se også Svendsen, Godtfred og Svare, Reidar

•Svarstad, Ellen og Ulvang, Oddvar: Meisfjord Idrettslag. 2021

•Svarttjønnli, Sverre: Dystert krigsminne. 1985

•Svarttjønnli, Sverre: Dampskipet “Nord-Norge” kapret av tyskerne i maidagene 1940. 1990

•Svarttjønnli, Sverre: Det tyske overfallet på Norge. 1990

•Svartkjønli, Sverre: Det Frivillige Skyttervesen 100 år. 1994

•Svarttjønnli, Sverre: Møte med en krigsveteran fra Narvik-fronten 1940. 1986

•Svarttjønnli, Sverre: Helgelandsfiskeren som ble med i “Shetlands-gjengen”. 1987

•Svarttjønnli, Sverre: Oberstøytnant Arne Pedersen til minne. 1992

•Sveli, Arvid: Velfjord bygdemuseum. 1974

•Sveli, Arvid: Harald Strøm. Skaperen av Velfjord bygdemuseum og Velfjord bygdemuseum. 1975

•Sveli, Arvid: Pengers verdi. 1993

•Sveli, Arvid: Martinus Olsen fra Sommersetåsen. 1995

•Sveli, Arvid: Fra lokalavisen Helgelænderen. 1996

•Sveli, Arvid: Olav Opsjøen – et portrett. 1999

•Sveli, Arvid: Tragedien ved Juvatnet i 1879. 2000

•Sveli, Arvid: En ulykke på Torgfjorden for hundre år siden. 2001

•Sveli, Arvid: Far og sønn Asla. Skogpionerer på Helgeland. 2003

•Sveli, Arvid: Sponplatefabrikken i Hattfjelldal 50 år. 2007

•Svendsen, Godtfred og Svare, Reidar: Dialektnamn på fuglar i Vefsn. 1975

•Svendsen, Nils :”Belle Alliances” siste reise. 1998/99

•Svendsen, Wenche: Folkekunst i Vefsn på 1700- og 1800-tallet. 2007

•Svendsen, Wenche: Rosemaling i ”Gamle Vefsen” på midten av 1800-tallet. 2014

•Svenning, Olav: En reise-beskrivelse fra Helgeland 1844. 1981

•Svenning, Olav: Gamle uttrykk fra Helgeland. 1979

•Svenning, Olav: En episode fra isen på Ranfjorden omkring år 1900. 1981

•Svenning, Olav: Slik lofotfiskerne opplevde 9. april. 1990

•Swensen, Per: Historien om en utvandret fra Meløy og de som fulgte etter. 1981

•Sylten, Håvard: Båtbygging i Bindal. 1992

•Sylten, Håvard: Tingboka i lokalhistorisk arbeid. 1993

•Sylten, Håvard: Ravald Baardsen – om leilendingsbonden som ble godseier og om Terråkgodsets oppkomst. 1994

•Sylten, Håvard: Båtdraget på Kjelleidet i Bindal. 2001

•Sæterstad, Steinar: Segner fra Røsvatnet. 1991

•Sæther, Ola: Whistbrødrene på Murmankysten. En beretning om utvandring fra Korgen. 1994

•Sømhovd, Hans: En hård dag på Bindalsfjorden. 1980

•Sørgård, Olav H.: Helgelendinger i sjøkrigstjeneste på Fredriksvern for 200 år siden. 1971/72

•Sørgård, Olav H.: Korgværinger i krigen Danmark-Tyskland 1864. 1974

•Sørgård, Olav H.: Madagaskarmisjonæren David Jakobsen. 1975

•Sørhaug, Olaf Kjell: Trænstaven. 1973

•Sørhaug, Olaf Kjell: Træna kirke. 1974

•Sørhaug, Olaf Kjell: Haksholmen – en fraflyttet holme. 1975

•Sørhaug, Olaf Kjell: Havet tar og tar. 1976

•Sørhaug, Olaf Kjell: Sjørøverne som kom til Træna. 1991

•Sørvoll, Simon: Farfars regnskaper. 1975

•Sørvoll, Simon: Gammal tingstad på Alsøy i Nesna? 1980

•Sørvoll, Simon: Et arveskifte fra 1840-åra. 1984

•Sørvoll, Simon: Rekordseilas med fembøring. 1985

•Søvik, Guldborg og Lars R. Hole: I Otto Sverdrups kjølvann til Canada – 100 år etter. 2014

•Tandberg, Bjørn: MS ”Hemnes’” forlis, et syttifemårsminne. 2009

•Tandberg, Bjørn: Dampbåtpioner – på Røssåga og de nærliggende fjorder. Johan Christian Marstrand Johansen (1826 – 1917). 2011

•Tandberg, Bjørn, se også Karstensen, Richard og Bjørn Tandberg. 2008

•Thomsen, Elsebeth: Steinen fra Esøya. 1999

•Thorheim, Eiliv: Krigsgraver. 1995

•Tidemann, Rolf: Om billedhoggeren og kunstmaleren Birger Berthils fra Trælnes i Brønnøy (1891-1967). 2005

•Tilrem, Ola-Jørn: Norges største kystjeger. 1991

•Tjong, Inger Marie: Stedsnavn i Rødøy. 1982

•Tjønnøy, Paul: “Malmsbua”. 1982

•Tjønnøy, Paul: Øyenes skole. 1985

•Tjønnøy, Paul: Øyboerne flytter. 1991

•Toppen, Inger Pedersen: Fiskemédene i Bremstein. 2008

•Torvund, Live Kydland: Bror og syster som sette spor – om Anna Jensen og Edvard J. Havnø fra Rødøy. 2019

•Torvund, Live K.: Ein skeiv roman frå Helgeland. 2022
•Trapitsyn, Igor: Krigsfange på Helgeland. 1985

•Tysnes, Inge Ove: Han malte kysten vår [Henry Bardal]. 2002

•Tømmervik, Nilmar: Helgeland [dikt]. 1974

•Tømmervik, Nilmar: Salme. 1982

•Tømmervik. Nilmar: Sankt Olavsskotet i Reinesfjellet. 2008

•Tømmervik, Signe Mari: Samene i Leirfjorddistrikt. 1977

•Tønder, Peder: En vise om Det Helgelandske Dampskibsselskap gjennom 70 aar. 1980

•Tåvær, Astrid: Fredrikke Tønder Olsen – Høvedskvinnen fra Helgeland. 1997

•Tåvær, Astrid: Skule Storheill – en kriger fra Helgeland. 2010

•Ukjent forfatter: Noget om Fiskerierne og Folkets Næring og Brug i Helgelands fogderie i Nordlands Ampt. 1976

•Ukjent forfatter: Juleskikker i Rana i 1840-åra. 1976

•Ulrichsen, Lillian: Fiskerguttene fra Gåsvær som emigrerte til Amerika. 2001

•Ulrichsen, Lillian: Gustav Strømsvik – arkeolog og eventyrer. 2002

•Ulrichsen, Lillian: Gåsvær – et samfunn langt til havs. 2010

•Ulriksen, Ulf: Fra nød til seier – arbeiderbevegelsen på Helgeland. Utviklingstrekk ved arbeiderbevegelsen i Rana og Vefsn som følge av historiske hendelser og politiske strategier. 2014

•Ulvang, Oddvar M.: Beret – hovudperson i Ole E. Rølvaags innvandrartrilogi? 2002

•Ulvang, Oddvar: En smakebit av Eyvind Finnson Skaldaspillers liv og diktning ”Spenne fikk jeg til fellen, fe kjøpte jeg for den. Ute fra øya sendt islendinger den til meg.” 2006

•Ulvang, Oddvar M.: På gjengrodde stier. 2007

•Ulvang, Oddvar: Et langt liv i Televerkets tjeneste. 2015

•Ulvang, Oddvar: ”Fra Amarius til Pardis”. Manns- og kvinnenamn i Alstahaug og Stamnes 1850 – 1900. 2016

•Ulvang, Oddvar: Ragnvald Bakke – legendarisk overlege på Helgeland. 2017

•Ulvang, Oddvar: "Den kalde krigen og Helgeland". 2018

•Ulvang, Oddvar: Minner fra Stokka. Sandnessjøen lufthavn 50 år. 2019

•Ulvang, Oddvar: Helgeland Historielag 50 år. 2020

•Ulvang, Oddvar: Dro på hvalfangst i 1939 – så kom krigen. Del 1: Nortraship. 2022
•Jakobsen, Kurt Rune: Peder Hansen Leth og borgerleiet på Herøyholmen. - 2021, s. 138 -144, kart, ill., litt.

•Ulvang, Oddvar, se også Svarstad, Ellen og Ulvang, Oddvar.

•Utskarpen, John: Vikingesverdet i Utskarpen. 1996

•Vareide, Nils M., se Forsland, Anders og Vareide, Nils M.

•Vestheim, Ole: En forunderlig seilas. 1977

•Vestheim, Ole: Andøversken fra Innerholmen. 1981

•Vestheim, Ole: En tildragelse på en holme. 1981

•Vestheim, Ole: Om fiskens gang i havet. 1981

•Vestheim, Ole: Om folk og liv på Helgeland. 1981

•Vestvik, Jon: “. . . Drifternes henrivende kraft. . . “. En incestsak fra Tjøtta for 200 år siden. 1996

•Vestvik, Jon: Overtro og bygdesagn. Om en lite kjent samler av tradisjonsstoff fra Helgeland [Anders P. Stabfors]. 1998/99

•Vestvik, Jon: Tjærebrenning på Helgelandskysten? 1999

•Vestvik, Jon: En 300 år gammel bønnebok fra Tjøtta. 2001

•Vestvik, Jon: ”En snøhvit marmor av glimrende kvalitet…”. 2013

•Vikan, Per: Lysmesteren i Herøy. 2013

•Vikdal, Torbjørn, se Svare, Reidar/Vikdal, Torbjørn

•Villmo, Loyd: Forteller bygdehumoren noe om den eldre bygdekulturen? 1993

•Villmo, Molvin: Amerikabrev. 1983

•Villmo, Molvin, se også Halvorson, Anna og Villmo, Molvin

•Vonheim, H.: Gammalt frå Velfjord. Då Lars Hermansen Aspås og Sivert Nielsen kapp-rima. 1977

•Vonheim, Herlaug: Kat-Ola-visa. 1976

•Vonheim, Herlaug: Fra Velfjord Historielags arkiv. Ol-Pålså. 1977

•Vonheim, Herlaug: Gammalt frå Velfjord. Då Lars Hermansen Aspås og Sivert Nielsen kapp-rima. 1977

•Vonheim, Herlaug: En huldreslått fra Velfjorden. 1978

•Vonheim, Herlaug: En skjemtevise fra Velfjord. 1978

•Vonheim, Herlaug: Fra Velfjord historielags arkiver. 1981

•Vonheim, Herlaug: Velfjord kirke. 1982

•Vonheim, Herlaug: Fortellingen om en husmann. 1983

•Vonheim, Herlaug: Runebommen fra Velfjord. 1988

•Vonheim, Herlaug: Båtbyggertradisjoner i Velfjord. 1992

•Vonheim, Herlaug: Tjenestejenta på Flatmoen og hendes endeligt. 1994

•Vonheim, Herlaug: Aksel Tårn-viså fra 1500-tallet. 1998/99

•Vonheim, Herlaug: Knut Strompdal. 1998/99

•Vonheirn, Herlaug: Minner fra storstormen i Lofoten 25. januar 1893. 1999

•Vonheim, Herlaug: Han førte Helgeland inn i barnelitteraturen [Ivar Strompdal]. 2001

•Vonheim, Herlaug: På fjell og gjengrodde stier. 2002

•Vonheim, Herlaug: Helligmaur. 2003

•Vaagland, Ole K.: Asta og Frithjof M. Plathe – industri og samfunnsbyggere på Sør-Helgeland. 2005

•Wagner, Adam: Geble Pederssøn. Norges første lutherske biskop. 2018

•Westheim, Ole: Heimen på Helgelandsflesa. 1973

•Westheim, Ole: Troll i berg. En historie om draugen. 1974

•Westheim, Ole: En tildragelse på en holme. 1976

•Wik, Birgitta: Sandnes – en storgard i jernalderen. 1987

•Wik, Birgitta: Kulstad – en gard med lange tradisjoner. 1988

•Wik, Birgitta: Fallosen på Val’haugen på Glein. 1991

•Wik, Birgitta, se også Berglund, Birgitta

•Wika, H. O.: Gjorde nordlendingene svensker av seg i 1814? 1971/72

•Wika, Herman: Spredte trekk om forsvaret i Helgeland. 1971/72

•Winge, Gerhard J.: Nordland amtssykehus paa Helgeland. 1993

•Wollan, Johan: Minner fra min første lofottur i 1940. 1996

•Wollan, Johan: Den siste viking? [Peder Fredriksen Alsøy]. 1999

•Wærstad, Ingvald: Et pust fra fortiden. 1983

•Wågan, Sigrid: Eventyr-kjæmpån. 1980

•Yttervoll, Paul: Sjona – et gammelt, norrønt navn. 1973

•Yttervoll, Paul: Heming unge (Heming Aslaksons saga). 1978

•Zahl, Halda: Minner fra Husvær. 2001

•Zempel, Solveig: Introduksjon til O. E. Rølvaag: Liv og verk. 2000

•Øksendal, Kjell: Plantenamn frå Vefsn. 1977

•Øksendal, Kjell: Då jernbanen kom til Vefsndalen. 1979

•Øksendal, Kjell: Vefsn bygdesamling. 1979

•Øksendal, Kjell: Heming Unge. 1993

•Øksendal, Kjell: Dei fall i Stavassdalen 1944, Olaf Kaspersen, Johan Lynghaug og Birger Sjøberg. 1994

•Øksendal, Kjell: Elvebåten. 2001

•Øksendal, Kjell: Tull-skjur og ugagnskråke. 2009

•Ørnes, Edvard: På hvalfangst i Antarktis sesongene 1929/30. 1981

•Ørnes, Edvard: Hvalfangst i Sydishavet 1928-1929. 1982

•Øvergård, Erna Hennie: Juletreet i utværet. Lånan i 1950-årene. 2006

•Øvergård, Erna Hennie: Våren ved storhavet. 2012

•Øvergård, Erna Hennie: Det gamle naustet i Lånan. 2016

•Øyen, August: Kirkestedet Vassås i Bindal. 1984

•Øyen, Bernt-Håvard: Furuskogene på Helgelandskysten. 2002

•Øyen, Bernt-Håvard: Gamle tun- og hagetrær. 2009

•Øyen, Ørjar: Då Far for til Falstad. 2001

•Øyen, Ørjar: ”Å få Kongen i Hål”-. Brønnøymålet frå eit Kjøkkenbord. 2007

•Aagesen, Frida: Fornminner på Tomma. 1995

•Aakervik, Karl W.: Eit merkeleg fenomen. 2001

•Aakre, Bjørn Magne: Fra Corregidor til Nagasaki – og tilbake til fremtiden.

    Nr. 1666 Torvald Kibsgaard i japansk krigsfangenskap. 2020

•Aanes, Sissel: Gammeljordmora i Korgen – Petra Svendsen 1888-1977. 2005

•Aanes, Sissel: Emigranter fra Korgen. Et hundreårsminne. 2004

•Aardal, Elias M. M.: Minner fra Dønna. 1976

•Aasegg, P. Sew.: Han Pætter på Korsnes og klokko hans. 1992

•Aasen, Alf V.: Sagnet om Tora Gro. 2007

•Aasen, Simon: Dønnes gamle kirke. 1971/72

•Aasen, Simon: Minner fra Bjørns-martnan. 1970

•Åsvang, Arnt O.: Sjørøveri uten nåde. En ugjerning fra 1824 som ble oppklart og pådømt 16 år etter. 1970

•Åsvang, Arnt O.: Alfon Møller Hansen og hans planer om jordomseiling. 1971/72

•Åsvang, Arnt O.: Det hendte i Melstein 1692. 1973

•Åsvang, Arnt O.: Borgerleiet Aspviken i Tjøtta. 1975

•Åsvang, Arnt O.: En av de mange. 1979

•Åsvang, Arnt O.: Trekk fra etterretningsvirksomheten på Helgeland 1940 – 45. 1990

Åsvang, Arnt O.: Våpentransporten på Helgeland 1942 – 44

   (og) illegalt oppdrag. Visten 1942 – 44. 1990
•Åsvang, Arnt O.: Båtbygging i Vevelstad. 1992

•Åsvang, Arnt O.: Helgeland Historielag 25 år. Betraktninger om stiftelsen Helgeland Historielag og bakgrunnen for ideen. 1995

 

Til toppen

 

Geografisk register (kommuner og til slutt artikler som omfatter Helgeland)

 (Ved Per Smørvik)

 

Du kan søke i geografisk register ved å bruke Ctrl + F

 

Alstahaug

•Liland, Petter J.: Stadnavn og gardshistorie [Tjøtta]. 1970

•Skavold, Harald: Hålogaland-namnet og Flatøy-boka. 1970

•Skavold, Harald: Den siste reinsamefamilien i Tjøtta. 1970

•Skavold, Harald: Myrkatto. Dialektprøve frå Tjøtta. 1970

•Skavold, Harald: Tolvtallsvisa. 1970

•Smedseng, Norveig: Hvordan havnet edle franske tepper på Tjøttagodset? 1970

•Åsvang, Arnt O.: Sjørøveri uten nåde. En ugjerning fra 1824 som ble oppklart og pådømt 16 år etter. 1970

•Skavold, Harald: Bresel-Hans (Tjøtta). 1971/72

•Christie, Håkon: To romanske Helgelands-kirker. Alstahaug og Herøy. 1973

•Skavold, Harald: Høvedsmannen [Edvard Nilsen, Tjøtta]. 1973

•Christiansen, Louise: En slektshistorie fra Tjøtta. 1974

•Christiansen, Louise: Anne og Maren Arntson reiser til Amerika. 1975

•Skavold, Harald: Øyvind Finnson Skaldespillar. 1975

•Åsvang, Arnt O.: Borgerleiet Aspviken i Tjøtta. 1975

•Coldevin, Axel: To prakttepper fra Tjøtta og deres uoppklarte historie. 1976

•Red.: Minnesteinen over Øyvind Finnson Skaldaspiller. 1976

•Liland, Petter J.: Tale ved avduking av minnestein over Øyvind Skaldespiller. 1977

•Myklebostad, Johan: Sagnet om Hårek på Tjøttas finneskatt. 1977

•Bjørkan, Aasmund: Trekk fra Offersøys historie. 1979

•Folgerø, Andreas: Sandnessjøen omkring århundreskiftet. 1980

•Jåstad, Birger: Tjøttaspelet. Ein tanke berre. 1980

•Lauritzen, Anja: Særoppgave i historie 1980: “Sandnessjøen Slip”. 1980

•Lillegaard, Leif B.: Høvdingen på Tjøtta. 1980

•Mentzoni, Steinbjørn: Slik helgelendingene opplevde 9. april 1940. 1980

•Myhre, Aud Halsen: Prolog ved avduking av bautaen over Øyvind Skaldespiller. 1980

•Mørch, B. og H.: Tullingskjæret. 1980

•Coldevin, Axel: Tjøtta – Dønnes – Mindnes, et stykke nord-norsk sosialhistorie. 1981

•Edvardsen, Asbjørn: Postalt perspektiv på Tjøtta. 1981

•Hansen, Jørgen: Alstahaugpresten Andreas Dass. 1981

•Hansen, Kåre: Eierforhold på Bærøy fra 1700-tallet til år 1900. 1981

•Bjørnbeth, Lill Buvik: Betraktninger i anledning en 100-årsdag. 1982

•Bosness, Liv: Gamle bilder. 1982

•Flakstad, Aud: Fornminner på Tro. 1982

•Johansen, Ulrik: Til minne om den gamle skolelærer. 1982

•Lillegaard, Bodil: Alstahaug husmorskole – 80 år. 1982

•Nilsen, Torbjørn: Helgelandsbruden [dikt]. 1982

•Edvardsen, Asbjørn: Post festum. 1983

•Nygård, Svein: Skålvær handelssted. 1983

•Nygård, Svein: Skålvær kirke. 1983

•Stendahl, Erling: Til Alstenøy. 1983

•Red.: Sandnessjøen i gamle dager [bilder]. 1984

•Bosness, Liv: Det hendte i 1940. 1985

•Allern, Ole: Sandnessjøen sykehus 1940 – 1945. 1987

•Christiansen, Sverre: Om Svarta Bjørn. 1987

•Brovoll, Asle: “Fattigkirkegården” på Søvik. 1987

•Hansen, Ivar Roger: Prolog til Petter Dass-dagene 1987 “Herr Petters trompet”. 1987

•Oreschkin, Julian: Rigel. Et krigsdrama i skipsleia. 1987

•Wik, Birgitta: Sandnes – en storgard i jernalderen. 1987

•Hansen, Kåre: Husmenn i Tjøtta. 1988

•Hofstad, Torgrim: Et åttiårsminne på Alstahaug. 1988

•Lillegaard, Leif B.: “Helgelandsblae” – en kort kavalkade. 1989

•Andersen, Ingvar: Krigsfangenskap [Siste del: “Riegel”-katastrofen]. 1990

•Barth-Heyerdahl, Einar: Slik ble vi okkupert. Mai 1940 i Sandnessjøen. 1990

•Bosness, Liv: Husmorskolen på Søvik – Alstahaug for 50 år siden. 1990

•Hansen, Kåre: Litt om fattigvesenets arbeid for hundre år siden, med utgangspunkt i et møte i Tjøtta fattigkommisjon 12.9.1891. 1992

•Stav, Else: Prestegårdsliv på Tjøtta. Et tidsbilde fra 1920 – 30-årene. 1992

•Aasegg, P. Sew.: Han Pætter på Korsnes og klokko hans. 1992

•Winge, Gerhard J.: Nordland amtssykehus paa Helgeland. 1993

•Bing, Brynhild Bådstø: Da blindtarmbetennelse var dødsårsak. 1994

•Jacobsen, Tor Askeladden: fra Sandnessjøen. Leif B. Lillegaard. 1918 – 1994. 1994

•Slåtterøy, Ottar: Glimt fra en husmannstilværelse. 1996

•Storheil, Jarle: Anders Jakobsen, Hamnes. 1996

•Vestvik, Jon: “. . . Drifternes henrivende kraft. . . “. En incestsak fra Tjøtta for 200 år siden. 1996

•Skogheim, Dag: Det tyske angrepet mot Alsten 31. mai 1940- Aksjon “Biene”. 1997

•Carlsen, Trond: Klippfiskproduksjonen i Kvaløyhavn i Alstahaug. 1997

•Carlsen, Trond: Da “Raftsund” brændte. Lokal båtbrann og “Titanics” forlis i en lokalavis. 1998/99

•Vestvik, Jon: Overtro og bygdesagn. Om en lite kjent samler av tradisjonsstoff fra Helgeland [Anders P. Stabfors]. 1998/99

•Berntsen, Gunnar: Historiske portretter på Alstahaug. 1999

•Bosness, Liv B. og Blomsø, Per Broch: Tjøtta. Målstriden i 1954 og kommunesarnrnenslåingen i 1964. 2000

•Hansen, Kåre: Alstahaug Prestegård 1737. Har Petter Dass bodd i dagens gamle prestegårdsbygning? 2000

•Vestvik, Jon: En 300 år gammel bønnebok fra Tjøtta. 2001

•Rønning, Halvdan og Bosness, Liv: Et minne fra krigen 1940. “Bombingen” av Sandnessjøen Kino. 2002

•Tysnes, Inge Ove: Han malte kysten vår [Henry Bardal]. 2002

•Berglund, Birgitta: Øyriket fra Vega til Tjøtta. Godseieren og fiskerbondens landskap i 1500 år. 2003

•Kristiansen, Inger Johanne og Kokkim, Ellen Cathrine Hasle: Leonard Bjørnvold. Historien om husmannsgutten fra Bjørnvollen i Leirfjorden. 2003

•Husby, Olaf: Total solformørkelse i Sandnessjøen 21.8.1914. 2003

•Ellingsen, Terje: Mathias Bonsach Krogh og hans “testamente”. En kommentar til innskriften på hans gravsten. 2004

•Slåttum, Berit: Kunstneren og tusenkunstneren Hans Nordeng 1918 – 1991. 2004

•Mogård-Larsen, Sverre: Skjelva fyr – et nedlagt fyr på helgelandskysten. 2005

•Ulvang, Oddvar: En smakebit av Eyvind Finnson Skaldaspillers liv og diktning. ”Spenne fikk jeg til fellen, fe kjøpte jeg for den. Ute fra øya sendte islendinger den til meg.”. 2006

•Hvidsten, Astrid: Stia – den raskeste skoleveien! Noen barndomsminner fra Mindlandet. 2009

•Tåvær, Astrid: Skule Storheill – en kriger fra Helgeland. 2010

•Martinsen, Andreas Eliassen: H. Martinsens Bilverksted. 2011

•Strøm, Hans Henrik: Sykehusenes historie på Ytre Helgeland. 2012

•Knapstad, Fritz: Bureising. 2013

•Vestvik, Jon: ”En snøhvit marmor av glimrende kvalitet…”. 2013

•Breimo, Gunnar: Tilbakeblikk på et politisk liv. 2014

•Forfang, Sven Erik: Bjarne Myhre – skolemann og politiker. 2016

•Hvidsten, Astri: Veibygging på Mindland fra 1896 til 1952. 2016

•Jacobsen, Kari Sommerseth: Historien om et maleri fra Skålvær. 2016

•Ulvang, Oddvar: ”Fra Amarius til Pardis”. Manns- og kvinnenamn i Alstahaug og Stamnes 1850 – 1900. 2016

•Nordsjø, Olav: Et klagebrev til biskop Gunnerus. 2017

•Stav, Ivar Erlend: Prestegårdsliv på Tjøtta i sogneprest Hestmanns tid, 1916-1933 – belyst av bestemors brev. 2017

•Ulvang, Oddvar: Ragnvald Bakke – legendarisk overlege på Helgeland. 2017

•Hanssen, Roald: Tragisk skjebne. Mannen som bygde "Fagerheim" i Sandnessjøen. 2018

•Suul, John: De eldste stående trekirkene på Helgeland. 2018

•Stav, Ivar Erlend: Karen Larsen fra Stokkasjøen. Et liv i tjeneste for familien Hestmann. - 2019

•Allern, Tor-Helge: Høvdingsetet på Sandnes og Håløygriket. – 2019

•Ulvang, Oddvar: Minner fra Stokka. Sandnessjøen lufthavn 50 år. - 2019

Aakre, Bjørn Magne: Fra Corregidor til Nagasaki – og tilbake til fremtiden.

    Nr. 1666 Torvald Kibsgaard i japansk krigsfangenskap. 2020

•Knutsen, Nils Magne: Petter Dass (1647-1707). Protestdikter, entertainer, turistguide og (nesten) feminist. 2021

•Lillegaard, Bodil og Strøm, Hans Henrik: Johan Stang – distriktslege i Alstahaug og lege ved Helgeland amtssykehus på Søvik 1867-1877. 2021

•Gudmundsen, Turid Elise: Barndomsminner fra Sandnessjøen. 2022

 

Bindal

•M. S.: Gamle minner. Gammel-Nils. 1970

•Holm, Bjarne: Drukningsulykke på Bindalsfjorden (Kjella) 2. november 1922. 1971/72

•Holm, Bjarne: Drukningsulykker på Bindalsfjorden. 1973

•Åsvang, Arnt O.: Det hendte i Melstein 1692. 1973

•Vonheim, Herlaug: Kat-Ola-visa. 1976

•Leirvik, Sveinung: Iver Olså. Kjent båtbygger i Åbygda, Bindal. 1978

•Sømhovd, Hans: En hård dag på Bindalsfjorden. 1980

•Bangstad, Arnulf: Kommunestuen på Vassås. 1981

•Nordfjellmark, A. Olsen: Bjørneskytteren Ol-Tomså, og vargen i Remskaret. 1982

•Leirvik, Sveinung: Dei første av Melgaard-ætta i Bindal og Velfjord. 1983

•Wærstad, Ingvald: Et pust fra fortiden. 1983

•Mykletun, Sjur Tarald Olsen Gaupen som salmedikter. 1984

•Øyen, August: Kirkestedet Vassås i Bindal. 1984

•Leirvik, Sveinung: Siste reisebrev fra Årsandøy. 1986

•Pedersen, Kathinka: Barndomsminner fra 1920-årenes Bindal. 1987

•Dybvik, Olav Håkon: Terrengnamn frå Bindalen. 1991

•Hongset, Aksel: Et bondebryllup i Bindalen omkring 1870. 1992

•Kvalø, Jann: Rusch-navnet og dets opprinnelse. 1992

•Sylten, Håvard: Båtbygging i Bindal. 1992

•Sylten, Håvard: Tingboka i lokalhistorisk arbeid. 1993

•Sylten, Håvard: Ravald Baardsen – om leilendingsbonden som ble godseier og om Terråkgodsets oppkomst. 1994

•Brønnmo, Mette Siri: Et møte mellom bindalingene og den “moderne” industrien 1930 – 1960. 1997

•Sylten, Håvard: Båtdraget på Kjelleidet i Bindal. 2001

•Vaagland, Ole K.: Asta og Frithjof M. Plathe – industri og samfunnsbyggere på Sør-Helgeland. 2005

 Dybvik, Olav Håkon: To søsken og eit barn – ei rettsak frå 1716 og ei fortelling frå 1980. 2011

•Dybvik, Olav Håkon: Raseideologen Mikal Sylten – helgelendingen som blei landets fremste jødehatar. 2014

 

Brønnøy

•Holen, Edgar: Nord-Norges nest eldste fotografbedrift. 1970

•Holm, Bjarne: Torghatten [dikt]. 1970

•Holm, Edgar: Nord-Norges nest eldste fotografbedrift. 1970

•Nielsen, Carl: Brønnøy kirke 800 år. 1970

•Pedersen, L. U.: Torget i rikshistorisk sammenheng i reformasjonsårhundret. 1970

•Rødli, Arne: Folkeminnesamleren Knut Strompdal. 1970

•Pedersen, L. U.: En håndverkerfamilie i Brønnøy. 1971/72

•Rødli, Arne: Storsaga i Nepåsfallet. 1971/72

•Rødli, Arne: Lomsdalen i Velfjord. 1974

•Sveli, Arvid: Velfjord bygdemuseum. 1974

•Hansen, Jørgen: Priser fra handelsstedet Kvaløy. 1975

•Sveli, Arvid: Harald Strøm. Skaperen av Velfjord bygdemuseum og Velfjord bygdemuseum. 1975

•Vonheim, Herlaug: Kat-Ola-visa. 1976

•Vonheim, H.: Gammalt frå Velfjord. Då Lars Hermansen Aspås og Sivert Nielsen kapp-rima. 1977

•Vonheim, Herlaug: Fra Velfjord Historielags arkiv. Ol-Pålså. 1977

•Vonheim, Herlaug: Fra Velfjord historielags arkiv: Ol-Pålså. 1977

•Vonheim, Herlaug: Gammalt frå Velfjord. 1977

•Smørvik, Per: Han Johan Johanså fortel om russehandelen. 1978

•Vonheim, Herlaug: En huldreslått fra Velfjorden. 1978

•Vonheim, Herlaug: En skjemtevise fra Velfjord. 1978

•Jakobsen, Kurt: Tosen i Bindalen. Sagnet om dødningebenet, fortalt af Andr. Lund i “Ørebladet”. 1979

•Pettersen, Kristian: Hulemalingene i Skåren-Monsen. 1980

•Sognnes, Kalle: Kvernsteinsdrifta i Monsholet. 1980

•Berg-Hansen, Roar: Slaget ved Brønnøysund – 27. oktober 1944. 1981

•Vonheim, Herlaug: Fra Velfjord historielags arkiver. 1981

•Bang, Kåre: Karantenen i Brønnøysund 1831. En følge av koleraepidemien i Russland. 1982

•Vonheim, Herlaug: Velfjord kirke. 1982

•Leirvik, Sveinung: Dei første av Melgaard-ætta i Bindal og Velfjord. 1983

•Vonheim, Herlaug: Fortellingen om en husmann. 1983

•Lande, Peder: Jon Aalein. 1984

•Mathisen, Tor: “Bondevennene” i Velfjord og Vik. 1984

•Strøm, Harald: Fattigforsorg. Omgangslegd. 1984

•Lande, Peder: Eventyreren Johan Hansen Hammerli. 1985

•Pedersen, L. U.: Omkring presterekken i Brønnøy fra reformasjonen til ca. år 1700. 1985

•Jenssen, Øyvind: Film om Velfjord bygdemuseum. 1986

•Binns, Kari Støren: Sør-Helgelands tidligste spor etter fast bosetning funnet på Tilrem i Brønnøy. 1988

•Vonheim, Herlaug: Runebommen fra Velfjord. 1988

•Brækkan, Knut: Brønnøysunds avis – en talerstol for Sør-Helgeland. 1989

•Jonassen, Ola J.: Da krigen kom til Brønnøysund. 1990

•Tilrem, Ola-Jørn: Norges største kystjeger. 1991

•Tjønnøy, Paul: Øyboerne flytter. 1991

•Nilsen, Øystein: Ertenbrakan. 1992

•Vonheim, Herlaug: Båtbyggertradisjoner i Velfjord. 1992

•Sveli, Arvid: Pengers verdi. 1993

•Johansen, Rita: Et amerikansk “Sør-Helgeland. 1994

•Vonheim, Herlaug: Tjenestejenta på Flatmoen og hendes endeligt. 1994

•Pedersen, Lorentz U.: Russefangene i Brønnøysund. 1995

•Sveli, Arvid: Martinus Olsen fra Sommersetåsen. 1995

•Vonheim, Herlaug: Aksel Tårn-viså fra 1500-tallet. 1998/99

•Vonheim, Herlaug: Knut Strompdal. 1998/99

•Moe, Odd: Vikingtidsgarden på Mo i Brønnøysund. 1999

•Sveli, Arvid: Olav Opsjøen – et portrett. 1999

•Ekroll, Øystein: Brønnøy kyrkje – ei “ny” mellomalderkyrkje? 2000

•Moe, Odd: Skjøtepå gardsbruk i Brønnøy tinglag år 1911. 2000

•Stemshaug, Ola: Øynamnet Torga. 2000

•Sveli, Arvid: Tragedien ved Juvatnet i 1879. 2000

•Innset, Knut: Fra Torghatten til Svenningdalen. Vegbygging i mer enn hundre år. 2001

•Moe, Odd: Krigsseileren Johan Moe fra Brønnøy. 2001

•Nicolaisen, Kjell: Børjeneset – 7000 års bosetning. 2001

•Sveli, Arvid: En ulykke på Torgfjorden for hundre år siden. 2001

•Vonheim, Herlaug: Han førte Helgeland inn i barnelitteraturen [Ivar Strompdal]. 2001

•Øyen, Ørjar: Då Far for til Falstad. 2001

•Vonheim, Herlaug: På fjell og gjengrodde stier. 2002

•Vonheim, Herlaug: På fjell og gjengrodde stier. 2002

•Moe, Odd: Onnetider i jordbruket. 2003

•Vonheim, Herlaug: Helligmaur. 2003

•Tidemann, Rolf: Om billedhoggeren og kunstmaleren Birger Berthils fra Trælnes i Brønnøy (1891-1968). 2005

•Løøw, Anders: En beskrivelse av samer år 1816. Sven Nilsson på Tilrems marked. 2006

•Moe, Odd: Bærsorter på 65o nord. 2006

•Forbergskog, Arnold: Velfjord – det politiske ”anderledeslandet”. 2007

•Øyen, Ørjar: ”Å få Kongen i Hål”-. Brønnøymålet frå eit Kjøkkenbord. 2007

•Finnbakk, Torstein: Bodil Aakre – ”Brønnøysundregistrenes mor”. 2009

•Tåvær, Astrid: Skule Storheill – en kriger fra Helgeland. 2010

•Solbakk, Magnar: På tur med Arvid Sveli. 2010

•Forbergskog, Arnold: Tømmersleping i fjordene på Sør-Helgeland. 2012

•Solbakk, Magnar: Møter med Dag Skogheim. 2012

•Solbakk, Magnar: Hvem eier Georg Sverdrup? 2014

•Borch, Even: Velsigna forfall – Kyrkjeruinane på Tilrem. 2015

•Forfang, Sven Erik: Gerda Karijord fra Brønnøy – fiskernes venn. 2017

•Solbakk, Magnar: Livets steiner – 10 spørsmål og ”svar” om Kvernsteinproduksjon i Brønnøy. 2017

•Suul, John: De eldste stående trekirkene på Helgeland. 2018

•Mikalsen, Grete: Johan J. Toft – fiskernes, kystbefolkningens og fiskerinæringens talsmann. - 2019, - s. 61 - 71, ill., litt.

•Solbakk, Magnar: Huleboplass mot idrettsplass! – Telegram til Quisling. 2022

 

Dønna

•Smørvik, Per: Husmannsliv på Dønnes kring hundreårsskiftet. 1970

•Aasen, Simon Minner fra Bjørns-martnan. 1970

•Coldevin, Axel: Dønnesgodset og den siste godseieren på Dønna. 1971/72

•Coldevin, Axel: Dønnesgodset. Skjøtene fra 1651 og 1675. 1971/72

•Aasen, Simon: Dønnes gamle kirke. 1971/72

•Skorpen, Peder A.: Hæstad kapell. 1973

•Smørvik, Per: Ho mor og han Olæ [Ole E. Rølvaag]. 1973

•Heggtveit, H. G.: John Klæbo. 1974

•Smørvik, Per: Husmannskontrakt frå Dønnes. 1974

•Coldevin, Axel: Problemer omkring Dønnes kirkes historie. 1975

•Nordøy, Knut: Andreas Lunds første tur til Lofoten. 1975

•Aardal, Elias M. M.: Minner fra Dønna. 1976

•Einarsen, Mary: Marithe Christensdatter fra Hølen. 1976

•A. L.: Fra Bjørnsmartnan [v/ Kjell Jacobsen]. 1977

•Augustinussen, Johan: Åsværvise. fra 1876. 1977

•Bech-Hansen, Hanne: Bjørns-martna’n. 1978

•Grotnes, Ola: Av Johs. Jacobsen Tverbekli’s dagboknotater vedrørende storsildfisket i Åsvær og Lovunna. 1979

•Coldevin, Axel: En alterduk. 1980

•Jakobsen, Kurt: Litt om en familie Leth i Herøy og på Dønna. 1980

•Arnekleiv, Sigurd: Litt om utvandringa til Amerika frå Nesna og Dønna 1867 – 1961. 1981

•Coldevin, Axel: Tjøtta – Dønnes – Mindnes, et stykke nord-norsk sosialhistorie. 1981

•Steinmo, Kåre: Bjørn og Bjørnsmartnan. 1982

•Jenssen, Øyvind: Lauvøy i Dønna. 1986

•Wik, Birgitta: Fallosen på Val’haugen på Glein. 1991

•Gleinsvåg, Tore: Nordvik kirke, juni 1988. 1992

•Sigerstad, Ronald/Hans Bjørnvik: Birgitte Jensen, dikterdronning fra Dønna. 1992

•Smørvik, Per: Branntaksprotokollane som lokalhistorisk kjelde. 1992

•Smørvik, Arne Magnus: Anton Chr. Bang – En kort livsskisse. 1993

•Eidner, Odd J.: Mester Geble – adelsmann og kirkeleder fra Dønna. 1994

•Monsen, Robert: Ranværinger på kveitefiske i Åsvær for omlag 290 år sia. 1994

•Stangen, Kari Ann Dragland: “Særskilte tanker om giftermål”. 1997

•Tåvær, Astrid: Fredrikke Tønder Olsen – Høvedskvinnen fra Helgeland. 1997

•Laumann, Svein: Akvarellmaleren fra Helgeland – Hans Johan Fredrik Berg. 1998/99

•Mogård-Larsen, Sverre: “Småjentan dainsa nakjen”. Om hvordan en uskyldig bånsull kan ha tradisjoner langt tilbake i hedensk tid. 1998/99

•Austad, Alvhilde: Minner fra et langt liv. 1999

•Zempel, Solveig: Introduksjon til O.E. Rølvaag: Liv og verk. 2000

•[Storvik, Edvard Larsen]: Lofotbrev fra året 1893. 2001

•Skorpen, Knut: Forliset på Maltsekken. 2002

•Skuthe, Hjørdis og Odd: Minner fra årene på Dønna 1947 – 1955. 2002

•Storvik, Edvard Larsen: Lofotbrev fra en helgelending. 2003

•Møller, Halvdan: Fugleliv oppunder Polarsirkelen. 2003

•Kristian Halse: Til Bjørnsmarknaden 7. juli 2002. 2004

•Gleinsvåg, Tore: Bautaer / skulpturer i Dønna. 2006

•Bjørnvik, Svein: Aksel Storvik, maler og fotograf på Dønna. 2007

•Aasen, Alf V.: Sagnet om Tora Gro. 2007

•Andreassen, Hilde: Den gang døden var naturlig. 2008

•Aschim, Anders: Evangelisten frå Dønna. Anton Christian Bang og det første nynorske juleevangeliet. 2008

•Gleinsvåg, Tore: Dønna under hakekorset – Heia kystfort, Nordøyvågen. 2009

•Gleinsvåg, Tore:  Vardehaugen på Glein. 2009

•Jakobsen, Per Bardo: Reinflytting på Helgeland. 2009

•Smørvik, Per: Etiopia-kanalen og andre namn. Eit essay om stadnamn og barndom. 2009

•Klæbo, Jon: Borte frå heimen (dikt). 2012

•Klæbo, Jon: Ei rispe frå Nordland. 2012

•Skei, Hans H.: Av godt folk vera fødd – Jon Klæbos biografi. 2012

•Smørvik, Per: Då krigen kom til Dønna. Samtale med Håkon Johansen (1913-1997). 2012

•Grønbech, Dagrunn: Foregangskvinnen Fredrikke Tønder Olsen – har du vilje kjem du fram. 2015

•Gleinsvåg, Tore: Fridtjof Leonard Hjortdahl – en gründer på Dønna. 2015

•Gleinsvåg, Tore: Onnearbeid på en kystgård. 2016

•Jensen, Eivind Bråstad: Anton Christian Bang – tromsøseminaristen fra Dønna som ble biskop i Kristiania. 2017

•Gleinsvåg, Tore: Kosthold i ei kystbygd på 1940- og 1950-tallet. 2017

•Gleinsvåg, Tore: En gammel plass – glemt for lenge siden. 2018

•Gleinsvåg, Tore: Oppvekst, arbeid og skolegang i Åsvær på 1930-tallet. - 2019

Bodøgaard, Jan Oscar: Engelsk besøk på markedet på Bjørn i 186. 2019

Smørvik, Per: "Norddønna" – to båter, to forlis. 2019

•Gleinsvåg, Tore: Sommerfjøsdrift. 2020

•Klausen, Ann Kristin: Åsvær i Døsens tid og etterpå. 2020

•Smørvik, Per: Ei bureisingshistorie. Del 1: Hus på flyttefot. 2020

•Gleinsvåg, Tore: Snekkevik skole. 2021

•Smørvik, Per: Ei bureisingshistorie. Del 2: «–  eng og aker  paa Vinvatnets bunn». 2021

 

Grane

•Jacobsen, Kjell: Sølvgruvene i Svenningdal. 1970

•Jacobsen, Kjell: Nyryddere og innflyttere i Grane. 1974

•Haustreis, Valter: Kalk-Ola. 1976

•Haustreis, Valter: Sølvkongen. 1977

•Lundestad, Halvard: Stadnamnet Grane. 1978

•Lundestad, Halvard: Stadnamn og vekstliv. 1979

•Haustreis, Valter: Bennet. 1984

•Ludvigsen, Alf: Skatten i Børgefjellet. 1985

•Haustreis, Valter: Frå ei gammal møtebok. 1991

•Johansen, Arne B.: Dyregravene på Tromoan i Grane. 1993

•Bugler, Eli: Hjemmebrenning i Grane kommune – et avkriminalisert lovbrudd. 1994

•Øksendal, Kjell M: Dei fall i Stavassdalen 1944, Olaf Kaspersen, Johan Lynghaug og Birger Sjøberg. 1994

•Jakobsen, Kjell: Innlandsfisket som attåtnæring i Vefsn-bygdene. 1997

•Innset, Knut: Vegen til Hattfjelldal – og til Sverige. Historien om riksveg 73 Trofors – Riksgrensen. 1998/99

•Lorås, Jostein: Statlig styring og småbrukarkår på Helgeland. 1998/99

•Jacobsen, Kjell: Fra Jamtland til Vefsn. Innflytting på 1600- og 1700-tallet. 1999

•Jacobsen, Kjell: Rovdyrjakt i Vefsn Grane og Hattfjelldalpå 1800-tallet 1851 – 1899. 2000

•Innset, Knut: Fra Torghatten til Svenningdalen. Vegbygging i mer enn hundre år. 2001

•Severinsen, Anne: Jul i kåta. 2010

•Solbakk, Magnar: Sjøbergmarsjen x 30. 2013

•Smørvik, Per: Lisetra i Grane. Unikt seteranlegg i vakkert landskap. 2022

 

Hattfjelldal

•Nordaas, Skjalg: Skuleliv i heimbygda kring hundreårsskiftet. 1970

•Nordaas, Skjalg: Ferdsel til og frå fjellbygda i gamal tid. 1971/72

•Ravatn, Torbjørn: Husflitsarbeid i Røsvasstraktene. 1971/72

•Nordaas, Skjalg: Skuleliv i fjellbygda kring hundreårsskiftet. 1973

•Jacobsen, Kjell: Bondevennene i Vefsn og Hattfjelldal. 1975

•Sørgård, Olav H.: Madagaskarmisjonæren David Jakobsen. 1975

•Ravatn, Torbjørn: Finnburet på Fagerbakken i Hattfjelldal. 1976

•Smørvik, Per: Mikkjel Fønhus og Susendalen. 1976

•Jacobsen, Kjell: Krutåga. 1978

•Lundestad, Halvard: Stadnamn og vekstliv. 1979

•Dalen, Brynjar: Slåttarbeid i Hattfjelldal før i tida. 1981

•Ravatn, Torbjørn: Hatten – Eit landemerke i Hattfjelldal. 1983

•Ravatn, Torbjørn: Samiske eventyr frå Hattfjelldal. 1983

•Ravatn, Torbjørn: Fra det gamle Hattfjelldal. 1984

•Børresen, Hans: Fra gamle dager i Hattfjelldal. 1985

•Børresen, Hans: Historiske notater om familien Ole Olsen Tralrud, Susendalen. 1985

•Sæterstad, Steinar: Segner fra Røsvatnet. 1991

•Børresen,Hans: Familien Ole Olsen Tralrud. 1992

•Sjåvik, Erling: Eit krigsminne. 1994

•Red.: Samen og saivoene – samisk eventyr fra Hattfjelldal. 1997

•Jakobsen, Kjell: Innlandsfisket som attåtnæring i Vefsn-bygdene. 1997

•Innset, Knut: Vegen til Hattfjelldal – og til Sverige. Historien om riksveg 73 Trofors – Riksgrensen. 1998/99

•Jacobsen, Kjell: Fra Jamtland til Vefsn. Innflytting på 1600- og 1700-tallet. 1999

•Jacobsen, Kjell: Rovdyrjakt i Vefsn Grane og Hattfjelldalpå 1800-tallet 1851 – 1899. 2000

•Rabliås, Ole: Ulykker og folkediktning. 2000

•Aakervik, Karl W.: Eit merkeleg fenomen. 2001

•Kjerringnes, Johan: Pioner-arbeidet som fekk vidtfemnande omfang. Om kultivering av fisk i Hattfjelldalen. 2002

•Jacobsen, Kjell: Den gamle samemisjonens skoler i Vefsn og Hattfjelldalen. 1720-åra – 1869. Første del, til 1810. 2002

•Jacobsen, Kjell: Den gamle samemisjonens skoler i Vefsn og Hattfjelldalen. 1720-åra – 1869. Andre del, 1810 – 1869. 2003

•Elsvatn, Leif: Sameskolen for Midt-Norge 1951 – 2001. 2003

•Sveli, Arvid: Sponplatefabrikken i Hattfjelldal 50 år. 2007

•Kjerringnes, Johan: Ski-produksjon i Røssvassbygdene. 2007

•Rabliås, Ole: På leiting etter gamal bygdekultur i Røssvassgrendene. 2007

•Elsvatn, Leif: Samiske stedsnavn. 2008

•Rabliås, Ole: Linvika – ein fjellgard ved Røssvatnet. 2008

•Ole Rabliås: Då det var liv laga i utkantbygdene. 2010

•Severinsen, Anne: Anna Andersen i Grubblia – gardbrukar og treskjerar. 2012

•Elsvatn, Leif: Skul-Lars Olson – samen som ble lærer og klokker i Hattfjelldal. 2013

•Jensen, Eivind Bråstad: Ole Tobias Olsen – prest, politiker og nordlandspatriot. 2015

•Ludvigsen, Alf: En nydelig vårtur innover Børgefjellet for mange år siden. - 2019

 

Hemnes

•Holmslet, John Bang: Juleskikker i den gamle tida og i nyere tid. 1971/72

•Nesje, Rolv: Steinøksa frå Bjerka. 1971/72

•Holmslet, John Bang: Redskaper og verktøy i ei gardssmie og om hvordan de blei brukt slik jeg husker det fra om lag år 1900. 1973

•Holmslet, John Bang: Harde tider. 1973

•Sørgård, Olav H.: Korgværinger i krigen Danmark-Tyskland 1864. 1974

•Sørgård, Olav H.: Madagaskarmisjonæren David Jakobsen. 1975

•Grimsby Bjørn Bjerka. Noen ideer om navnet. 1976

•Holmslet, John Bang: Gårdssmia sine minner. 1976

•Jacobsen, Kjell: Hemnes bygdetun. 1976

•Reinåmo, Kari: Gamle bruksting fra gården Reinåmo i Korgen. 1977

•Bangstad, Arnulf: For 70 år siden: Fra Træna til Rana for å kjøpe ved. 1983

•Brygfjell, Nils: Ellen Nilsdatter Brygfjell. – Skipper Ellen. 1983

•Evjen, Karl: Esje. 1983

•Mykletun, Sjur: Fra Helgeland til Ballybunion. Johan Heitmanns liv og skjebne. 1983

•Steinmo, Kåre: Det står slik i Kirkeboka. 1983

•Villmo, Molvin: Amerikabrev. 1983

•Red.: Fra Hemnesberget 1922-23 [bilder]. 1984

•Petersen, Asmund: Utferdene med “Dragene” fra Helgeland i 1926 og 1929. 1985

•Stornes, Gunvor: Leir-raset. 1985

•Christiansen, Sverre: Om Svarta Bjørn. 1987

•Steinmo, Kåre: Splitter-Nils. 1988

•Hermansen, Herman: Med Sorkobataljonen etter landeveien. Mosjøen – Polarsirkelen 1940. 1990

•Svartkjønli, Sverre [Svarttjønnli, Sverre]: Dampskipet “Nord-Norge” kapret av tyskerne i maidagene 1940. 1990

•Hansteen, Peder A.: Regnskap for Nesne og Hemnes kirker 1691-1699 ved Petter Dass. 1991

•Skogheim, Dag: Over berg og daler mot Polarsirkelen. 1991

•Halvorson, Anna og Villmo, Molvin: Agronomen, smeden, bygningsmannen,emigranten, farmeren m.m. Nils Nilsen Valla. 1993

•Solbakken, Per/Brygfjell, Harald: Et sagn fra Finneid i Hemnes. 1993

•Villmo, Loyd: Forteller bygdehumoren noe om den eldre bygdekulturen? 1993

•Bang, Rune: De nordlandske regattaer i 1890-årene. Et hundreårsminne. Litt om båtbyggere og premierte fra Hemnes. 1994

•Sæther, Ola: Whistbrødrene på Murmankysten. En beretning om utvandring fra Korgen. 1994

•Brygfjell, Nils: Drukningsulykken på Gressvatnet i Hemnes. 1995

•Steinmo, Kåre: Det gikk en sti over fjellet. 1995

•Brygfjell, Harald: Varig vernet bro i Korgen. 1996

•Buvik, Jan Gaute: Setre og seterdrift i Korgen. 1996

•Drøpping, Arne: Harald Drøpping – legen som viet sitt liv til tjeneste i Herøy og Hemnes. 1997

•Vestvik, Jon: Overtro og bygdesagn. Om en lite kjent samler av tradisjonsstoff fra Helgeland [Anders P. Stabfors]. 1998/99

•Innset, Knut: “Veien Heimnæs-Korgen-Reinaamo”. Fra 1867 til i dag. 1999

•Juvik, Lars Hansen: Johan Hanssøn Heitmann. Sjøkaptein, forfatter, kartograf og naturvitenskapsmann. 1999

•Nermark, Jarle: Landnåm i Amerika. 1999

•Rabliås, Ole: Ulykker og folkediktning. 2000

•Boldermo, Mary: Jakobia Andreasde. 2001

•Krasulja, Petar: Represalier i fangeleiren i Korgen. 39 fanger skutt en junidag 1942. 2001

•Rabliås, Ole: “Hajn Grønvikmo”. 1878 – 1954. 2002

•Heimstad, Lidvor: Besta og bessfar. Barndomsminne frå Korgen .2002

•Rabliås, Ole: Kvar vart det av Røssåga? 2004

•Aanes, Sissel: Emigranter fra Korgen. Et hundreårsminne. 2004

•Pettersen, Åsmund: Kamkaka – når og hvor ble den bakt for første gang? 2005

•Aanes, Sissel: Gammeljordmora i Korgen – Petra Svendsen 1888-1977. 2005

•Bech, Einar: Det gamle folkebadet på Hemnes. 2006

•Boldermo, Mary: Kress’n Lornsæ – min bestefar. 2006

•Rabliås, Ole: Bygda som vart folketom. 2006

•Jøsevold, Martin: Erling Falk – den røde hemnesværing. 2007

•Kjerringnes, Johan: Ski-produksjon i Røssvassbygdene. 2007

•Rabliås, Ole: På leiting etter gamal bygdekultur i Røssvassgrendene. 2007

•Tandberg, Bjørn: MS ”Hemnes” ’ forlis, et syttifemårsminne. 2009

•Ole Rabliås: Då det var liv laga i utkantbygdene. 2010

•Tandberg, Bjørn: Dampbåtpioner – på Røssåga og de nærliggende fjorder. Johan Christian Marstrand Johansen (1826 – 1917). 2011

•Bech, Einar: Svenskbyen på Hemnes. 2012

•Finnbakk, Torstein: Vikingskip fra Korgen gjennomførte 1920-tallets ”Kon Tiki-ferd”. 2013

•Jøsevold, Martin: Karen Iversen og Anna Margrethe Falk – politiske pionerer på Hemnesberget. 2013

•Brygfjell, Harald og Skorpen, Knut: To lite påaktede kongepokalvinnere. 2015

•Fagerheim, Eivind: Den første Madagaskarmisjonæren fra Helgeland – David Olaus Jakobsen. 2015

•Brygfjell, Dag: Sjøforstragedien i 1879. 2016

•Brygfjell, Harald: Firmaet ”S.O. Eitran Korgen Assortert landhandel Etablert 1890. Handelen nedlagt 2011. 2016

•Elsvatn, Leif: Fastboende samer utelatt i bygdebøkene for Hemnes. 2021

 

Herøy

•Solheim, Paul: Herøy kjerke. 1970

•Skorpen, Peder A.: Ungdomsstevnet på Herøy sommeren 1917. 1971/72

•Bastesen, S. B.: Fiskeværet Skibbåtsvær i Herøy. 1973

•Christie, Håkon: To romanske Helgelands-kirker. Alstahaug og Herøy. 1973

•Solheim, Paul: Herøy bygdesamling. 1973

•Solheim, Paul: Herøy. 1974

•Jakobsen, Elin-Paulin: Sandsundvær-ulykka, 22. jan. 1901. 1975

•Reines, Henrik Danielsen: Sang om Sandsundvær-ulykka. 1975

•Bastesen, S. B.: Fra Skibbåtsvær i 1880- og 1890-åra. 1976

•Lund, K.: Sang om den store ulykken i Sandsundvær den 22.jan. 1901. 1976

•Bastesen S. B.: Jekteskipperen i Løngvær og hans nærmeste etterslekt og etterlatenskaper. 1977

•Einarsen, Mary: Fundering omkring befolkningen på Gåsvær rundt 1700-tallet. 1977

•Einarsen, Mary: Johanna Andersdatter fra Sør-Gaasvær. 1977

•Vestheim, Ole: En forunderlig seilas. 1977

•Einarsen, Mary: Øxningen – Øksningan: 1978

•Jakobsen, Kurt: Om en jordegave til Herøy kirke etter reformasjonen. 1978

•Jakobsen, Kurt: Skibbåtsvær i Herøy – bemerkninger til en familie Leth og bosettingen på 1700-tallet. 1979

•Jakobsen, Kurt: Litt om en familie Leth i Herøy og på Dønna. 1980

•Vestheim, Ole: Andøversken fra Innerholmen. 1981

•Karijord, Knut: Grønlandsmisjonæren fra Nord-Herøy 1982

•Solheim, Paul: Nokre herøyfjæringar slik eg såg dei. 1982

•Solheim, Paul: Prestegarden på Sør-Herøy 1982

•Solheim, Paul: Litt om fiske i Sandsundvær og Skibbåtsvær 1984

•Greger, Elling: Kirketukt på 1700- tallet 1991

•Drøpping, Arne: Harald Drøpping – legen som viet sitt liv til tjeneste i Herøy og Hemnes. 1997

•Lommerud, Kristiane: Minder fra Herø Prestegaard i Nordland. 2001

•Ulrichsen, Lillian: Fiskerguttene fra Gåsvær som emigrerte til Amerika. 2001

•Zahl, Halda: Minner fra Husvær. 2001

•Severinsen, Anne: Sanderøya – ei lita øy med ei lang historie. 2002

•Solheim, Paul: Kjerkeferd. 2003

•Severinsen, Anne: Kokke i Lofoten – tre kvinner fortel frå tida rundt 1930. 2005

•Severinsen, Anne: ”Så går vi rundt om en enerbærbusk” – om juletretradisjonar på Ytre Helgeland. 2006

•Johansen, Einar D.: Helsevesen og drikkevannsforhold i fiskeværene på Helgeland rundt 1870. 2008

•Jakobsen, Rurt Rune: Verdsetting av husdyr på 1700-tallet. 2009

•Johansen, Einar D.: Vi jobbet på ”krabben”. Om krabbefiske på Helgeland og krabbefabrikken på Seløy de første tiår etter krigen. 2009

•Ulrichsen, Lillian: Gåsvær – et samfunn langt til havs. 2010

•Vikan, Per: Lysmesteren i Herøy. 2013

•Severinsen, Anne: Gammal juletrepynt. 2015

•Grønbech, Dagrunn: Ingrid Edvardsen fra Storhaugskjæret i Herøy som ble kunstneren Ingrid Edwards i USA. 2016

•Jacobsen, Kari Sommerseth: Madame Maren Broch til Nord-Herøy gård. 2017

•Jakobsen, Rurt Rune: Herøyfjerdingen som ble rådmann og borgermester i Bergen. 2020

•Jakobsen, Kurt Rune: Peder Hansen Leth og borgerleiet Herøyholmen. 2021

•Lauritzen, Merethe og Bråtveit, Ola: Eit dramatisk forlis. 2021

 

 Leirfjord

•Enga, Einar: Fra Bardal. 1970

•Enga, Einar: Mastermotøbba. 1970

•Jåstad, Birger: Gamalt frå Leirfjord. 1970

•Einmo, Harald: Viser og visediktarar i Leirfjord. 1971/72

•Enga, Einar: Om håndverkere og en “fellmakar” på en fjellgård for om lag 100 år siden. 1971/72

•Enga, Einar: Synske folk. 1971/72

•M. M.: Heimstad-diktaren Lars Jåstad (1871 – 1926). 1971/72

•Enga, Einar: Bergsnovgubben. 1973

•Ingulfsen, Ingulf: Tre mann så spøkelse på Sundøya. 1973

•Einmo, Harald: Visedikting i Leirfjord. 1974

•H. E.: Nilmar Tømmervik. 1974

•Enga, Einar: Huldra og draugen. 1975

•Ingulfsen, Ingulf: Sund i Leirfjord. 1976

•Jåstad, Birger: Optegnelses bog af de viktigste forhold jennem været fra 1891 for Anders G. Sommerseth og

 Oline Sommerseth. 1977

•Tømmervik, Signe Mari: Samene i Leirfjorddistriktet. 1977

•Bang, Kåre: Bjynnhistorier fra Leirfjord. 1980

•Bang, Kåre: Fra et gårdsregnskap. 1980

•Bang, Kåre: Om søngere og begravelse før i tida. 1980

•Einmo, Harald: Viser og visediktarar i Leirfjord. 1980

•Jåstad, Birger: Vind frå fjellet. 1980

•Bang, Kåre: Fra en høvedsmanns dagbok. 1981

•Bang, Kåre: Noen fortellinger om ulv i Nordland. 1981

•Lillegaard, Leif B.: Læraren [Birger Jåstad]. 1981

•Jåstad, Birger: To namnegåter i Leirfjord. 1982

•Tømmervik, Nilmar: Salme. 1982

•Bådstø, Marie: Bestemorminner. 1985

•Eilertsen, Arthur: Minner fra barndommen. 1985

•Berntsen, Gunnar: Treskjæreren Paul Køllersen. 1986

•Bådstø, Marie: Stormdagen i Engevika. 1986

•Jenssen, Øyvind: Sømnesvisa – et hundreårsminne fra Leirfjord. 1986

•Riksen, Sigfred: Borgerleiet Bardal. 1986

•Berntsen, Gunnar: Leirfjord Bygdesamlinger. 1987

•Berntsen, Gunnar: Leirfjordmaleren Ingvald Sletbach. 1987

•Bådstø, Marie: Bestefarsminner. 1987

•Jenssen, Øyvind: Folkeskolens historie i Nesna. 1987

•Berntsen, Gunnar: Tyskerfestningene i Leirfjord. 1988

•Einmo, Harald: Brev fra jekteskipper og handelsmann Hans Lund, Leland til jektestyrmann Nicolai Kibsgaard f.t. Bergen. 1988

•Grønvik, Johan: “Det hender vel ofte”… 1988

•Bonsaksen, Sten Rino: Meieridrift og omsetning av melk i Leirfjord. 1993

•Bing, Brynhild Bådstø: Da blindtarmbetennelse var dødsårsak. 1994

•Jøsevold, Martin: Nils Lagli. 1994

•Olsen, Johnny: Fra Leirfjord kirkes tidlige historie. 1994

•Bonsaksen, Sten Rino: Med evangeliet til Madagaskar. Misjonæren og medmennesket Jorid Bøen. 1996

•Nordsjø, Olav: De hafde en botelle brændevin imellom sig at giøre hinanden til gode med. 1996

•Berg, Bård A.: “Finnkona” – ei samisk øy på Helgelandskysten. 1997

•Jenssen, Øyvind: G. nr. 84 Randalen – en gård som ble borte. 2000

•Stormo, Anna Tomsvik: Dorthea Birgitte Jørgensdatter fra Neppelberg. 2000

•Forsland, Anders og Vareide, Nils M.: Hjelp i nødens stund – Om et forlis og ei pengebok. 2001

•Lagli, Nils: Omgangsskola. En dag på skola hos han Gunnar Berg. 2001

•[Storvik, Edvard Larsen] Lofotbrev fra året 1893. 2001

•Lagli, Nils: Adventa og jula. 2002

•Lagli, Nils: Førstedags jul. 2003

•Storvik, Edvard Larsen: Lofotbrev fra en helgelending. 2003

•Kristiansen, Inger Johanne og Kokkim, Ellen Cathrine Hasle: Leonard Bjørnvold. Historien om husmannsgutten fra Bjørnvollen

 i Leirfjorden. 2003

•Fredheim, Gunvald A.: Minner fra barndomstiden på Leland. 2004

•Jenssen, Øyvind: Forfatteren, læreren og helgelendingen Birger Jåstad (1904-1984). 2005

•Berglund, Birgitta: Stor-Fagervika i munningen av Ranen – på sporet etter de første menneskene på Helgelandskysten. 2006

•Ulvang, Oddvar M.: På gjengrodde stier. 2007

•Tømmervik. Nilmar: Sankt Olavsskotet i Reinesfjellet. 2008

•Jacobsen, Kari Sommerseth: Historien om Josefine Ryan fra vegaøyene og hennes familie. 2009

•Jakobsen, Per Bardo: Reinflytting på Helgeland. 2009

•Nygaard, Lars: Den lange marsjen. 2009

•Grønbech, Dagrunn: Arna Meisfjord – kvinnesakskvinne og helgelandspatriot. 2012

•Nordaas, Tor Martin Leines: Den gode Liv. 2016

•Jenssen, Øyvind: De kalte ham ”Neppelbergpresten”. 2017

•Klausen, Ann Kristin: Oppstarten av Kristen videregående skole Nordland (KVN) på Nesna. 2017

•Nordsjø, Olav: Skattegraving og avispolemikk på 1880-tallet. 2020

•Jenssen, Øyvind: Vassenget i indre Leirfjord. 2021

•Svarstad, Ellen og Ulvang, Oddvar: Meisfjord idrettslag. 2021

•Ludvigsen, Alf: Lokalhistorikeren Kåre Hjartland. 2022

 

Lurøy

•Risø, H. Olsen: Røverne i Revsdalen. Folkesagn fra Lurøy. 1976

•Roland, Kåre: Jacobia Olsdatter Lyngset. 1976

•Westheim, Ole: En tildragelse på en holme. 1976

•Larsen, Sverre Mogård: Sjøforklaring fra 1909. 1978

•Grotnes, Ola: Av Johs. Jacobsen Tverbekli’s dagboknotater vedrørende storsildfisket i Åsvær og Lovunna. 1979

•Myrvang, Finn: Lovund og andre “lauv”-namn på Helgeland. 1986

•Roland, Hilde: Skolen i Lurøy 1780-1900. 1986

•Bang, Rune: Lurøy-affæren. Illegalt motstandsarbeid i Lurøy. 1990

•Hilton, Karl Frode: Lovund i Lurøy. En av de første bygder nevnt i Snorres kongesagaer? 1996

•Bang, Rune: “Legedynastiet” i Nord-Solvær. Om Solværkjerringa og hennes familie. 1998/99

•Straumfors, Per: Lovund og lundefuglen. 1999

•Severinsen, Anne: HM Kongens fortjenstmedalje for lokalhistorisk arbeid. 2009

•Bang, Rune: Lurøy kirke – kommunens tusenårssted. 2013

•Olsen, Ove Magnus: Katolsk kapell i Sørsolvær. Klart minste kirkebygg på Helgeland. 2017

•Jakobsen, Kurt Rune: Peder Hansen Leth og borgerleiet Herøyholmen. 2021

 

Meløy

•Johansen, Odd: Gamle ord og vendingar frå Meløy. 1973

•Breckan, Hans: Forliset i Vestfjorden. Da 5 mann fra Melø mistet livet. 1974

•Einarsen, Mary: Ågskaret. Litt historikk rundt befolkningen på tre gårder i Meløy. 1974

•Johansen, Odd: Ordtak fra Meløy. 1974

•Breckan, Hans: Et forlis. 1975

•Johansen, Odd: Ordtak etter bestemor. 1977

•Johansen, Odd: Gamle ordtak etter ho bestemor. 1979

•Andreassen, Unni: Historien om bonde og storbåthøvedsmann Andreas Martinus Olsen fra Spildra i Meløy. 1981

•Svening, Olav: En reise-beskrivelse fra Helgeland 1844. 1981

•Swensen, Per: Historien om en utvandret fra Meløy og de som fulgte etter. 1981

•Breckan, Hans: Meløy i krig. 1990

•Mikkelborg, Peder: Støtt kystfort. 1990

•Myrvang, Anfinn: Turisttrafikken til tvillingbreene i Holandsfjord. 1993

•Myrvang, Anfinn: Om sagn og sagnet om Svartisen. 1994

•Breckan, Hans: Heimkomen son. 1995

•Angel, Alf: Fiskerbondekona. 1997

•Myrvang, Anfinn: Rendalsvik i Meløy – Gruvesamfunnet som ble borte. 1997

•Myrvang, Anfinn: – Vi merket at her var ufred i marken. Bjørnehistorier fra Holandsfjord. 2002

 

Nesna

•Arnekleiv, Sigurd: Ivar Hjellvik. Sokneprest og rektor. 1970

•Hansteen, Peder A.: En gammel gård i Nesna. 1970

•Rønning, Einar: Sagn fra Sjona. 1970

•Hansteen, Peder A.: Det gamle heimefisket. 1971/72

•Hansteen, Peder A.: Gamle fiskegrunner Handnesøya rundt. 1971/72

•Langset, Arne: Nesna kyrkje. 1971/72

•Rønning, Einar: Notater fra Sjona. 1971/72

•Skavold, Harald: Ein ukjend melodi til fedrelandssalmen. 1971/72

•Hansteen, Peder A.: Lorents Jakobsen Valla. Jekteskipper, fiskeskipper og gårdbruker. 1973

•Hansteen, Peder A.: Jektestyrmenn i to generasjoner. 1973

•Sunnanå, Olav: Sigfred Riksen 90 år. 1973

•Yttervoll, Paul: Sjona – et gammelt, norrønt navn. 1973

•Sørvoll, Simon: Farfars regnskaper. 1975

•Hansteen, Peder A.: Seks folketoner fra Nesna til tekst av Petter Dass. 1976

•Meland, Gunnar: Gammelt ankerfunn fra Nesna. 1976

•Arnekleiv, Sigurd: Stortingsmann Johan Augustinussen, professor Johan Storm og Åsvær-visa. 1977

•Bang, Kåre: Johan Augustinussen. Stortingsmann og bygdedikter. 1977

•Hansteen, Peder A.: Korndyrking og kvernbruk i Nesna – før og nå. 1977

•Hansteen, Peder A.: Petter Dass’ tilknytning til Nesna. 1977

•Arnekleiv, Sigurd: Brev frå stortingsmann Johan Augustinussen til Anton Christian Bang. 1978

•Bang, Kåre: Nesna kirkevielse anno 1767. 1979

•Hansteen, Peder A.: Glimt fra justisprotokoll nr. 27 Helgelands sorenskriveri. 1979

•Hansteen, Peder A.: Et forlis i Vestfjorden 1817. 1980

•Sørvoll, Simon: Gammal tingstad på Alsøy i Nesna? 1980

•Arnekleiv, Sigurd: Litt om utvandringa til Amerika frå Nesna og Dønna 1867 – 1961. 1981

•Bang, Kåre: Mer om Sjonanavnet. 1981

•Bang, Kåre: Navnene Hikkelen og Hugla. 1981

•Engen, Trygve: Soga om ein gamal gard. 1981

•Hansteen, Peder A.: Tre landskjente notbaser fra Nesna. 1981

•Hansteen, Peder A.: Tyverisaken i Nesna i 1803. 1982

•Lillegaard, Leif B.: Dølen på Nesna [Sigurd Arnekleiv]. 1982

•Hansteen, Peder A.: Strand i Nesna. Borgerleie-Gjestgiveri -Handel og jektbruk. 1983

•Frette, Gunnar: En fisketur til Helgåvatnet i 1911. 1984

•Hansteen, Peder A.: Tradisjon frå Handnesøya. 1984

•Sørvoll, Simon: Et arveskifte fra 1840-åra. 1984

•Hansteen, Peder A.: Et dødsboskifte med komplikasjoner. 1985

•Sørvoll, Simon: Rekordseilas med fembøring. 1985

•Hansteen, Peder A.: Saura i Nesna. Borgerleie – Jektefart – Gjestgiveri – Handel 1670 – 1853. 1986

•Hansteen, Peder A.: Et brev fra Saura i Nesna 1854. 1986

•Hansteen, Peder A.: Utdrag fra en lærers dagbok. 1986

•Hågensen, Johan: Fra armod til bedre tider. 1986

•Hansteen, Peder A.: Hva folketellingen i Nesna 1891 forteller om sosiale forhold. 1987

•Jenssen, Øyvind: Folkeskolens historie i Nesna. 1987

•Jenssen, Øyvind: Lokalhistorikeren fra Handnesøya [Peder A. Hansteen]. 1987

•Jenssen, Øyvind: Takk til Sigurd Arnekleiv. 1987

•Red.: Takk til Sigurd Arnekleiv. 1987

•Hansteen, Peder A.: Betydningen av å lese aviser. 1989

•Hansteen, Peder A.: Regnskap for Nesne og Hemnes kirker 1691-1699 ved Petter Dass. 1991

•Monsen, Robert: Aksel Neppelberg. Norsk-amerikaneren som kom tilbake til heimbygda. 1991

•Lauritsen, Oddmar: Tragedien i Hinderåga – april 1891. 1992

•Aagesen, Frida: Fornminner på Tomma. 1995

•Wollan, Johan: Minner fra min første lofottur i 1940. 1996

•Jenssen, Øyvind: Forfatteren Anders Forsland. 1997

•Stormo, Anna Tomsvik: En annen slags vårdag. Tomsvik på Tomma, mai 1940. 1997

•Grolid, Jorunn: Hverdagsliv i krisetider. 1998/99

•Klausen, Ann Kristin: Fra gammel bygdenæring til profesjonell industri. Historien om Nesna-lobben. 1998/99

•Klausen, Ann Kristin: Feøya – egg- og dunvær på Helgelandskysten. 1999

•Lovund, Johannes: Amstkole – “for at skaffe bygderne en oplyst og selvhjulpen bondestand.” 1999

•Stormo, Anna Tomsvik: Far min – fisker og bonde. 1999

•Wollan, Johan: Den siste viking? [Peder Fredriksen Alsøy]. 1999

•Frisch, Nina Scott og Langset, Erlend: Maleren Aksel Sørensen. 2000

•Klausen, Ann Kristin: Petrine Walnum ved Prestsjyen. 2000

•Stormo, Anna Tomsvik: Dorthea Birgitte Jørgensdatter fra Neppelberg. 2000

•Forsland, Anders og Vareide, Nils M.: Hjelp i nødens stund. – Om et forlis og ei pengebok. 2001

•Klausen, Ann Kristin: Miniatyrbildet av Marianne Krogh. 2001

•Lovund, Johannes: Fru Nathalie Finckhenhagen Gidtske og godseiermiljøet på Tomma. 2003

•Forfang, Sven Erik: Høgskolen i Nesna – 85 år. 2003

•Jenssen, Øyvind: Arne Langset fra Nesna. Bonden, lærerskolemannen og politikeren. 2004

•Klausen, Ann Kristin: Nesna 1905 – et tidsbilde. 2005

•Halland, Hans: ”Main Lochsted, main Lochsted” – et minne fra fredsvåren. 2008

•Klausen, Ann Kristin: Kobberslageren i Strandveien. 2008

•Larsen, Helge O.: Torolf Fossland – Tomma-maleren som ble mer anerkjent i utlandet enn hjemme. 2009

•Rosø, Anne Mette B.: Torolf Fosslands bilder ved Høgskolen i Nesna. 2009

•Severinsen, Anne: HM Kongens fortjenstmedalje for lokalhistorisk arbeid. 2009

•Stormo, Anna Tomsvik: Tippsteinen – mitt barndomsfjell. 2009

•Jenssen, Øyvind: Tomas i Refsneset – en gründer og pioner fra Nesna. 2010

•Lillevik, Raymond: Baptister og frikirkefolk på Strandlandet. To bedehus tett i tett. 2011

•Småli, Arnfinn: Hinderåga – nedlagt gård med dramatisk historie. 2011

•Forfang, Sven Erik: Erlend Langset – skogens sønn og plantenes venn. 2012

•Grønbech, Dagrunn: Arna Meisfjord – kvinnesakskvinne og helgelandspatriot. 2012

•Klausen, Ann Kristin: En bakerfamilie på Helgeland. 2013

•Forfang, Sven Erik: Prester i Nesna 1900 – 1930. 2014

•Fagervik, Ludvig: Sandnes-brødrene og krigen. 2015

•Forfang, Sven Erik: 100 år med lærerutdanning på Nesna. 2018

•Halse, Sigrun: Ein gong eg var redd. 2022

 

Rana

•Grotnes, Ola: Å gjær’ julspæl. 1970

•Johannesen, Ragnar L.: Kraftkaren Kristoffer Kristoffersen og kona hans. 1971/72

•Grotnes, Ola: Nordranen bygdemagasin. 1973

•Fagerheim, Aksel: Stor-Benjamin. 1974

•Grotnes, Elinas: En utvandrers livshistorie. 1975

•Hasven, Hans P.: Møte med de svarte hestene. 1975

•Bjørvik, Oddvar: “En var sterk til å kok kledan”. 1976

•Johansen, Odd: Sagnet om “Sølv-Jo”. 1976

•Ukjent forfatter: Juleskikker i Rana i 1840-åra. 1976

•Bjørvik, Oddvar: “Sov roligt”. 1979

•Båsmo, Kristian: Små glimt fra daglig liv i Rana, for 75 år siden (Ved hundreårsskiftet) v/Ola Grotnes. 1980

•Endresen, Bjørne A.: Sand brukt til maling i Rana. 1980

•Grotnes, Ola: Iver Ancher Heltzen, res. kap. til Mo 1811-1814, sogneprest til Ranen 1814 – 1842. 1980

•Grotnes, Ola: Små glimt fra daglig liv i Rana for, 75 år siden av (ved århundreskiftet). Av Kristian Båsmo. 1980

•Grotnes, Ola: To obligationer. 1980

•Endresen, Bjørn: Kjerringråd. 1981

•Endresen, Bjørne A.: Hans Brendås forteller om Norges reneste svovelkisgruve i Rana (1910 – 19). 1981

•Endresen, Bjørne A.: Sellanrå – nybrottsplassen som er verdenskjent fra nobelprisromanen “Markens grøde”. 1981

•Fagerheim, Aksel: Ord og uttrykk fra Sør-Rana. 1981

•Grotnes, Ola: Båtbyggeren Jens Andersen Skonseng. 1981

•Grotnes, Ola: Ho Ane Pærsdet og han Gabril. 1981

•Grotnes, Ola: Sølvmora på Nasa og i Mofjellet. 1981

•Svenning, Olav: En episode fra isen på Ranfjorden omkring år 1900. 1981

•Endresen, Bjørne A.: Fra Hasselbomveien på Storforshei til litt om personen bak navnet. 1982

•Endresen, Bjørne A.: Vise og historie. 1982

•Alstadhaug, Leif: Anton Sjaanes. En politikerprofil fra Rana rundt hundreårskiftet. 1983

•Bjørvik, Oddvar: Rana museum. 1983

•Eilertsen, Arne: Fjellgården Bredik. 1983

•Hjelmseth, Wenche: Grottene – Ranadistriktets vakre “underverden”. 1983

•Steinmo, Kåre: Det står slik i Kirkeboka. 1983