Familie
   
På reisefot
    - og litt av kvart


    Foto frå 2007
     Bilde frå kjøkkenkalenderen

Litt om oss sjølve

Unn
: F. 1938 i Brønnøy og D. 2018 i Mosjøen. Hadde Karijord til etternamn før vi gifta oss.
Per:  F. 1937 i  Dønnes (no Dønna).
Eg er i dag pensjonist. Før det har eg arbeidd i folkehøgskolen, grunnskolen og den videregåande skolen; Unn i grunnskolen. 
Barna våre: Dag Smørvik, Kjersti Karijord Smørvik og Kari Smørvik Sivertsen
Barnebarn: Kristin og Maren (døtrer til Kjersti og Even); William, August og Ingrid (ungane til Kari og Dan)
Dag er sambuar med Joran Langvik, Kjersti er gift med Even Nilsen, og Kari er gift med Dan Sivertsen.

Om slekt/familie: Smørvik-sida (sjå Paul Kristian Smørvik)


Foto frå sommaren 2000 (Kjersti og Kristin) 


- - og frå vinteren 2003 (Kari og William)

 


Kristin og Maren, jula 2004

 


 
William og August, febr. 2005

Fleire foto under "- og  litt av kvart"

* * * * * * * * * * *

På reisefot

Vi er ikkje av dei som har reist så veldig mykje og fått med oss inntrykk og opplevingar frå meir eller mindre fjerne himmelstrøk. Men ein del turar har det blitt - i bil og med fly. Det er nok slik at dei lengste turane har blitt tatt etter at ungane ikkje var ungar lenger. Altså turar som Unn og eg har vore aleine om. Men Kari, som er yngst, fekk i så måte oppleve meir enn dei andre - turar med campingvogna i Norge og Sverige og ein og annan hotellferie i Finnland og Sverige. Visse fordelar skal det vere med å ha "gamle" foreldre... Kjersti og Dag måtte stort sett nøye seg med baksetet og firemannsteltet.
   Vi som dei fleste andre som er ute og reiser, brukar fotoapparatet. Så når vi i ettertid minnest det vi har opplevd, er det ofte knytt eit bilde til hendinga eller staden. Det som kjem under, er ikkje eit forsøk på å trekke fram det originale eller spesielle. Slikt har vi rett og slett ikkje. Men det alminnelege blir ikkje alltid så alminneleg når tida går og den geografiske avstanden i tillegg får gjort noko med motivet.
(Klikk på bilda for å få dei i stort format.) 

 

Siljan 1.jpg (36387 byte)
Siljan 2.jpg (29525 byte)
Siljan 3 - Zorn.jpg (51931 byte)

Siljan
Innsjøen Siljan ligg i Dalarne, Midt-Sverige. Landskapet er blidt og vakkert og blir marknadsført som turistområde (som det då også er). Unn og eg var der i 1993, og hadde trivelege dagar  i Mora og Rättvik.
Båten t.v. er ein kyrkjebåt. Skikken med å ro til kyrkja held dei liv i enno - og er naturlegvis fint å vise besøkande.
Huset er heimen til Emma og Anders Zorn i Mora, og er vel verdt eit besøk. Anders Zorn (1860-1920) var ein stor målar, bilethoggar og grafikar. (I Mora er det også eit Zorn-museum.)

 

Neiden.jpg (45908 byte)

Neiden 2.jpg (51561 byte)

Sør-Varanger
På veg til Kirkenes (1983) måtte vi innom det gresk-ortodokse kapellet i Neiden - "reist av den hellige Trifon 1565". Så lite (ca 11m2), og likevel så vakkert.
- Ved Pasvikelva måtte vi berre ta dette bildet - Kari ved grensestolpen og Sovjetunionen på andre sida. (Sidan dette var i den kalde krigens dagar, var det fotoforbod her.)

Pasvik 1.jpg (38417 byte)


 

New York 1b.jpg (34712 byte)
New York 2.jpg (48819 byte)

New York
Sommaren 1989 var Kari, Kjersti og eg i USA og besøkte Dag, som budde i New Jersey. Inntrykka var mange - i dag tenkjer ein helst på kor enkelt det var å ferdast overalt. Verda var endå nokolunde normal, også i USA.
Øvst t.v.: På flytur over New York med Dag. Midt i bildet Empire State Building.
T.h.: Kari og Kjersti, på veg med ferja til Friheitsgudinna. I bakgrunnen eit minne frå fortida - Tvillingtårna (World Trade Centre) på Manhattan.

New York 3c.jpg (34957 byte)

 

Washington 1.jpg (42577 byte)

I Washington måtte vi sjølvsagt få med oss Det kvite hus. Men vel så sterkt inntrykk gjorde Vietnam-monumentet, og særleg då veggen ved sida av med namnadei falne. (Amerikanarane mista 57000 i denne krigen.)

Washington 2.jpg (67132 byte)

 

Madeira 1.jpg (39683 byte)
Madeira 2.jpg (43936 byte)
Madeira 3.jpg (39454 byte)

Madeira - Blomsterøya
Madeira er portugisisk, men øya er eit sjølvstyrt område. Klimaet på sørkysten er fint - passe med nedbør og ein temperatur som svingar mellom 15o (januar) og 24o (august). Øya er kjent for den frodige vegetasjonen - eit "drivhus for subtropiske og tropiske planter fra alle andre verdensdele", som det står i ei reisehandbok. Den som likar blomster, skal reise til Madeira.
Dei fleste som besøker Madeira, bur i Funchal (øvst t.v.). Byen er "hovudstad" (ca. 150 000 innb.). Vi var der i 1995. Øya har ikkje naturlege badestrender. For oss passa det berre godt. Vi heldt oss for det meste i og nær Funchal, opplevde natur og blomsterprakt, og hadde masse fine spaserturar i byen og hamneområdet.
Bildet i midten t.v. er frå ein botanisk hage, under akasie og palmelilje. T.h. frå ei levada-vandring. Levada er ei vass-renne som fører vatn frå fjella og nedover. Dei første vart laga på 1500-talet. I dag skal det vere om lag 700 km levadaer på Madeira!

Madeira 4.jpg (39277 byte)

Kart Madeira.jpg (58313 byte)

 

 

Finland 4.jpg (30169 byte)

Finnland 2.jpg (25571 byte)

Finland 3.jpg (22508 byte)

Finland
Finland er på mange vis eit sjarmerande land. Mange har opplevd landskapet som einsformig. Det kan så vere. Men det er eit smilande landskap, og idyllen er aldri langt unna. Bildet øvst t.v. er tatt ved kysten, litt nord om Vasa.
I ein periode hadde vi fleire turar til Finland - kjørte rundt Bottenvika eller tok bilen med på ferja frå Vasa. Vi var både ved kysten og i innlandet. I Kajani har vi vore to gonger. Og det kan vere greitt å komme seg vekk frå kyststripa, som til dels er svært turist-prega. Kajani ligg vakkert til ved Kajaaninjoki. På ei øy i elva ligg ruinane etter ei borg som vart oppført på 1600-talet og lagt i ruinar i 1716 under Den store nordiske krigen. Men det øydelegg mykje at ei ei bru er lagt rett over desse flotte fortidsminna! På bildet i midten er det også ein båt med tjæretønner - eit minne frå den tida dei frakta tjæra frå innlandet til kysten på denne måten.
Det er vanskeleg å ta landskapbilde i Finland. Landet er flatt, og da blir gjerne bilda også "flate". Slik vart det på bildet t.v. - mykje vatn og himmel!

 

Skellefteå 1 JPG.jpg (37645 byte)

Skellefteå 2.jpg (39806 byte)

Skellefteå
I seinare år har vi som regel vore ein tur i Skellefteå kvar sommar. Det er fordi vi trivst så godt i denne byen. Her er fin natur, og inne i byen er dei veldig flinke til å gjere det triveleg  med masse blomster i gågatene. Ein kosar seg rett og slett.
Skellefteå ligg ved Skellefte älv. Langs elva er det laga gangvegar. Her kan ein gå kilometer etter kiliometer i uvanleg fin natur. Om kveldane brukar vi ofte stikke innom Kyrkholmen og få oss ein kopp kaffe (nedst t.h.). I dette området ligg også Kyrkstaden (øvst t.h.) - hus som folk frå landsbygda før i tida budde i når dei var i kyrkja
Nordanå kulturcentrum er eit stort friluftsområde med museum, teater, handverksbygningar osv. Bildet nedst t.v. er frå Nordanå.

Skellefteå 4.jpg (33268 byte)

Skellefteå 5.jpg (24834 byte) 

Mallorca 1.jpg (26632 byte)
Mallorca 2.jpg (24958 byte)
Mallorca 3.jpg (39468 byte)

Mallorca
Vi har vore på Mallorca fleire gonger, og med eitt unntak i Alcudia-området.
Alcudia er to ting - den moderne turistbyen og så Gamle Alcudia. Byen innafor bymuren, som er delvis bevart, er frå 1300-talet. Men lenge før den tid, rundt 100 f.Kr., grunnla romerane ein by her. Restane av denne finn ein framleis utafor bymuren (bl.a. eit romersk teater).
Bildet i midten er det som mange forbind med Syden -  sol og lange sandstrender. Og om ein ikkje vil ligge å sole seg, kan ein jo spasere langs stranda, slik som Unn, Kari og hans som tok bildet, gjer her.
Når ein er i andre land, kan einmykje ut av å ta seg ein tur på kyrkjegarden. Skikkane er forskjellige, slik vi ser det her i Alcudia.

 

Antalya 1.jpg (38677 byte)

Antalya 2.jpg (33217 byte)

Antalya 3.jpg (21747 byte)

Antalya (Tyrkia)
Unn har vore fleire gonger i Tyrkia på behandlingsopphald (Balcova ved Izmir), men i lag har vi berre vore i Antalya, som ligg i sør, ved Middelhavskysten. Opphaldet her (1999, 2005 og 2007) var det vi kan kalle ein storbyferie (Antalya er millionby). Vi såg ingen andre nordmenn og hadde ei ekte kjensle av å vere for oss sjølve.
Antalya er ein spennande by. Gamlebyen, som vi ser litt av på første bildet, er interessant. Her finst mange minne frå eldre tider, m.a. Hadrians port frå 130 e.Kr. (til minne om keisaren sitt besøk i byen). Eit svært bra arkeologisk museum finst det óg her.
Oldtidsbyen Perge ligg nær Antalya. Ein god del av det gamle er bevart, m.a. stadion og teater. Paulus var her på den første misjonsreisa si.
Dei varme kveldane er vi ikkje aleine om å sette pris på i Syden.

 

Milano
Hausten 2003 fekk eg nokre dagar i Milano saman med Kjersti og Kristin. Byen   er kjent for mange ting - motar, opera, fotball... - og også historie. For meg vart det helst det siste. Midt i sentrum ligg domkyrkja, som er ein praktfull gotisk katedral - den tredje største kyrkja i Europa. Det vart nokre timar både inni og oppe på taket (t.v.). - Så hadde eg jo drømt om å få sjå Leonardo da Vincis Nattverden. Det vart med drømmen - her var det lang tids førehandsbestilling av billettar. Men kunst var det elles ikkje vanskeleg å få sett i denne byen.


Til toppen


- og litt av kvart


Vakkert, vilt og fascinerande

 

 

Mange vegstrekningar i Norge går gjennom vakker natur. Ei slik strekning er "E6 over Hamarøya", som folk gjerne seier. Unn og eg kjører ofte her når vi skal til Harstad - og har hatt mange fine opplevingar på turen. Naturen er vakker og vill, og skifter med årstidene. Det øvste bildet (t.v.) er frå Storjord i Tysfjord slik utsynet er like før du kjem ned til turiststasjonen frå sør. Det andre bildet er frå Sandnesvatnet like nord for Falkelv. Bildet t.v. under er tatt nordom Ulvsvåg og viser utsyn mot Vestfjorden. Trengsel bru t.h. er den som bind saman vegen på begge sider av Nordfjorden i Sørfold.
 

 

Foto frå 2007
(Klikk for å få fram bildet)

1. Hytta i Haustreisa - før snømoking.  2. 17. mai i Oslo  3. og 4. Frå  vakre Atatürk Kulturpark i Antalya (juni)    5 og 6. Også denne sommaren vart det tur til Skellefteå - ein vakker og triveleg by med flott elvepromenade langs Skellefteälven (sjå også lenger opp på sida - På reisefot).
 

 

Nokre bilde frå kjøkkenkalenderen, 2006, 2007 og 2008
 


                                                                                                                                              
  
                        
                                                                                            
    
                 

 

    


Litt tekst til bilda:
Øvste rekke f.v.:

Hytta i Haustreisa
Blomster på stubordet
Frå Skellefteå (Skellefteälven
Ved Langvatnet på Granefjellet
Ved E6 i Sørfold
Utsyn frå  Dønnesfjellet hausten 2006

Midtre rekke f.v.:
Hytta i kveldssol
Kveld ved Skellefteälven
Svartbak utafor kafévinduet på ferjeleiet i Svolvær
Minne frå sommaren 2007
Kveldsstemning ved Vefsnfjorden
Vinterstemning ved Johansetra i Haustreisa

Nedste rekka f.v.:

Utsyn frå Rødøy mot Hestmannen
 

Til toppen