Velkommen til heimesida (Sida er under vedlikehold)

 

                                           

                Eg ønskjer velkommen til heimesida mi - og gjer det med ei kveldsstemning frå Halsåsen, der Unn og eg budde saman fram til ho gjekk bort i mars 2018. Vi har utsyn ut over Vefsnfjorden. Det passar fint ettersom vi begge har og hadde røttene våre ved kysten. Særleg er solnedgangen vakker (om ikkje himmelen alltid er fargesprakande som den kvelden dette bildet vart tatt). (Foto: Fredrik Skårdalsmo)

                Vi har budd på Hals sidan 1972. Tomta ligg på Bekkjehåjen, som er lengst oppe på det som var innmarka til øvste Hals-garden. Her stod enda restane etter sommarfjøsen då vi bygde (sjå under). - Eg tar med nokre av stadnamna frå dette området på lokalhistorie-sida.

                Heimesida mi vil fortelje noko om dei interessene eg har. Det vil bli ein god del lokalhistorie, men etter kvart også litt frå dei aktivitetane Unn og eg har hatt i lag. Eg presenterer altså ein del emne, og prøver å gjere det på ein slik måte at også andre kan ha interesse av stoffet.

 

Bildet til venstre er frå 1940-talet. To jenter frå Hals-gardane (Ner- og Øver-Hals) er på veg til kvar sin sommarfjøs. Slik såg det ut til rundt 1970, då gardane vart lagt ut til tomter. Huset vårt (til høgre) står på bakken hitom sommarfjøsen. Det røde huset i bakgrunnen ligg på den gamle sommarfjøstomta..

                                                                                    Sist oppdatert 03.05.2019